SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 26th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from turtle import *
 2. from math import *
 3.  
 4. test = False #zostawiam jako pokazanie procesu pracy, w przypadku True włączą się próby sprawdzające poprawność mniejszych części rysunku
 5. def tester(fun,*args):
 6.     if test:
 7.         fun(*args)
 8.  
 9. def hop (x,y):
 10.     up()
 11.     fd(y)
 12.     rt(90)
 13.     fd(x)
 14.     lt(90)
 15.     down()
 16.  
 17. def pole(wymiar_pola,kolor):
 18.     fillcolor(kolor)
 19.  
 20.     begin_fill ()
 21.     for i in range (4):
 22.         fd(wymiar_pola)
 23.         rt(90)
 24.     end_fill()
 25.  
 26. def zagranie(p):
 27.     if p == "p0":
 28.         return "rnbqkbnrpppppppp................................PPPPPPPPRNBQKBNR"  # układ startowy
 29.     if p == "p1":
 30.         return"r.b.kb.rpppp.pp...n..q.p....p......P......P.....PP..PPPPRNBQKBNR"  # obrona Caro-Kann, atak dwu skoczków
 31.     if p == "p2":
 32.         return"rnbqk..rpppp.ppp.....n......p....b..P.....N.....PPPP.PPPR.BQKBNR"  # partia hiszpańska
 33.     if p =="p3":
 34.         return"rnbqkbnrpp..pppp..........pp.......P............PPP.PPPPRNBQKBNR"  # gambit hetmański
 35.     if p =="p4":
 36.         return"r....r.k.b..q..pp.n...p..p..bpNQ.P..p...PB..P....B...PPP..RR..K."  # nieśmiertelna partia Rubinsteina z 1907, Akiba Rubinstein (czarne), najsłynniejszy polski szachista wszechczasów
 37.     if p == "p5":
 38.         return"rnbqkppppp.....PPPPPRNBQK"  # plansza 5 * 5
 39.     if p=="p6":
 40.         return"rqkrpppp....PPPPRQKR"  # plansza 5 * 4
 41.  
 42. def szach (wymiar_pola,wys,szer, uklad, kolorf1,kolorf2,kolorp1,kolorp2):
 43.     indeks_pola=0
 44.     for j in range (wys):
 45.         for i in range(szer):
 46.             if (i+j)%2==0:
 47.                 kolor=kolorp1
 48.             else:
 49.                 kolor=kolorp2
 50.             pole(wymiar_pola,kolor)
 51.             if zagranie(uklad)[indeks_pola]=="p": #ukladem wywołuję listę, a indeksem pola sprawdzam kolejne elementy listy
 52.                 pionek(wymiar_pola,kolorf1)
 53.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="P":
 54.                 pionek(wymiar_pola, kolorf2)
 55.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="b":
 56.                 goniec(wymiar_pola, kolorf1)
 57.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="B":
 58.                 goniec(wymiar_pola, kolorf2)
 59.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="r":
 60.                 wieza(wymiar_pola, kolorf1)
 61.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "R":
 62.                 wieza(wymiar_pola, kolorf2)
 63.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "q":
 64.                 hetman(wymiar_pola, kolorf1)
 65.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "Q":
 66.                 hetman(wymiar_pola, kolorf2)
 67.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "k":
 68.                 krol(wymiar_pola, kolorf1)
 69.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "K":
 70.                 krol(wymiar_pola, kolorf2)
 71.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "n":
 72.                 konik(wymiar_pola, kolorf1)
 73.             elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "N":
 74.                 konik(wymiar_pola, kolorf2)
 75.             hop(wymiar_pola,0)
 76.             indeks_pola+=1
 77.         hop(-wymiar_pola*szer, wymiar_pola)
 78.     hop(0,-wymiar_pola*wys)
 79. tester(szach,40,8,8,"p0","red","green","blue","yellow")
 80.  
 81. def pionek(wymiar_pola,kolor_figury):
 82.     hop(wymiar_pola/6,wymiar_pola/6)
 83.     fillcolor (kolor_figury)
 84.     begin_fill ()
 85.  
 86.     rt(90)
 87.  
 88.     fd(wymiar_pola*4/6)
 89.     lt(135)
 90.     fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 91.     rt(45)
 92.     fd(wymiar_pola/6)
 93.     lt(45)
 94.     fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 95.     lt(90)   #połowa
 96.     fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 97.     lt(45)
 98.     fd(wymiar_pola/6)
 99.     lt(-45)
 100.     fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 101.     rt(135)
 102.     end_fill()
 103.  
 104.     hop(-wymiar_pola / 6, -wymiar_pola / 6)
 105. tester(pionek,40,"green")
 106.  
 107. def wieza (wymiar_pola,kolor_figury):
 108.     hop(wymiar_pola*2 / 7, wymiar_pola / 6)
 109.     fillcolor(kolor_figury)
 110.     begin_fill()
 111.  
 112.     rt(90)
 113.  
 114.     fd(wymiar_pola * 3/7)
 115.     lt(90)
 116.     fd(wymiar_pola * 2/6)
 117.     rt(90)
 118.     fd(wymiar_pola/7)
 119.     lt(90)
 120.     fd(wymiar_pola * 2/6)
 121.     lt(90)
 122.     fd(wymiar_pola/7)
 123.     lt(90)
 124.     fd(wymiar_pola/6)
 125.     rt(90)
 126.     fd(wymiar_pola/7)
 127.     rt(90)
 128.     fd(wymiar_pola/6)
 129.     lt(90)
 130.     fd(wymiar_pola/7)
 131.     lt(90)
 132.     fd(wymiar_pola/6)
 133.     rt(90)
 134.     fd(wymiar_pola/7)
 135.     rt(90)
 136.     fd(wymiar_pola/6)
 137.     lt(90)
 138.     fd(wymiar_pola/7)
 139.     lt(90)
 140.     fd(wymiar_pola*2/6)
 141.     lt(90)
 142.     fd(wymiar_pola/7)
 143.     rt(90)
 144.     fd(wymiar_pola*2/6)
 145.     rt(180)
 146.     end_fill()
 147.  
 148.     hop(-wymiar_pola * 2 / 7, -wymiar_pola / 6)
 149. tester(wieza,30,"green")
 150.  
 151. def goniec(wymiar_pola, kolor_figury):
 152.     hop(wymiar_pola/6,wymiar_pola/7)
 153.     fillcolor(kolor_figury)
 154.     begin_fill()
 155.  
 156.     rt(90)
 157.  
 158.     fd(wymiar_pola * 4/7)
 159.     lt(135)
 160.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/7)
 161.     rt(45)
 162.     fd(wymiar_pola*3/7)
 163.     lt(45)
 164.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/7)
 165.     lt(90)
 166.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/7)
 167.     lt(45)
 168.     fd(wymiar_pola*3/7)
 169.     rt(45)
 170.     fd(wymiar_pola*sqrt(2)/7)
 171.     rt(135)
 172.     end_fill()
 173.  
 174.     hop(-wymiar_pola/6,-wymiar_pola/7)
 175. tester(goniec,40,"cyan")
 176.  
 177. def hetman (wymiar_pola,kolor_figury):
 178.     hop(wymiar_pola*2/8*7/8, wymiar_pola/6*7/8)
 179.     fillcolor(kolor_figury)
 180.     begin_fill()
 181.  
 182.     rt(90)
 183.  
 184.     fd(wymiar_pola*6/8*7/8)
 185.     lt(90)
 186.     fd(wymiar_pola*3/6*7/8)
 187.     hop(0,wymiar_pola /2/6*7/8)
 188.     dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 189.     hop(0,-wymiar_pola /2/6*7/8)
 190.     rt(-135)
 191.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 192.     rt(90)
 193.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 194.     rt(45)
 195.     hop(0,wymiar_pola/2/6*7/8)
 196.     dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 197.     hop(0,-wymiar_pola/2/6*7/8)
 198.     lt(135)
 199.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 200.     rt(90)
 201.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 202.     rt(45)
 203.     hop(0,wymiar_pola /2/6*7/8)
 204.     dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 205.     hop(0,-wymiar_pola / 2/6*7/8)
 206.     lt(135)
 207.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 208.     lt(-90)
 209.     fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 210.     lt(-45)
 211.     hop(0,wymiar_pola / 2/6*7/8)
 212.     dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 213.     hop(0,-wymiar_pola / 2/6*7/8)
 214.     lt(-180)
 215.     fd(wymiar_pola*3/6*7/8)
 216.     lt(180)
 217.     end_fill()
 218.  
 219.     hop(0,-wymiar_pola/6*7/8)
 220. tester(hetman,150,"red")
 221.  
 222. def krol (wymiar_pola,kolor_figury):
 223.     hop(wymiar_pola*2/6, wymiar_pola/6)
 224.     fillcolor(kolor_figury)
 225.     begin_fill()
 226.  
 227.     rt(90)
 228.  
 229.     fd(wymiar_pola * 2/6)
 230.     lt(90)
 231.     fd(wymiar_pola * 2/6)
 232.     dot(wymiar_pola*2/6,kolor_figury)
 233.     lt(90)
 234.     fd(wymiar_pola*2/6)
 235.     dot(wymiar_pola*2/6,kolor_figury)
 236.     bk(wymiar_pola*2/6)
 237.     lt(90)
 238.     fd(wymiar_pola/6)
 239.     bk(wymiar_pola/6)
 240.     rt(90)
 241.     fd(wymiar_pola/6)
 242.     rt(90)
 243.     hop(0,wymiar_pola/6)
 244.     dot(wymiar_pola/6,kolor_figury)
 245.     hop(0,wymiar_pola * 1 / 2/6)
 246.     rt(90)
 247.     fd(wymiar_pola * 1 / 8/6)
 248.     lt(90)
 249.     fd(wymiar_pola/6)
 250.     lt(90)
 251.     fd(wymiar_pola * 2 / 8/6)
 252.     lt(90)
 253.     fd(wymiar_pola/6)
 254.     lt(90)
 255.     fd(wymiar_pola * 1 / 8/6)
 256.     rt(90)
 257.     hop(0,wymiar_pola*3/2/6)
 258.     rt(90)
 259.     fd(wymiar_pola/6)
 260.     rt(270)
 261.     fd(wymiar_pola*2/6)
 262.     rt(180)
 263.     end_fill()
 264.  
 265.     hop(-wymiar_pola * 2 / 6, -wymiar_pola / 6)
 266. tester(krol,150,"cyan")
 267.  
 268. def konik (wymiar_pola,kolor_figury):
 269.     hop(wymiar_pola/4, wymiar_pola/5)
 270.     fillcolor(kolor_figury)
 271.     begin_fill()
 272.  
 273.     rt(90)
 274.  
 275.     fd(wymiar_pola * 2/5)
 276.     lt(90)
 277.     fd(wymiar_pola * 1 / 2/5)
 278.     for i in range(4):
 279.         lt(90)
 280.         pencolor("black")
 281.         fd(wymiar_pola*1/2/5)
 282.         bk(wymiar_pola*1/2/5)
 283.         rt(90)
 284.         fd(wymiar_pola*1/2/5)
 285.     fd(wymiar_pola*1/2/5)
 286.     lt(90)
 287.     fd(wymiar_pola*2/5)
 288.     lt(90)
 289.     fd(wymiar_pola*1/2/5)
 290.     lt(90)
 291.     pencolor("black")
 292.     fd(wymiar_pola*1/2/5)
 293.     up()
 294.     fd(wymiar_pola*3/4/5)
 295.     down()
 296.     dot(wymiar_pola*1/4/5)
 297.     up()
 298.     bk(wymiar_pola*5/4/5)
 299.     down()
 300.     rt(90)
 301.     fd(wymiar_pola*1/2/5)
 302.     lt(90)
 303.     fd(wymiar_pola/5)
 304.     lt(-117)
 305.     fd(wymiar_pola*sqrt(5)/5)
 306.     lt(117)
 307.     lt(90)
 308.     end_fill()
 309.  
 310.     hop(-wymiar_pola / 4, -wymiar_pola / 5)
 311. tester(konik,150,"cyan")
 312.  
 313. def rysunek():
 314.     mode("logo")
 315.     tracer (50)
 316.  
 317.     up();goto(-310,150);down()  # gotowy kod od profesora
 318.     lt(45)
 319.     szach(25, 8, 8, 'p0', "orange", "green", "gold", "yellow")
 320.     up();goto(-170,-290);down()
 321.     lt(90)
 322.     szach(25, 8, 8, 'p1', "cyan", "DarkRed", "gold", "yellow")
 323.     up();goto(300,-140);down()
 324.     lt(90)
 325.     szach(25, 8, 8, 'p2', "aqua", "chartreuse", "DarkKhaki", "yellow")
 326.     up();goto(170,290);down()
 327.     lt(90)
 328.     szach(25, 8, 8, 'p3', "purple", "cornflower blue", "silver", "yellow")
 329.     up();goto(-160,-160);down()
 330.     lt(45)
 331.     update()
 332.     szach(40, 8, 8, 'p4', "beige", "brown", "silver", "white")
 333.     up();goto(-50,250);down()
 334.     szach(20, 5, 5, 'p5', "light goldenrod yellow", "dark salmon", "DarkKhaki", "yellow")
 335.     up();goto(-50,-330);down()
 336.     szach(20, 5, 4, 'p6', "crimson", "green", "silver", "lemon chiffon")
 337.     up();goto(0,0);down()
 338.     lt(45)
 339.    
 340.     update()
 341. tester(rysunek)
 342.  
 343. rysunek()
 344. done()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top