datafile

Em Ngủ Đi Beat Em Ngủ Đi Beat - Lê Ngọc Hải | HoatHinh.tv | WegMmTbF1LtJ

Jul 30th, 2021
591
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Lời bài hát Em Ngủ Đi Beat  Em Ngủ Đi Beat - Lê Ngọc Hải  | HoatHinh.tv | WegMmTbF1LtJ Lyrics up by vnflix.com Còn trong anh bao khao khát đêm ngày
  2. Về một ngày không xa chúng ta chung lối con đường
  3. Thầm nguyện cầu thương yêu thêm sâu
  4. Trọn một đời bên em không để em đau
  5. Anh hứa sẽ mãi không rời xa
  6.  
  7. Bình yên ở đây, bên anh thôi, cơn mưa lại rơi mau giữ lấy
  8. Từng khoảnh khắc bên nhau, tin yêu mình trao nồng cháy
  9. Anh không thể nào để em bước đi
  10. Bởi vì a sẽ hối tiếc suốt đời, em chìm vào cơn mơ, để anh ru
RAW Paste Data