AnonymousWiki

Operation ANTI-ACTA

Jan 21st, 2012
27,908
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Jesteśmy Anonymous. Jesteśmy zdecentralizowane, bez użycia przemocy ruchu oporu, który dąży do przywrócenia rządów prawa i walczyć zorganizowanej klasy karnego. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, prawdziwym terrorystom znany jako rząd w dalszym ciągu dążyć do pełnej dominacji i kontroli naszych internetowych. Wierzą, że dopuszczalne jest stan i zniewolić nas wszystkich. Jak okazało się w Ameryce, to po prostu nie jest. Ludzie przestali się aktów próbuje cenzurować i zniewolić Internet i zrobimy to ponownie. W dniu 19 stycznia, podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu, polski rząd ogłosił, że podpisuje kontrowersyjne antypirackie porozumienie ACTA 26 stycznia. Chociaż rządowe nazywa to sukces polskiej prezydencji w UE, my, ludzie, że to jest nie do przyjęcia. ACTA nałożyć nowe sankcje karne zmuszając aktorów Internet do monitorowania i cenzury komunikacji on-line. Niepewność prawną dla firm internetowych, ACTA stanie się poważnym zagrożeniem dla wolności wypowiedzi w Internecie, a drugi atak na kulturę dzielenia się w Internecie. Polska uważa, że ​​potrafią skutecznie uciec z przejścia tej umowy, jednak nie nastąpi.
  2.  
  3. Zapraszamy do pracy ANTI-ACTA. Zachęcamy ktoś tam, o wolność dla siebie lub o wolność swoich braci i siostry w Polska dołączyć do naszej pracy. Zachęcamy, aby rozpowszechniać ANTI-ACTA daleko i szeroko. Priorytetem jest kradzież i wycieku żadnych tajnych informacji rządowych, w tym wiadomości e-mail i dokumentacji. Prime cele polskich stronach internetowych rządu i innych wysokich rangą zakładów. Jeśli próbują cenzurować naszych postępów, będziemy zniszczyć cenzora z mocą ludzi. Od tego momentu aż do 26 stycznia będziemy zakłócać i atak polskich stron rządowych, wyciek dokumentacji i e-maili. Pokażemy rządu Polska, że ​​nie można cenzurować ludzi. Do polskiego rządu, to jest twoja ostatnia szansa ... odrzucić ACTA lub konsekwencji twarz od ludzi. ANTI-ACTA PRACY
  4.  
  5. Jesteśmy Anonymous
  6. Jesteśmy Legion
  7. Nie Przebacz
  8. Nie Zapomnij
  9. Oczekują od nas.
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×