SHARE
TWEET

ttt3

a guest Nov 8th, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. general:
 2.   nametag:
 3.     prefix: '&8&l▎ &5&lMine&dHubs &8&l▎'
 4.     exit: '&cLuk'
 5.     next: '&eNæste'
 6.     back: '&eTilbage'
 7.     confirm: '&a&lGodkend'
 8. interface:
 9.   spawner:
 10.     upgradewithxp: '&aOpgrader med XP'
 11.     upgradewithxplore: '&7Koster: &a%cost% Levels'
 12.     upgradewitheconomy: '&aOpgrader med PENGE'
 13.     upgradewitheconomylore: '&7Koster: &a$%cost%'
 14.     statstitle: '&6Spawner Stats'
 15.     stats: '&7Spawnet &6%amount%'
 16.     onlyspawnson: '&7Kan kun spawne på &6%block%&7.'
 17.     boost: '&7Klik for at &6Boost'
 18.     cantboost: '&cKan ikke boost.'
 19.     convert: '&7Klik for at &6Konvertere'
 20.     boostedstats: '&a&lNuværende booster!|&7Tilføjer &6%amount% &7ekstra &6%type%''s &7til hver spawner.|&7Udløber om &6%time%&7.'
 21.     boostednever: aldrig
 22.     tutorialtitle: '&a&lInformation'
 23.     tutorial: '{[LEVELUP]Du kan stack eller ''level op'' denne spawner ved at: [Benytte en anden spawner på denne spawner][Level op med XP][Level op med PENGE].}|{[DROP] En <TYPE> spawner vil drop når du har dræbt <AMT> [naturlig ]<TYPE>''s}|{[OMNI][Stacking spawners af forskellige typer vil lave en OmniSpawner].}|{[Vand][Spawners vil afvise vand].}|{[REDSTONE][Du kan deaktiver denne spawner ved at benytte redstone power.]}'
 24.     howtonext: '&aKlik for at gå til næste side.'
 25.     howtoback: '&aKlik for at gå til forrige side.'
 26.     paused: '&6Spawners midlertidig sat på pause:'
 27.     conditionBiome1: Kan ikke blive placeret i et &6%biome%&7 biome.
 28.     conditionBiome2: Blev ikke placeret i det rigtige biome.
 29.     conditionHeight: Y koordinat skal mindst være &6%min%&7 og højst &6%max%
 30.     conditionLight: Mangler &6lys
 31.     conditionDark: Mangler &6mørke
 32.     conditionNearbyEntities: Der er mere end &6%max%&7 entities / mobs rundt om denne spawner.
 33.     conditionNearbyPlayers: Der er mindre end &6%amount%&7 spillere indenfor &6%distance%&7 blocks væk fra denne spawner.
 34.     conditionStorm: Der er ikke nogen storm.
 35.   convert:
 36.     title: Spawner Konvertere
 37.     lore: '&7Klik for at konvertere.'
 38.   shop:
 39.     title: Spawner Shop
 40.     spawnershoptitle: '&8Buy a %type%'
 41.     buyprice: '&7Buy Price: &a$%cost%'
 42.     lore: '&7Click here to purchase.'
 43.     add1: '&a&lAdd 1'
 44.     add10: '&a&lAdd 10'
 45.     set1: '&c&lSet to 1'
 46.     set64: '&a&lSet to 64'
 47.     remove1: '&c&lRemove 1'
 48.     remove10: '&c&lRemove 10'
 49.   spawnerstats:
 50.     title: '&5&lSpawner Stats'
 51.     prefix: '&7Dine nuværende spawner stats:'
 52.     nokills: '&7Du har på nuværende tidspunkt ikke nogen mob drab. Dræb noget!'
 53.   boost:
 54.     title: '&8Boostet %spawner% &8med %amount%'
 55.     cost: '&7Koster &6&l%cost%.'
 56.     boostfor: '&7&lBoostet for &6&l%amount% &7&lMinutter'
 57. command:
 58.   give:
 59.     success: '&7Du har givet %amount% &6%type%&7.'
 60. event:
 61.   general:
 62.     nopermission: '&cDu har ikke adgang til dette.'
 63.   upgrade:
 64.     cannotafford: '&cDu har ikke råd til denne opgradering.'
 65.     success: '&7Du har opgraderet denne spawner til &6%level%x'
 66.     maxed: '&7Denne spawner er maks opgraderet.'
 67.     successmaxed: '&7Du har maks opgraderet denne spawner, maks level &6%level%x'
 68.   downgrade:
 69.     success: '&7Du har nedgraderet denne spawner til &6%level%x'
 70.   block:
 71.     place: '&7Du har placeret en &6%type%&7.'
 72.     broken: Du kan ikke placer denne spawner.
 73.     chargeplace: '&7Du vil blive opkrævet &6$%cost% &7hvis du ikke ødelægger denne spawner indenfor 1 minut.'
 74.     break: '&7Du ødelagte en &6%type%&7.'
 75.     chargebreak: '&7Du vil blive opkrævet &6$%cost% &7hvis du ødelægger denne spawner. Ødelæg igen for at godkende handlingen.'
 76.     blacklisted: '&cDenne handling er blevet deaktiveret.'
 77.     omnitake: '&7Du tog en &6%type%&7 fra en OmniSpawner.'
 78.     forcedeny: '&cDenne spawner er for tæt på en anden spawner.'
 79.     mergedistance: '&7Denne spawner er blevet kombineret med en anden spawner i nærheden.'
 80.     cannotbreak: '&7Du har ikke råd til at ødelægge denne spawner.'
 81.   goal:
 82.     alert: '&7Du mangler &6%goal% &7flere drab for at få en &6%type% Spawner.'
 83.     reached: '&7En &6%type% Spawner &7er blevet dropped!'
 84.   egg:
 85.     needmore: '&7You need &6%amount% &7Monster Eggs to convert this spawner.'
 86.     sametype: '&7This already spawns &6%type%s&7.'
 87.   shop:
 88.     cannotafford: '&cYou cannot afford to buy this.'
 89.     purchasesuccess: '&9Your purchase was successful.'
 90.   omni:
 91.     cannotmerge: '&cDu kan ikke slå to OmniSpawners sammen.'
 92.     combinefail: '&cOmni spawneren nægter at blive en del af flere spawners af den type.'
 93.     combinesuccess: '&7Din spawner blev en del af en OmniSpawner.'
 94.     takespawner: '&7Du tog en &6%type%&7 fra en OmniSpawner.'
 95.   convert:
 96.     success: '&7Din konvertering blev gennemført.'
 97.   boost:
 98.     applied: '&6Du anvendte dit boost.'
 99.   combine:
 100.     onlyone: '&cDu kan kun kombinere en spawner ad gangen.'
 101.   spawner:
 102.     toomany: '&cDu kan kun placere %amount% spawners...'
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top