Guest User

Untitled

a guest
May 26th, 2019
78
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from turtle import *
 2. from math import *
 3.  
 4. test = False #zostawiam jako pokazanie procesu pracy, w przypadku True włączą się próby sprawdzające poprawność mniejszych części rysunku
 5. def tester(fun,*args):
 6. if test:
 7. fun(*args)
 8.  
 9. def hop (x,y):
 10. up()
 11. fd(y)
 12. rt(90)
 13. fd(x)
 14. lt(90)
 15. down()
 16.  
 17. def pole(wymiar_pola,kolor):
 18. fillcolor(kolor)
 19.  
 20. begin_fill ()
 21. for i in range (4):
 22. fd(wymiar_pola)
 23. rt(90)
 24. end_fill()
 25.  
 26. def zagranie(p):
 27. if p == "p0":
 28. return "rnbqkbnrpppppppp................................PPPPPPPPRNBQKBNR" # układ startowy
 29. if p == "p1":
 30. return"r.b.kb.rpppp.pp...n..q.p....p......P......P.....PP..PPPPRNBQKBNR" # obrona Caro-Kann, atak dwu skoczków
 31. if p == "p2":
 32. return"rnbqk..rpppp.ppp.....n......p....b..P.....N.....PPPP.PPPR.BQKBNR" # partia hiszpańska
 33. if p =="p3":
 34. return"rnbqkbnrpp..pppp..........pp.......P............PPP.PPPPRNBQKBNR" # gambit hetmański
 35. if p =="p4":
 36. return"r....r.k.b..q..pp.n...p..p..bpNQ.P..p...PB..P....B...PPP..RR..K." # nieśmiertelna partia Rubinsteina z 1907, Akiba Rubinstein (czarne), najsłynniejszy polski szachista wszechczasów
 37. if p == "p5":
 38. return"rnbqkppppp.....PPPPPRNBQK" # plansza 5 * 5
 39. if p=="p6":
 40. return"rqkrpppp....PPPPRQKR" # plansza 5 * 4
 41.  
 42. def szach (wymiar_pola,wys,szer, uklad, kolorf1,kolorf2,kolorp1,kolorp2):
 43. indeks_pola=0
 44. for j in range (wys):
 45. for i in range(szer):
 46. if (i+j)%2==0:
 47. kolor=kolorp1
 48. else:
 49. kolor=kolorp2
 50. pole(wymiar_pola,kolor)
 51. if zagranie(uklad)[indeks_pola]=="p": #ukladem wywołuję listę, a indeksem pola sprawdzam kolejne elementy listy
 52. pionek(wymiar_pola,kolorf1)
 53. elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="P":
 54. pionek(wymiar_pola, kolorf2)
 55. elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="b":
 56. goniec(wymiar_pola, kolorf1)
 57. elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="B":
 58. goniec(wymiar_pola, kolorf2)
 59. elif zagranie(uklad)[indeks_pola]=="r":
 60. wieza(wymiar_pola, kolorf1)
 61. elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "R":
 62. wieza(wymiar_pola, kolorf2)
 63. elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "q":
 64. hetman(wymiar_pola, kolorf1)
 65. elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "Q":
 66. hetman(wymiar_pola, kolorf2)
 67. elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "k":
 68. krol(wymiar_pola, kolorf1)
 69. elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "K":
 70. krol(wymiar_pola, kolorf2)
 71. elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "n":
 72. konik(wymiar_pola, kolorf1)
 73. elif zagranie(uklad)[indeks_pola] == "N":
 74. konik(wymiar_pola, kolorf2)
 75. hop(wymiar_pola,0)
 76. indeks_pola+=1
 77. hop(-wymiar_pola*szer, wymiar_pola)
 78. hop(0,-wymiar_pola*wys)
 79. tester(szach,40,8,8,"p0","red","green","blue","yellow")
 80.  
 81. def pionek(wymiar_pola,kolor_figury):
 82. hop(wymiar_pola/6,wymiar_pola/6)
 83. fillcolor (kolor_figury)
 84. begin_fill ()
 85.  
 86. rt(90)
 87.  
 88. fd(wymiar_pola*4/6)
 89. lt(135)
 90. fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 91. rt(45)
 92. fd(wymiar_pola/6)
 93. lt(45)
 94. fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 95. lt(90) #połowa
 96. fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 97. lt(45)
 98. fd(wymiar_pola/6)
 99. lt(-45)
 100. fd(wymiar_pola*sqrt(2)/6)
 101. rt(135)
 102. end_fill()
 103.  
 104. hop(-wymiar_pola / 6, -wymiar_pola / 6)
 105. tester(pionek,40,"green")
 106.  
 107. def wieza (wymiar_pola,kolor_figury):
 108. hop(wymiar_pola*2 / 7, wymiar_pola / 6)
 109. fillcolor(kolor_figury)
 110. begin_fill()
 111.  
 112. rt(90)
 113.  
 114. fd(wymiar_pola * 3/7)
 115. lt(90)
 116. fd(wymiar_pola * 2/6)
 117. rt(90)
 118. fd(wymiar_pola/7)
 119. lt(90)
 120. fd(wymiar_pola * 2/6)
 121. lt(90)
 122. fd(wymiar_pola/7)
 123. lt(90)
 124. fd(wymiar_pola/6)
 125. rt(90)
 126. fd(wymiar_pola/7)
 127. rt(90)
 128. fd(wymiar_pola/6)
 129. lt(90)
 130. fd(wymiar_pola/7)
 131. lt(90)
 132. fd(wymiar_pola/6)
 133. rt(90)
 134. fd(wymiar_pola/7)
 135. rt(90)
 136. fd(wymiar_pola/6)
 137. lt(90)
 138. fd(wymiar_pola/7)
 139. lt(90)
 140. fd(wymiar_pola*2/6)
 141. lt(90)
 142. fd(wymiar_pola/7)
 143. rt(90)
 144. fd(wymiar_pola*2/6)
 145. rt(180)
 146. end_fill()
 147.  
 148. hop(-wymiar_pola * 2 / 7, -wymiar_pola / 6)
 149. tester(wieza,30,"green")
 150.  
 151. def goniec(wymiar_pola, kolor_figury):
 152. hop(wymiar_pola/6,wymiar_pola/7)
 153. fillcolor(kolor_figury)
 154. begin_fill()
 155.  
 156. rt(90)
 157.  
 158. fd(wymiar_pola * 4/7)
 159. lt(135)
 160. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/7)
 161. rt(45)
 162. fd(wymiar_pola*3/7)
 163. lt(45)
 164. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/7)
 165. lt(90)
 166. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/7)
 167. lt(45)
 168. fd(wymiar_pola*3/7)
 169. rt(45)
 170. fd(wymiar_pola*sqrt(2)/7)
 171. rt(135)
 172. end_fill()
 173.  
 174. hop(-wymiar_pola/6,-wymiar_pola/7)
 175. tester(goniec,40,"cyan")
 176.  
 177. def hetman (wymiar_pola,kolor_figury):
 178. hop(wymiar_pola*2/8*7/8, wymiar_pola/6*7/8)
 179. fillcolor(kolor_figury)
 180. begin_fill()
 181.  
 182. rt(90)
 183.  
 184. fd(wymiar_pola*6/8*7/8)
 185. lt(90)
 186. fd(wymiar_pola*3/6*7/8)
 187. hop(0,wymiar_pola /2/6*7/8)
 188. dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 189. hop(0,-wymiar_pola /2/6*7/8)
 190. rt(-135)
 191. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 192. rt(90)
 193. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 194. rt(45)
 195. hop(0,wymiar_pola/2/6*7/8)
 196. dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 197. hop(0,-wymiar_pola/2/6*7/8)
 198. lt(135)
 199. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 200. rt(90)
 201. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 202. rt(45)
 203. hop(0,wymiar_pola /2/6*7/8)
 204. dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 205. hop(0,-wymiar_pola / 2/6*7/8)
 206. lt(135)
 207. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 208. lt(-90)
 209. fd(wymiar_pola * sqrt(2)/6*7/8)
 210. lt(-45)
 211. hop(0,wymiar_pola / 2/6*7/8)
 212. dot(wymiar_pola*3/4/6*7/8,kolor_figury)
 213. hop(0,-wymiar_pola / 2/6*7/8)
 214. lt(-180)
 215. fd(wymiar_pola*3/6*7/8)
 216. lt(180)
 217. end_fill()
 218.  
 219. hop(0,-wymiar_pola/6*7/8)
 220. tester(hetman,150,"red")
 221.  
 222. def krol (wymiar_pola,kolor_figury):
 223. hop(wymiar_pola*2/6, wymiar_pola/6)
 224. fillcolor(kolor_figury)
 225. begin_fill()
 226.  
 227. rt(90)
 228.  
 229. fd(wymiar_pola * 2/6)
 230. lt(90)
 231. fd(wymiar_pola * 2/6)
 232. dot(wymiar_pola*2/6,kolor_figury)
 233. lt(90)
 234. fd(wymiar_pola*2/6)
 235. dot(wymiar_pola*2/6,kolor_figury)
 236. bk(wymiar_pola*2/6)
 237. lt(90)
 238. fd(wymiar_pola/6)
 239. bk(wymiar_pola/6)
 240. rt(90)
 241. fd(wymiar_pola/6)
 242. rt(90)
 243. hop(0,wymiar_pola/6)
 244. dot(wymiar_pola/6,kolor_figury)
 245. hop(0,wymiar_pola * 1 / 2/6)
 246. rt(90)
 247. fd(wymiar_pola * 1 / 8/6)
 248. lt(90)
 249. fd(wymiar_pola/6)
 250. lt(90)
 251. fd(wymiar_pola * 2 / 8/6)
 252. lt(90)
 253. fd(wymiar_pola/6)
 254. lt(90)
 255. fd(wymiar_pola * 1 / 8/6)
 256. rt(90)
 257. hop(0,wymiar_pola*3/2/6)
 258. rt(90)
 259. fd(wymiar_pola/6)
 260. rt(270)
 261. fd(wymiar_pola*2/6)
 262. rt(180)
 263. end_fill()
 264.  
 265. hop(-wymiar_pola * 2 / 6, -wymiar_pola / 6)
 266. tester(krol,150,"cyan")
 267.  
 268. def konik (wymiar_pola,kolor_figury):
 269. hop(wymiar_pola/4, wymiar_pola/5)
 270. fillcolor(kolor_figury)
 271. begin_fill()
 272.  
 273. rt(90)
 274.  
 275. fd(wymiar_pola * 2/5)
 276. lt(90)
 277. fd(wymiar_pola * 1 / 2/5)
 278. for i in range(4):
 279. lt(90)
 280. pencolor("black")
 281. fd(wymiar_pola*1/2/5)
 282. bk(wymiar_pola*1/2/5)
 283. rt(90)
 284. fd(wymiar_pola*1/2/5)
 285. fd(wymiar_pola*1/2/5)
 286. lt(90)
 287. fd(wymiar_pola*2/5)
 288. lt(90)
 289. fd(wymiar_pola*1/2/5)
 290. lt(90)
 291. pencolor("black")
 292. fd(wymiar_pola*1/2/5)
 293. up()
 294. fd(wymiar_pola*3/4/5)
 295. down()
 296. dot(wymiar_pola*1/4/5)
 297. up()
 298. bk(wymiar_pola*5/4/5)
 299. down()
 300. rt(90)
 301. fd(wymiar_pola*1/2/5)
 302. lt(90)
 303. fd(wymiar_pola/5)
 304. lt(-117)
 305. fd(wymiar_pola*sqrt(5)/5)
 306. lt(117)
 307. lt(90)
 308. end_fill()
 309.  
 310. hop(-wymiar_pola / 4, -wymiar_pola / 5)
 311. tester(konik,150,"cyan")
 312.  
 313. def rysunek():
 314. mode("logo")
 315. tracer (50)
 316.  
 317. up();goto(-310,150);down() # gotowy kod od profesora
 318. lt(45)
 319. szach(25, 8, 8, 'p0', "orange", "green", "gold", "yellow")
 320. up();goto(-170,-290);down()
 321. lt(90)
 322. szach(25, 8, 8, 'p1', "cyan", "DarkRed", "gold", "yellow")
 323. up();goto(300,-140);down()
 324. lt(90)
 325. szach(25, 8, 8, 'p2', "aqua", "chartreuse", "DarkKhaki", "yellow")
 326. up();goto(170,290);down()
 327. lt(90)
 328. szach(25, 8, 8, 'p3', "purple", "cornflower blue", "silver", "yellow")
 329. up();goto(-160,-160);down()
 330. lt(45)
 331. update()
 332. szach(40, 8, 8, 'p4', "beige", "brown", "silver", "white")
 333. up();goto(-50,250);down()
 334. szach(20, 5, 5, 'p5', "light goldenrod yellow", "dark salmon", "DarkKhaki", "yellow")
 335. up();goto(-50,-330);down()
 336. szach(20, 5, 4, 'p6', "crimson", "green", "silver", "lemon chiffon")
 337. up();goto(0,0);down()
 338. lt(45)
 339.  
 340. update()
 341. tester(rysunek)
 342.  
 343. rysunek()
 344. done()
RAW Paste Data