SHARE
TWEET

Baza

a guest Jan 29th, 2020 81 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Podać praktyczny przykład – składnię:
 2.  
 3. -- sprawdzenia jakie bazy występują na serwerze PostgreSQL.
 4.  
 5.         \l
 6.  
 7. -- założenia bazy danych w PostgreSQL. Baza ma nazwę mojadb1.
 8.  
 9.         CREATE DATABASE mojadb1;
 10.  
 11. -- użycia założonej bazy do tworzenia w następnej kolejności tabel.
 12.  
 13.         \c mojadb1;
 14.  
 15. 2. Podać składnię wyprowadzającą z tabeli założonej na serwerze PostgreSQL wszystkie założone pola i niepowtarzające się rekordy.
 16.  
 17. \d tabela
 18.  
 19. lub
 20.  
 21. SELECT * FROM baza.tabela
 22.  
 23. WHERE baza='public'
 24.  
 25. AND table_type='BASE TABLE';
 26.  
 27. 3. Diagram ERD to …
 28.  
 29. Diagram związków encji rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do zademonstrowania konceptualnych modeli danych używanych w systemie.
 30.  
 31. 4. Wyjaśnić jakie podstawowe elementy projektowania graficznego Baz danych przedstawia poniższy rysunek. O czym mówią przedstawione symbole graficzne.
 32.  
 33. 5. Wyjaśnić jaką rolę w bazach danych spełniają indeksy. Podać zalety i wady stosowania indeksów.
 34.  
 35. Jest obiektem bazodanowym niezależnym logicznie i fizycznie od tabeli. Pozwala uzyskać szybszy dostęp do danych. Indeksy zakłada się na kolumnę w tabeli, kilka kolumn naraz (do 32) . Bez nich wszystko będzie działać, jednak indeksy pozwolą nam szybciej dostać się do danych. Indeksy przechowują wartości kolumn na które są nakładane oraz ROWID wiersza.
 36.  
 37. Zalety                                          Wady
 38.  
 39. Przyspieszają dostęp do danych             Zajmują miejsce na dysku
 40.  
 41. Wymuszają unikatowość wierszy             Zwiększają obciążenie systemu
 42.  
 43. 6. Podać przynajmniej 5 zasad dotyczących optymalizacji zapytań w bazach danych.
 44.  
 45.  Klastrowanie wewnątrzplikowe – polega na grupowaniu rekordów obok siebie wewnątrz jednego pliku.
 46.  
 47. Klastrowanie międzyplikowe – polega na umieszczaniu na stronie obok siebie rekordów pochodzących z więcej niż jednego pliku (tabeli).
 48.  
 49. Wykrywanie zakleszczeń i rozrywanie pętli zakleszczenia
 50.  
 51. Indeksowanie kolumn
 52.  
 53. Konkretyzować polecenia (nie używać Select*)
 54.  
 55.  
 56.  
 57. 7. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
 58.  
 59. A. Uprawnienia mogą być przyznawane do tabel.
 60.  
 61. B. Uprawnienia mogą być przyznawane tylko do wybranych kolumn tabeli.
 62.  
 63. C. Uprawnienia mogą być przyznawane i odbierane tabelom lub wybranym kolumnom tabeli.
 64.  
 65. D. Uprawnienia mogą być przyznawane i odbierane wybranym rekordom tabeli.
 66.  
 67. C)
 68.  
 69. 8. Które polecenie związane z nadawaniem uprawnień użytkownikom jest prawdziwe?
 70.  
 71. A. grant select on klasa to uczen,
 72.  
 73. B. grant select to uczen on klasa,
 74.  
 75. C. grant revoke, select on klasa to uczen,
 76.  
 77. D. select grant on klasa to uczen.
 78.  
 79. A)
 80.  
 81. 9. Utworzyć użytkownika adam o haśle grom Nadaj mu uprawnienia do odczytywania danych i modyfikacji rekordów w kolumnach owoce i jarzyny w tabeli zwroty.
 82.  
 83. CREATE USER 'adam' IDENTIFIED BY 'grom'; GRANT ALTER,SELECT, UPDATE (owoce,jarzyny) ON baza_danych.sklep TO 'adam';
 84.  
 85.  
 86.  
 87. 10. Utworzyć użytkownika bartek o haśle olbrzym. Nadaj mu uprawnienia administratora do wszystkich baz i tabel.
 88.  
 89. CREATE USER 'BARTEK'@'%' IDENTIFIED BY ‘olbrzym’ USING '***';GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'BARTEK'@'%'
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top