SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 30th, 2013 330 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Toto je úryvok z listu JUDr.Jána Zvalu, ktorý uverejnil časopis NAŠE SLOVENSKO vychádzajúci v Kanade. Autor je starousadlíkom v Ottawe.
  2.  
  3.  Zdá sa mi, že robiť niečo v prospech Slovenska a Slovákov sa takmer rovná boju s veternými mlynmi, prípadne fackovaniu vetra. Výsledky posledných volieb (rok 2002)ukázali, že Slováci sú národ nepoučiťeľný, národ sebatrízniteľov so samovražednými sklonmi. Ukázali, že Slováci sa z katastrofy vrhajú do záhuby. Nie je to prvý raz v dejinách. Podobne rozmýšľali a správali sa v počiatkoch svojej štátnej existencie, za panovníkov Pribinu, Rastislava a Svätopluka, keď nesvornosťou a bratovražedným vzťahom jedného k druhému i k svojmu štátu pripravili záhubu nielen staroslovenskej ríši, ale aj sebe samým ako etniku a národu. Slováci s čestnými vínimkami slúžili a poklonkovali cudzím vyše tisíc rokov. Zdá sa, že je to národ, ktorý je šťastný,či aspoň spokojný jedine v jarme a okovách cudzieho pána. Žiaľ, nie je to ináč ani dnes, keď by Slováci šťastnou zhodou okolností a príležitosti mohli užívať vlastnú slobodu a blahobyt plným priehrštím. Oni však očividne opäť dávajú prednosť vazalstvu, sluhovstvu, vlastnému poníženiu a biede. Ako ináč možno posudzovať skutočnosť, že si už opakovane zvolili svoju Národnú radu, a tým aj vládu, ktorých program, cieľ a činnosť boli, respektíve budú vyslovene protinárodné a protištátne? Neviem, či by iný národ zvrhol svoje národné strany hlúposťou, či  úmyselne a radšej  volil tých, ktorí  nechceli a očividne dodnes nechcú svoj vlastný štát, teda KDH a jeho chorý výhonok SDKÚ, rôzne európske, rozumej všetko, len nie slovenské strany, vyznávajúce beztvárnu masu ľudí bez identity a vlastného myslenia, nástroje na národné zotročenie a zánik vlastného štátu. Nech si nikto nerobí ilúzie o budúcom politickom, spoločenskom, hospodárskom a národnom vývoji na Slovensku. Slováci tým ako volili, si otvorili cestu do EÚ a NATO, čiže do zoskupení pod vedením a velením cudzích národov aj ich vodcov - najmä bohatých a mocných. Doma to budú neustále a vždy väčšie ústupky maďarskej menšine, rozleptávajúcej a vážne ohrozujúcej územnú celistvosť a zvrchovanosť, suverenitu Slovenskej republiky a samobytnosť slovenského národa rozvracaním a ničením morálky občanov, najmä mládeže, pokračujúceho ožobračovania pracujúcich, zvyšovaním nezamestnanosti a zväčšovaním násilia a strachu. Tento jasný obraz je jasne načrtnutý v doterajšom vývoji,  ktorý v skutočnosti znamená  degresiu, posunutie dozadu a znivočenie vo všetkých sférach pred štyrmi rokmi ešte slušne prosperujúceho Slovenska. My, národovci Slováci, žijúci v cudzine, napriek všetkému úsiliu a námahe nedokážeme súperiť so zničujúcou propagandou neustále, systematicky šírenou s pomocou miliónov, vynaložených Sorosom a množstvom iných jedincov cudzích vlád a organizácií, na manipuláciu slovenského národa v procese dezinformácií, dezorientácie a demoralizácie tejto nevídanej beštiálnej propagandistickej kampane,  ktoré sa plne odzrkadlili na výsledku volieb nielen posledných, ale aj predošlých. Som presvedčený, že to bude rovnako aj vo voľbách budúcich, vždy, až do času, kým bude ešte dajaké, či akési Slovensko a v ňom nejakí Slováci. Ľudská múdrosť učí, že proti takejto presile možno postaviť iba vlastnú trpkú skúsenosť. Ľudovo povedané, každý sa musí poučiť na vlastnej koži, z vlastných chýb a z vlastnej biedy. Ukazuje sa, že toto čaká aj Slovákov. Nakoniec, po trpkých skúsenostiach vidiac vlastnú biedu hmotnú aj duchovnú, možno sa poučia, ak už nebude neskoro. Ak ešte Slovensko bude a v ňom niekto, kto po slovensky rozprávať bude a za Slováka a Slovenku sa hlásiť.
  4.  Ja tu vtedy už nebudem. Zároveň želám slovenskému národu a svojej úbohej vlasti, Slovensku, všetko najlepšie, najmä však zdravú sedliacku schopnosť správne rozmýšľať a konať, najmä silný pud sebazáchovy, lebo to je už očividne jediné, čo Slovákom ostáva a čo ich ešte ako národ môže zachrániť.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top