Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Nov 30th, 2017
194
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.99 KB | None | 0 0
 1. Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
 2. zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
 3.  
 4. ************** Tekst wyjątku **************
 5. System.ArgumentException: Ścieżka ma niedozwolony format.
 6. w System.IO.Path.LegacyNormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
 7. w System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
 8. w System.IO.Path.GetFullPathInternal(String path)
 9. w System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost)
 10. w System.IO.Directory.GetFiles(String path, String searchPattern)
 11. w MLLE.Mainframe.PopulateTilesetDropdown(Version version, IniFile ini) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 267
 12. w MLLE.Mainframe.ProcessIni(Version version) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 261
 13. w MLLE.Mainframe.NewJ2L(Nullable`1 version) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 1346
 14. w MLLE.Mainframe.Mainframe_Load(Object sender, EventArgs e) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 359
 15. w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
 16. w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
 17. w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
 18. w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
 19. w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
 20. w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
 21. w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
 22. w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
 23. w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
 24. w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
 25. w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
 26. w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 27.  
 28.  
 29. ************** Zestawy załadowane **************
 30. mscorlib
 31. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 32. Wersja Win32: 4.7.2117.0 built by: NET47REL1LAST
 33. CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
 34. ----------------------------------------
 35. MLLE
 36. Wersja zestawu: 2.0.0.5
 37. Wersja Win32: 2.0.0.5
 38. CodeBase: file:///C:/GOG%20Games/Jazz%20Jackrabbit%202/mlle/MLLE.exe
 39. ----------------------------------------
 40. System.Windows.Forms
 41. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 42. Wersja Win32: 4.7.2114.0 built by: NET47REL1LAST
 43. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
 44. ----------------------------------------
 45. System
 46. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 47. Wersja Win32: 4.7.2114.0 built by: NET47REL1LAST
 48. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
 49. ----------------------------------------
 50. System.Drawing
 51. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 52. Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 53. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
 54. ----------------------------------------
 55. System.Configuration
 56. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 57. Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 58. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
 59. ----------------------------------------
 60. System.Core
 61. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 62. Wersja Win32: 4.7.2117.0 built by: NET47REL1LAST
 63. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
 64. ----------------------------------------
 65. System.Xml
 66. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 67. Wersja Win32: 4.7.2102.0 built by: NET47REL1LAST
 68. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
 69. ----------------------------------------
 70. OpenTK.GLControl
 71. Wersja zestawu: 1.0.0.0
 72. Wersja Win32: 1.0.278.44921
 73. CodeBase: file:///C:/GOG%20Games/Jazz%20Jackrabbit%202/mlle/OpenTK.GLControl.DLL
 74. ----------------------------------------
 75. OpenTK
 76. Wersja zestawu: 1.0.0.0
 77. Wersja Win32: 1.0.278.44921
 78. CodeBase: file:///C:/GOG%20Games/Jazz%20Jackrabbit%202/mlle/OpenTK.DLL
 79. ----------------------------------------
 80. System.Drawing.resources
 81. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 82. Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 83. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
 84. ----------------------------------------
 85. mscorlib.resources
 86. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 87. Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 88. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
 89. ----------------------------------------
 90. System.Windows.Forms.resources
 91. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 92. Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 93. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
 94. ----------------------------------------
 95.  
 96. ************** Debugowanie w trybie JIT **************
 97. Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
 98. aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
 99. wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
 100. Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
 101. debugowaniem.
 102.  
 103. Na przykład:
 104.  
 105. <configuration>
 106. <system.windows.forms jitDebugging="true" />
 107. </configuration>
 108.  
 109. Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
 110. są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
 111. i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement