Advertisement
AnonymousWiki

Operation ANTI-ACTA

Jan 21st, 2012
28,583
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.08 KB | None | 0 0
  1. Jesteśmy Anonymous. Jesteśmy zdecentralizowane, bez użycia przemocy ruchu oporu, który dąży do przywrócenia rządów prawa i walczyć zorganizowanej klasy karnego. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, prawdziwym terrorystom znany jako rząd w dalszym ciągu dążyć do pełnej dominacji i kontroli naszych internetowych. Wierzą, że dopuszczalne jest stan i zniewolić nas wszystkich. Jak okazało się w Ameryce, to po prostu nie jest. Ludzie przestali się aktów próbuje cenzurować i zniewolić Internet i zrobimy to ponownie. W dniu 19 stycznia, podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu, polski rząd ogłosił, że podpisuje kontrowersyjne antypirackie porozumienie ACTA 26 stycznia. Chociaż rządowe nazywa to sukces polskiej prezydencji w UE, my, ludzie, że to jest nie do przyjęcia. ACTA nałożyć nowe sankcje karne zmuszając aktorów Internet do monitorowania i cenzury komunikacji on-line. Niepewność prawną dla firm internetowych, ACTA stanie się poważnym zagrożeniem dla wolności wypowiedzi w Internecie, a drugi atak na kulturę dzielenia się w Internecie. Polska uważa, że ​​potrafią skutecznie uciec z przejścia tej umowy, jednak nie nastąpi.
  2.  
  3. Zapraszamy do pracy ANTI-ACTA. Zachęcamy ktoś tam, o wolność dla siebie lub o wolność swoich braci i siostry w Polska dołączyć do naszej pracy. Zachęcamy, aby rozpowszechniać ANTI-ACTA daleko i szeroko. Priorytetem jest kradzież i wycieku żadnych tajnych informacji rządowych, w tym wiadomości e-mail i dokumentacji. Prime cele polskich stronach internetowych rządu i innych wysokich rangą zakładów. Jeśli próbują cenzurować naszych postępów, będziemy zniszczyć cenzora z mocą ludzi. Od tego momentu aż do 26 stycznia będziemy zakłócać i atak polskich stron rządowych, wyciek dokumentacji i e-maili. Pokażemy rządu Polska, że ​​nie można cenzurować ludzi. Do polskiego rządu, to jest twoja ostatnia szansa ... odrzucić ACTA lub konsekwencji twarz od ludzi. ANTI-ACTA PRACY
  4.  
  5. Jesteśmy Anonymous
  6. Jesteśmy Legion
  7. Nie Przebacz
  8. Nie Zapomnij
  9. Oczekują od nas.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement