Advertisement
JLindvig

Garbage - uden Variable

Jul 24th, 2020 (edited)
330
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 3.58 KB | None | 0 0
 1. garbage:
 2.   garbage_collection:
 3.     sensors:
 4.      # AFFALD I VINTERHALVÅRET HVER 14. DAG
 5.       - name: Affald normal
 6.         frequency: even-weeks
 7.         collection_days:
 8.          - wed
 9.         move_country_holidays: DK
 10.         expire_after: "12:00"
 11.  
 12.       # AFFALD OM SOMMEREN - EKSTRA TØMNING
 13.       - name: Affald sommer
 14.         frequency: odd-weeks
 15.         first_month: jul
 16.         last_month: aug
 17.         collection_days:
 18.          - wed
 19.         move_country_holidays: DK
 20.         expire_after: "12:00"
 21.  
 22.       # GRUPPE TIL AFFALD OM VINTEREN OG SOMMEREN
 23.       - name: Affald
 24.         frequency: group
 25.         entities:
 26.          - sensor.affald_normal
 27.           - sensor.affald_sommer
 28.  
 29.       # GENBRUG HVER 14. DAG
 30.       - name: Genbrug
 31.         frequency: odd-weeks
 32.         collection_days:
 33.          - thu
 34.         move_country_holidays: DK
 35.         expire_after: "16:00"
 36.  
 37.   # LISTER MED UGEDAGE OG MÅNEDER
 38.   input_select:
 39.     ugedage:
 40.       name: Ugedage
 41.       options:
 42.        - Mandag
 43.         - Tirsdag
 44.         - Onsdag
 45.         - Torsdag
 46.         - Fredag
 47.         - Lørdag
 48.         - Søndag
 49.       initial: Mandag
 50.  
 51.     maaneder:
 52.       name: Måneder
 53.       options:
 54.        - Januar
 55.         - Februar
 56.         - Marts
 57.         - April
 58.         - Maj
 59.         - Juni
 60.         - Juli
 61.         - August
 62.         - September
 63.         - Oktober
 64.         - November
 65.         - December
 66.       initial: Januar
 67.  
 68.   sensor:
 69.     - platform: template
 70.       sensors:
 71.         affald_hentes:
 72.           friendly_name: "Affald:"
 73.           icon_template: mdi:trash-can
 74.           value_template: >-
 75.             {% if state_attr('sensor.affald', 'days') == 0 %}
 76.               i dag
 77.             {%- elif state_attr('sensor.affald', 'days') == 1 %}
 78.               i morgen
 79.             {%- else -%}
 80.               # LAV DAGE OM TIL ET TIMESTAMP
 81.               {% set time_stamp = as_timestamp(state_attr('sensor.affald', 'next_date')) | int %}
 82.               # SKRIV "om X dage", X = TID TIL TØMNING - TID I DAG / SEKUNDER PÅ ET DØGN RUNDET OP TIL NUL DECIMALER
 83.               om {{ ((time_stamp - as_timestamp(now())) / ( 60 * 60 * 24 )) | round(0, 'ceil') }} dage (
 84.               # FIND UGEDAGENS NUMMER - 1 OG HENT UGEDAGEN I LISTEN, SAMME PRINCIP MED MÅNEDER
 85.               {{- state_attr('input_select.ugedage', 'options')[time_stamp | timestamp_custom('%w') | int - 1] }} den {{ time_stamp | timestamp_custom('%-d.') }} {{ state_attr('input_select.maaneder', 'options')[time_stamp | timestamp_custom('%-m') | int - 1] }})
 86.             {%- endif -%}
 87.           attribute_templates:
 88.             days: >-
 89.               {{ state_attr('sensor.affald', 'days') }}
 90.  
 91.         genbrug_hentes:
 92.           friendly_name: "Genbrug:"
 93.           icon_template: mdi:recycle
 94.           value_template: >-
 95.             {% if state_attr('sensor.genbrug', 'days') == 0 %}
 96.               i dag
 97.             {%- elif state_attr('sensor.genbrug', 'days') == 1 %}
 98.               i morgen
 99.             {%- else -%}
 100.               {% set time_stamp = as_timestamp(state_attr('sensor.genbrug', 'next_date')) | int %}
 101.               om {{ ((time_stamp - as_timestamp(now())) / ( 60 * 60 * 24 )) | round(0, 'ceil') }} dage (
 102.               {{- state_attr('input_select.ugedage', 'options')[time_stamp | timestamp_custom('%w') | int - 1] }} den {{ time_stamp | timestamp_custom('%-d.') }} {{ state_attr('input_select.maaneder', 'options')[time_stamp | timestamp_custom('%-m') | int - 1] }})
 103.             {%- endif -%}
 104.           attribute_templates:
 105.             days: >-
 106.               {{ state_attr('sensor.genbrug', 'days') }}
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement