Kribo

DNA-dekoding-2-NN

Mar 22nd, 2021
512
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. genetisk_vassmerke = input("Skriv inn det genetiske vassmerket du vil dekode: ")
 2. vassmerke_liste = []
 3. n=3
 4. for i in range(0,len(genetisk_vassmerke),n):
 5.     vassmerke_liste.append(genetisk_vassmerke[i:i+n])   #Klipper av dei første n bitane av
 6.     #genetisk vassmerke i kvar runde og set dei på lista
 7.  
 8. vannmerke = ""
 9. for i in range(len(vassmerke_liste)):
 10.     if vassmerke_liste[i] == "AAA" or vassmerke_liste[i] == "aaa":
 11.         vassmerke = vassmerke + "a"
 12.     elif vassmerke_liste[i] == "AAT" or vassmerke_liste[i] == "aat":
 13.         vassmerke = vassmerke + "b"
 14.     elif vassmerke_liste[i] == "AAG" or vassmerke_liste[i] == "aag":
 15.         vassmerke = vassmerke + "c"
 16.     elif vassmerke_liste[i] == "AAC" or vassmerke_liste[i] == "aac":
 17.         vassmerke = vassmerke + "d"
 18.     elif vassmerke_liste[i] == "ATA" or vassmerke_liste[i] == "ata":
 19.         vassmerke = vassmerke + "e"
 20.     elif vassmerke_liste[i] == "AGA" or vassmerke_liste[i] == "aga":
 21.         vassmerke = vassmerke + "f"
 22.     elif vassmerke_liste[i] == "ACA" or vassmerke_liste[i] == "aca":
 23.         vassmerke = vassmerke + "g"
 24.     elif vassmerke_liste[i] == "TAA" or vassmerke_liste[i] == "taa":
 25.         vassmerke = vassmerke + "h"
 26.     elif vassmerke_liste[i] == "GAA" or vassmerke_liste[i] == "gaa":
 27.         vassmerke = vassmerke + "i"
 28.     elif vassmerke_liste[i] == "CAA" or vassmerke_liste[i] == "caa":
 29.         vassmerke = vassmerke + "j"
 30.     elif vassmerke_liste[i] == "CAT" or vassmerke_liste[i] == "cat":
 31.         vassmerke = vassmerke + "k"
 32.     elif vassmerke_liste[i] == "CAG" or vassmerke_liste[i] == "cag":
 33.         vassmerke = vassmerke + "l"
 34.     elif vassmerke_liste[i] == "CAC" or vassmerke_liste[i] == "cac":
 35.         vassmerke = vassmerke + "m"
 36.     elif vassmerke_liste[i] == "TAT" or vassmerke_liste[i] == "tat":
 37.         vassmerke = vassmerke + "n"
 38.     elif vassmerke_liste[i] == "TAG" or vassmerke_liste[i] == "tag":
 39.         vassmerke = vassmerke + "o"
 40.     elif vassmerke_liste[i] == "TAC" or vassmerke_liste[i] == "tac":
 41.         vassmerke = vassmerke + "p"
 42.     elif vassmerke_liste[i] == "TTA" or vassmerke_liste[i] == "tta":
 43.         vassmerke = vassmerke + "q"
 44.     elif vassmerke_liste[i] == "TTT" or vassmerke_liste[i] == "ttt":
 45.         vassmerke = vassmerke + "r"
 46.     elif vassmerke_liste[i] == "TTC" or vassmerke_liste[i] == "ttc":
 47.         vassmerke = vassmerke + "s"
 48.     elif vassmerke_liste[i] == "TTG" or vassmerke_liste[i] == "ttg":
 49.         vassmerke = vassmerke + "t"
 50.     elif vassmerke_liste[i] == "TGT" or vassmerke_liste[i] == "tgt":
 51.         vassmerke = vassmerke + "u"
 52.     elif vassmerke_liste[i] == "GAG" or vassmerke_liste[i] == "gag":
 53.         vassmerke = vassmerke + "v"
 54.     elif vassmerke_liste[i] == "TGC" or vassmerke_liste[i] == "tgc":
 55.         vassmerke = vassmerke + "w"
 56.     elif vassmerke_liste[i] == "TCG" or vassmerke_liste[i] == "tcg":
 57.         vassmerke = vassmerke + "x"
 58.     elif vassmerke_liste[i] == "TGG" or vassmerke_liste[i] == "tgg":
 59.         vassmerke = vassmerke + "y"
 60.     elif vassmerke_liste[i] == "TCC" or vassmerke_liste[i] == "tcc":
 61.         vassmerke = vassmerke + "z"
 62.     elif vassmerke_liste[i] == "CCA" or vassmerke_liste[i] == "cca":
 63.         vassmerke = vassmerke + "æ"
 64.     elif vassmerke_liste[i] == "CCT" or vassmerke_liste[i] == "cct":
 65.         vassmerke = vassmerke + "ø"
 66.     elif vassmerke_liste[i] == "CCG" or vassmerke_liste[i] == "ccg":
 67.         vassmerke = vassmerke + "å"
 68.     elif vassmerke_liste[i] == "CCC" or vassmerke_liste[i] == "ccc":
 69.         vassmerke = vassmerke + " "
 70.     elif vassmerke_liste[i] == "GGG" or vassmerke_liste[i] == "ggg":
 71.         vassmerke = vassmerke + "-"
 72.  
 73. print("Dekoda er vassmerket: ")        
 74. print(vassmerke)
RAW Paste Data