dz0

Untitled

dz0
May 3rd, 2013
74
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # pagal http://galvosukykla.lt/failai/mokymas/programavimas/2013-pavasaris/ktug/KD3-pasiruosimas-matricos-pazymiai.pdf
 2. # pažymių matrica: eilutėse - mokiniai; stulpeliuose - KD
 3.  
 4. P = [
 5. #  KD0  KD1  KD2            mok_vid
 6.   [ 9,   5,   8],  # 0      7.33
 7.   [10,  10,   4],  # 1      8.0
 8.   [ 3,   6,  10],  # 2      6.33
 9.   [ 8,   7,   9],  # 3      8.0
 10.   [10,  10,  10],  # 4      10.0
 11. ]
 12.  
 13.  
 14. def show(M):   # matricos spausdinimui
 15.     for eil in M:
 16.         print( eil )
 17.  
 18. show(P)
 19.  
 20. ##########################################
 21. ## Tavo vardas/pavardė:  .................
 22. ##########################################
 23.  
 24.  
 25. # 0) surasti matricos eilučių/mokinių skaičių (mok_sk) ir stulpelių/KD (KD_sk).  # 0.5 tšk
 26. mok_sk = len(P)
 27. KD_sk =  len( P[0] )
 28.  
 29.  
 30. # 1a) Atspausdint kiekvieno mokinio vidurkį, # 1 tšk
 31. #~ ... sąrašo sumavimui galima naudoti funkciją sum( sar )
 32. for eil in P:
 33.     vid  = sum( eil ) / len(eil)
 34.     print( vid )
 35.  
 36. # 1b) sudaryti mokinių vidurkių sąrašą   # 0.5 tšk
 37. def mok_vidurkiai(M):
 38.     rez = []
 39.     for eil in M:
 40.         vid  = sum( eil ) / len(eil)
 41.         rez.append( vid )
 42.     print( "mokiniu vidurkiai: ", rez )
 43.     return rez
 44.  
 45. V = mok_vidurkiai(P)
 46.  
 47. # 2a) sukurti funkciją, kuri suranda (grąžina)  n-to KD vidurkį:  # 1 tšk
 48. def KD_vidurkis(M, nr):
 49.     suma = 0
 50.     for eil in M:
 51.         suma += eil[nr]
 52.     return  suma / len(M)
 53.  
 54. print( "KD2 vid:", KD_vidurkis(P, 2) )
 55.  
 56. # 2b) sudaryti KD vidurkių sarašą  # 1 tšk
 57. def KD_vidurkiai(M):
 58.     rez = []
 59.     for kd_nr in range(KD_sk):  # 0 1 2
 60.         kdvid = KD_vidurkis(M, kd_nr)
 61.         rez.append( kdvid )
 62.     print( "KD_vidurkiai:", rez )
 63.     return rez
 64.  
 65. KD_vidurkiai(P)
 66.  
 67.  
 68. # 3 Kontrolinį, kurio klasės vidurkis mažiausias, leidžiama perrašyti.
 69. # 3a) rasti tą KD (jo numerį)  # 1 tšk
 70. def blogiausias_KD(M):
 71.     minv_nr = None
 72.     minv = 11
 73.     KDV = KD_vidurkiai(M)
 74.     for nr in range(KD_sk):
 75.         if KDV[nr] < minv:
 76.             minv = KDV[nr]
 77.             minv_nr = nr
 78.     print( "blogiausio KD nr:", minv_nr , minv)
 79.     return minv_nr
 80.  
 81. blogiausio_nr = blogiausias_KD(P)
 82.  
 83. # 3b) sumodeliuoti jo perrašymą:   # 2 tšk
 84. # prognozuojama, kad perrašydamas už jį moksleivis gali gauti tiek, kokį dabar turi vidurkį (suapvalinant į mažesnę pusę, pvz int(7.8)-->7 ) .
 85. # Jeigu turi geresnį pažymį nei gautum - perrašyt, aišku, neapsimoka.
 86. # Atspausdinti: kiekvieno mokinio numerį ir ar perrašinės (True/False)
 87. def perrasymas(M):
 88.     kuri_perrasom_nr = blogiausias_KD(M)
 89.     MV = mok_vidurkiai(M)
 90.     for mok_nr in range(mok_sk):
 91.         paz = M[mok_nr][kuri_perrasom_nr]
 92.         vid = MV[mok_nr]
 93.         if int(vid) > paz:
 94.             ar_perrasines = True
 95.             M[mok_nr][kuri_perrasom_nr] = int(vid)
 96.         else:
 97.             ar_perrasines = False
 98.         print( mok_nr, paz, vid, ar_perrasines ) # spausdinam info, kad lengviau patikrint būtų
 99.  
 100.         # 3c) Kaip atrodys pažymių matrica po perrašymo (pasikeitus pažymiams)? # 1 tšk
 101.         # papildyt ciklą matricos keitimui...
 102.  
 103. perrasymas(P)
 104. show(P)
 105.  
 106. # 4) Surasti prasčiausią pažymį iš visų (nurodyti mokinio ir KD numerius)  # 2 tšk
 107. def didziausias_feilas(M):
 108.     min_eil, min_st = 0, 0
 109.     min_paz = 10
 110.     #~ ...
 111.     print( "prasciausias pazymys", min_paz, "yra is (eil, st) =", (min_eil, min_st) )
 112.  
 113. # 5) į matricą pridėti dar vieno KD (KD3) duomenis: # 2 tšk
 114. def papildomas_KD(M, KD):
 115.     #~ ...
 116.     show(M)  # po pakeitimų pažiūrim matricą
 117.  
 118. #~ KD3 = [10, 5, 8, 10, 2] # išvardinti KD3 pažymiai (ta pačia mokinių eilės tvarka, kaip ir P)
 119. #~ papildomas_KD(P, KD3)
RAW Paste Data