SHARE
TWEET

FRST 2

a guest Jan 28th, 2019 5 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 27.01.2019
 2. Uruchomiony przez setny (administrator)  DESKTOP-0DOMJM3 (28-01-2019 19:04:48)
 3. Uruchomiony z C:\Users\setny\Downloads
 4. Załadowane profile: setny (Dostępne profile: setny)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1803 17134.523 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka nie została wykryta!
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 15. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 16. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
 17. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 18. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
 19. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1901.7-0\MsMpEng.exe
 20. (Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKServer.exe
 21. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
 22. (Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKService.exe
 23. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 24. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1901.7-0\NisSrv.exe
 25. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 26. (Malwarebytes) C:\Users\setny\Downloads\adwcleaner_7.2.6.0.exe
 27. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.18112.14311.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
 28. (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
 29. (Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
 30. (Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe
 31. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\GoogleCrashHandler.exe
 32. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\GoogleCrashHandler64.exe
 33. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 34. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 35. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 36. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 37. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 38. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 39. (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
 40. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 41. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 42. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 43. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 44. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 45. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 46. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 47. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 48. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 49. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 50. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 51. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 52. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 53. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 54. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe
 55. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 56. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 57. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 58. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 59. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 60.  
 61. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 62.  
 63. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 64.  
 65. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 66. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8841472 2016-06-17] (Realtek Semiconductor)
 67. HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
 68. HKLM-x32\...\Run: [Razer Synapse] => C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe [598200 2018-09-28] (Razer Inc.)
 69. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [588704 2018-03-28] (Oracle Corporation)
 70. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\setny\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1908920 2019-01-27] (BitTorrent Inc.)
 71. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3133216 2019-01-05] (Valve Corporation)
 72. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [EADM] => C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe [3113256 2018-09-13] (Electronic Arts)
 73. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [EpicGamesLauncher] => C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe [35190672 2019-01-24] (Epic Games, Inc.)
 74. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\setny\AppData\Local\Discord\app-0.0.304\Discord.exe [81747288 2019-01-15] (Discord Inc.)
 75. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18630056 2018-08-24] (Piriform Ltd)
 76. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [Gaijin.Net Agent] => C:\Users\setny\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe [2125384 2018-09-25] (Gaijin Entertainment)
 77. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\MountPoints2: {eefac237-7622-11e8-9d9c-60a44c570006} - "G:\setup.exe"
 78. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
 79. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist "C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" ( start /MIN "" "C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
 80. HKLM\...\Drivers32: [vidc.mjpg] => C:\Windows\system32\bdmjpeg64.dll [75248 2017-01-26] ()
 81. HKLM\...\Drivers32: [vidc.mpeg] => C:\Windows\system32\bdmpegv64.dll [75272 2017-01-26] ()
 82. HKLM\...\Drivers32: [msacm.bdmpeg] => C:\Windows\system32\bdmpega64.acm [75784 2017-01-26] ()
 83. HKLM\...\Drivers32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\system32\frapsv64.dll [105984 2018-09-26] (Beepa P/L)
 84. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.VP60] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [447752 2014-09-17] (On2.com)
 85. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.VP61] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [447752 2014-09-17] (On2.com)
 86. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.mjpg] => C:\Windows\SysWOW64\bdmjpeg.dll [71152 2017-01-26] ()
 87. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.mpeg] => C:\Windows\SysWOW64\bdmpegv.dll [71176 2017-01-26] ()
 88. HKLM\...\Drivers32-x32: [msacm.bdmpeg] => C:\Windows\SysWOW64\bdmpega.acm [71176 2017-01-26] ()
 89. HKLM\...\Drivers32-x32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\SysWOW64\frapsvid.dll [94208 2018-09-26] (Beepa P/L)
 90. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2018-12-18] (Google Inc.)
 91. Lsa: [Authentication Packages] msv1_0 SshdPinAuthLsa
 92.  
 93. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 94.  
 95. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 96.  
 97. Hosts: Nie znaleziono pliku Hosts w domyślnym katalogu
 98. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 99. Tcpip\..\Interfaces\{152d359c-4754-4a6e-a640-9c7b2434ae9e}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
 100. Tcpip\..\Interfaces\{152d359c-4754-4a6e-a640-9c7b2434ae9e}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 101.  
 102. Internet Explorer:
 103. ==================
 104. BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 105. BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 106. BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 107. BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\ssv.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 108. BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 109. BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\jp2ssv.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 110. Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 111. Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 112. Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 113. Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 114.  
 115. Edge:
 116. ======
 117. Edge HomeButtonPage: HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001 -> hxxp://hao.360.cn/?src=lm&ls=n4134a09b9b
 118.  
 119. FireFox:
 120. ========
 121. FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 122. FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 123. FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 124. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 125. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 126. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 127. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
 128. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
 129.  
 130. Chrome:
 131. =======
 132. CHR DefaultProfile: Default
 133. CHR HomePage: Default -> hxxps://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=Afe_ZtZCL0Zl8oxJ0IZUTHSNapu8jSDq981Z2rcfYK47G4BKg1GVzlL1w9bdYBL3Hs4UUUp7-tAUwL5scNnKcGK3j47AfwCfQc9hwMNVjgdMCg&smuh=42923&lh=Ac90zk210_zdy4yf
 134. CHR Profile: C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-01-28]
 135. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-05-25]
 136. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-05-25]
 137. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-18]
 138. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-05-25]
 139. CHR Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2019-01-23]
 140. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-05-25]
 141. CHR Extension: (Stylish - Custom themes for any website) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe [2019-01-19]
 142. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-16]
 143. CHR Extension: (Auto HD Plus for YouTube™) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ncmimagmhlfgfklemnpoehohcjhiioha [2018-05-29]
 144. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-05-25]
 145. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-05-25]
 146. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-18]
 147.  
 148. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 149.  
 150. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 151.  
 152. S4 asComSvc; C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\1.02.00\atkexComSvc.exe [936728 2015-05-08] ()
 153. S4 AsSysCtrlService; C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.22\AsSysCtrlService.exe [1360016 2014-04-24] () [Brak podpisu cyfrowego]
 154. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [7356680 2018-10-03] ()
 155. R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [9619816 2019-01-04] (Microsoft Corporation)
 156. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [784512 2018-09-21] (EasyAntiCheat Ltd)
 157. S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6347056 2018-09-19] (Malwarebytes)
 158. R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [786800 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 159. S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [786800 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 160. S4 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2216256 2018-09-13] (Electronic Arts)
 161. S4 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3087176 2018-09-13] (Electronic Arts)
 162. R2 Razer Chroma SDK Server; C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKServer.exe [439936 2018-01-10] (Razer Inc.)
 163. R2 Razer Chroma SDK Service; C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKService.exe [943232 2018-01-10] (Razer Inc.)
 164. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4737448 2018-07-15] (Microsoft Corporation)
 165. S4 ssh-agent; C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 166. S3 sshd; C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe [970240 2018-05-20] ()
 167. S3 SshdBroker; C:\Windows\System32\SshdBroker.dll [286720 2018-09-08] (Microsoft Corporation)
 168. R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11660528 2018-12-07] (TeamViewer GmbH)
 169. R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1901.7-0\NisSrv.exe [4096976 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 170. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1901.7-0\MsMpEng.exe [113992 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 171. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 172. R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
 173.  
 174. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 175.  
 176. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 177.  
 178. R1 AsIO; C:\Windows\SysWow64\drivers\AsIO.sys [15232 2015-05-08] ()
 179. S0 asstahci64; C:\Windows\System32\drivers\asstahci64.sys [88936 2015-06-17] (Asmedia Technology)
 180. S3 BlueStacksDrv; C:\Program Files\BlueStacks\BstkDrv.sys [303712 2018-10-09] (Bluestack System Inc. )
 181. S3 FairplayKD; C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [70928 2018-10-15] (Multi Theft Auto)
 182. S3 Hamachi; C:\Windows\system32\DRIVERS\Hamdrv.sys [45680 2018-05-30] (LogMeIn Inc.)
 183. R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [198512 2019-01-28] (Malwarebytes)
 184. S3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [261032 2019-01-28] (Malwarebytes)
 185. R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_5db32447b43ce666\nvlddmkm.sys [20461984 2019-01-12] (NVIDIA Corporation)
 186. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30336 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 187. S3 NVSWCFilter; C:\Windows\System32\drivers\nvswcfilter.sys [27584 2018-05-07] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 188. R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [70024 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 189. R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [74576 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 190. R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [937728 2016-07-20] (Realtek )
 191. S3 rzbtendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzbtendpt.sys [52240 2016-10-30] (Razer Inc)
 192. S3 rzdaendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzdaendpt.sys [42000 2016-10-30] (Razer Inc)
 193. R3 rzendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzendpt.sys [52240 2016-10-30] (Razer Inc)
 194. S3 rzhnet; C:\Windows\System32\Drivers\rzhnet.sys [29712 2016-10-30] (Razer Inc)
 195. S3 rzjstk; C:\Windows\System32\drivers\rzjstk.sys [36376 2016-10-30] (Razer Inc)
 196. S3 rzkeypadendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzkeypadendpt.sys [45592 2016-10-30] (Razer Inc)
 197. S3 rzmpos; C:\Windows\System32\drivers\rzmpos.sys [48144 2016-10-30] (Razer Inc)
 198. S3 rzp1endpt; C:\Windows\System32\drivers\rzp1endpt.sys [52240 2016-10-30] (Razer Inc)
 199. S3 rzvkeyboard; C:\Windows\System32\drivers\rzvkeyboard.sys [44048 2016-10-30] (Razer Inc)
 200. S3 rzvmouse; C:\Windows\System32\drivers\rzvmouse.sys [44048 2016-10-30] (Razer Inc)
 201. S3 VBAudioVACMME; C:\Windows\system32\DRIVERS\vbaudio_cable64_win7.sys [41192 2014-09-02] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 202. S3 VBAudioVMVAIOMME; C:\Windows\system32\DRIVERS\vbaudio_vmvaio64_win7.sys [41192 2018-07-10] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 203. S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46488 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 204. R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [343032 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 205. R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [63480 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 206.  
 207. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 208.  
 209. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 210.  
 211.  
 212. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) ========
 213.  
 214. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 215.  
 216. 2019-01-28 18:49 - 2019-01-28 18:53 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 217. 2019-01-28 18:45 - 2019-01-28 18:45 - 007320272 _____ (Malwarebytes) C:\Users\setny\Downloads\adwcleaner_7.2.6.0.exe
 218. 2019-01-28 12:04 - 2019-01-28 12:04 - 000033474 _____ C:\Users\setny\Downloads\FRST (2).txt
 219. 2019-01-28 00:18 - 2019-01-28 00:18 - 000148045 _____ C:\Users\setny\Downloads\frst (1).txt
 220. 2019-01-28 00:01 - 2019-01-28 00:02 - 000037968 _____ C:\Users\setny\Downloads\Addition.txt
 221. 2019-01-28 00:00 - 2019-01-28 19:05 - 000020736 _____ C:\Users\setny\Downloads\FRST.txt
 222. 2019-01-27 23:53 - 2019-01-27 23:53 - 000053365 _____ C:\Users\setny\Downloads\Addition (2).txt
 223. 2019-01-27 23:50 - 2019-01-27 23:50 - 000053365 _____ C:\Users\setny\Downloads\Addition (1).txt
 224. 2019-01-27 23:45 - 2019-01-27 23:45 - 000000895 _____ C:\Users\setny\Documents\fixlist.txt
 225. 2019-01-27 23:17 - 2019-01-27 23:17 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
 226. 2019-01-27 22:39 - 2019-01-28 18:47 - 000261032 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
 227. 2019-01-27 22:29 - 2019-01-27 22:29 - 000000095 _____ C:\Users\setny\Downloads\Start_Server (1).cmd
 228. 2019-01-27 21:54 - 2019-01-27 21:54 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\mbam
 229. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-28 18:47 - 000198512 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
 230. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-27 21:53 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
 231. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-27 21:53 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\mbamtray
 232. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-27 21:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
 233. 2019-01-27 21:53 - 2018-12-04 08:09 - 000152688 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 234. 2019-01-27 21:47 - 2019-01-27 21:51 - 000000036 _____ C:\Windows\progress.ini
 235. 2019-01-27 21:45 - 2019-01-27 21:45 - 000296448 _____ (PortableAppZ.blogspot.com) C:\Users\setny\Downloads\Unlocker_Portable_1.9.2_32-64_Multilingual.exe
 236. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:47 - 000000000 ___HD C:\$GetCurrent
 237. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:46 - 000000000 ____D C:\Windows10Upgrade
 238. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:39 - 006132216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\Windows10Upgrade9252.exe
 239. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:39 - 000000731 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Asystent aktualizacji do systemu Windows 10.lnk
 240. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:39 - 000000719 _____ C:\Users\setny\Desktop\Asystent aktualizacji do systemu Windows 10.lnk
 241. 2019-01-27 21:19 - 2019-01-27 22:58 - 000060002 _____ C:\Users\setny\Desktop\Addition.txt
 242. 2019-01-27 21:19 - 2019-01-27 21:37 - 007441157 _____ C:\Users\setny\Downloads\Search.txt
 243. 2019-01-27 21:19 - 2019-01-27 21:19 - 000047487 _____ C:\Users\setny\Downloads\Shortcut.txt
 244. 2019-01-27 21:18 - 2019-01-28 19:04 - 000000000 ____D C:\FRST
 245. 2019-01-27 21:17 - 2019-01-27 21:17 - 002428416 _____ (Farbar) C:\Users\setny\Downloads\FRST64.exe
 246. 2019-01-27 21:16 - 2019-01-27 22:58 - 000148045 _____ C:\Users\setny\Desktop\FRST.txt
 247. 2019-01-27 21:07 - 2019-01-27 21:07 - 000001589 _____ C:\Users\setny\Downloads\server (1).cfg
 248. 2019-01-27 21:06 - 2019-01-27 21:06 - 000001589 _____ C:\Users\setny\Downloads\server.cfg
 249. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:08 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Notepad++
 250. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 004366368 _____ (Don HO don.h@free.fr) C:\Users\setny\Downloads\npp.7.6.2.Installer.exe
 251. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000001100 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++.lnk
 252. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000001088 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
 253. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000000095 _____ C:\Users\setny\Downloads\Start_Server.cmd
 254. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Notepad++
 255. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Notepad++
 256. 2019-01-27 21:01 - 2019-01-27 21:01 - 001972852 _____ C:\Users\setny\Downloads\cfx-server-data-master (1).zip
 257. 2019-01-27 20:52 - 2019-01-27 20:55 - 033200793 _____ C:\Users\setny\Downloads\server.zip
 258. 2019-01-27 20:51 - 2019-01-27 20:51 - 001972852 _____ C:\Users\setny\Downloads\cfx-server-data-master.zip
 259. 2019-01-27 20:49 - 2019-01-27 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\FiveMserver
 260. 2019-01-27 19:09 - 2019-01-27 19:09 - 000101249 _____ C:\Users\setny\Downloads\b36c2b6e-b405-48d9-a6a6-8a5b47f9843b.dmp
 261. 2019-01-27 19:07 - 2019-01-27 19:07 - 000130113 _____ C:\Users\setny\Downloads\4b3f4016-112c-4593-a2d7-f2ea25270a3d.dmp
 262. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 002692096 _____ (cfx-collective) C:\Users\setny\Downloads\FiveM (2).exe
 263. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 002689024 _____ (cfx-collective) C:\Users\setny\Downloads\FiveM (3).exe
 264. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 001456027 _____ C:\Users\setny\Downloads\LAMBDAMENU_3.13.2017.zip
 265. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\FiveM
 266. 2019-01-26 20:17 - 2019-01-26 20:18 - 028696056 _____ C:\Users\setny\Downloads\windows-0.9.3.5 (2).zip
 267. 2019-01-26 20:12 - 2019-01-26 20:12 - 000559349 _____ C:\Users\setny\Downloads\94a591-GTACOOPRelease (1).zip
 268. 2019-01-26 20:06 - 2019-01-26 20:06 - 028696056 _____ C:\Users\setny\Downloads\windows-0.9.3.5 (1).zip
 269. 2019-01-26 20:03 - 2019-01-26 20:04 - 028696056 _____ C:\Users\setny\Downloads\windows-0.9.3.5.zip
 270. 2019-01-26 20:03 - 2019-01-26 20:03 - 000559349 _____ C:\Users\setny\Downloads\94a591-GTACOOPRelease.zip
 271. 2019-01-26 16:24 - 2019-01-26 16:24 - 028999475 _____ C:\Users\setny\Downloads\Assorted Callouts 1.0.0.0 by Albo1125 _ RPH 0.51orhigher.zip
 272. 2019-01-26 16:23 - 2019-01-26 16:23 - 002663112 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_UPGRADE_from_3.2.6862.36500 (1).zip
 273. 2019-01-26 16:21 - 2019-01-26 16:22 - 046698643 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_NEW_INSTALL (1).zip
 274. 2019-01-25 17:18 - 2019-01-25 17:18 - 000976522 _____ C:\Users\setny\Downloads\ACCallouts_1.5.0.0.rar
 275. 2019-01-25 17:15 - 2019-01-25 17:15 - 001442131 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR_ 1.7.0.0 by Albo1125 _ RPH51orhigher (1).zip
 276. 2019-01-25 13:22 - 2019-01-25 13:22 - 000180663 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Control _ v1.1.1 (2).zip
 277. 2019-01-25 13:18 - 2019-01-25 13:18 - 000023040 _____ C:\Users\setny\Downloads\LCPD First Response.resources.dll
 278. 2019-01-25 13:16 - 2019-01-25 13:16 - 000018397 _____ C:\Users\setny\Downloads\HighPriorityCallouts0.1.95 (2).7z
 279. 2019-01-25 13:16 - 2019-01-25 13:16 - 000016589 _____ C:\Users\setny\Downloads\StopShittingBricks___v0.1_ALPHA_by_khorio.rar
 280. 2019-01-25 12:00 - 2018-09-20 05:12 - 001483576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
 281. 2019-01-25 11:34 - 2019-01-25 11:34 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0 (3).zip
 282. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:23 - 000000000 ____D C:\Fraps
 283. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:20 - 002510704 _____ (Beepa Pty Ltd) C:\Users\setny\Downloads\setup.exe
 284. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:20 - 000000599 _____ C:\Users\Public\Desktop\Fraps.lnk
 285. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fraps
 286. 2019-01-24 23:41 - 2019-01-24 23:41 - 056423542 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017 Nissan GTR .v1.zip
 287. 2019-01-24 22:57 - 2019-01-24 22:57 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0 (2).zip
 288. 2019-01-24 22:53 - 2019-01-24 22:53 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05 (3).rar
 289. 2019-01-24 22:34 - 2019-01-24 22:34 - 019897554 _____ C:\Users\setny\Downloads\PolishEUP (1).rar
 290. 2019-01-24 22:34 - 2017-06-15 20:03 - 000011913 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - Serve & Rescue 1.0 - Uninstall.zip
 291. 2019-01-24 22:24 - 2019-01-24 22:24 - 002540239 _____ C:\Users\setny\Downloads\RADIANCE_V_v1.8.zip
 292. 2019-01-24 22:23 - 2017-06-15 20:03 - 000013239 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - LEO 7.5 - Uninstall.oiv
 293. 2019-01-24 22:21 - 2017-06-15 20:02 - 113748438 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - Serve & Rescue 1.0.oiv
 294. 2019-01-24 22:20 - 2019-01-24 22:20 - 111292479 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUP___Serve___Rescue_1.0_Auto.rar
 295. 2019-01-24 21:55 - 2019-01-25 00:15 - 000044218 _____ C:\Users\setny\Desktop\visualsettings.dat
 296. 2019-01-24 21:46 - 2017-06-15 20:00 - 672724281 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - LEO 7.5.oiv
 297. 2019-01-24 21:43 - 2019-01-24 21:44 - 672738330 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUP _ Law _ Order 7.5 Auto.rar
 298. 2019-01-24 21:38 - 2019-01-24 21:38 - 038587013 _____ C:\Users\setny\Downloads\Templates (1).rar
 299. 2019-01-24 21:36 - 2019-01-24 21:37 - 178811515 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017_CHP_MegaPack_Part_2 (1).rar
 300. 2019-01-24 21:36 - 2019-01-24 21:36 - 012601631 _____ C:\Users\setny\Downloads\Authentic CHP Siren 0.3.rar
 301. 2019-01-24 21:35 - 2017-02-28 16:21 - 282170466 _____ C:\Users\setny\Desktop\2017_CHP_Megapack_Addon.oiv
 302. 2019-01-24 21:31 - 2019-01-24 21:31 - 290600859 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017 CHP MegaPack Add-On.rar
 303. 2019-01-24 20:50 - 2019-01-24 20:50 - 051908712 _____ C:\Users\setny\Downloads\MODERN SIREN PACK _ 3.1.0.rar
 304. 2019-01-24 20:36 - 2019-01-24 20:37 - 111390928 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD_Pack_4.0.zip
 305. 2019-01-24 20:22 - 2019-01-24 20:22 - 001597455 _____ C:\Users\setny\Downloads\Arrest Manager 7.9.2.0 by Albo1125 _ RPH0.51orhigher (2).zip
 306. 2019-01-24 19:24 - 2019-01-24 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\POLICE NORMALNE
 307. 2019-01-24 19:23 - 2019-01-24 19:23 - 038587013 _____ C:\Users\setny\Downloads\Templates.rar
 308. 2019-01-24 19:08 - 2019-01-24 19:08 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (9).zip
 309. 2019-01-24 19:04 - 2019-01-24 19:05 - 178811515 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017_CHP_MegaPack_Part_2.rar
 310. 2019-01-24 19:04 - 2019-01-24 19:04 - 132715808 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017_CHP_MegaPack_Part_1.rar
 311. 2019-01-24 19:02 - 2019-01-24 19:02 - 005545301 _____ C:\Users\setny\Downloads\Wilderness Callouts v0.5.3 (1).rar
 312. 2019-01-24 19:01 - 2019-01-24 19:01 - 002746378 _____ C:\Users\setny\Downloads\MiscCallouts 1.5 (1).zip
 313. 2019-01-24 19:00 - 2019-01-24 19:00 - 000018397 _____ C:\Users\setny\Downloads\HighPriorityCallouts0.1.95 (1).7z
 314. 2019-01-24 18:59 - 2019-01-24 18:59 - 018181663 _____ C:\Users\setny\Downloads\LPCallouts_v0271 (2).zip
 315. 2019-01-24 18:58 - 2019-01-24 18:58 - 001084149 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code Red Callouts (1).rar
 316. 2019-01-24 18:57 - 2019-01-24 18:57 - 008715020 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code 3 Callouts v1.2.1 _ Automatic Install (1).zip
 317. 2019-01-24 18:56 - 2019-01-24 18:56 - 009364432 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Policer 6.14.3.0 by Albo1125 _ MinRPH 0.51 (1).zip
 318. 2019-01-24 18:56 - 2019-01-24 18:56 - 000056942 _____ C:\Users\setny\Downloads\TrafficStopBackup_1.7.6.0 (1).rar
 319. 2019-01-24 18:56 - 2019-01-24 18:56 - 000006092 _____ C:\Users\setny\Downloads\ProperPedAge_1.0.0.0 (1).rar
 320. 2019-01-24 18:54 - 2019-01-24 18:54 - 001450294 _____ C:\Users\setny\Downloads\Police Partner 2.1.6806 (1).zip
 321. 2019-01-24 18:53 - 2019-01-24 18:53 - 003657373 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSmartRadio 1.1.2.0 by Albo1125 RPH0.51orhigher (1).zip
 322. 2019-01-24 18:52 - 2019-01-24 18:52 - 000022269 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSearch v1.0.1 (1).zip
 323. 2019-01-24 18:51 - 2019-01-24 18:51 - 004566358 _____ C:\Users\setny\Downloads\PLD V4.00 (1).rar
 324. 2019-01-24 18:50 - 2019-01-24 18:50 - 000009794 _____ C:\Users\setny\Downloads\Persistent Weapon Flashlight v1.3 _RPH _ SHVDN versions_ (1).zip
 325. 2019-01-24 18:46 - 2019-01-24 18:46 - 000089930 _____ C:\Users\setny\Downloads\Foot Pursuit Aid 2.3.0.0 by Albo1125 _ RPH 0.41_ (1).rar
 326. 2019-01-24 18:43 - 2019-01-24 18:43 - 000823251 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUPMenu_Release_2_2_0_2 (1).zip
 327. 2019-01-24 18:42 - 2019-01-24 18:42 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05 (2).rar
 328. 2019-01-24 18:41 - 2019-01-24 18:41 - 001185137 _____ C:\Users\setny\Downloads\DashcamV_2.2.0.zip
 329. 2019-01-24 18:40 - 2019-01-24 18:40 - 024290088 _____ C:\Users\setny\Downloads\Additional_ComputerPlusImageAssets.zip
 330. 2019-01-24 18:40 - 2019-01-24 18:40 - 002503426 _____ C:\Users\setny\Downloads\ComputerPlus_1.4.1.0 (1).rar
 331. 2019-01-24 18:33 - 2019-01-24 18:33 - 003717947 _____ C:\Users\setny\Downloads\BetterEMS_by_PNWParksFan_3.0 (2).zip
 332. 2019-01-24 18:33 - 2019-01-24 18:33 - 000034848 _____ C:\Users\setny\Downloads\CalloutManager_Release_0_2_0_0 (1).zip
 333. 2019-01-24 18:32 - 2019-01-24 18:32 - 000005838 _____ C:\Users\setny\Downloads\AllTheThings v0.1.0.zip
 334. 2019-01-24 18:29 - 2019-01-24 18:29 - 051872022 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR 031 Manual Install (2).zip
 335. 2019-01-24 18:29 - 2019-01-24 18:29 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (8).zip
 336. 2019-01-24 16:52 - 2019-01-24 16:52 - 000050276 _____ C:\Users\setny\Downloads\3ef57d-GTAV.HeapAdjuster.zip
 337. 2019-01-24 16:51 - 2019-01-24 16:51 - 000026714 _____ C:\Users\setny\Downloads\c901a6-PackfileLimitAdjuster.rar
 338. 2019-01-24 14:12 - 2019-01-24 14:12 - 000002016 _____ C:\Users\Public\Desktop\Grand Theft Auto V.lnk
 339. 2019-01-24 13:11 - 2016-10-08 11:01 - 000013582 _____ C:\Users\setny\Desktop\LSPD Pack Uninstaller.oiv
 340. 2019-01-24 00:56 - 2019-01-24 00:56 - 005545301 _____ C:\Users\setny\Downloads\Wilderness Callouts v0.5.3.rar
 341. 2019-01-24 00:55 - 2019-01-24 00:55 - 010986238 _____ C:\Users\setny\Downloads\Tacco Highway Callouts 2.4.1 (1).rar
 342. 2019-01-24 00:54 - 2019-01-24 00:54 - 002663112 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_UPGRADE_from_3.2.6862.36500.zip
 343. 2019-01-24 00:53 - 2019-01-24 00:53 - 018181663 _____ C:\Users\setny\Downloads\LPCallouts_v0271 (1).zip
 344. 2019-01-24 00:53 - 2019-01-24 00:53 - 002746378 _____ C:\Users\setny\Downloads\MiscCallouts 1.5.zip
 345. 2019-01-24 00:52 - 2019-01-24 00:52 - 000018397 _____ C:\Users\setny\Downloads\HighPriorityCallouts0.1.95.7z
 346. 2019-01-24 00:51 - 2019-01-24 00:51 - 002290831 _____ C:\Users\setny\Downloads\Federal Callouts 560 (1).zip
 347. 2019-01-24 00:50 - 2019-01-24 00:50 - 001084149 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code Red Callouts.rar
 348. 2019-01-24 00:49 - 2019-01-24 00:49 - 008715020 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code 3 Callouts v1.2.1 _ Automatic Install.zip
 349. 2019-01-24 00:48 - 2019-01-24 00:48 - 008873611 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code 3 Callouts v1.2.1 _ Manual Install.zip
 350. 2019-01-24 00:47 - 2019-01-24 00:47 - 009364432 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Policer 6.14.3.0 by Albo1125 _ MinRPH 0.51.zip
 351. 2019-01-24 00:46 - 2019-01-24 00:46 - 000056942 _____ C:\Users\setny\Downloads\TrafficStopBackup_1.7.6.0.rar
 352. 2019-01-24 00:45 - 2019-01-24 00:45 - 000057798 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGENativeUI.zip
 353. 2019-01-24 00:44 - 2019-01-24 00:44 - 000006092 _____ C:\Users\setny\Downloads\ProperPedAge_1.0.0.0.rar
 354. 2019-01-24 00:43 - 2019-01-24 00:43 - 001450294 _____ C:\Users\setny\Downloads\Police Partner 2.1.6806.zip
 355. 2019-01-24 00:42 - 2017-04-06 13:43 - 000861697 _____ C:\Users\setny\Desktop\Documentation.pdf
 356. 2019-01-24 00:40 - 2019-01-24 00:40 - 000022269 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSearch v1.0.1.zip
 357. 2019-01-24 00:38 - 2019-01-24 00:38 - 000009794 _____ C:\Users\setny\Downloads\Persistent Weapon Flashlight v1.3 _RPH _ SHVDN versions_.zip
 358. 2019-01-24 00:37 - 2019-01-24 00:37 - 000010732 _____ C:\Users\setny\Downloads\MakePedsCalmAgain_1.2.5.0.rar
 359. 2019-01-24 00:35 - 2019-01-24 00:35 - 000089930 _____ C:\Users\setny\Downloads\Foot Pursuit Aid 2.3.0.0 by Albo1125 _ RPH 0.41_.rar
 360. 2019-01-24 00:33 - 2019-01-24 00:33 - 000823251 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUPMenu_Release_2_2_0_2.zip
 361. 2019-01-24 00:28 - 2019-01-24 00:28 - 002503426 _____ C:\Users\setny\Downloads\ComputerPlus_1.4.1.0.rar
 362. 2019-01-24 00:21 - 2019-01-24 00:21 - 001597455 _____ C:\Users\setny\Downloads\Arrest Manager 7.9.2.0 by Albo1125 _ RPH0.51orhigher (1).zip
 363. 2019-01-24 00:19 - 2019-01-24 00:19 - 000050463 _____ C:\Users\setny\Downloads\Albo1125.Common.dll 6.6.2.0.zip
 364. 2019-01-24 00:17 - 2019-01-24 13:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LSPD First Response
 365. 2019-01-24 00:17 - 2019-01-24 00:17 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (7).zip
 366. 2019-01-24 00:16 - 2019-01-24 00:16 - 042977088 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR 031 Install (4).rar
 367. 2019-01-24 00:11 - 2019-01-24 00:11 - 001506655 _____ C:\Users\setny\Downloads\ba2ad9-GTAV Config v18.5 (2).rar
 368. 2019-01-24 00:09 - 2019-01-24 00:09 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0 (1).zip
 369. 2019-01-23 20:59 - 2019-01-24 14:14 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Rockstar Games
 370. 2019-01-23 20:00 - 2019-01-23 20:00 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (6).zip
 371. 2019-01-23 19:37 - 2019-01-23 19:37 - 001506655 _____ C:\Users\setny\Downloads\ba2ad9-GTAV Config v18.5 (1).rar
 372. 2019-01-23 19:26 - 2019-01-23 19:26 - 000006998 _____ C:\Users\setny\Downloads\37af21-Gameconfig by SCRAT.rar
 373. 2019-01-23 19:02 - 2019-01-23 19:02 - 019897554 _____ C:\Users\setny\Downloads\PolishEUP.rar
 374. 2019-01-23 19:01 - 2019-01-23 19:01 - 037101269 _____ C:\Users\setny\Downloads\Polish_Sirens_Mini_Pack_0.1 (1).rar
 375. 2019-01-23 18:58 - 2019-01-23 18:58 - 027406730 _____ C:\Users\setny\Downloads\Unitrol Omega 90 _ DX5.7z
 376. 2019-01-23 17:17 - 2019-01-23 17:17 - 010986238 _____ C:\Users\setny\Downloads\Tacco Highway Callouts 2.4.1.rar
 377. 2019-01-23 17:16 - 2019-01-23 17:16 - 000088414 _____ C:\Users\setny\Downloads\OJScenarios v1.1.0.zip
 378. 2019-01-23 17:15 - 2019-01-23 17:15 - 003774999 _____ C:\Users\setny\Downloads\OJManhunt v1.2.0.zip
 379. 2019-01-23 17:12 - 2019-01-23 17:12 - 046698643 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_NEW_INSTALL.zip
 380. 2019-01-23 17:10 - 2019-01-23 17:10 - 002290831 _____ C:\Users\setny\Downloads\Federal Callouts 560.zip
 381. 2019-01-23 17:09 - 2019-01-23 17:09 - 000034848 _____ C:\Users\setny\Downloads\CalloutManager_Release_0_2_0_0.zip
 382. 2019-01-23 17:07 - 2019-01-23 17:07 - 000048417 _____ C:\Users\setny\Downloads\OnSceneBackup_1.5.7.0.rar
 383. 2019-01-23 17:05 - 2019-01-23 17:05 - 000087426 _____ C:\Users\setny\Downloads\FelonyStopPlugin v1.2.0.zip
 384. 2019-01-23 17:03 - 2019-01-23 17:03 - 001442131 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR_ 1.7.0.0 by Albo1125 _ RPH51orhigher.zip
 385. 2019-01-23 17:01 - 2019-01-23 17:01 - 000927087 _____ C:\Users\setny\Downloads\SearchWarrant v2.6.6851.zip
 386. 2019-01-23 17:01 - 2019-01-23 17:01 - 000003502 _____ C:\Users\setny\Downloads\StickyWheels_v0.2_fixed_dll_by_khorio.rar
 387. 2019-01-23 16:59 - 2019-01-23 16:59 - 009693853 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Policer 6.13.2.0 by Albo1125 _ RPH 0.41_0.50.zip
 388. 2019-01-23 16:58 - 2019-01-23 16:58 - 000180663 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Control _ v1.1.1 (1).zip
 389. 2019-01-23 16:55 - 2019-01-23 16:55 - 002569446 _____ C:\Users\setny\Downloads\d27743-TrainerV (1).rar
 390. 2019-01-23 16:55 - 2019-01-23 16:55 - 000159117 _____ C:\Users\setny\Downloads\StopThePed_4.2.9.3.rar
 391. 2019-01-23 16:52 - 2019-01-23 16:52 - 002569446 _____ C:\Users\setny\Downloads\d27743-TrainerV.rar
 392. 2019-01-23 16:51 - 2019-01-23 16:51 - 003657373 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSmartRadio 1.1.2.0 by Albo1125 RPH0.51orhigher.zip
 393. 2019-01-23 16:49 - 2019-01-23 16:49 - 000005000 _____ C:\Users\setny\Downloads\Button_Template_Police_SmartRadio.rar
 394. 2019-01-23 16:48 - 2019-01-23 16:48 - 004566358 _____ C:\Users\setny\Downloads\PLD V4.00.rar
 395. 2019-01-23 16:46 - 2019-01-23 16:46 - 001597455 _____ C:\Users\setny\Downloads\Arrest Manager 7.9.2.0 by Albo1125 _ RPH0.51orhigher.zip
 396. 2019-01-23 16:43 - 2019-01-23 16:43 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (5).zip
 397. 2019-01-23 16:42 - 2019-01-23 16:42 - 051872022 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR 031 Manual Install (1).zip
 398. 2019-01-23 16:39 - 2019-01-23 16:39 - 000092276 _____ C:\Users\setny\Desktop\gameconfig.xml
 399. 2019-01-23 16:35 - 2019-01-23 16:35 - 001506655 _____ C:\Users\setny\Downloads\ba2ad9-GTAV Config v18.5.rar
 400. 2019-01-23 16:32 - 2016-11-05 14:17 - 089686068 _____ C:\Users\setny\Desktop\LSPD Pack Installer 2.0.0.oiv
 401. 2019-01-23 16:25 - 2019-01-23 16:25 - 095532099 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD Vehicle Pack _ ELS Style Lights 2.0.0 (2).rar
 402. 2019-01-23 16:14 - 2019-01-23 16:14 - 099958253 _____ C:\Users\setny\Downloads\2016 Ford Police Interceptor Utility pack _ ELS.rar
 403. 2019-01-23 16:13 - 2019-01-23 16:13 - 095532099 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD Vehicle Pack _ ELS Style Lights 2.0.0 (1).rar
 404. 2019-01-23 16:07 - 2019-01-23 16:07 - 187578342 _____ C:\Users\setny\Downloads\Los_Santos_Police_Department_Mega_Pack_Part_1__Sedans__v.1.0.0.zip
 405. 2019-01-23 15:37 - 2019-01-23 15:37 - 095532099 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD Vehicle Pack _ ELS Style Lights 2.0.0.rar
 406. 2019-01-23 11:48 - 2019-01-23 11:49 - 037101269 _____ C:\Users\setny\Downloads\Polish_Sirens_Mini_Pack_0.1.rar
 407. 2019-01-23 00:39 - 2019-01-23 00:40 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0.zip
 408. 2019-01-22 23:10 - 2019-01-22 23:11 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\scripts
 409. 2019-01-22 23:09 - 2019-01-22 23:09 - 013709367 _____ C:\Users\setny\Downloads\Unmarked CVPI (1).rar
 410. 2019-01-22 23:07 - 2019-01-22 23:07 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05 (1).rar
 411. 2019-01-22 20:15 - 2019-01-22 20:15 - 228125096 _____ (Rockstar Games) C:\Users\setny\Downloads\GTAV_Setup_Tool (2).exe
 412. 2019-01-22 19:57 - 2019-01-22 19:57 - 000160858 _____ C:\Users\setny\Downloads\88f72f-Native UI Menu Template.zip
 413. 2019-01-22 19:53 - 2019-01-22 19:53 - 000001574 _____ C:\Users\setny\Downloads\684526-StuntPlaneSmoke v1.2.zip
 414. 2019-01-22 19:47 - 2019-01-22 19:47 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (5).zip
 415. 2019-01-22 19:46 - 2019-01-22 19:46 - 001420840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\vcredist_arm.exe
 416. 2019-01-22 19:45 - 2019-01-22 19:45 - 069999448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe
 417. 2019-01-22 19:44 - 2019-01-22 19:44 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (4).zip
 418. 2019-01-22 19:43 - 2019-01-22 19:43 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (3).zip
 419. 2019-01-22 19:05 - 2019-01-22 19:05 - 003717947 _____ C:\Users\setny\Downloads\BetterEMS_by_PNWParksFan_3.0 (1).zip
 420. 2019-01-22 18:50 - 2019-01-22 18:50 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (4).zip
 421. 2019-01-22 18:45 - 2019-01-22 18:45 - 000062587 _____ C:\Users\setny\Downloads\EMS Mod (2).zip
 422. 2019-01-22 18:37 - 2019-01-22 18:37 - 000034018 _____ C:\Users\setny\Downloads\NativeUI (1).zip
 423. 2019-01-22 18:21 - 2019-01-22 18:21 - 003717947 _____ C:\Users\setny\Downloads\BetterEMS_by_PNWParksFan_3.0.zip
 424. 2019-01-22 18:19 - 2019-01-22 18:19 - 000062587 _____ C:\Users\setny\Downloads\EMS Mod (1).zip
 425. 2019-01-22 18:02 - 2015-09-12 15:01 - 000072344 _____ C:\Users\setny\Desktop\Keys list & Version 0.3b notes.pdf
 426. 2019-01-22 17:04 - 2019-01-22 17:04 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05.rar
 427. 2019-01-22 15:49 - 2019-01-22 15:49 - 000122729 _____ C:\Users\setny\Downloads\947b4e-Rescue Mod V 0.3b by gangrenn (1).rar
 428. 2019-01-22 15:48 - 2019-01-22 15:48 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (2).zip
 429. 2019-01-22 15:42 - 2019-01-22 15:42 - 000537431 _____ C:\Users\setny\Downloads\ac6092-100save61.rar
 430. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
 431. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
 432. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
 433. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
 434. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
 435. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
 436. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
 437. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
 438. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
 439. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
 440. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
 441. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
 442. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
 443. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
 444. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
 445. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
 446. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
 447. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
 448. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
 449. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
 450. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
 451. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
 452. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
 453. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
 454. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
 455. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
 456. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
 457. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
 458. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
 459. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
 460. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
 461. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
 462. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
 463. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
 464. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
 465. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
 466. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
 467. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
 468. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
 469. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
 470. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
 471. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
 472. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
 473. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
 474. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
 475. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
 476. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
 477. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
 478. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
 479. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
 480. 2019-01-22 12:11 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
 481. 2019-01-22 12:11 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
 482. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
 483. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
 484. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
 485. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
 486. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
 487. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
 488. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
 489. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
 490. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
 491. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
 492. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
 493. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
 494. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
 495. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
 496. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
 497. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
 498. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
 499. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
 500. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
 501. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
 502. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
 503. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
 504. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
 505. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
 506. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
 507. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
 508. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
 509. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
 510. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
 511. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
 512. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
 513. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
 514. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
 515. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
 516. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
 517. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
 518. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
 519. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
 520. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
 521. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
 522. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
 523. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
 524. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
 525. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
 526. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
 527. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
 528. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
 529. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
 530. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
 531. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
 532. 2019-01-22 12:11 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
 533. 2019-01-22 12:11 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
 534. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
 535. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
 536. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
 537. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
 538. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
 539. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
 540. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
 541. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
 542. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
 543. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
 544. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
 545. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
 546. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
 547. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
 548. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
 549. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
 550. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
 551. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
 552. 2019-01-22 12:11 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
 553. 2019-01-22 12:11 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
 554. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
 555. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
 556. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
 557. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
 558. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
 559. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
 560. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
 561. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
 562. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
 563. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
 564. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
 565. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
 566. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
 567. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
 568. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
 569. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
 570. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
 571. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
 572. 2019-01-22 12:11 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
 573. 2019-01-22 12:11 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
 574. 2019-01-22 12:11 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
 575. 2019-01-22 12:11 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
 576. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
 577. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
 578. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
 579. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
 580. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
 581. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
 582. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
 583. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
 584. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
 585. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
 586. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
 587. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
 588. 2019-01-22 12:11 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
 589. 2019-01-22 12:11 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
 590. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
 591. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
 592. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
 593. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
 594. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
 595. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
 596. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
 597. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
 598. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
 599. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
 600. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
 601. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
 602. 2019-01-22 12:11 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
 603. 2019-01-22 12:11 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
 604. 2019-01-22 12:11 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
 605. 2019-01-22 12:11 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
 606. 2019-01-22 12:11 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
 607. 2019-01-22 12:11 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
 608. 2019-01-22 12:11 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
 609. 2019-01-22 12:11 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
 610. 2019-01-22 12:11 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
 611. 2019-01-22 12:11 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
 612. 2019-01-22 12:09 - 2019-01-22 12:10 - 228125096 _____ (Rockstar Games) C:\Users\setny\Downloads\GTAV_Setup_Tool (1).exe
 613. 2019-01-22 00:20 - 2019-01-22 00:20 - 147038893 _____ C:\Users\setny\Downloads\pevp (3).rar
 614. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-22 00:00 - 000000438 _____ C:\Windows\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan.job
 615. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000292184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\dxwebsetup.exe
 616. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000003912 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan
 617. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000001012 _____ C:\Users\Public\Desktop\Driver Easy.lnk
 618. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Easeware
 619. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
 620. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Easeware
 621. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-21 23:05 - 000003976 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 622. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-21 23:05 - 000003940 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 623. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-21 23:05 - 000001443 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
 624. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-11 12:06 - 002864496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
 625. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-11 12:06 - 002264432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
 626. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-11 12:06 - 001322864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
 627. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-21 23:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 628. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-21 23:04 - 000004308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 629. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-21 23:04 - 000004106 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 630. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-11 12:06 - 000203760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
 631. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-11 12:06 - 000179696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 632. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-11 10:31 - 000133328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
 633. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000978336 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 634. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000978336 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 635. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000845216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 636. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000845216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
 637. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000552536 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 638. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000456848 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
 639. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000268192 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 640. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000268192 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 641. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000243616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 642. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000243616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 643. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 004946232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
 644. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 004316304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
 645. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 002018392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6441771.dll
 646. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 002003600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
 647. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001512352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
 648. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001467864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6441771.dll
 649. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001461152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
 650. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001126544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
 651. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000750520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvDecMFTMjpeg.dll
 652. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000631896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
 653. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000609368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvDecMFTMjpeg.dll
 654. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000521688 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
 655. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:03 - 040262912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
 656. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:03 - 035158736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
 657. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:03 - 015911384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
 658. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 013205768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 659. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001471424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFThevc.dll
 660. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001462024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFTH264.dll
 661. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001167584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 662. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001151984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFThevc.dll
 663. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001145536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
 664. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000914400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 665. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000822392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmcumd.dll
 666. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000794448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
 667. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000637664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 668. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:01 - 019717352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
 669. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:01 - 016993240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
 670. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:01 - 004260704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
 671. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-11 12:06 - 000074576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvhci.sys
 672. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-11 12:06 - 000070024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 673. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-11 12:06 - 000047384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
 674. 2019-01-21 22:54 - 2019-01-21 22:54 - 004118960 _____ (Easeware ) C:\Users\setny\Downloads\DriverEasy_Setup.exe
 675. 2019-01-21 22:53 - 2019-01-21 22:54 - 571505016 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\setny\Downloads\417.71-desktop-win10-64bit-international-whql.exe
 676. 2019-01-21 22:28 - 2019-01-21 22:28 - 000122729 _____ C:\Users\setny\Downloads\947b4e-Rescue Mod V 0.3b by gangrenn.rar
 677. 2019-01-21 22:25 - 2019-01-21 22:25 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (1).zip
 678. 2019-01-21 20:24 - 2019-01-21 20:24 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet.zip
 679. 2019-01-21 20:24 - 2019-01-21 20:24 - 000034018 _____ C:\Users\setny\Downloads\NativeUI.zip
 680. 2019-01-21 20:18 - 2019-01-21 20:18 - 147038893 _____ C:\Users\setny\Downloads\pevp (2).rar
 681. 2019-01-21 20:13 - 2019-01-21 20:13 - 000062587 _____ C:\Users\setny\Downloads\EMS Mod.zip
 682. 2019-01-21 20:11 - 2019-01-21 20:11 - 000112684 _____ C:\Users\setny\Downloads\lubenia.pptx
 683. 2019-01-21 20:11 - 2019-01-21 20:11 - 000112684 _____ C:\Users\setny\Documents\lubenia.pptx
 684. 2019-01-21 19:01 - 2019-01-21 19:01 - 006742733 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (2) (2).pptx
 685. 2019-01-21 19:00 - 2019-01-21 19:00 - 006742733 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (2) (1).pptx
 686. 2019-01-21 18:56 - 2019-01-21 18:57 - 006742733 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (2).pptx
 687. 2019-01-21 18:55 - 2019-01-21 18:56 - 006742722 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (1).pptx
 688. 2019-01-21 18:55 - 2019-01-21 18:55 - 006742425 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm.pptx
 689. 2019-01-21 18:52 - 2019-01-21 18:52 - 006742425 _____ C:\Users\setny\Documents\sejm.pptx
 690. 2019-01-21 18:52 - 2019-01-21 18:52 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Custom Office Templates
 691. 2019-01-21 17:51 - 2019-01-21 17:51 - 013785600 _____ C:\Users\setny\Downloads\Prezentacja-Parlament-RP.ppt
 692. 2019-01-21 14:09 - 2019-01-26 13:01 - 000003376 _____ C:\Windows\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001
 693. 2019-01-21 14:09 - 2019-01-26 13:00 - 000002407 _____ C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 694. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002534 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive for Business.lnk
 695. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002503 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Project.lnk
 696. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002498 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype for Business.lnk
 697. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002493 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
 698. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002492 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
 699. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002485 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visio.lnk
 700. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002456 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
 701. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002455 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
 702. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002449 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
 703. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002443 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
 704. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002435 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
 705. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools
 706. 2019-01-20 22:51 - 2019-01-21 14:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 707. 2019-01-20 22:51 - 2019-01-20 22:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
 708. 2019-01-20 22:48 - 2019-01-20 22:48 - 012272162 _____ C:\Users\setny\Downloads\2016 Office.zip
 709. 2019-01-14 19:57 - 2019-01-17 20:56 - 000000348 _____ C:\Users\setny\Documents\ClownfishVoiceChanger.ini
 710. 2019-01-14 19:57 - 2019-01-17 19:15 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\ClownfishSoundTemp
 711. 2019-01-14 19:56 - 2019-01-14 19:56 - 000002162 _____ C:\Users\Public\Desktop\ClownfishVoiceChanger.lnk
 712. 2019-01-14 19:56 - 2019-01-14 19:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ClownfishVoiceChanger
 713. 2019-01-14 19:55 - 2019-01-14 19:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ClownfishVoiceChanger
 714. 2019-01-14 19:55 - 2019-01-14 19:55 - 000614912 _____ (Shark Labs) C:\Users\setny\Downloads\VoiceChanger64f(0.93) (1).exe
 715. 2019-01-12 12:19 - 2019-01-27 22:11 - 000001890 _____ C:\Windows\diagwrn.xml
 716. 2019-01-12 12:19 - 2019-01-27 22:11 - 000001890 _____ C:\Windows\diagerr.xml
 717. 2019-01-12 00:09 - 2019-01-12 00:09 - 000081878 _____ C:\Users\setny\Downloads\jeż.webp
 718. 2019-01-12 00:09 - 2019-01-12 00:09 - 000081878 _____ C:\Users\setny\Downloads\jezyk.webp
 719. 2019-01-11 19:39 - 2019-01-11 19:39 - 000770000 _____ C:\Users\setny\Downloads\kick1.wav
 720. 2019-01-11 19:38 - 2019-01-11 19:39 - 000935120 _____ C:\Users\setny\Downloads\Kick.wav
 721. 2019-01-11 19:36 - 2019-01-11 19:36 - 000614480 _____ C:\Users\setny\Downloads\wyjscie.wav
 722. 2019-01-11 19:36 - 2019-01-11 19:36 - 000514640 _____ C:\Users\setny\Downloads\join.wav
 723. 2019-01-11 19:35 - 2019-01-11 19:35 - 001390160 _____ C:\Users\setny\Downloads\seusean.wav
 724. 2019-01-11 19:32 - 2019-01-11 19:32 - 000058109 _____ C:\Users\setny\Downloads\Last.Year.The.Nightmare.Build.30122018 (2).torrent
 725. 2019-01-11 18:29 - 2019-01-11 18:29 - 000058109 _____ C:\Users\setny\Downloads\Last.Year.The.Nightmare.Build.30122018 (1).torrent
 726. 2019-01-11 12:19 - 2019-01-11 12:19 - 000058109 _____ C:\Users\setny\Downloads\Last.Year.The.Nightmare.Build.30122018.torrent
 727. 2019-01-10 20:34 - 2019-01-10 20:35 - 004742480 _____ C:\Users\setny\Downloads\ja ide.wav
 728. 2019-01-10 20:34 - 2019-01-10 20:34 - 000668240 _____ C:\Users\setny\Downloads\ja ide już.wav
 729. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 08:12 - 009084216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 730. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 08:12 - 007520104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 731. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:55 - 025856512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
 732. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:50 - 022715392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 733. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:45 - 007573504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
 734. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:45 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
 735. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:42 - 004939776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 736. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:42 - 000717312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.dll
 737. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:37 - 006571584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 738. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:29 - 022016512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
 739. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:15 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore.dll
 740. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:14 - 004514816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 741. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:50 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iemigplugin.dll
 742. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:47 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windowslivelogin.dll
 743. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:46 - 012710912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 744. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:45 - 000714752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidcli.dll
 745. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:45 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidcredprov.dll
 746. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:43 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvruserservice.dll
 747. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:20 - 011902976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 748. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:20 - 000165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windowslivelogin.dll
 749. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:18 - 000500736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidcli.dll
 750. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:17 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidcredprov.dll
 751. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 001221432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
 752. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 001063224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
 753. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 001029944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
 754. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 000566568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcblaunch.exe
 755. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 000134968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
 756. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 000076088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
 757. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 003292152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
 758. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 001363536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
 759. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 000709728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
 760. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 000436024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
 761. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 000170808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 762. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 002765344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 763. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 002465792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
 764. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 002421288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 765. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000713272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVideoDSP.dll
 766. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000268304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
 767. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000128824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tm.sys
 768. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000043536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser_broker.exe
 769. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:50 - 004383744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
 770. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:48 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserexport.exe
 771. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:48 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
 772. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:48 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Print.Workflow.Source.dll
 773. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:47 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
 774. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:47 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
 775. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:46 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 776. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:46 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
 777. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:46 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssvc.dll
 778. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:45 - 002368512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
 779. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSPhotography.dll
 780. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 781. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
 782. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidprov.dll
 783. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
 784. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:43 - 001805312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 785. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:42 - 002247680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
 786. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:42 - 001371136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
 787. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
 788. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 789. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 790. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeIso.dll
 791. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 002478664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
 792. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 002253696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 793. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 001989040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
 794. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 000880048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
 795. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 000581808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 796. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 000381240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
 797. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:22 - 019405312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 798. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:17 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 799. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:16 - 005775872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
 800. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:16 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSPhotography.dll
 801. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:16 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
 802. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:15 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
 803. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:15 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
 804. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:15 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgeIso.dll
 805. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:14 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 806. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:14 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
 807. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:13 - 001628160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 808. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:13 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.dll
 809. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:13 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msIso.dll
 810. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
 811. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 000795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 812. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
 813. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidprov.dll
 814. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 06:23 - 000001310 _____ C:\Windows\system32\tcbres.wim
 815. 2019-01-09 17:31 - 2018-12-19 05:49 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
 816. 2019-01-01 23:49 - 2019-01-01 23:56 - 1032753325 _____ C:\Users\setny\Downloads\frosty_7_0.scs
 817. 2019-01-01 23:49 - 2019-01-01 23:50 - 072046323 _____ C:\Users\setny\Downloads\frosty_heavy_winter_7_0.scs
 818. 2019-01-01 23:49 - 2019-01-01 23:49 - 000017800 _____ C:\Users\setny\Downloads\frosty_physics_7_01.scs
 819. 2018-12-29 17:55 - 2018-12-29 17:55 - 000245779 _____ C:\Users\setny\Downloads\video-1545828266 (1).mp4
 820.  
 821. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ========
 822.  
 823. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 824.  
 825. 2019-01-28 19:02 - 2018-05-25 17:24 - 001763504 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 826. 2019-01-28 19:02 - 2018-05-25 15:55 - 000782334 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 827. 2019-01-28 19:02 - 2018-05-25 15:55 - 000151496 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 828. 2019-01-28 19:02 - 2018-05-25 15:48 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 829. 2019-01-28 18:58 - 2018-05-25 17:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 830. 2019-01-28 18:55 - 2018-08-11 16:27 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
 831. 2019-01-28 18:55 - 2018-05-25 17:12 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 832. 2019-01-28 18:55 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 833. 2019-01-28 18:55 - 2018-05-25 15:40 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 834. 2019-01-28 18:44 - 2018-09-15 18:44 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
 835. 2019-01-28 18:42 - 2018-09-14 20:01 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\TS3Client
 836. 2019-01-28 18:33 - 2018-05-25 15:40 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 837. 2019-01-28 18:00 - 2018-05-25 17:12 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 838. 2019-01-28 17:38 - 2018-05-25 15:42 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 839. 2019-01-28 14:36 - 2018-05-26 17:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 840. 2019-01-28 00:21 - 2018-10-12 14:55 - 000000369 _____ C:\Users\setny\Desktop\Nowy dokument tekstowy (2).txt
 841. 2019-01-27 22:15 - 2018-05-25 18:42 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\uTorrent
 842. 2019-01-27 22:11 - 2018-05-25 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\setny
 843. 2019-01-27 21:47 - 2018-10-15 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\Folderki
 844. 2019-01-27 19:28 - 2018-06-25 17:20 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\LambdaMenu
 845. 2019-01-27 17:00 - 2018-07-15 15:05 - 000004166 _____ C:\Users\setny\Documents\ClownfishForTeamspeak.ini
 846. 2019-01-27 16:21 - 2018-05-27 17:23 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\CrashDumps
 847. 2019-01-27 16:18 - 2018-05-28 14:55 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
 848. 2019-01-27 15:20 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 849. 2019-01-27 15:20 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 850. 2019-01-27 12:26 - 2018-10-06 17:40 - 000002120 _____ C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FiveM.lnk
 851. 2019-01-27 12:26 - 2018-10-06 17:40 - 000002112 _____ C:\Users\setny\Desktop\FiveM.lnk
 852. 2019-01-27 12:26 - 2018-06-12 15:25 - 000002128 _____ C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FiveM Singleplayer.lnk
 853. 2019-01-27 12:26 - 2018-06-12 15:25 - 000002120 _____ C:\Users\setny\Desktop\FiveM Singleplayer.lnk
 854. 2019-01-27 12:26 - 2018-06-12 15:25 - 000000000 ___RD C:\Users\setny\Downloads\FiveM.app
 855. 2019-01-26 19:51 - 2018-07-11 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\discord
 856. 2019-01-26 13:00 - 2018-05-25 17:28 - 000000000 ___RD C:\Users\setny\OneDrive
 857. 2019-01-26 12:56 - 2018-05-25 18:27 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\D3DSCache
 858. 2019-01-24 16:54 - 2018-09-15 18:35 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\LSPDFR
 859. 2019-01-24 16:31 - 2018-07-19 21:52 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Bandicam
 860. 2019-01-24 14:14 - 2018-06-11 09:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Rockstar Games
 861. 2019-01-24 14:12 - 2018-06-11 09:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Rockstar Games
 862. 2019-01-24 14:12 - 2018-05-25 17:56 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
 863. 2019-01-24 13:26 - 2018-05-25 16:00 - 000000000 ____D C:\Windows\InfusedApps
 864. 2019-01-24 13:18 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\registration
 865. 2019-01-24 11:40 - 2018-05-25 17:12 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 866. 2019-01-23 16:55 - 2018-05-25 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Packages
 867. 2019-01-22 17:09 - 2018-05-26 17:51 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 868. 2019-01-21 23:31 - 2018-08-11 16:27 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\TeamViewer
 869. 2019-01-21 23:26 - 2018-10-18 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Plague Inc Evolved
 870. 2019-01-21 23:08 - 2018-05-28 14:55 - 000000000 ___HD C:\Windows\msdownld.tmp
 871. 2019-01-21 23:05 - 2018-08-05 01:29 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\NVIDIA
 872. 2019-01-21 23:05 - 2018-06-01 23:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 873. 2019-01-21 23:05 - 2018-05-25 17:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 874. 2019-01-21 23:05 - 2018-05-25 17:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 875. 2019-01-21 23:05 - 2018-05-25 17:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 876. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 877. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 878. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 879. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003894 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 880. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003866 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 881. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003858 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 882. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003654 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 883. 2019-01-21 23:04 - 2018-05-25 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\VirtualStore
 884. 2019-01-21 22:52 - 2018-05-25 18:01 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
 885. 2019-01-21 22:16 - 2018-05-25 17:11 - 000406696 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 886. 2019-01-21 20:32 - 2018-12-15 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\x64
 887. 2019-01-20 22:51 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 888. 2019-01-19 20:58 - 2018-07-11 21:05 - 000002233 _____ C:\Users\setny\Desktop\Discord.lnk
 889. 2019-01-19 20:58 - 2018-07-11 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 890. 2019-01-19 20:58 - 2018-07-11 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Discord
 891. 2019-01-19 11:30 - 2018-11-16 09:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
 892. 2019-01-18 21:27 - 2018-05-26 17:45 - 000001429 _____ C:\Users\setny\Desktop\Roblox Player.lnk
 893. 2019-01-18 21:27 - 2018-05-26 17:44 - 000001244 _____ C:\Users\setny\Desktop\Roblox Studio.lnk
 894. 2019-01-18 21:27 - 2018-05-26 17:44 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Roblox
 895. 2019-01-15 21:07 - 2018-05-25 17:28 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Comms
 896. 2019-01-14 13:51 - 2018-11-20 17:15 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\WarThunder
 897. 2019-01-12 19:16 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
 898. 2019-01-12 12:28 - 2018-05-25 15:40 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
 899. 2019-01-12 01:01 - 2018-06-01 18:11 - 005003032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
 900. 2019-01-11 16:51 - 2018-05-26 17:44 - 000000254 _____ C:\Users\setny\AppData\LocalLow\rbxcsettings.rbx
 901. 2019-01-11 12:06 - 2018-06-01 18:15 - 000001951 _____ C:\Windows\NvTelemetryContainerRecovery.bat
 902. 2019-01-11 12:06 - 2018-06-01 18:15 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 903. 2019-01-11 12:06 - 2018-06-01 18:11 - 000048472 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
 904. 2019-01-11 12:06 - 2018-05-23 15:52 - 001682896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
 905. 2019-01-11 12:06 - 2018-05-23 15:52 - 000227896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
 906. 2019-01-11 11:42 - 2018-05-26 17:44 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Roblox
 907. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 005363000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 908. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 002623880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
 909. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 001767464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
 910. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000650608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
 911. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000451056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
 912. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000125320 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
 913. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000083336 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
 914. 2019-01-10 01:15 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\TextInput
 915. 2019-01-10 01:15 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 916. 2019-01-09 17:31 - 2018-05-25 20:22 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 917. 2019-01-09 17:27 - 2018-05-25 20:21 - 132790320 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 918. 2019-01-09 14:45 - 2018-06-01 18:15 - 008472342 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
 919. 2019-01-06 16:51 - 2018-05-25 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 920. 2019-01-05 20:43 - 2018-07-20 17:50 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Euro Truck Simulator 2
 921. 2019-01-02 20:41 - 2018-05-25 15:52 - 000835480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 922. 2019-01-02 20:41 - 2018-05-25 15:52 - 000179600 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 923. 2018-12-31 21:19 - 2018-07-21 13:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TruckersMP
 924. 2018-12-30 12:37 - 2018-09-15 09:49 - 000004210 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update
 925.  
 926. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 927.  
 928. 2018-07-10 08:50 - 2018-07-10 08:50 - 000004636 _____ () C:\Users\setny\AppData\Roaming\VoiceMeeterDefault.xml
 929.  
 930. Niektóre pliki w TEMP:
 931. ====================
 932. 2019-01-21 23:09 - 2019-01-21 23:09 - 007850088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\AppData\Local\Temp\BingBarSetup-Partner.exe
 933.  
 934. ==================== Bamital & volsnap ======================
 935.  
 936. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 937.  
 938. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 939. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 940. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 941. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 942. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 943. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 944. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 945. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 946. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 947. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 948. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 949. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 950. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 951. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 952. C:\Windows\system32\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 953. C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 954. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 955.  
 956.  
 957. UWAGA: ==> Nie można uzyskać dostępu do BCD.
 958.  
 959. LastRegBack: 2018-05-25 17:11
 960.  
 961. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top