daily pastebin goal
57%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 16th, 2018 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. var X = -1000, Y = 100;
 2. var Xv, Yv;
 3. var Xc, Yc;
 4. var Xt = 350, Yt = -200;
 5. var Xe = 350, Ye = 750;
 6.  
 7. var font;
 8.  
 9. var enter;
 10. var select;
 11. var selector = 0;
 12. var title;
 13. var overlay;
 14. var win, failure;
 15. var ovni;
 16. var virus;
 17. var texture_virus;
 18. var coin;
 19.  
 20. var select_pressed = 0;
 21.  
 22. var coin_sound;
 23. var start_sound;
 24. var death_sound;
 25. var select_sound;
 26. var denied_sound;
 27. var intro = 0;
 28. var intro_music;
 29. var game_music;
 30. var win_music;
 31.  
 32. var highscore = 999;
 33.  
 34. var timer=window.setInterval("Timer()",1000);
 35. var seconds = 0;
 36.  
 37. var gamemode = 0;        // 0 = Menu , 1 = En jeu, 2 = Mort, 3 = Gagné
 38. var niveau = 1;
 39.  
 40. ////////////// Initialisation //////////////
 41.  
 42. function preload() {
 43.   font = loadFont('textures/game_over.ttf')
 44.   title = loadImage('textures/title.png');
 45.   select = loadImage('textures/select.png');
 46.   enter = loadImage('textures/enter.png');
 47.   overlay = loadImage('textures/overlay.png');
 48.   win = loadImage('textures/win.png');
 49.   failure = loadImage('textures/failure.png');
 50.   ovni = loadImage('textures/ovni.png');
 51.   texture_virus = loadImage('textures/virus.png');
 52.   coin = loadImage('textures/coin.png');
 53.   soundFormats('mp3', 'ogg');
 54.   coin_sound = loadSound('sounds/coin.ogg');
 55.   start_sound = loadSound('sounds/start.ogg');
 56.   death_sound = loadSound('sounds/death.ogg');
 57.   select_sound = loadSound('sounds/select.ogg');
 58.   denied_sound = loadSound('sounds/denied.ogg');
 59.   intro_music = loadSound('sounds/intro.ogg');
 60.   game_music = loadSound('sounds/game.ogg');
 61.   win_music = loadSound('sounds/win.ogg')
 62.     }
 63.    
 64. function setup() {
 65.   createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 66.   imageMode(CENTER);
 67.   textAlign(CENTER);
 68.   noCursor();
 69. }
 70.  
 71. function windowResized() {
 72.   resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
 73. }
 74.  
 75. ////////////// Draw //////////////
 76.  
 77. function draw() {
 78.   if (gamemode == 0){
 79.     mainMenu();
 80. }
 81.  
 82.   else if (gamemode == 1){
 83.   Playing();
 84. }
 85.  
 86. if (keyIsDown(13) && gamemode==2) {
 87.   niveau = 1;
 88.   gamemode = 1;
 89.   seconds = 0;
 90.   start_sound.play();
 91.   game_music.loop();
 92.   Level(1);
 93. }
 94.  
 95. if (keyIsDown(27) && gamemode==3) {
 96.   win_music.stop();
 97.   X = -1000;
 98.   Y = 100;
 99.   seconds = 0;
 100.   niveau = 1;
 101.   gamemode = 0;
 102.   start_sound.play();
 103. }
 104. }
 105.  
 106. ////////////// Classe Virus //////////////
 107.  
 108. class Virus {
 109.   constructor(virus, x, y) {
 110.       this.virus = virus;
 111.       this.x = x;
 112.       this.y = y;
 113.   }
 114. }
 115.  
 116.  
 117. ////////////// Menu //////////////
 118.  
 119. function mainMenu() {
 120.     background(0);
 121.     image(ovni, X, Y, 60, 60);
 122.     image(title, Xt, Yt, 600, 600);
 123.     image(enter, Xe, Ye, 400, 400);
 124.    
 125.  
 126.     X+=10;
 127.     if(X == 1400 && Y == 100){
 128.       X = -1000;
 129.       Y = 600;
 130.     }
 131.     if(X == 1400 && Y == 600){
 132.       X = -1000;
 133.       Y = 100;
 134.     }
 135.  
 136.  
 137.     if (Yt < 200){
 138.       Yt+=5;
 139.     }
 140.  
 141.     if (Ye > 500){
 142.       Ye-=5;
 143.     }
 144.  
 145.     if (Yt == 200 && selector == 0){
 146.       image(select, 235, 475, 150, 150);
 147.     }
 148.     if (Yt == 200 && selector == 1){
 149.       image(select, 463, 475, 150, 150);
 150.     }
 151.  
 152.     if (keyIsDown(37)) {
 153.       select_pressed = 1;
 154.       selector = 0;
 155.      }
 156.     if (keyIsDown(39)) {
 157.       select_pressed = 1;
 158.       selector = 1;
 159.     }
 160.  
 161.     //if (select_pressed == 1){
 162.     //  select_sound.play();
 163.     //  select_pressed = 0;
 164.     //}
 165.  
 166.     if (intro == 0){
 167.       intro_music.loop();
 168.       intro = 1;
 169.     }
 170.  
 171.     if (keyIsDown(13) && selector == 0) {
 172.       gamemode = 1;
 173.       intro = 0;
 174.       intro_music.stop();
 175.       start_sound.play();
 176.       game_music.loop();
 177.  
 178.     Level(1);
 179. }
 180. if (keyIsDown(13) && selector == 1) {
 181.   denied_sound.play();
 182. }
 183. }
 184.  
 185. ////////////// Lose //////////////
 186.  
 187.  function Lose() {
 188.   gamemode = 2;
 189.   background(0);
 190.   image(failure, width/2, height/2, 670, 670);
 191.  
 192.  }
 193. ////////////// Level //////////////
 194.  
 195. function Level(niveau) {
 196.   if(niveau == 1){
 197.     X = 0;
 198.     Y = 400;
 199.     let virus = new Virus(virus, 255, 255);
 200.     Xc = 135;
 201.     Yc = 82;
 202.   }
 203.   else if(niveau == 2){
 204.     X = 0;
 205.     Y = 400;
 206.     Xv = 126;
 207.     Yv = 98;
 208.     Xc = 550;
 209.     Yc = 344;
 210.   }
 211.   else if(niveau == 3){
 212.     X = 0;
 213.     Y = 400;
 214.     Xv = 126;
 215.     Yv = 98;
 216.     Xc = 550;
 217.     Yc = 344;
 218.   }
 219.   else if(niveau == 4){
 220.     X = 0;
 221.     Y = 400;
 222.     Xv = 126;
 223.     Yv = 98;
 224.     Xc = 550;
 225.     Yc = 344;
 226.   }
 227.   else if(niveau == 5){
 228.     X = 0;
 229.     Y = 400;
 230.     Xv = 126;
 231.     Yv = 98;
 232.     Xc = 550;
 233.     Yc = 344;
 234.   }
 235.   else if(niveau == 6){
 236.     X = 0;
 237.     Y = 400;
 238.     Xv = 126;
 239.     Yv = 98;
 240.     Xc = 550;
 241.     Yc = 344;
 242.   }
 243.   else if(niveau == 7){
 244.     X = 0;
 245.     Y = 400;
 246.     Xv = 126;
 247.     Yv = 98;
 248.     Xc = 550;
 249.     Yc = 344;
 250.   }
 251.   else if(niveau == 8){
 252.     X = 0;
 253.     Y = 400;
 254.     Xv = 126;
 255.     Yv = 98;
 256.     Xc = 550;
 257.     Yc = 344;
 258.   }
 259.   else if(niveau == 9){
 260.     X = 0;
 261.     Y = 400;
 262.     Xv = 126;
 263.     Yv = 98;
 264.     Xc = 550;
 265.     Yc = 344;
 266.   }
 267.   else if(niveau == 10){
 268.     X = 0;
 269.     Y = 400;
 270.     Xv = 126;
 271.     Yv = 98;
 272.     Xc = 550;
 273.     Yc = 344;
 274.   }
 275.   else if(niveau == 11){
 276.     game_music.stop();
 277.     win_music.loop();
 278.     gamemode = 3;
 279.     X = 0;
 280.     Y = 400;
 281.     Xt = 350;
 282.     Yt = -200;
 283.     Xe = 350;
 284.     Ye = 750;
 285.     background(0);
 286.     if(seconds < highscore){
 287.       highscore = seconds;
 288.     }
 289.     image(win, width/2, height/2, 670, 670);
 290.     fill(255, 255, 255);
 291.     textSize(80);
 292.     textFont(font);
 293.     text(highscore, (width/2), 520);
 294.     text(seconds, (width/2), 610);
 295.   }
 296. }
 297.  
 298. ////////////// Timer //////////////
 299.  
 300. function Timer() {
 301.   if(gamemode == 1){
 302.   seconds+=1;
 303. }
 304. }
 305.  
 306. ////////////// Playing //////////////
 307.  
 308. function Playing() {
 309.  
 310.   background(0);
 311.   noFill();
 312.  
 313. image(overlay, width/2, height/2, 670, 670);
 314.  
 315.  fill(200);
 316.  
 317.  image(ovni, X, Y, 50, 50);
 318.  image(virus, Xv, Yv, 50, 50);
 319.  image(coin, Xc, Yc, 15, 15);
 320.  
 321.  textSize(60);
 322.  textFont(font);
 323.  text("Level ", 325, 35);
 324.  text(niveau, 385, 35);
 325.  
 326.  textSize(60);
 327.  textFont(font);
 328.  text("Best Time : ", 150, 645);
 329.  text(highscore, 235, 645);
 330.  text("Time : ", 500, 645);
 331.  text(seconds, 550, 645);
 332.  
 333.   if (keyIsDown(40)) {
 334.     Y+=5;
 335.   }
 336.   if (keyIsDown(38)) {
 337.     Y-=12;
 338.   }
 339.   if (keyIsDown(39)) {
 340.     X+=5;
 341.   }
 342.   if (keyIsDown(37)) {
 343.     X-=5;
 344.   }
 345.  
 346.   if (X > width-60)
 347.    X = width-60;
 348.   if (X < 60)
 349.    X = 60;
 350.   if (Y > height-100)
 351.    Y=height-100;
 352.   if (Y < 78)
 353.    Y=78;
 354.  
 355.   if (Y < height)
 356.    Y+=3;
 357.    
 358.    if (dist(X, Y, Xv, Yv)<=40){
 359.      death_sound.play();
 360.      game_music.stop();
 361.      Lose();
 362.   }
 363.    
 364.    if (dist(X, Y, Xc, Yc)<=20){
 365.     niveau+=1;
 366.     Level(niveau);
 367.     coin_sound.play();
 368.   }
 369. }
RAW Paste Data
Top