tareq1988

Send file by mail

May 10th, 2012
43
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. if( isset( $_POST['submit_apply'] ) ) {
 3.     global $post, $userdata;
 4.    
 5.     //echo '<pre>'; print_r( $_POST ); echo '</pre>';
 6.     //echo '<pre>'; print_r( $_FILES ); echo '</pre>';
 7.    
 8.     $error = false;
 9.     $attachments = array();
 10.     $to = array();
 11.     $uploads = wp_upload_dir();
 12.     $uploads_dir = $uploads['path'];
 13.     $mime = array(
 14.         'application/pdf', 'application/msword',
 15.         'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document'
 16.     );
 17.    
 18.     if( count( $_FILES ) ) {
 19.         foreach( $_FILES as $file ) {
 20.             if( $file ) {
 21.                
 22.                 if( !in_array( $file['type'], $mime ) ) {
 23.                     $error = true;
 24.                     break;
 25.                 }
 26.                
 27.                 //echo '<pre>'; print_r( $file ); echo '</pre>';
 28.                 //upload the files temporary and save the path in array
 29.                
 30.                 $path = $uploads_dir . '/' . $file['name'];
 31.                 if( move_uploaded_file( $file['tmp_name'], $path ) ) {
 32.                     $attachments[] = $path;
 33.                 }
 34.             }
 35.         }
 36.        
 37.         //exit;
 38.     }
 39.    
 40.     if( $error == false ) {
 41.        
 42.         if( $to_author = get_post_meta( $post->ID, 'job-email', true ) ) {
 43.             $to[] = $to_author;
 44.         }
 45.        
 46.         if( $_POST['send_copy'] == 'yes' ) {
 47.             $to[] = $userdata->user_email;
 48.         }
 49.        
 50.         $message = 'Iemand heeft zojuist gesolliciteerd op uw vacature:
 51.        "%s"
 52.        
 53.        In de bijlage van deze e-mail staan de documenten van de kandidaat. U kunt deze vacature op elk ogenblik sluiten of verwijderen door naar uw dashboard te gaan.
 54.        
 55.        De vacature zelf kunt hier bekijken: "%s"
 56.        ';
 57.        
 58.         $message = sprintf( $message, $post->post_title, get_permalink( $post->ID ) );
 59.        
 60.         $redir_url = '';
 61.         if( $attachments ) {
 62.             wp_mail( $to, 'Nieuwe sollicitant op Freelance.sr', $message, '', $attachments);
 63.             $redir_url = add_query_arg( array( 'msg' => 'yes' ) );
 64.            
 65.             //update the applicant list
 66.             $applicants = get_post_meta( $post->ID, 'applicants', true );
 67.             if( $applicants == '' ) {
 68.                 $user_list = "{$userdata->ID}";
 69.             } else {
 70.                 $user_list = $applicants . ",{$userdata->ID}";
 71.             }
 72.            
 73.             update_post_meta( $post->ID, 'applicants', $user_list);
 74.         }
 75.        
 76.         //echo '<pre>'; print_r( $to ); echo '</pre>';
 77.         //echo '<pre>'; print_r( $attachments ); echo '</pre>';
 78.        
 79.         //now delete the uploaded files
 80.         foreach( $attachments as $file ) {
 81.             if( file_exists( $file ) ) {
 82.                 unlink( $file );
 83.             }
 84.         }
 85.        
 86.         if( $redir_url ) {
 87.             wp_redirect( $redir_url );
 88.         }
 89.     }
 90. }
RAW Paste Data