SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2019 96 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="pl">
 3. <head>
 4.     <meta charset="UTF-8">
 5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 7.     <title>Podstawy HTML</title>
 8.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
 9.     <script src="js/script.js"></script>
 10. </head>
 11. <body>
 12.     <!--To jest komentarz wielowierszowy
 13.    nawet jak nacisnę ENTER to przeglądarka
 14. zignoruje to co jest w środku
 15. Takich komentarzy używamy do wyłączenia części kodu z użycia lub jak
 16. sama nazwa wskazuje do robienia komantarzy/adnotacji-->
 17.  
 18. <!-- Elementy Tekstowe w HTML -->
 19. <!-- akapit <p> -->
 20.     <p>To jest nowy akapit - z języka angielskiego paragraph czyli p</p>
 21. <!-- Nagłówki <h1> ... <h6> -->
 22.     <h1>Oto nagłówek 1. stopnia</h1>
 23.     <h2>A to nagłówek 2. stopnia</h2>
 24.     <h3>Ja jestem nagłówkiem 3. stopnia</h3>
 25.     <h4>A ja 4. stopnia</h4>
 26.     <h5>Nie zapominajmy o nagłówku 5. stopnia</h5>
 27.     <h6>Oraz o nagłówku 6. stopnia</h6>
 28. <!-- Listy -->
 29. <!-- numerowana -->
 30. <ol> <!--OL czyli z angielskiego ordered list - lista sortowana/numerowana -->
 31.     <li>Pierwszy element listy</li>
 32.     <li>Kolejny element listy</li>
 33.     <li>i</li>
 34.     <li>tak</li>
 35.     <li>dalej</li>
 36.     <li>...</li>
 37. </ol>
 38. <!-- nie numerowana -->
 39. <ul> <!-- UL czyli UNordered list jak wyżej tylko nie numerowana/sortowana -->
 40.     <li>Pierwszy element listy</li>
 41.     <li>Kolejny element listy</li>
 42.     <li>i</li>
 43.     <li>tak</li>
 44.     <li>dalej</li>
 45.     <li>...</li>
 46. </ul>
 47. <!-- listy OL i UL można mieszać i tworzyć za ich pomocą skomplikowane wykazy -->
 48. <ol>
 49.     <li>Element pierwszy</li>
 50.     <li>Element drugi</li>
 51.     <ul>
 52.         <li>Pierwszy element drugiego elementu listy głównej</li>
 53.         <li>Kolejny element drugiego elementu listy głównej</li>
 54.         <ol>
 55.             <li>Pierwszy podpunkt kolejnego elementu drugiego elementu listy głównej</li>
 56.             <li>I kolejny element tamtego elementu ... WOW</li>
 57.         </ol>
 58.         <li>I wracamy do punktu</li>
 59.     </ul>
 60.     <li>a tu do kolejnego elementu listy głównej</li>
 61.     <li value="10">A tutaj zaczynamy liczyć od punktu 10</li>
 62.     <ul>
 63.         <li>Domyślne</li>
 64.         <li type="square">Kwadrat</li>
 65.         <li type="disc">Dysk</li>
 66.     </ul>
 67.     <li>A ten numer wynika z tego że jest liczony z poprzedniego elementu</li>
 68. </ol>
 69. <!-- tabele w HTML -->
 70. <tbody> <!-- deklaracja CIAŁA tabeli -->
 71.     <table border="1"> <!-- Tutaj Tabela zaczyna się tak naprawdę i wyświetlamy ramkę-->
 72.         <!-- Tabele tworzy się wierszami -->
 73.         <tr> <!-- deklaracja 1. wiersza tabeli -->
 74.             <td> <!--deklaracja 1. komórki w 1. wierszu tabeli -->
 75.                 A - 1 komórka w 1 wierszu
 76.             </td>
 77.             <td> <!-- 2. komórka w 1. wierszu tabeli -->
 78.                 B - 2 komórka w 1 wierszu
 79.             </td>
 80.         </tr>
 81.         <tr> <!-- deklaracja 2. wiersza tabeli -->
 82.             <td> <!--deklaracja 1. komórki w 2. wierszu tabeli -->
 83.                 C - 1 komórka w 2 wierszu
 84.             </td>
 85.             <td> <!-- 2. komórka w 2. wierszu tabeli -->
 86.                 D - 2 komórka w 2 wierszu
 87.             </td>
 88.         </tr>
 89.     </table>
 90. </tbody>
 91. </body>
 92. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top