SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 30th, 2017 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
 2. zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
 3.  
 4. ************** Tekst wyjątku **************
 5. System.ArgumentException: Ścieżka ma niedozwolony format.
 6.    w System.IO.Path.LegacyNormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
 7.    w System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
 8.    w System.IO.Path.GetFullPathInternal(String path)
 9.    w System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost)
 10.    w System.IO.Directory.GetFiles(String path, String searchPattern)
 11.    w MLLE.Mainframe.PopulateTilesetDropdown(Version version, IniFile ini) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 267
 12.    w MLLE.Mainframe.ProcessIni(Version version) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 261
 13.    w MLLE.Mainframe.NewJ2L(Nullable`1 version) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 1346
 14.    w MLLE.Mainframe.Mainframe_Load(Object sender, EventArgs e) w C:\Users\Sam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\MLLE\Mainframe.cs:wiersz 359
 15.    w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
 16.    w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
 17.    w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
 18.    w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
 19.    w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
 20.    w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
 21.    w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
 22.    w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
 23.    w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
 24.    w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
 25.    w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
 26.    w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 27.  
 28.  
 29. ************** Zestawy załadowane **************
 30. mscorlib
 31.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 32.     Wersja Win32: 4.7.2117.0 built by: NET47REL1LAST
 33.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
 34. ----------------------------------------
 35. MLLE
 36.     Wersja zestawu: 2.0.0.5
 37.     Wersja Win32: 2.0.0.5
 38.     CodeBase: file:///C:/GOG%20Games/Jazz%20Jackrabbit%202/mlle/MLLE.exe
 39. ----------------------------------------
 40. System.Windows.Forms
 41.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 42.     Wersja Win32: 4.7.2114.0 built by: NET47REL1LAST
 43.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
 44. ----------------------------------------
 45. System
 46.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 47.     Wersja Win32: 4.7.2114.0 built by: NET47REL1LAST
 48.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
 49. ----------------------------------------
 50. System.Drawing
 51.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 52.     Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 53.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
 54. ----------------------------------------
 55. System.Configuration
 56.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 57.     Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 58.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
 59. ----------------------------------------
 60. System.Core
 61.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 62.     Wersja Win32: 4.7.2117.0 built by: NET47REL1LAST
 63.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
 64. ----------------------------------------
 65. System.Xml
 66.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 67.     Wersja Win32: 4.7.2102.0 built by: NET47REL1LAST
 68.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
 69. ----------------------------------------
 70. OpenTK.GLControl
 71.     Wersja zestawu: 1.0.0.0
 72.     Wersja Win32: 1.0.278.44921
 73.     CodeBase: file:///C:/GOG%20Games/Jazz%20Jackrabbit%202/mlle/OpenTK.GLControl.DLL
 74. ----------------------------------------
 75. OpenTK
 76.     Wersja zestawu: 1.0.0.0
 77.     Wersja Win32: 1.0.278.44921
 78.     CodeBase: file:///C:/GOG%20Games/Jazz%20Jackrabbit%202/mlle/OpenTK.DLL
 79. ----------------------------------------
 80. System.Drawing.resources
 81.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 82.     Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 83.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
 84. ----------------------------------------
 85. mscorlib.resources
 86.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 87.     Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 88.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
 89. ----------------------------------------
 90. System.Windows.Forms.resources
 91.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 92.     Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
 93.     CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
 94. ----------------------------------------
 95.  
 96. ************** Debugowanie w trybie JIT **************
 97. Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
 98. aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
 99. wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
 100. Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
 101. debugowaniem.
 102.  
 103. Na przykład:
 104.  
 105. <configuration>
 106.     <system.windows.forms jitDebugging="true" />
 107. </configuration>
 108.  
 109. Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
 110. są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
 111. i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top