daily pastebin goal
39%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 12th, 2017 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #ifndef PLANER_H
 2. #define PLANER_H
 3.  
 4. #include <set>
 5. #include <string>
 6. #include <vector>
 7. #include <list>
 8. #include <ostream>
 9.  
 10. namespace lab2
 11. {
 12.  
 13.     class zasob
 14.     {
 15.         std::string nazwa;
 16.         int rozmiar;
 17.  
 18.     public:
 19.         inline zasob(std::string n, int r) : nazwa(n), rozmiar(r) {}
 20.  
 21.         friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const zasob& z);
 22.  
 23.         //Dodać składowe potrzebne, aby można było utworzyć std::set<zasob>
 24.         friend bool operator<(const zasob& z1, const zasob& z2);
 25.     };
 26.  
 27.     class zadanie
 28.     {
 29.     public:
 30.         std::string nazwa;
 31.         int koszt;
 32.         std::set<zasob> potrzebne_zasoby;
 33.  
 34.         // W etapie 2 dodać konstruktor publiczny pozwalający na utworzenie instancji zadania
 35.         // z trzema argumentami -- nazwą, kosztem (mają po prostu zostać przypisane do odpowiednich pól)
 36.         // i listą inicjującą zasobów, która utworzy
 37.         // zbiór potrzebne_zasoby
 38.         // Wywołanie konstruktora jest w main.cpp w liniach 43-45.
 39.  
 40.         zadanie(std::string nazwa, int koszt, std::initializer_list<zasob> l) : nazwa(nazwa), koszt(koszt), potrzebne_zasoby(l) {};
 41.  
 42.         // Można dodać inne potrzebne składowe.
 43.     };
 44.  
 45.     // Ten operator potrzebny jest w etapie 1
 46.     std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const std::set<zasob>& s);
 47.  
 48.     // Ten operator przyda się przy implementacji analogicznego operatora dla klasy
 49.     // projekt w etapie 3
 50.     std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const zadanie& z);
 51.  
 52.     class projekt
 53.     {
 54.         std::set<zasob> dostepne_zasoby;
 55.         std::vector<zadanie> wykonane_zadania;
 56.         std::list<zadanie> zadania_w_toku;
 57.  
 58.     public:
 59.  
 60.         // Dodać składowe wymagane a odpowiednich etapach i ewentualne składowe pomocnicze
 61.         bool dodaj_zasob(zasob z);
 62.         const std::set<zasob>& pobierz_dostepne_zasoby() const;
 63.         bool usun_zasob(zasob z);
 64.         bool czy_da_sie_zrealizowac(zadanie z);
 65.     };
 66.  
 67.     // Dodać potrzebne funkcje i ewentualne funkcje pomocnicze
 68. }
 69.  
 70. #endif /* PLANER_H */
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top