Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jul 2nd, 2021
906
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.67 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* FUNKCJE - składnia:
 6.  
 7. typ_zwracany nazwa_funkcji([argumenty_funkcji])
 8. {
 9.     ciało_funkcji
 10. }
 11.  
 12. */
 13.  
 14. void suma_liczb(int a, int b)
 15. {
 16.     cout << a << " + " << b << " = " << a + b << endl;
 17. }
 18.  
 19. // funkcje typu void jako jedyne nie zwracają wyniku, a jedynie wykonują jakieś polecenie.
 20. // Dlatego ich odpowiedniki w niektórych językach programowania nie są nazywane funkcjami, ale instrukcjami
 21.  
 22. int main()
 23. {
 24.     suma_liczb(13, 8);      // wywołanie funkcji - w nawiasach wpisujemy wartości wejściowe zmiennych a i b, na któych funkcja pracuje
 25.     suma_liczb(22, 76);
 26.     suma_liczb(11, 14);
 27.     return 0;
 28. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement