G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

26/9/2014

paladin_1012 Oct 11th, 2014 214 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 26 tháng 9
 2.  
 3.    1. Lời thoại mới:
 4.     -Hiyou, Junyou có lời thoại tiếp tế và khi cưới mới
 5.     -Hiyou Kai, Junyou Kai/Kai2 có lời thoại afk mới.
 6.  
 7.    2. Nâng cấp mới:
 8.     -Bismarck Drei (Lv 75, cần bản thiết kế): sau khi nâng cấp có thể trang bị được ngư lôi.
 9.  
 10.    3. Trang bị mới:
 11.     -Thuỷ phi cơ trinh sát Ar196 Kai.
 12.     -Pháo 2 nòng 38cm Kai
 13.  
 14.    4. Hệ thống tàu tiếp tế Irako mới:
 15.  
 16.     -Tàu tiếp tế Irako, em gái của Mamiya.
 17.     -Mamiya phục hồi trạng thái mệt mỏi của toàn hạm đội, còn Irako có thể nâng kì hạm và một số tàu lên trạng thái phấn kích (lấp lánh).
 18.     -Mamiya và Irako có thể sử dụng động thời trên cùng một hạm đội. Irako có thể mua trong cửa hàng nhưng cũng có thể nhận được thông qua nhiệm vụ.
 19.     -Irako phát huy hiệu quả cao hơn khi dùng cho các tàu hạng nhẹ cỡ khu trục hạm, nhưng vẫn có ngoại lệ ở một vài kanmusu cỡ lớn có thể sử dụng Irako hiệu quả.
 20.  
 21.    5. Bản đồ mới [7]
 22.        World 6: 中部海域
 23.     -Gồm2 map mới:
 24.      +6-1: Chiến dịch tàu ngầm [Tuần tra biên giới vùng biển Trung Bộ]
 25.      +6-2: Tuyến phòng vệ quần đảo MS [Vùng biển ngoài khơi MS], cần hạ boss một số lần nhất định để hoàn thành map.
 26.     -Cần hoàn thành World 5 để mở khoá World 6
 27.     -Cả hai map mới đều không thể sử dụng hạm đội hỗ trợ.
 28.  
 29.    6. Nhiệm vụ mới:
 30.     -[Nhiệm vụ xây dựng] F16: Chuẩn bị Irako
 31.     -[Nhiệm vụ sortie] Bm2: "Hạm đội tàu ngầm", xuất kích!
 32.     -[Nhiệm vụ sortie] Bm3: "Thuỷ lôi chiến đội", hướng tới Tây Nam!
 33.  
 34.    7. Nhạc nền mới:
 35.     -"I-go dưới tầm mắt" (眼下の伊号 - Ganka no I-gou), phát ở map 6-1. Dự định sẽ có mặt trong hộp nhạc và một số map khác trong tương lai.
 36.  
 37.    8. Sửa đổi và cập nhật hiển thị/âm thanh/liên lạc:
 38.     -Sửa lại báo giờ khi gỡ bỏ đồ nội thất "Đồng hồ cổ cỡ lớn".
 39.     -Sửa lại hộp nhạc sau khi điều chỉnh âm thanh.
 40.     -Bổ sung các biện pháp chống lỗi liên lại.
 41.     -Sửa lỗi hiển thị của Radar phòng không Kiểu 13 Kai.
 42.  
 43.    9. Tàu mới có thể sở hữu
 44.     -I-401, đã có thể đóng được tại LSC.
 45.     -Một tàu "lần đầu tiên có thể drop" (Sakawa?) sẽ rơi ngẫu nhiên ở cuối World 6.
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top