Advertisement
S_Madanska

week6

Nov 5th, 2020 (edited)
260
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 4.76 KB | None
 1. -- ДОМАШНА
 2. --Зад. 1
 3. -- Имена, заплата и длъжността на служителите, които работят в
 4. -- отдел 80 и не са обработвали поръчки до момента;
 5.  
 6. --4.7.1. TOP - връща първите N реда в неопределен ред, за желаната подредба ORDER BY!
 7. --Зад. 2
 8. -- б) Най-поръчваният продукт  е.... (име)
 9.  
 10. -----------------------------------------------------------------------------------------
 11. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 12. -----------------------------------------------------------------------------------------
 13.  
 14. -- Пример 4-20.
 15. -- първите 5 служители, след което вторите 5, сортирани по id.
 16.  
 17. /* Пример 4-21.
 18.    петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 19.    Първата заявка ще покаже всички за демонстрация, втората ще извърши подбора.*/
 20.  
 21. /* 4.7.3. Задачи
 22.    Задача 4-12.
 23.    вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо). */
 24.  
 25. /* Задача 4-13.
 26.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.*/
 27.  
 28.  
 29.      
 30. -------------------------------------------------------------------------------------
 31. --------------------------------5. Изгледи / Views-----------------------------------
 32. -------------------------------------------------------------------------------------
 33. --  Създаване на изгледи
 34.  
 35. -- Пример 5-1.
 36. -- Да се създаде изглед, който съдържа име и фамилия на клиентите, както и номер и дата
 37. -- на поръчките, които те са направили.
 38. -- Да се изведат данните от изгледа.
 39.  
 40. -- Пример 5-2.
 41. -- Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 42. -- съответния служител, обработил поръчката.
 43.  
 44. -- Пример 5-3.
 45. -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 46. -- обработени от служител с идентификатор = 167.
 47.  
 48. -- Пример 5-4.
 49. -- Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума
 50. -- на поръчките, които той е обработил.
 51.  
 52. -- Пример 5-5.
 53. -- Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 54. -- служители с най-висока заплата. За да бъдат извлечени служителите,
 55. -- подредени по заплата, очевидно ще трябва да бъдат сортирани по този критерий.
 56.  
 57.  
 58.  
 59. ------------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед -----------------------
 60. -------------------------------------------------------------------------------------
 61. --Следващият изглед CUSTOMERS_COUNTRIES, базиран на JOIN между COUNTRIES и CUSTOMERS,
 62. --ще демонстрира манипулирането на данни.
 63.  
 64. --Пример 5-6.
 65. --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа CUSTOMERS_COUNTRIES.
 66.  
 67. --5.4.2. Променяне на данни през изглед
 68. ---Пример 5-7.
 69. --Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 70.  
 71. --5.4.3. Изтриване на данни през изглед
 72. --Пример 5-8.
 73. --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 74.  
 75.  
 76. --------------------------за ДОМАШНА:------------------------------------------------
 77. --5.5.Задачи
 78. --Задача 5-1.
 79. --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 80. --количество от продукт.
 81.  
 82. --Задача 5-2.
 83. --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 84. --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти, те също да участват в изгледа.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement