Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Apr 15th, 2018
230
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.45 KB | None | 0 0
  1. 1. I din Arma 3-katalog, skapa ny katalog med namnet @ssg_cup_tp
  2. 2. Gå in i den katalogen och skapa katalogen Addons.
  3. 3. Gå till Arma 3\@CUP_terrains_core\Addons
  4. 4. Kopiera alla filer i denna katalog, klistra in i katalogen Arma 3\@ssg_cup_tp\Addons
  5. 5. Gör om steg 3 och 4 för @CUP_terrains_maps och @CUP_terrains_cwa
  6. 6. Synca mot vårt repo och ladda ner @ssg_cup_tp därifrån, nu kommer du bara behöva ladda ner exakt de filer som ska uppdateras.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement