SHARE
TWEET

zadanka test4

a guest Nov 19th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. zad.1
 2.  
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5. #include <math.h>
 6. #include <time.h>
 7.  
 8. const short int t=10;
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12. double tab[t],suma=0, suma2=0, suma3=0, suma4=0, suma5=0, suma6=0;
 13. double k;
 14. char ch;
 15. for(int i=0;i<t;i++){
 16.     double j;
 17.     printf("i %d (10): ",i+1);
 18.     scanf("%lf",&j);
 19.     tab[i]=j;
 20. }
 21.  
 22. printf("Wprowadz k: ");
 23. scanf("%lf", &k);
 24.  
 25. for(int i=0;i<t;i++) //suma wszystkich liczb
 26.     suma=suma+tab[i];
 27.  
 28. for(int i=0;i<t;i++)
 29. {
 30.     if(tab[i]>0) suma2=suma2+tab[i];
 31. }
 32.  
 33. for(int i=0;i<t;i++)
 34. {
 35.     if(tab[i]<0) suma3=suma3+tab[i];
 36. }
 37.  
 38. for(int i=0;i<t;i++)
 39. {
 40.     if(tab[i]>k) suma4=suma4+tab[i];
 41. }
 42. if(k>=tab[0]&&k>=tab[1]&&k>=tab[2]&&k>=tab[3]&&k>=tab[4]&&k>=tab[5]&&
 43.            k>=tab[5]&&k>=tab[6]&&k>=tab[7]&&k>=tab[8]&&k>=tab[9]) suma4=0;
 44.  
 45.  
 46. for(int i=1;i<t;i=i+2)
 47. {
 48.     suma5=suma5+tab[i];
 49. }
 50.  
 51. for(int i=0;i<t;i=i+2)
 52. {
 53.     suma6=suma6+tab[i];
 54. }
 55.  
 56. printf("====Tabela====\n");
 57. for(int i=0;i<t;i++)
 58.     printf("%.2lf \n\n", tab[i]);
 59.  
 60.  
 61. printf("suma wszystkich liczb: %.2lf\n"
 62. "suma wszystkich liczb dodatnich: %.2lf\n"
 63. "suma wszystkich liczb ujemnych: %.2lf\n"
 64. "suma wszystkich liczb wiekszych od k: %.2lf\n"
 65. "sume elementow o indeksach parzystych: %.2lf\n"
 66. "suma elementow o indeksach nieparzystych: %.2lf\n\n",suma,suma2,suma3,suma4,suma5,suma6);
 67.  
 68. printf("Nacisnij enter aby przejsc do zadania drugiego");
 69. ch=getchar();
 70. while((ch=getchar())!='\n');
 71. system("cls");
 72.  
 73. puts("Zadanie 2\n");
 74.  
 75. int M, N, k1, k2;
 76. int min, max;
 77.     min = 0;
 78.     max = 20;
 79. printf("Stworz tablice 2 wymiarowa o wymiarze M x N\n");
 80. printf("M: ");
 81. scanf("%d", &M);
 82. printf("N: ");
 83. scanf("%d", &N);
 84. int tab2[M][N];
 85. printf("\nUzupelnianie losowe!\n\n");
 86.  
 87. srand(time(NULL));
 88.     for (int i = 0 ; i<M; i++)
 89.     {
 90.         for (int j=0; j<N; j++)
 91.         {
 92.             tab2[i][j]=rand() % max + min;
 93.             printf("%d, ",tab2[i][j]);
 94.         }
 95.         printf("\n");
 96.     }
 97.  
 98. int tab3[M][N];
 99.  
 100. for (int i = 0 ; i<M; i++)
 101.     {
 102.         for (int j=0; j<N; j++)
 103.         {
 104.             tab3[i][j]=tab2[i][j];
 105.         }
 106.         printf("\n");
 107.     }
 108. printf("Wybierz ktore wiersze chcesz zamienic ze soba\n");
 109. printf("Zamieniam wiersz k1: ");
 110. scanf("%d", &k1);
 111. printf("Z wierszem k2: ");
 112. scanf("%d", &k2);
 113. if (k1==k2)
 114. {
 115.     while(k1==k2)
 116.     {
 117.  
 118.  
 119.     printf("Wybrales ten sam wiersz, wybierz jeszcze raz!\n");
 120.     printf("Zamieniam wiersz k1: ");
 121.     scanf("%d", &k1);
 122.     printf("Z wierszem k2: ");
 123.     scanf("%d", &k2);
 124.     }
 125. }
 126.  
 127. if(k1>M || k2>M || k1<1 || k2<1)
 128. {
 129.     while(k1>M || k2>M || k1<1 || k2<1)
 130.         {
 131.     printf("Bledny wybor wierszy, wybierz jeszcze raz!\n");
 132.     printf("Zamieniam wiersz k1: ");
 133.     scanf("%d", &k1);
 134.     printf("Z wierszem k2: ");
 135.     scanf("%d", &k2);
 136.         }
 137. }
 138. k1=k1-1;
 139. k2=k2-1;
 140.  
 141. for(int j=0; j<N; j++)
 142. {
 143.     tab3[k1][j]=tab3[k2][j];
 144. }
 145.  
 146. for(int j=0; j<N; j++)
 147. {
 148.     tab3[k2][j]=tab2[k1][j];
 149. }
 150.  
 151. for (int i = 0 ; i<M; i++)
 152.     {
 153.         for (int j=0; j<N; j++)
 154.         {
 155.             printf("%d, ",tab3[i][j]);
 156.         }
 157.         printf("\n");
 158.     }
 159. return 0;
 160. }
 161.  
 162. zad.2
 163.  
 164. #include <stdio.h>
 165. #include <stdlib.h>
 166. #include <math.h>
 167. #include <time.h>
 168.  
 169. const short int t=10;
 170.  
 171. int main()
 172. {
 173. int tab[t],iloczyn=1, iloczyn2=1, iloczyn3=1, iloczyn4=1, iloczyn5=1, iloczyn6=1;
 174. double k;
 175. char ch;
 176. for(int i=0;i<t;i++){
 177.     int j;
 178.     printf("i %d (10): ",i+1);
 179.     scanf("%d",&j);
 180.     tab[i]=j;
 181. }
 182.  
 183. printf("Wprowadz k: ");
 184. scanf("%lf", &k);
 185.  
 186. for(int i=0;i<t;i++)
 187.     iloczyn=iloczyn*tab[i];
 188.  
 189. for(int i=0;i<t;i++)
 190.     {
 191.         if(tab[i]%2==0) iloczyn2=iloczyn2*tab[i];
 192.     }
 193.  
 194. for(int i=0;i<t;i++)
 195.     {
 196.         if(tab[i]%2==1||tab[i]%2==-1) iloczyn3=iloczyn3*tab[i];
 197.     }
 198.  
 199. for(int i=0;i<t;i++)
 200.     {
 201.         if(tab[i]>0) iloczyn4=iloczyn4*tab[i];
 202.     }
 203.  
 204. for(int i=0;i<t;i++)
 205.     {
 206.         if(tab[i]<0) iloczyn5=iloczyn5*tab[i];
 207.     }
 208.  
 209. for(int i=0;i<t;i++)
 210.     {
 211.         if(tab[i]>k) iloczyn6=iloczyn6*tab[i];
 212.     }
 213.  
 214. printf("====Tabela====\n");
 215. for(int i=0;i<t;i++)
 216.     printf("%d \n\n", tab[i]);
 217.  
 218.  
 219. printf("iloczyn wszystkich liczb: %d\n"
 220. "iloczyn wszystkich liczb parzystych: %d\n"
 221. "iloczyn wszystkich liczb nieparzystych: %d\n"
 222. "iloczyn wszystkich liczb dodatnich: %d\n"
 223. "iloczyn wszystkich liczb ujemnych: %d\n"
 224. "iloczyn wszystkich liczb wiekszych od k: %d\n",iloczyn,iloczyn2,iloczyn3,iloczyn4,iloczyn5,iloczyn6);
 225.  
 226. printf("Nacisnij enter aby przejsc do zadania drugiego");
 227. ch=getchar();
 228. while((ch=getchar())!='\n');
 229. system("cls");
 230.  
 231. puts("Zadanie 2\n");
 232.  
 233. int N;
 234. int min, max;
 235.     min = 0;
 236.     max = 20;
 237. printf("Stworz tablice dwuwymiarowa o wymiarze N x N\n");
 238. printf("N: ");
 239. scanf("%d", &N);
 240. int tab2[N][N];
 241. printf("\nUzupelnianie losowe liczbami z przedzialu <0, 20> \n\n");
 242.  
 243. srand(time(NULL));
 244.     for (int i = 0 ; i<N; i++)
 245.     {
 246.         for (int j=0; j<N; j++)
 247.         {
 248.             tab2[i][j]=rand() % max + min;
 249.             printf("%d, ",tab2[i][j]);
 250.         }
 251.         printf("\n");
 252.     }
 253.  
 254. int tab3[N][N];
 255.  
 256. for (int i = 0 ; i<N; i++)
 257.     {
 258.         for (int j=0; j<N; j++)
 259.         {
 260.             tab3[i][j]=tab2[i][j];
 261.         }
 262.         printf("\n");
 263.     }
 264.  
 265. printf("Zamiana przekatnych!\n");
 266. for (int i = 0 ; i<N; i++)
 267.     {
 268.         for (int i=0; i<N; i++)
 269.         {
 270.             tab3[i][i] = tab2[i][N - i-1];
 271.             tab3[i][N - i-1] = tab2[i][i];
 272.         }
 273.  
 274.     }
 275.  
 276. for (int i=0 ; i<N; i++)
 277.     {
 278.         for (int j=0; j<N; j++)
 279.         {
 280.         printf("%d, ",tab3[i][j]);
 281.         }
 282.         printf("\n");
 283.     }
 284. return 0;
 285. }
 286.  
 287. zad. 3
 288.  
 289. #include <stdio.h>
 290. #include <stdlib.h>
 291. #include <math.h>
 292. #include <time.h>
 293.  
 294. const short int t=10;
 295.  
 296. int main()
 297. {
 298. int tab[t];
 299. double suma=0, suma2=0, suma3=0, suma4=0,srar, srar2, srar3, srar4;
 300. int m=0,m2=0,m3=0,m4=0;
 301. double k;
 302. char ch;
 303. for(int i=0;i<t;i++){
 304.     double j;
 305.     printf("i %d (10): ",i+1);
 306.     scanf("%lf",&j);
 307.     tab[i]=j;
 308. }
 309.  
 310. printf("Wprowadz k: ");
 311. scanf("%lf", &k);
 312.  
 313. for(int i=0;i<t;i++)
 314.     {
 315.         if(tab[i]%2==0)
 316.         {
 317.             suma=suma+tab[i];
 318.             m=m+1;
 319.         }
 320.  
 321.     }
 322. srar=suma/m;
 323.  
 324. for(int i=0;i<t;i++)
 325.     {
 326.         if(tab[i]%2==-1||tab[i]%2==1)
 327.         {
 328.             suma2=suma2+tab[i];
 329.             m2=m2+1;
 330.         }
 331.  
 332.     }
 333. srar2=suma2/m2;
 334.  
 335. for(int i=0;i<t;i++)
 336.     {
 337.         if(tab[i]>=0)
 338.         {
 339.             suma3=suma3+tab[i];
 340.             m3=m3+1;
 341.         }
 342.  
 343.     }
 344. srar3=suma3/m3;
 345.  
 346. for(int i=0;i<t;i++)
 347.     {
 348.         if(tab[i]>k)
 349.         {
 350.             suma4=suma4+tab[i];
 351.             m4=m4+1;
 352.         }
 353.  
 354.     }
 355. if(k>=tab[0]&&k>=tab[1]&&k>=tab[2]&&k>=tab[3]&&k>=tab[4]&&k>=tab[5]&&
 356.            k>=tab[5]&&k>=tab[6]&&k>=tab[7]&&k>=tab[8]&&k>=tab[9])
 357.            {
 358.                suma4=0;
 359.                m4=1;
 360.            }
 361. srar4=suma4/m4;
 362.  
 363. printf("====Tabela====\n");
 364. for(int i=0;i<t;i++)
 365.     printf("%d \n\n", tab[i]);
 366.  
 367. printf("\nsrednia arytmetyczna elementow parzystych: %.2lf\n"
 368.        "srednia arytmetyczna elementow nieparzystych: %.2lf\n"
 369.        "srednia arytmetyczna elementow nieujemnych: %.2lf\n"
 370.        "srednia arytmetyczna elementow wiekszych od k: %.2lf\n",srar,srar2,srar3,srar4);
 371.  
 372. printf("Nacisnij enter aby przejsc do zadania drugiego");
 373.  
 374. ch=getchar();
 375. while((ch=getchar())!='\n');
 376. system("cls");
 377.  
 378. puts("Zadanie 2\n");
 379.  
 380. int N;
 381. int min, max;
 382.     min = 0;
 383.     max = 20;
 384. printf("Stworz tablice dwuwymiarowa o wymiarze N x N\n");
 385. printf("N: ");
 386. scanf("%d", &N);
 387. int tab2[N][N];
 388. int sumakol[N];
 389. printf("\nUzupelnianie losowe liczbami z przedzialu <0, 20> \n\n");
 390.  
 391. srand(time(NULL));
 392.     for (int i=0; i<N; i++)
 393.     {
 394.         for (int j=0; j<N; j++)
 395.         {
 396.             tab2[i][j]=rand() % max + min;
 397.             printf("%d, ",tab2[i][j]);
 398.         }
 399.         printf("\n");
 400.     }
 401. printf("\n");
 402. for(int i=0; i<N; i++)
 403.     {
 404.         int kol = 0;
 405.         for(int j=0; j<N; j++)
 406.         {
 407.             kol=kol+tab2[j][i];
 408.         }
 409.         sumakol[i]=kol;
 410.         printf("%d, ",kol);
 411.     }
 412. return 0;
 413. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top