SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2018 89 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Programy mają być napisane tak, by można było wpisać swoje dane
 2.  
 3.  
 4.  
 5. Rozwišzania zadań z kolokwium I, AiSD, 11.XII.2017
 6.  
 7. 1) Usuwanie liczb z zakresu a<=y<=b z uporzšdkowanej listy wartownikiem *p->x=MAXINT > b.
 8.  
 9. void usun(wsk *p, int a, int b){
 10.   wsk q;
 11.   while (*p->x < a) { p=&((*p)->nast); }
 12.   while (*p->x <= b) {
 13.       q=*p;
 14.       *p=q->nast;
 15.       free(q);
 16.   }
 17. }
 18.  
 19.  
 20. 2) Wykrywanie powtórzeń w li?cie cyklicznej
 21.  
 22. int powt(wsk p){
 23.    wsk q=p,r;
 24.    if (p!=NULL){
 25.       do {
 26.          r=q->nast;
 27.          while (r!=p) {
 28.             if (r->x==q->x) { return 1; }
 29.             r=r->nast;
 30.          }
 31.          q=q->nast;
 32.       } while (q!=p);
 33.    }
 34.    return 0;
 35. }
 36.  
 37.  
 38. 3) Tworzenie "lustrzanej" kopii drzewa
 39.  
 40. wsk lusrto (wsk T){
 41.    if (T==NULL) {return NULL;}
 42.    wsk q=malloc(sizeof(eldrzewa));
 43.    q->x=T->x;
 44.    q->l=lustro(T->p);
 45.    q->p=lustro(T->l);
 46.    return q;
 47. }
 48.  
 49.  
 50. 4) Odpowiedz: 1 - drzewo zdegenerowane, 0 - w przeciwnym razie
 51.  
 52. int degen(wsk T){
 53.    if (T==NULL){return 1;}
 54.    if ((T->l!=NULL)&&(T->p!=NULL)) {return 0;}
 55.    return (T->l!=NULL) ? degen(T->l) : degen(T->p);
 56. }
 57.    
 58.  
 59. ----------------------------------------------------------------------------------------
 60. Kolokwium II  (25.I.2018)
 61.  
 62.  
 63. 1) Funkcja obliczajšca wyważenie drzewa
 64.  
 65. int liczebnosc(wsk T){
 66.    if (T==NULL) { return 0; }
 67.    else {
 68.       return liczebnosc(T->l) + liczebnosc(T->p) + 1;
 69.    }
 70. }
 71.  
 72. int wywazenie(wsk T){
 73.    if (T==NULL) { return 0; }
 74.    else {
 75.      return max(abs(liczebnosc(T->l)-liczebnosc(T->p)), wywazenie(T->l), wywazenie(T->p));
 76.    }
 77. }
 78.  
 79.  
 80. 2) Porównanie metod sortowania - wstawianie w tablicy i wstawianie do listy dynamicznej
 81.    
 82. W obydwu przypadkach liczba porównań jest w pesymistycznym przypadku rzędu O(n^2),
 83. natomiast liczba podstawień - O(n^2) w tablicy oraz O(n) w li?cie.
 84.  
 85.  
 86. 3) Tworzenie macierzy sšsiedztwa dla drzewa (globalna macierz M[n][n] jest pierwotnie wyzerowana)
 87.  
 88. void tworz(wsk T){
 89.    if (T!=NULL){
 90.       if (T->l!=NULL){
 91.           M[T->x][T->l->x]=1;
 92.           tworz(T->l);
 93.       }
 94.       if (T->p!=NULL){
 95.           M[T->x][T->p->x]=1;
 96.           tworz(T->p);
 97.       }
 98. }
 99.  
 100.  
 101. 4) Dzialanie procedury DFS i BFS
 102.  
 103. DFS: kolejnosc odwiedzenia wierzcholkow - 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 8
 104.  
 105.       1
 106.       |
 107.       3
 108.       |
 109.       2
 110.       |
 111.       5
 112.      / \
 113.     4   7
 114.    /     \
 115.   6       8  
 116.                                    
 117.  
 118. BFS: kolejnosc - 1, 3, 2, 6, 7, 4, 5, 8
 119.  
 120.           1 ___
 121.         / | \  \
 122.        3  2  6  7
 123.       /   |      \
 124.      4    5       8
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top