Guest User

Untitled

a guest
Mar 29th, 2011
297
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15. <html>
 16. <head><title>Saldo informatie</title>
 17. <link href="css/mpb.css?ing" rel="stylesheet" type="text/css">
 18. <script language="JavaScript" type="text/javascript" src=""></script>
 19. <script type="text/javascript" language="javascript">
 20. </script>
 21. <!-- MF="14,96" -->
 22. </head>
 23. <body onload="">
 24. <script type="text/javascript" language="JavaScript">
 25. </script>
 26. <script type="text/javascript" language="JavaScript">  
 27. </script>
 28. <form onsubmit= "Javascript:predoOk(); return false;" method="post" action="#" name="giro"><input type="hidden" name="csrftoken" id="csrftoken" value=""/><div><img src="gfx/dummy.gif" class="formulier-top" border="0" alt=""></div>
 29. <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" align="left">
 30.  
 31.  
 32.     <tr>
 33.         <td>
 34.             <span class="info-tekst-tenaamstelling">
 35.                 <!--Welkom meneer klant-->Welkom <b>meneer</b> <b>K.A. Bouter</b>
 36.             </span>
 37.             <br>
 38.            
 39.             <span class="info-tekst-bijschrift">
 40.                 Uw laatste bezoek was op dinsdag 1 maart 2011 om 13:00 uur.
 41.             </span>
 42.            
 43.             <div>
 44.                 <img src="gfx/dummy.gif" height="10" width="10" alt="">
 45.             </div>
 46.  
 47.            
 48.             <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="360">
 49.                 <tr>
 50.                     <td>
 51.                         <div style="{height:62px;width:100%}" id="webofferdiv">
 52.                             <iframe onload="javascript:insertIFrame('webofferdiv', 'weboffer');" id="weboffer" name="weboffer"
 53.                             src="/mpb/weboffer/aanbieding.do" frameborder="0" scrolling="no" width="100%"
 54.                             height="10" marginwidth="0">
 55.                             </iframe>
 56.                         </div>
 57.                     </td>
 58.                 </tr>
 59.             </table>
 60.            
 61.                            
 62.             <span class="info-tekst">
 63.            
 64.                 <b></b>
 65.                                
 66.             <div><img src="gfx/dummy.gif" height="5" border="0" alt=""></div></span>
 67.         </td>
 68.     </tr>
 69.  
 70.  
 71.        
 72.     <tr>
 73.         <td class="mededeling-bold">
 74.             <iframe
 75.                 id="alertFrame"
 76.                 src=""
 77.                 class="alertFrame"
 78.                 height="1px"
 79.                 frameborder="0"
 80.                 border="0"
 81.                 cellspacing="0"
 82.                 scrolling="no"
 83.                 width="100%"
 84.                 marginwidth="0"
 85.                 marginheight="0"></iframe>
 86.            
 87.             <script></script>
 88.  
 89.             <style>
 90.                 .alertFrame {
 91.                     border: none;
 92.                     overflow: hidden;
 93.                     margin-bottom: 5px;
 94.                     visibility: hidden;
 95.                 }
 96.             </style>
 97.         </td>
 98.     </tr>
 99.    
 100.     <tr>
 101.         <td width="100%">
 102.  
 103.  
 104. <script language="JavaScript" type="text/javascript"></script>
 105. <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
 106. <tr class="lijst-kop"><td align="center" nowrap class="lijst-kop" width="10px"><img src="gfx/dummy.gif" width="10px" height="14px" alt=""></td><td width="100%" nowrap class="lijst-kop" colspan="4">
 107.         <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="formulier-kop">
 108.                
 109.             <colgroup>
 110.                 <col width="60%"></col>
 111.                 <col width="40%"></col>
 112.             </colgroup>
 113.            
 114.             <tr>
 115.                 <td width="100%" align="left" valign="top" nowrap>
 116.                     Het actuele saldo van uw Betaalrekeningen
 117.                 </td>
 118.             </tr>
 119.         </table>
 120. </td></tr>
 121. <tr class="lijst-kop-labels"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 122. <td width="20%" align="left">Rekening</td>
 123. <td width="60%" align="left">  
 124.  
 125. &nbsp;</td>
 126. <td width="20%" align="right" nowrap>Saldo&nbsp;(&euro;)</td>
 127. <td width="5" nowrap>&nbsp;</td>
 128. </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="5" height="1"></td></tr>
 129.  
 130.                 <tr class="lijst-rij-content" id="giro_0" onmouseover="javascript:highlightitem('giro_0')" onmouseout="javascript:dehighlightitem('giro_0')" onclick="doDetails(0); return false;"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 131.                 <td align="left">1234567</td>
 132.                 <td>
 133.                     &nbsp;
 134.                 </td>
 135.                     <td align="right" nowrap>999,99</td>                <td>&nbsp;</td>
 136.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="5" height="1"></td></tr>
 137.  
 138.  
 139. </table>
 140.  
 141. <div>
 142.     <img src="gfx/dummy.gif" height="3" width="10" alt="">
 143. </div>
 144.  
 145.  
 146.  
 147.    
 148.    
 149. <a class="lijst-footer-bookmark" href=""  target="_parent" >
 150.         Overzicht van uw rekeningen
 151.     </a>
 152.  
 153. <br>
 154.  
 155.    
 156.    
 157. <a class="lijst-footer-bookmark" href=""  target="_parent" >Voorkeursinstellingen</a>
 158.  
 159. <div>
 160.     <img src="gfx/dummy.gif" height="10" width="10" alt="">
 161. </div>
 162.  
 163.  
 164.  
 165. <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
 166.     <colgroup>
 167.         <col width="10"></col>
 168.         <col width="19%"></col>    
 169.         <col width="4"></col>
 170.         <col width="19%"></col>    
 171.         <col width="4"></col>
 172.         <col width="47%"></col>
 173.         <col width="4"></col>
 174.         <col width="15%"></col>
 175.         <col width="15"></col>
 176.     </colgroup>
 177. <tr class="lijst-kop"><td align="center" nowrap class="lijst-kop" width="10px"><img src="gfx/dummy.gif" width="10px" height="14px" alt=""></td><td width="100%" nowrap class="lijst-kop" colspan="8">De laatste af- en bijschrijvingen</td></tr>
 178. <tr class="lijst-kop-labels"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 179. <td colspan="8" width="100%" valign="middle" height="28">Selecteer uw rekening&nbsp;&nbsp;
 180.  
 181.  
 182.  
 183. <select name="vangiro" id="vangiro" class="formulier-select" onchange="doGirorekeningSel()"><option value="0" selected>1234567 - Hr K A Bouter</option></select>
 184.  
 185. </td>
 186. </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 187. <tr class="lijst-kop-labels"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 188. <td width="19%">Datum</td>
 189. <td width="4">&nbsp;</td>
 190. <td width="19%">Rekening</td>
 191. <td width="4">&nbsp;</td>
 192. <td width="47%">Naam/Omschrijving</td>
 193. <td width="4">&nbsp;</td>
 194. <td width="15%" align="right">Bedrag&nbsp;(&euro;)</td>
 195. <td width="15">&nbsp;</td>
 196. </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 197.  
 198.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 199.                 <td width="19%" nowrap>29-03-2011</td>
 200.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 201.                 <td width="19%" nowrap>265113334</td>
 202.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 203.                 <td width="47%">
 204.                 KN: QQE4KZJ24TS9W34N<br>PAYPAL EURO SARL ET CIE<br>QQE4KZJ24TS9W34N PAYPAL AFSCHRIJ<br>VING</td>
 205.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 206.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-2,18</td>
 207.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 208.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 209.  
 210.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 211.                 <td width="19%" nowrap>29-03-2011</td>
 212.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 213.                 <td width="19%" nowrap>265113334</td>
 214.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 215.                 <td width="47%">
 216.                 KN: QQE4KZJ24TS4VWG8<br>PAYPAL EURO SARL ET CIE<br>QQE4KZJ24TS4VWG8 PAYPAL AFSCHRIJ<br>VING</td>
 217.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 218.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-2,90</td>
 219.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 220.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 221.  
 222.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 223.                 <td width="19%" nowrap>28-03-2011</td>
 224.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 225.                 <td width="19%" nowrap>653929331</td>
 226.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 227.                 <td width="47%">
 228.                 1315641 Albert Heijn 1275&gt;\ALMER<br>PASVOLGNR 003 28-03-11 17 UUR 49<br>TRANSACTIENR 8710792</td>
 229.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 230.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-4,21</td>
 231.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 232.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 233.  
 234.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 235.                 <td width="19%" nowrap>28-03-2011</td>
 236.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 237.                 <td width="19%" nowrap>653929331</td>
 238.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 239.                 <td width="47%">
 240.                 1315641 ALBERT HEIJN 1275&gt;\ALMER<br>PASVOLGNR 003 26-03-11 17 UUR 38<br>TRANSACTIENR 4260011</td>
 241.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 242.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-8,33</td>
 243.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 244.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 245.  
 246.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 247.                 <td width="19%" nowrap>28-03-2011</td>
 248.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 249.                 <td width="19%" nowrap>653929331</td>
 250.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 251.                 <td width="47%">
 252.                 1315641 ALBERT HEIJN 1275&gt;\ALMER<br>PASVOLGNR 003 27-03-11 16 UUR 50<br>TRANSACTIENR 5886575</td>
 253.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 254.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-8,47</td>
 255.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 256.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 257.  
 258.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 259.                 <td width="19%" nowrap>28-03-2011</td>
 260.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 261.                 <td width="19%" nowrap>653929331</td>
 262.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 263.                 <td width="47%">
 264.                 1315641 ALBERT HEIJN 1275&gt;\ALMER<br>PASVOLGNR 003 27-03-11 17 UUR 10<br>TRANSACTIENR 5889950</td>
 265.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 266.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-2,74</td>
 267.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 268.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 269.  
 270.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 271.                 <td width="19%" nowrap>28-03-2011</td>
 272.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 273.                 <td width="19%" nowrap>653929331</td>
 274.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 275.                 <td width="47%">
 276.                 1315641 ALBERT HEIJN 1275&gt;\ALMER<br>PASVOLGNR 003 27-03-11 17 UUR 13<br>TRANSACTIENR 5889994</td>
 277.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 278.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-2,25</td>
 279.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 280.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 281.  
 282.                 <tr class="lijst-rij-content"><td align="center" nowrap width="10px" ><img src="gfx/dummy.gif" height="10px" width="10px" alt=""></td>
 283.                 <td width="19%" nowrap>25-03-2011</td>
 284.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 285.                 <td width="19%" nowrap>653929331</td>
 286.                 <td width="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
 287.                 <td width="47%">
 288.                 1315641 ALBERT HEIJN 1275&gt;\ALMER<br>PASVOLGNR 003 25-03-11 18 UUR 11<br>TRANSACTIENR 9477202</td>
 289.                 <td width="4">&nbsp;</td>
 290.                 <td width="15%"align="right" nowrap>-7,05</td>
 291.                 <td width="15">&nbsp;</td>
 292.             </tr><tr><td class="lijst-lijn" colspan="9" height="1"></td></tr>
 293.  
 294. </table>
 295.  
 296.  
 297.  
 298. <div>
 299.     <img src="gfx/dummy.gif" height="20" width="1" alt="" name="compensator">
 300. </div>
 301.  
 302.         </td>
 303.     </tr>
 304. </table>
 305. <input type="submit" style="margin-left: -3000px;" taborder="2000" tabindex="2000"></form><script language="JavaScript" type="text/javascript"></script>
 306.  
 307.  
 308. <script type="text/javascript">
 309. </script>
 310. <script language="JavaScript" type="text/javascript" src=""></script>
 311. <script language="JavaScript" type="text/javascript"></script>
 312.  
 313. </body>
 314. </html>
RAW Paste Data