Advertisement
S_Madanska

homework_week1

Oct 6th, 2021
1,230
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 1.90 KB | None
 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ----2.9.    Задачи
 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. --Задача 2-1. Да се създаде база от данни с име TESTDB.
 5.  
 6. DROP TABLE STUDENTS
 7.  
 8. --Задача 2-1. Да се създаде база от данни с име TESTDB.
 9. --CREATE DATABASE TESTDB
 10.  
 11. --Задача 2-2. Да се създаде таблица в тази база данни с име COUNTRIES и следните колони:
 12. --country_code – с тип char(3);
 13. --name – тип varchar(40);
 14. --population – тип int.
 15.  
 16. CREATE TABLE COUNTRIES
 17. (
 18.     country_code CHAR(3) NOT NULL,
 19.     NAME VARCHAR(40) NOT NULL,
 20.     POPULATION INT
 21. )
 22.  
 23. --Задача 2-3. Да се добави нов атрибут в таблицата COUNTRIES
 24. --с име phone_code и тип цяло число до 3 цифри.
 25.  
 26. ALTER TABLE COUNTRIES
 27. ADD PHONE_CODE numeric(3) NULL
 28.  
 29. --Задача 2-4. Да се добави ред в таблицата COUNTRIES със следните данни:
 30. --country_code: BGR;
 31. --name: България;
 32. --population: 7500000;
 33. --phone_code: 359.
 34.  
 35. INSERT INTO COUNTRIES(country_code, name, population, phone_code)
 36. VALUES('BGR', 'BULGARIA', 7500000, 359)
 37.  
 38. SELECT * FROM COUNTRIES
 39.  
 40. --Задача 2-5. Да се промени населението на България на 6 милиона.
 41.  
 42. UPDATE COUNTRIES
 43. SET POPULATION = 6000000
 44. WHERE country_code='BGR'
 45.  
 46. --Задача 2-6. Да се изтрият всички редове в таблицата COUNTRIES.
 47.  
 48. DELETE FROM COUNTRIES
 49.  
 50. --Задача 2-7. Да се изтрие таблицата COUNTRIES от базата данни.
 51.  
 52. DROP TABLE COUNTRIES
 53.  
 54. --Задача 2-8. Да се изтрие базата данни TESTDB.
 55. --DROP DATABASE TESDB
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement