Advertisement
datafile

1 Cọng Tóc Mai 1 Cọng Tóc Mai - Tóc Tiên, Touliver | HoatHinh.tv | CWG51cxba8zM

Jun 30th, 2022
790
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 1.28 KB | None
 1. Lời bài hát 1 Cọng Tóc Mai  1 Cọng Tóc Mai - Tóc Tiên, Touliver  | HoatHinh.tv | CWG51cxba8zM Lyrics up by vnflix.com Well, are you ready for the fun
 2. After all the fun that you’ve done
 3. Give me a kiss kiss kiss
 4. Cause I’m gonna make our story my next best hit
 5.  
 6. Verse 1:
 7. Anh cam tâm cướp mất trái tim
 8. Những thứ chỉ có ở trên phim
 9. Anh không thể ngăn bàn tay nô đùa của mình dừng lại
 10. Làm em khóc, that’s why
 11. Anh yêu hay thích chiến công
 12. Bao nhiêu cô gái đang trông mong mà
 13. Anh muốn nhìn thấy các cô rơi lệ thành một dòng sông
 14. Anh mới thích, đúng không?
 15. Từ khi anh bỏ đi xa mãi
 16. Làm cho em thành đứa thất bại
 17. Buồn trong em chỉ dài bằng một cọng tóc mai
 18. Oh oh oh
 19. Em mong anh một lần nhìn lại
 20. Sau lưng anh những người ở lại
 21. Em và cô ở trước
 22. Cô ở trước và cô ở trước nữa
 23. Ain’t nobody cry
 24. Ain’t nobody gonna
 25. Ain’t nobody gonna cry cry
 26. That’s right babe
 27. We ain’t gonna cry
 28.  
 29. Verse2
 30. Dạo này sao thấy anh buồn vậy
 31. Buồn vì cô đã bỏ anh đi
 32. Nhìn chàng thương tâm quá thế nhưng mà... I don’t really care
 33. Anh yêu hay thích chiến công
 34. Bao nhiêu cô gái anh đang tin rằng sẽ kg thể nào yêu người khác..
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement