SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 15th, 2018 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1. I din Arma 3-katalog, skapa ny katalog med namnet @ssg_cup_tp
  2. 2. Gå in i den katalogen och skapa katalogen Addons.
  3. 3. Gå till Arma 3\@CUP_terrains_core\Addons
  4. 4. Kopiera alla filer i denna katalog, klistra in i katalogen Arma 3\@ssg_cup_tp\Addons
  5. 5. Gör om steg 3 och 4 för @CUP_terrains_maps och @CUP_terrains_cwa
  6. 6. Synca mot vårt repo och ladda ner @ssg_cup_tp därifrån, nu kommer du bara behöva ladda ner exakt de filer som ska uppdateras.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top