SHARE
TWEET

Detectiu Conan [642-870 CAT // 591-815 JAP]

Maloig Apr 8th, 2018 (edited) 3,135 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. El Detectiu Conan (642)
 2. Títol: La casa dels aquaris
 3. Primera emissió: 03/04/2018 20:45
 4. Emissió actual: 2018-04-03
 5. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5756112
 6. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/9/1522031192399.mp4
 7. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/2/1522031214324.mp4
 8. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/8/1522052857488.vtt
 9. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/8/1522052859282.xml
 10.  
 11.  
 12. El Detectiu Conan (643)
 13. Títol: La promesa del gall, el mico i el rasclet (1a part)
 14. Primera emissió: 04/04/2018 20:45
 15. Emissió actual: 2018-04-04
 16. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5756392
 17. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/8/1522116935183.mp4
 18. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/2/1522116958321.mp4
 19. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/6/1522139621368.vtt
 20. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/3/1522139623338.xml
 21.  
 22.  
 23. El Detectiu Conan (644)
 24. Títol: La promesa del gall, el mico i el rasclet (2a part)
 25. Primera emissió: 05/04/2018 20:45
 26. Emissió actual: 2018-04-05
 27. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5756642
 28. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/0/1522203590108.mp4
 29. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/9/1522203610099.mp4
 30. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/5/1522751327052.vtt
 31. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/2/1522751329021.xml
 32.  
 33.  
 34. El Detectiu Conan (645)
 35. Títol: La ruta de les set meravelles de Miyajima
 36. Primera emissió: 06/04/2018 20:45
 37. Emissió actual: 2018-04-06
 38. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5756863
 39. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/3/1522289902938.mp4
 40. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/0/1522289922702.mp4
 41. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/9/1522751321292.vtt
 42. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/1/1522751323115.xml
 43.  
 44.  
 45. El Detectiu Conan (646)
 46. Títol: La ruta de les set meravelles de Miyajima. Hiroshima.
 47. Primera emissió: 09/04/2018 20:45
 48. Emissió actual: 2018-04-09
 49. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5757323
 50. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/4/1522549367941.mp4
 51. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/8/1522549388382.mp4
 52. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/2/1522819680527.vtt
 53. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/4/1522819682446.xml
 54.  
 55.  
 56. El Detectiu Conan (647)
 57. Títol: La coartada d'una caiguda
 58. Primera emissió: 10/04/2018 20:45
 59. Emissió actual: 2018-04-10
 60. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5757447
 61. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/3/1522629520835.mp4
 62. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/8/1522629562188.mp4
 63. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/5/1523338212259.vtt
 64. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/0/1523338214303.xml
 65.  
 66.  
 67. El Detectiu Conan (648)
 68. Títol: El crim dels banys termals tancats (1a part)
 69. Primera emissió: 11/04/2018 20:55
 70. Emissió actual: 2018-04-11
 71. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5757584
 72. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/8/1522715117386.mp4
 73. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/5/1522715137351.mp4
 74. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1523356288047.vtt
 75. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/9/1523356289892.xml
 76.  
 77.  
 78. El Detectiu Conan (649)
 79. Títol: El crim dels banys termals tancats (2a part)
 80. Primera emissió: 12/04/2018 20:47
 81. Emissió actual: 2018-04-12
 82. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5757772
 83. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/1/1522801995812.mp4
 84. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/0/1522802016507.mp4
 85. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/2/1523356282424.vtt
 86. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/8/1523356284387.xml
 87.  
 88.  
 89. El Detectiu Conan (650)
 90. Títol: El justicier
 91. Primera emissió: 13/04/2018 20:54
 92. Emissió actual: 2018-04-13
 93. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5758507
 94. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/9/1523053720092.mp4
 95. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/8/1523053740489.mp4
 96. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/4/1523511066442.vtt
 97. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/3/1523511068436.xml
 98.  
 99.  
 100. El Detectiu Conan (651)
 101. Títol: L'esperit del riu (1a part)
 102. Primera emissió: 16/04/2018 20:55
 103. Emissió actual: 2018-04-16
 104. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5758937
 105. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/4/1523312922643.mp4
 106. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/8/1523312941788.mp4
 107. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1523529093447.vtt
 108. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/3/1523529095336.xml
 109.  
 110.  
 111. El Detectiu Conan (652)
 112. Títol: L'esperit del riu (2a part)
 113. Primera emissió: 17/04/2018 20:47
 114. Emissió actual: 2018-04-17
 115. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5758938
 116. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/7/1523313081878.mp4
 117. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/4/1523313101646.mp4
 118. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/8/1523529087688.vtt
 119. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/5/1523529089751.xml
 120.  
 121.  
 122. El Detectiu Conan (653)
 123. Títol: El dimoni que s'amaga a la pista de tenis
 124. Primera emissió: 18/04/2018 20:51
 125. Emissió actual: 2018-04-18
 126. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5759172
 127. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/7/1523398965971.mp4
 128. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/0/1523399004208.mp4
 129. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/8/1523961014486.vtt
 130. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/7/1523961019976.xml
 131.  
 132.  
 133. El Detectiu Conan (654)
 134. Títol: El misteri de la sala tancada de la sessió d'espiritisme (1a sala tancada)
 135. Primera emissió: 19/04/2018 20:54
 136. Emissió actual: 2018-04-19
 137. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5759185
 138. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/4/1523407125340.mp4
 139. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/1/1523407162413.mp4
 140. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/0/1524029423708.vtt
 141. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/6/1524029425568.xml
 142.  
 143.  
 144. El Detectiu Conan (655)
 145. Títol: El misteri de la sala tancada de la sessió d'espiritisme (2a sala tancada)
 146. Primera emissió: 20/04/2018 20:47
 147. Emissió actual: 2018-04-20
 148. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5759473
 149. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/8/1523493795486.mp4
 150. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/2/1523493816020.mp4
 151. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1524058284747.vtt
 152. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/8/1524058286580.xml
 153.  
 154.  
 155. El Detectiu Conan (656)
 156. Títol: El misteri de la sala tancada de la sessió d'espiritisme (S'obre la sala!)
 157. Primera emissió: 23/04/2018 20:47
 158. Emissió actual: 2018-04-23
 159. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5760318
 160. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/6/1523917436165.mp4
 161. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/5/1523917458255.mp4
 162. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/2/1524213136122.vtt
 163. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/9/1524213137992.xml
 164.  
 165.  
 166. El Detectiu Conan (657)
 167. Títol: Enfrontament al tribunal 4: La jurat Sumiko Kobayashi (1a part)
 168. Primera emissió: 24/04/2018 20:55
 169. Emissió actual: 2018-04-24
 170. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5760319
 171. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/5/1523917492954.mp4
 172. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/7/1523917515270.mp4
 173. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/9/1524220420799.vtt
 174. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/6/1524220422464.xml
 175.  
 176.  
 177. El Detectiu Conan (658)
 178. Títol: Enfrontament al tribunal 4: La jurat Sumiko Kobayash (2a part)
 179. Primera emissió: 25/04/2018 20:55
 180. Emissió actual: 2018-04-25
 181. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5760357
 182. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/5/1523924970259.mp4
 183. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/9/1523924991295.mp4
 184. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/6/1524490217062.vtt
 185. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/9/1524490218796.xml
 186.  
 187.  
 188. El Detectiu Conan (659)
 189. Títol: La traïció del Dia Blanc (1a part)
 190. Primera emissió: 26/04/2018 20:55
 191. Emissió actual: 2018-04-26
 192. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5760861
 193. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/1/1524095375913.mp4
 194. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/8/1524095397581.mp4
 195. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/2/1524576678321.vtt
 196. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/2/1524576680326.xml
 197.  
 198.  
 199. El Detectiu Conan (660)
 200. Títol: La traïció del Dia Blanc (2a part)
 201. Primera emissió: 27/04/2018 20:55
 202. Emissió actual: 2018-04-27
 203. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5760870
 204. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/6/1524097777863.mp4
 205. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/7/1524097798575.mp4
 206. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/3/1524807250332.vtt
 207. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/8/1524807252287.xml
 208.  
 209.  
 210. El Detectiu Conan (661)
 211. Títol: La víctima es diu Shinichi Kudo
 212. Primera emissió: 30/04/2018 20:55
 213. Emissió actual: 2018-04-30
 214. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5761560
 215. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/8/1524365229386.mp4
 216. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/4/1524365249146.mp4
 217. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/7/1524807228378.vtt
 218. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/5/1524807230257.xml
 219.  
 220.  
 221. El Detectiu Conan (662)
 222. Títol: El castell d'Inubushi i el gos maleït. El fantasma de foc
 223. Primera emissió: 01/05/2018 20:55
 224. Emissió actual: 2018-05-01
 225. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5761647
 226. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/8/1524439253184.mp4
 227. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/1/1524439275117.mp4
 228. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/1/1525066286114.vtt
 229. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/5/1525066287853.xml
 230.  
 231.  
 232. El Detectiu Conan (663)
 233. Títol: El castell d'Inubushi i el gos maleït. Les petjades
 234. Primera emissió: 02/05/2018 20:55
 235. Emissió actual: 2018-05-02
 236. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5761880
 237. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/5/1524529522650.mp4
 238. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/4/1524529542346.mp4
 239. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/2/1525170633326.vtt
 240. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/7/1525170635270.xml
 241.  
 242.  
 243. El Detectiu Conan (664)
 244. Títol: El castell d'Inubushi i el gos maleït. La princesa
 245. Primera emissió: 03/05/2018 20:55
 246. Emissió actual: 2018-05-03
 247. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5762127
 248. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/1/1524616347215.mp4
 249. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/1/1524616370815.mp4
 250. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/5/1525267797354.vtt
 251. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/9/1525267799299.xml
 252.  
 253.  
 254. El Detectiu Conan (665)
 255. Títol: El secret és al diari (1a part)
 256. Primera emissió: 04/05/2018 20:55
 257. Emissió actual: 2018-05-04
 258. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5762435
 259. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/6/1524702061869.mp4
 260. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/0/1524702084106.mp4
 261. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/1/1525411982618.vtt
 262. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/3/1525411984235.xml
 263.  
 264.  
 265. El Detectiu Conan (666)
 266. Títol: El secret és al diari (2a part)
 267. Primera emissió: 07/05/2018 20:55
 268. Emissió actual: 2018-05-07
 269. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5763046
 270. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/8/1524971338186.mp4
 271. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/3/1524971367136.mp4
 272. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/7/1525516330377.vtt
 273. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/6/1525516332060.xml
 274.  
 275.  
 276. El Detectiu Conan (667)
 277. Títol: El llibre de l'Apocalipsi de Holmes: El deixeble de Holmes
 278. Primera emissió: 08/05/2018 20:55
 279. Emissió actual: 2018-05-08
 280. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5763119
 281. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/9/1525048721893.mp4
 282. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/0/1525048743007.mp4
 283. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/6/1525584753560.vtt
 284. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/1/1525584755617.xml
 285.  
 286.  
 287. El Detectiu Conan (668)
 288. Títol: El llibre de l'Apocalipsi de Holmes: L'amor és zero
 289. Primera emissió: 09/05/2018 20:55
 290. Emissió actual: 2018-05-09
 291. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5763301
 292. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/5/1525134395656.mp4
 293. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/0/1525134415600.mp4
 294. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/1/1525757422813.vtt
 295. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/8/1525757424381.xml
 296.  
 297.  
 298. El Detectiu Conan (669)
 299. Títol: El llibre de l'Apocalipsi de Holmes: Satanàs
 300. Primera emissió: 10/05/2018 20:55
 301. Emissió actual: 2018-05-10
 302. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5763453
 303. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/5/1525217515952.mp4
 304. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/0/1525217537809.mp4
 305. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/6/1525843794862.vtt
 306. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/6/1525843796666.xml
 307.  
 308.  
 309. El Detectiu Conan (670)
 310. Títol: El llibre de l'Apocalipsi de Holmes: Codi desxifrat
 311. Primera emissió: 11/05/2018 20:55
 312. Emissió actual: 2018-05-11
 313. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5763707
 314. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/3/1525324924637.mp4
 315. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/5/1525324946856.mp4
 316. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/6/1525843788563.vtt
 317. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/0/1525843790705.xml
 318.  
 319.  
 320. El Detectiu Conan (671)
 321. Títol: El llibre de l'Apocalipsi de Holmes: La Reina de la pista
 322. Primera emissió: 14/05/2018 20:55
 323. Emissió actual: 2018-05-14
 324. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5764262
 325. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/4/1525573997641.mp4
 326. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/6/1525574042864.mp4
 327. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/9/1526207517690.vtt
 328. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/2/1526207519429.xml
 329.  
 330.  
 331. El Detectiu Conan (672)
 332. Títol: El llibre de l'Apocalipsi de Holmes: Zero és el començament
 333. Primera emissió: 15/05/2018 20:55
 334. Emissió actual: 2018-05-15
 335. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5764338
 336. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/4/1525652928143.mp4
 337. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/5/1525652951450.mp4
 338. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/8/1526275856088.vtt
 339. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/8/1526275857784.xml
 340.  
 341.  
 342. El Detectiu Conan (673)
 343. Títol: 2-5-2, codi d'emergència (1a part)
 344. Primera emissió: 16/05/2018 20:55
 345. Emissió actual: 2018-05-16
 346. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5764586
 347. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/0/1525735697205.mp4
 348. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/1/1525735718213.mp4
 349. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/4/1526293856249.vtt
 350. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/5/1526293858056.xml
 351.  
 352.  
 353. El Detectiu Conan (674)
 354. Títol: 2-5-2, codi d'emergència (2a part)
 355. Primera emissió: 17/05/2018 20:55
 356. Emissió actual: 2018-05-17
 357. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5764820
 358. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/6/1525822102169.mp4
 359. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/9/1525822125191.mp4
 360. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/3/1526448589834.vtt
 361. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/2/1526448592820.xml
 362.  
 363.  
 364. El Detectiu Conan (675)
 365. Títol: La cinta de vídeo del primer amor
 366. Primera emissió: 18/05/2018 20:55
 367. Emissió actual: 2018-05-18
 368. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5765044
 369. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/5/1525908629558.mp4
 370. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/0/1525908649801.mp4
 371. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/2/1526477383729.vtt
 372. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/7/1526477385878.xml
 373.  
 374.  
 375. El Detectiu Conan (676)
 376. Títol: El Quiròfan del Terror (1a part)
 377. Primera emissió: 21/05/2018 20:55
 378. Emissió actual: 2018-05-21
 379. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5765656
 380. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/1/1526180169218.mp4
 381. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/7/1526180189878.mp4
 382. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/9/1526477377698.vtt
 383. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/3/1526477379536.xml
 384.  
 385.  
 386. El Detectiu Conan (677)
 387. Títol: El Quiròfan del Terror (2a part)
 388. Primera emissió: 22/05/2018 20:55
 389. Emissió actual: 2018-05-22
 390. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5765742
 391. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/7/1526257791477.mp4
 392. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/2/1526257814321.mp4
 393. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/5/1526707960156.vtt
 394. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/5/1526707961956.xml
 395.  
 396.  
 397. El Detectiu Conan (678)
 398. Títol: En Conan contra en Kaito Kid pel tresor de Ryoma (1a part)
 399. Primera emissió: 23/05/2018 20:55
 400. Emissió actual: 2018-05-23
 401. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5765864
 402. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/0/1526344091705.mp4
 403. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/3/1526344111634.mp4
 404. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/4/1526707947845.vtt
 405. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/6/1526707949768.xml
 406.  
 407.  
 408. El Detectiu Conan (679)
 409. Títol: En Conan contra en Kaito Kid pel tresor de Ryoma (2a part)
 410. Primera emissió: 24/05/2018 20:55
 411. Emissió actual: 2018-05-24
 412. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5766134
 413. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/0/1526426981907.mp4
 414. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/0/1526427005300.mp4
 415. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/5/1526909316853.vtt
 416. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/8/1526909319385.xml
 417.  
 418.  
 419. El Detectiu Conan (680)
 420. Títol: El rodatge d'un vídeo promocional (1a part)
 421. Primera emissió: 25/05/2018 20:55
 422. Emissió actual: 2018-05-25
 423. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5766407
 424. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/6/1526513348965.mp4
 425. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/5/1526513368756.mp4
 426. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1526966996847.vtt
 427. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/0/1526966998604.xml
 428.  
 429.  
 430. El Detectiu Conan (681)
 431. Títol: El rodatge d'un vídeo promocional (2a part)
 432. Primera emissió: 28/05/2018 20:55
 433. Emissió actual: 2018-05-28
 434. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5766937
 435. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/0/1526785169107.mp4
 436. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/9/1526785188892.mp4
 437. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/6/1526984986164.vtt
 438. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/7/1526984988074.xml
 439.  
 440.  
 441. El Detectiu Conan (682)
 442. Títol: El rellotge de les flors sap la veritat
 443. Primera emissió: 29/05/2018 20:55
 444. Emissió actual: 2018-05-29
 445. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5767054
 446. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/3/1526862695332.mp4
 447. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/4/1526862717044.mp4
 448. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/5/1527006857050.vtt
 449. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/1/1527006859018.xml
 450.  
 451.  
 452. El Detectiu Conan (683)
 453. Títol: La fulla del guardià del temps (1a part)
 454. Primera emissió: 30/05/2018 20:55
 455. Emissió actual: 2018-05-30
 456. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5767210
 457. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/9/1526945085995.mp4
 458. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/3/1526945106637.mp4
 459. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/5/1527589860252.vtt
 460. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/0/1527589863304.xml
 461.  
 462.  
 463. El Detectiu Conan (684)
 464. Títol: La fulla del guardià del temps (2a part)
 465. Primera emissió: 31/05/2018 20:55
 466. Emissió actual: 2018-05-31
 467. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5767450
 468. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/6/1527035049161.mp4
 469. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/8/1527035068881.mp4
 470. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/5/1527589850853.vtt
 471. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/6/1527589854267.xml
 472.  
 473.  
 474. El Detectiu Conan (685)
 475. Títol: L'escenari del crim és un local molt estret
 476. Primera emissió: 01/06/2018 20:55
 477. Emissió actual: 2018-06-01
 478. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5767671
 479. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/3/1527118648034.mp4
 480. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/3/1527118670534.mp4
 481. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/9/1527589837397.vtt
 482. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/2/1527589841821.xml
 483.  
 484.  
 485. El Detectiu Conan (686)
 486. Títol: Compte amb la dieta
 487. Primera emissió: 04/06/2018 20:55
 488. Emissió actual: 2018-06-04
 489. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5768310
 490. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/3/1527391615739.mp4
 491. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/8/1527391658682.mp4
 492. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/0/1527917603708.vtt
 493. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/1/1527917605615.xml
 494.  
 495.  
 496. El Detectiu Conan (687)
 497. Títol: L'escola més útil del món (1a part)
 498. Primera emissió: 05/06/2018 20:55
 499. Emissió actual: 2018-06-05
 500. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5768359
 501. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/4/1527467726844.mp4
 502. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/0/1527467745709.mp4
 503. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/5/1527917597953.vtt
 504. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/6/1527917599863.xml
 505.  
 506.  
 507. El Detectiu Conan (688)
 508. Títol: L'escola més útil del món (2a part)
 509. Primera emissió: 06/06/2018 20:55
 510. Emissió actual: 2018-06-06
 511. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5768558
 512. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/2/1527561469324.mp4
 513. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/0/1527561491801.mp4
 514. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/1/1527917592314.vtt
 515. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/5/1527917594154.xml
 516.  
 517.  
 518. El Detectiu Conan (689)
 519. Títol: L'enigma del Palau de les Fulles Vermelles (1a part)
 520. Primera emissió: 07/06/2018 20:55
 521. Emissió actual: 2018-06-07
 522. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5768801
 523. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/4/1527636586047.mp4
 524. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/2/1527636704628.mp4
 525. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/7/1528108234573.vtt
 526. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/5/1528108236358.xml
 527.  
 528.  
 529. El Detectiu Conan (690)
 530. Títol: L'enigma del Palau de les Fulles Vermelles (2a part)
 531. Primera emissió: 08/06/2018 20:55
 532. Emissió actual: 2018-06-08
 533. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5769065
 534. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/2/1527722971429.mp4
 535. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/5/1527723017358.mp4
 536. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/9/1528108228295.vtt
 537. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/5/1528108230359.xml
 538.  
 539.  
 540. El Detectiu Conan (691)
 541. Títol: Un viatge per la memòria en vuit esbossos (Okayama)
 542. Primera emissió: 11/06/2018 20:55
 543. Emissió actual: 2018-06-11
 544. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5769618
 545. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/1/1527995315411.mp4
 546. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/4/1527995337342.mp4
 547. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/5/1528129754355.vtt
 548. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/4/1528129756143.xml
 549.  
 550.  
 551. El Detectiu Conan (692)
 552. Títol: Un viatge per la memòria en vuit esbossos (Kurashiki)
 553. Primera emissió: 12/06/2018 20:55
 554. Emissió actual: 2018-06-12
 555. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5769698
 556. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/8/1528072094580.mp4
 557. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/1/1528072116311.mp4
 558. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/2/1528464797628.vtt
 559. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/2/1528464799428.xml
 560.  
 561.  
 562. El Detectiu Conan (693)
 563. Títol: Una partida de cartes perillosa (1a part)
 564. Primera emissió: 13/06/2018 20:55
 565. Emissió actual: 2018-06-13
 566. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5769903
 567. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/3/1528159433430.mp4
 568. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/0/1528159444205.mp4
 569. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/9/1528522396692.vtt
 570. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/7/1528522398571.xml
 571.  
 572.  
 573. El Detectiu Conan (694)
 574. Títol: Una partida de cartes perillosa (2a part)
 575. Primera emissió: 14/06/2018 20:55
 576. Emissió actual: 2018-06-14
 577. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5770146
 578. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/5/1528251499753.mp4
 579. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/0/1528251521309.mp4
 580. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/2/1528954367927.vtt
 581. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/7/1528954369979.xml
 582.  
 583.  
 584. El Detectiu Conan (695)
 585. Títol: Uns fideus tan bons que maten (1a part)
 586. Primera emissió: 15/06/2018 20:55
 587. Emissió actual: 2018-06-15
 588. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5770362
 589. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/5/1528330661350.mp4
 590. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/7/1528330682571.mp4
 591. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/1/1528972361713.vtt
 592. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/6/1528972363467.xml
 593.  
 594.  
 595. El Detectiu Conan (696)
 596. Títol: Uns fideus tan bons que maten (2a part)
 597. Primera emissió: 18/06/2018 20:55
 598. Emissió actual: 2018-06-18
 599. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5771014
 600. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/6/1528612191465.mp4
 601. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/1/1528612214213.mp4
 602. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/7/1528972356270.vtt
 603. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/3/1528972358230.xml
 604.  
 605.  
 606. El Detectiu Conan (697)
 607. Títol: La confrontació de les deduccions a l'hotel encantat (1a part)
 608. Primera emissió: 12/09/2018 20:55
 609. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5784062
 610. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/5/1536020530152.mp4
 611. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/6/1536020551162.mp4
 612. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/6/1536050107664.vtt
 613. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/7/1536050109578.xml
 614.  
 615.  
 616. El Detectiu Conan (698)
 617. Títol: La confrontació de les deduccions a l'hotel encantat (2a part)
 618. Primera emissió: 13/09/2018 20:55
 619. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5784482
 620. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/4/1536189778244.mp4
 621. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/4/1536189801144.mp4
 622. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/4/1536222728041.vtt
 623. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/0/1536222729907.xml
 624.  
 625.  
 626. El Detectiu Conan (699)
 627. Títol: Ostatges a l'agència de detectius Mouri (L'explosió)
 628. Primera emissió: 14/09/2018 20:55
 629. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5784504
 630. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/6/1536193594364.mp4
 631. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/6/1536193617066.mp4
 632. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/8/1536222713981.vtt
 633. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/8/1536222716087.xml
 634.  
 635.  
 636. El Detectiu Conan (700)
 637. Títol: Ostatges a l'agència de detectius Mouri (Al punt de mira)
 638. Primera emissió: 17/09/2018 20:55
 639. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5784960
 640. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/4/1536461680043.mp4
 641. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/9/1536461717395.mp4
 642. Subs1: http://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/9/1536481789594.vtt
 643. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/4/1536481791448.xml
 644.  
 645.  
 646. El Detectiu Conan (701)
 647. Títol: Ostatges a l'agència de detectius Mouri (Alliberament)
 648. Primera emissió: 18/09/2018 20:55
 649. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5785043
 650. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/9/1536538940396.mp4
 651. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/4/1536538959745.mp4
 652. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/0/1536568145306.vtt
 653. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/8/1536568147282.xml
 654.  
 655.  
 656. El Detectiu Conan (702)
 657. Títol: Conan contra Heiji. Batalla de deduccions entre el detectiu de l'est i el de l'oest (1a part)
 658. Primera emissió: 19/09/2018 20:55
 659. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5785302
 660. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/6/1536625489766.mp4
 661. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/9/1536625509493.mp4
 662. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/7/1536654943675.vtt
 663. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/7/1536654945576.xml
 664.  
 665.  
 666. El Detectiu Conan (703)
 667. Títol: Conan contra Heiji. Batalla de deduccions entre el detectiu de l'est i el de l'oest (2a part)
 668. Primera emissió: 20/09/2018 20:55
 669. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5785459
 670. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/4/1536711399741.mp4
 671. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/3/1536711420934.mp4
 672. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/0/1536741335303.vtt
 673. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/1/1536741337310.xml
 674.  
 675.  
 676. El Detectiu Conan (704)
 677. Títol: El disseny del verí i la il·lusió (Eye)
 678. Primera emissió: 21/09/2018 20:55
 679. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5785698
 680. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/8/1536797707380.mp4
 681. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/6/1536797726862.mp4
 682. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/9/1536831902497.vtt
 683. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/0/1536831904408.xml
 684.  
 685.  
 686. El Detectiu Conan (705)
 687. Títol: El disseny del verí i la il·lusió (S)
 688. Primera emissió: 24/09/2018 20:55
 689. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5786257
 690. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/7/1537068441476.mp4
 691. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/7/1537068462174.mp4
 692. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/3/1537086672832.vtt
 693. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/1/1537086674712.xml
 694.  
 695.  
 696. El Detectiu Conan (706)
 697. Títol: El disseny del verí i la il·lusió (Poison)
 698. Primera emissió: 25/09/2018 20:55
 699. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5786348
 700. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/2/1537143545523.mp4
 701. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/7/1537143564576.mp4
 702. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/2/1537172951925.vtt
 703. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/2/1537172953925.xml
 704.  
 705.  
 706. El Detectiu Conan (707)
 707. Títol: El disseny del verí i la il·lusió (Illusion)
 708. Primera emissió: 26/09/2018 20:55
 709. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5786586
 710. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/8/1537230753789.mp4
 711. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/6/1537230772868.mp4
 712. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/0/1537259770600.vtt
 713. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/3/1537259773032.xml
 714.  
 715.  
 716. El Detectiu Conan (708)
 717. Títol: El vídeo del doctor (1a part)
 718. Primera emissió: 27/09/2018 20:55
 719. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5786800
 720. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/0/1537316460509.mp4
 721. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/7/1537316480570.mp4
 722. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/7/1537346072771.vtt
 723. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/1/1537346074512.xml
 724.  
 725.  
 726. El Detectiu Conan (709)
 727. Títol: El vídeo del doctor (2a part)
 728. Primera emissió: 28/09/2018 20:55
 729. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5787029
 730. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/2/1537402736820.mp4
 731. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/5/1537402757057.mp4
 732. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/9/1537432579192.vtt
 733. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/7/1537432581172.xml
 734.  
 735.  
 736. El Detectiu Conan (710)
 737. Títol: La trampa de la xocolata inflamable
 738. Primera emissió: 01/10/2018 20:55
 739. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5787639
 740. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/0/1537659107106.mp4
 741. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/8/1537659160086.mp4
 742. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/7/1537691464172.vtt
 743. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/9/1537691467091.xml
 744.  
 745.  
 746. El Detectiu Conan (711)
 747. Títol: Una investigació amb el primer amor (1a part)
 748. Primera emissió: 02/10/2018 20:55
 749. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5787772
 750. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/7/1537748395676.mp4
 751. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/6/1537748414667.mp4
 752. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/2/1537777649221.vtt
 753. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/7/1537777651278.xml
 754.  
 755.  
 756. El Detectiu Conan (712)
 757. Títol: Una investigació amb el primer amor (2a part)
 758. Primera emissió: 03/10/2018 20:55
 759. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5787912
 760. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/8/1537834693687.mp4
 761. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/2/1537834713720.mp4
 762. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/4/1537864094445.vtt
 763. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/8/1537864096281.xml
 764.  
 765.  
 766. El Detectiu Conan (713)
 767. Títol: En Kogoro és bona persona (1a part)
 768. Primera emissió: 04/10/2018 20:55
 769. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5788112
 770. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/7/1537918059877.mp4
 771. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/7/1537918079371.mp4
 772. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/3/1537950781432.vtt
 773. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/4/1537950783241.xml
 774.  
 775.  
 776. El Detectiu Conan (714)
 777. Títol: En Kogoro és bona persona (2a part)
 778. Primera emissió: 05/10/2018 20:55
 779. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5788307
 780. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/3/1538004839136.mp4
 781. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/8/1538004857986.mp4
 782. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/4/1538037395448.vtt
 783. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/4/1538037397346.xml
 784.  
 785.  
 786. El Detectiu Conan (715)
 787. Títol: A la recerca de l'escarbat de Miyama
 788. Primera emissió: 08/10/2018 20:55
 789. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5788892
 790. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/5/1538279763854.mp4
 791. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/5/1538279815258.mp4
 792. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/8/1538296241389.vtt
 793. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/7/1538296243276.xml
 794.  
 795.  
 796. El Detectiu Conan (716)
 797. Títol: La proesa de la Kuru, 2
 798. Primera emissió: 09/10/2018 20:55
 799. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5788988
 800. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/1/1538350292519.mp4
 801. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/1/1538350313314.mp4
 802. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/3/1538382535834.vtt
 803. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/9/1538382537699.xml
 804.  
 805.  
 806. El Detectiu Conan (717)
 807. Títol: La insospitosa "k" inicial
 808. Primera emissió: 10/10/2018 20:55
 809. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5789219
 810. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/7/1538436776374.mp4
 811. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/3/1538436798238.mp4
 812. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/2/1538469230225.vtt
 813. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/3/1538469232030.xml
 814.  
 815.  
 816. El Detectiu Conan (718)
 817. Títol: L'amenaça d'una nit de pluja
 818. Primera emissió: 11/10/2018 20:55
 819. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5789476
 820. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/3/1538528874738.mp4
 821. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/6/1538528896160.mp4
 822. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/3/1538555836436.vtt
 823. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/8/1538555838480.xml
 824.  
 825.  
 826. El Detectiu Conan (719)
 827. Títol: La vigília del casament (1a part)
 828. Primera emissió: 12/10/2018 20:55
 829. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5789699
 830. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/3/1538619169531.mp4
 831. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/0/1538619189907.mp4
 832. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1538642283247.vtt
 833. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/9/1538642285393.xml
 834.  
 835.  
 836. El Detectiu Conan (720)
 837. Títol: La vigília del casament (2a part)
 838. Primera emissió: 15/10/2018 20:55
 839. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5790309
 840. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/1/1538885442210.mp4
 841. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/2/1538885458523.mp4
 842. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/0/1538901051700.vtt
 843. Subs2: http://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/7/1538901054472.xml
 844.  
 845.  
 846. El Detectiu Conan (721)
 847. Títol: El tresor secret de la torre fosca (1a part)
 848. Primera emissió: 08/01/2019 21:03
 849. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5809830
 850. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/7/1546298376071.mp4
 851. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/2/1546298398429.mp4
 852. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/3/1546687377634.vtt
 853. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/3/1546687378739.xml
 854.  
 855.  
 856. El Detectiu Conan (722)
 857. Títol: El tresor secret de la torre fosca (2a part)
 858. Primera emissió: 08/01/2019 21:27
 859. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5809829
 860. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/2/1546298252924.mp4
 861. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/0/1546298276501.mp4
 862. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/1/1546687374219.vtt
 863. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/8/1546687375487.xml
 864.  
 865.  
 866. El Detectiu Conan (723)
 867. Títol: El nocturn dels detectius: El cas
 868. Primera emissió: 09/01/2019 21:03
 869. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5809847
 870. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/5/1546305547958.mp4
 871. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/4/1546305569444.mp4
 872. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/3/1546687370835.vtt
 873. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/7/1546687371973.xml
 874.  
 875.  
 876. El Detectiu Conan (724)
 877. Títol: El nocturn dels detectius: El segrest
 878. Primera emissió: 09/01/2019 21:27
 879. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5810254
 880. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/2/1546475369525.mp4
 881. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/8/1546475402088.mp4
 882. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/1/1546928592313.vtt
 883. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/5/1546928593458.xml
 884.  
 885.  
 886. El Detectiu Conan (725)
 887. Títol: El nocturn dels detectius: La deducció
 888. Primera emissió: 10/01/2019 21:03
 889. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5810256
 890. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/5/1546476296154.mp4
 891. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/7/1546476316574.mp4
 892. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/3/1546946592635.vtt
 893. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/0/1546946593909.xml
 894.  
 895.  
 896. El Detectiu Conan (726)
 897. Títol: El nocturn dels detectius: Bourbon
 898. Primera emissió: 10/01/2019 21:27
 899. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5810252
 900. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/5/1546475279253.mp4
 901. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/0/1546475301308.mp4
 902. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/7/1546946588270.vtt
 903. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/0/1546946593909.xml
 904.  
 905.  
 906. El Detectiu Conan (727)
 907. Títol: Ni un mil·límetre de perdó (1a part)
 908. Primera emissió: 14/01/2019 21:03
 909. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5810957
 910. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/6/1546820706362.mp4
 911. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/8/1546820725583.mp4
 912. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/7/1547187901877.vtt
 913. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/7/1547187903270.xml
 914.  
 915.  
 916. El Detectiu Conan (728)
 917. Títol: Ni un mil·límetre de perdó (2a part)
 918. Primera emissió: 14/01/2019 21:27
 919. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5810970
 920. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/3/1546820556534.mp4
 921. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/4/1546820578142.mp4
 922. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/7/1547187901877.vtt
 923. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/7/1547187903270.xml
 924.  
 925.  
 926. El Detectiu Conan (729)
 927. Títol: La platja sense petjades a la sorra
 928. Primera emissió: 15/01/2019 21:03
 929. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5811545
 930. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/8/1547005732585.mp4
 931. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/8/1547005755084.mp4
 932. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/6/1547216681664.vtt
 933. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/8/1547216682986.xml
 934.  
 935.  
 936. El Detectiu Conan (730)
 937. Títol: El teatre del misteri de Nagasaki (Final del període Edo)
 938. Primera emissió: 15/01/2019 21:27
 939. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5811546
 940. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/6/1547005824965.mp4
 941. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/9/1547005847799.mp4
 942. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/3/1547475857636.vtt
 943. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/0/1547475858807.xml
 944.  
 945.  
 946. El Detectiu Conan (731)
 947. Títol: En teatre del misteri de Nagasaki (El present)
 948. Primera emissió: 16/01/2019 21:03
 949. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5811853
 950. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/7/1547076799077.mp4
 951. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/0/1547076818504.mp4
 952. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/1/1547533506415.vtt
 953. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/7/1547533507778.xml
 954.  
 955.  
 956. El Detectiu Conan (732)
 957. Títol: La rapsòdia del cactus
 958. Primera emissió: 16/01/2019 21:27
 959. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5812233
 960. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/3/1547173058933.mp4
 961. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/8/1547173080781.mp4
 962. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/6/1547551481361.vtt
 963. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/8/1547551482589.xml
 964.  
 965.  
 966. El Detectiu Conan (733)
 967. Títol: Retransmissió d'un amor que arrisca la vida: Inici de la retransmissió
 968. Primera emissió: 17/01/2019 21:03
 969. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5813168
 970. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/9/1547508333297.mp4
 971. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/3/1547508356433.mp4
 972. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/7/1547551468071.vtt
 973. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/3/1547551469333.xml
 974.  
 975.  
 976. El Detectiu Conan (734)
 977. Títol: Retransmissió d'un amor que arrisca la vida: Situació desesperada
 978. Primera emissió: 17/01/2019 21:27
 979. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5813167
 980. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/2/1547508000326.mp4
 981. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/2/1547508022727.mp4
 982. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/6/1552915696464.vtt
 983. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/5/1552915697658.xml
 984.  
 985.  
 986. El Detectiu Conan (735)
 987. Títol: Retransmissió d'un amor que arrisca la vida: Irrupció en escena
 988. Primera emissió: 21/01/2019 21:03
 989. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5813480
 990. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/3/1547594329038.mp4
 991. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/3/1547594351531.mp4
 992. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/8/1547706389187.vtt
 993. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/9/1547706390290.xml
 994.  
 995.  
 996. El Detectiu Conan (736)
 997. Títol: Una coartada d'espuma i fum (1a part)
 998. Primera emissió: 21/01/2019 21:27
 999. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5813824
 1000. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/5/1547682520853.mp4
 1001. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/7/1547682542878.mp4
 1002. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/0/1553008411007.vtt
 1003. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/7/1553008412070.xml
 1004.  
 1005.  
 1006. El Detectiu Conan (737)
 1007. Títol: Una coartada d'espuma i fum (2a part)
 1008. Primera emissió: 22/01/2019 21:03
 1009. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5813825
 1010. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/6/1547682757660.mp4
 1011. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/8/1547682781081.mp4
 1012. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/0/1552915693206.vtt
 1013. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/5/1552915694350.xml
 1014.  
 1015.  
 1016. El Detectiu Conan (738)
 1017. Títol: La furgoneta que porta una bomba de rellotgeria
 1018. Primera emissió: 22/01/2019 21:27
 1019. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5813838
 1020. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/3/1547681708034.mp4
 1021. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/2/1547681729928.mp4
 1022. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/4/1553008373440.vtt
 1023. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/1/1553008374515.xml
 1024.  
 1025.  
 1026. El Detectiu Conan (739)
 1027. Títol: La misteriosa trampa de gel
 1028. Primera emissió: 23/01/2019 21:03
 1029. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5814432
 1030. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/6/1547855442468.mp4
 1031. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/9/1547855464699.mp4
 1032. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/3/1552915689431.vtt
 1033. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/7/1552915690777.xml
 1034.  
 1035.  
 1036. El Detectiu Conan (740)
 1037. Títol: L'inspector Takagi troba 30 milions de iens
 1038. Primera emissió: 23/01/2019 21:27
 1039. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5814446
 1040. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/5/1547855981055.mp4
 1041. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/4/1547856039941.mp4
 1042. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/5/1552919366655.vtt
 1043. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/2/1552919367727.xml
 1044.  
 1045.  
 1046. El Detectiu Conan (741)
 1047. Títol: El missatge del client
 1048. Primera emissió: 24/01/2019 21:03
 1049. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5814425
 1050. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/5/1547855397855.mp4
 1051. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/0/1547855421009.mp4
 1052. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/6/1552915682361.vtt
 1053. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/4/1552915683646.xml
 1054.  
 1055.  
 1056. El Detectiu Conan (742)
 1057. Títol: El cas obert d'en Yusaku Kudo (1a part)
 1058. Primera emissió: 24/01/2019 21:27
 1059. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5814421
 1060. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/6/1547854212969.mp4
 1061. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/6/1547854236467.mp4
 1062. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/3/1552915686035.vtt
 1063. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/3/1552915687230.xml
 1064.  
 1065.  
 1066. El Detectiu Conan (743)
 1067. Títol: El cas obert d'en Yusaku Kudo (2a part)
 1068. Primera emissió: 28/01/2019 21:03
 1069. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5815047
 1070. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/1/1548121378114.mp4
 1071. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/9/1548121400290.mp4
 1072. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/8/1552915679084.vtt
 1073. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/1/1552915680115.xml
 1074.  
 1075.  
 1076. El Detectiu Conan (744)
 1077. Títol: La ruta nocturna pels cirerers florits del riu Sumida (1a part)
 1078. Primera emissió: 28/01/2019 21:27
 1079. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5815627
 1080. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/9/1548286532896.mp4
 1081. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/8/1548286555781.mp4
 1082. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/8/1553008475186.vtt
 1083. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/2/1553008476329.xml
 1084.  
 1085.  
 1086. El Detectiu Conan (745)
 1087. Títol: La ruta nocturna pels cirerers florits del riu Sumida (2a part)
 1088. Primera emissió: 29/01/2019 21:03
 1089. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5815625
 1090. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/7/1548285873770.mp4
 1091. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/4/1548285900743.mp4
 1092. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/0/1552915675304.vtt
 1093. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/4/1552915676649.xml
 1094.  
 1095.  
 1096. El Detectiu Conan (746)
 1097. Títol: El misteri de la desaparició dels dolços
 1098. Primera emissió: 29/01/2019 21:27
 1099. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5815649
 1100. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/4/1548286868241.mp4
 1101. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/4/1548286889148.mp4
 1102. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/5/1552915671754.vtt
 1103. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/0/1552915673001.xml
 1104.  
 1105.  
 1106. El Detectiu Conan (747)
 1107. Títol: Una rosa entre les vinyes
 1108. Primera emissió: 30/01/2019 21:03
 1109. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5815989
 1110. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/1/1548388909712.mp4
 1111. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/6/1548388933063.mp4
 1112. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/7/1552919363475.vtt
 1113. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/9/1552919364599.xml
 1114.  
 1115.  
 1116. El Detectiu Conan (748)
 1117. Títol: Vandalisme al jardí infantil
 1118. Primera emissió: 04/02/2019 21:03
 1119. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5816932
 1120. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/0/1548721580903.mp4
 1121. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/9/1548721615792.mp4
 1122. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/8/1552915668085.vtt
 1123. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/5/1552915669254.xml
 1124.  
 1125.  
 1126. El Detectiu Conan (749)
 1127. Títol: La finestra de l'acadèmia de noies
 1128. Primera emissió: 04/02/2019 21:27
 1129. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5816935
 1130. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/8/1548722478089.mp4
 1131. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/3/1548722502231.mp4
 1132. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/4/1553008407345.vtt
 1133. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/8/1553008408685.xml
 1134.  
 1135.  
 1136. El Detectiu Conan (750)
 1137. Títol: Increïble: Un ovni estavellat
 1138. Primera emissió: 05/02/2019 21:03
 1139. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5816940
 1140. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/2/1548725778422.mp4
 1141. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/8/1548725800186.mp4
 1142. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/8/1552919360281.vtt
 1143. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/1/1552919361411.xml
 1144.  
 1145.  
 1146. El Detectiu Conan (751)
 1147. Títol: L'ombra que plana damunt del secret de l'Ai (1a part)
 1148. Primera emissió: 05/02/2019 21:27
 1149. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5816943
 1150. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/8/1548728444180.mp4
 1151. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/2/1548728466225.mp4
 1152. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/3/1552915664333.vtt
 1153. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/6/1552915665568.xml
 1154.  
 1155.  
 1156. El Detectiu Conan (752)
 1157. Títol: L'ombra que plana damunt del secret de l'Ai (2a part)
 1158. Primera emissió: 06/02/2019 21:03
 1159. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5816961
 1160. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/7/1548736042673.mp4
 1161. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/2/1548736064420.mp4
 1162. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/9/1552919356995.vtt
 1163. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/5/1552915657659.xml
 1164.  
 1165.  
 1166. El Detectiu Conan (753)
 1167. Títol: El tren del misteri (Sortida)
 1168. Primera emissió: 12/02/2019 21:27
 1169. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5818688
 1170. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/6/1549327552868.mp4
 1171. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/8/1549327572981.mp4
 1172. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/9/1552915656391.vtt
 1173. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/5/1552915657659.xml
 1174.  
 1175.  
 1176. El Detectiu Conan (754)
 1177. Títol: El tren del misteri (Túnel)
 1178. Primera emissió: 13/02/2019 21:03
 1179. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5818699
 1180. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/8/1549333129382.mp4
 1181. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/8/1549333150987.mp4
 1182. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/3/1552915660339.vtt
 1183. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/4/1552915661747.xml
 1184.  
 1185.  
 1186. El Detectiu Conan (755)
 1187. Títol: El tren del misteri (La cruïlla)
 1188. Primera emissió: 13/02/2019 21:27
 1189. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5818698
 1190. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/1/1549332978217.mp4
 1191. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/2/1549333000029.mp4
 1192. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/9/1552915652494.vtt
 1193. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/8/1552915653884.xml
 1194.  
 1195.  
 1196. El Detectiu Conan (756)
 1197. Títol: El tren del misteri (L'última parada)
 1198. Primera emissió: 14/02/2019 21:03
 1199. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5818938
 1200. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/4/1549424436943.mp4
 1201. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/8/1549424460385.mp4
 1202. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/1/1552919353919.vtt
 1203. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/6/1552919354964.xml
 1204.  
 1205.  
 1206. El Detectiu Conan (757)
 1207. Títol: En Conan a l'habitació tancada
 1208. Primera emissió: 14/02/2019 21:27
 1209. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5818941
 1210. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/6/1549425668265.mp4
 1211. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/1/1549425689415.mp4
 1212. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/9/1552915648396.vtt
 1213. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/3/1552915649839.xml
 1214.  
 1215.  
 1216. El Detectiu Conan (758)
 1217. Títol: Un misteri resolt amb en Bourbon
 1218. Primera emissió: 18/02/2019 21:03
 1219. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5820135
 1220. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/7/1549775053274.mp4
 1221. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/7/1549775077270.mp4
 1222. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/5/1552919350654.vtt
 1223. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/2/1566461617725.xml
 1224.  
 1225.  
 1226. El Detectiu Conan (759)
 1227. Títol: Parany per un detectiu famós
 1228. Primera emissió: 18/02/2019 21:27
 1229. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5820150
 1230. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/5/1549774664351.mp4
 1231. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/2/1549774686023.mp4
 1232. Subs1: -
 1233. Subs2: -
 1234.  
 1235.  
 1236. El Detectiu Conan (760)
 1237. Títol: La caiguda lenta
 1238. Primera emissió: 19/02/2019 21:03
 1239. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5820375
 1240. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/1/1549866092811.mp4
 1241. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/6/1549866115165.mp4
 1242. Subs1: -
 1243. Subs2: -
 1244.  
 1245.  
 1246. El Detectiu Conan (761)
 1247. Títol: Impacte no identificat
 1248. Primera emissió: 19/02/2019 21:27
 1249. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5820374
 1250. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/1/1549865455217.mp4
 1251. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/3/1549865476633.mp4
 1252. Subs1: -
 1253. Subs2: -
 1254.  
 1255.  
 1256. El Detectiu Conan (762)
 1257. Títol: Tothom mirava (1a part)
 1258. Primera emissió: 20/02/2019 21:03
 1259. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5820732
 1260. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/1/1549944288214.mp4
 1261. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/9/1549944309995.mp4
 1262. Subs1: -
 1263. Subs2: -
 1264.  
 1265.  
 1266. El Detectiu Conan (763)
 1267. Títol: Tothom mirava (2a part)
 1268. Primera emissió: 20/02/2019 21:27
 1269. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5820750
 1270. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/1/1549943817510.mp4
 1271. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/1/1549943824417.mp4
 1272. Subs1: -
 1273. Subs2: -
 1274.  
 1275.  
 1276. El Detectiu Conan (764)
 1277. Títol: En Heiji Hattori i la mansió del vampir (1a part)
 1278. Primera emissió: 25/02/2019 21:03
 1279. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5822281
 1280. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/2/1550380661821.mp4
 1281. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/5/1550380684256.mp4
 1282. Subs1: -
 1283. Subs2: -
 1284.  
 1285.  
 1286. El Detectiu Conan (765)
 1287. Títol: En Heiji Hattori i la mansió del vampir (2a part)
 1288. Primera emissió: 25/02/2019 21:27
 1289. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5822279
 1290. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/4/1550379609543.mp4
 1291. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/7/1550379633573.mp4
 1292. Subs1: -
 1293. Subs2: -
 1294.  
 1295.  
 1296. El Detectiu Conan (766)
 1297. Títol: En Heiji Hattori i la mansió del vampir (3a part)
 1298. Primera emissió: 26/02/2019 21:03
 1299. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5822806
 1300. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/0/1550550445808.mp4
 1301. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/4/1550550487445.mp4
 1302. Subs1: -
 1303. Subs2: -
 1304.  
 1305.  
 1306. El Detectiu Conan (767)
 1307. Títol: En Heiji Hattori i la mansió del vampir (4a part)
 1308. Primera emissió: 26/02/2019 21:27
 1309. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5822807
 1310. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/8/1550550624789.mp4
 1311. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/6/1550550668663.mp4
 1312. Subs1: -
 1313. Subs2: -
 1314.  
 1315.  
 1316. El Detectiu Conan (768)
 1317. Títol: Els dimonis ballen a la mansió de les màscares Noh (1a part)
 1318. Primera emissió: 04/03/2019 21:03
 1319. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5824829
 1320. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/4/1550981017546.mp4
 1321. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/6/1550981039166.mp4
 1322. Subs1: -
 1323. Subs2: -
 1324.  
 1325.  
 1326. El Detectiu Conan (769)
 1327. Títol: Els dimonis ballen a la mansió de les màscares Noh (2a part)
 1328. Primera emissió: 04/03/2019 21:27
 1329. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5824830
 1330. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/8/1550981438587.mp4
 1331. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/9/1550981459991.mp4
 1332. Subs1: -
 1333. Subs2: -
 1334.  
 1335.  
 1336. El Detectiu Conan (770)
 1337. Títol: El circuït diabòlic
 1338. Primera emissió: 05/03/2019 21:03
 1339. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5825429
 1340. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/9/1551144185693.mp4
 1341. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/4/1551144207349.mp4
 1342. Subs1: -
 1343. Subs2: -
 1344.  
 1345.  
 1346. El Detectiu Conan (771)
 1347. Títol: El rebombori de les entrades VIP
 1348. Primera emissió: 05/03/2019 21:27
 1349. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5825430
 1350. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/0/1551144217204.mp4
 1351. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/4/1551144239548.mp4
 1352. Subs1: -
 1353. Subs2: -
 1354.  
 1355.  
 1356. El Detectiu Conan (772)
 1357. Títol: Aventura misteriosa a la Terra del Foc i l'Aigua. Episodi d'Aso
 1358. Primera emissió: 11/03/2019 21:03
 1359. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5827311
 1360. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/0/1551587753609.mp4
 1361. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/8/1551587777980.mp4
 1362. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/8/1552915603081.vtt
 1363. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/6/1552915592161.xml
 1364.  
 1365.  
 1366. El Detectiu Conan (773)
 1367. Títol: Aventura misteriosa a la Terra del Foc i l'Aigua. Episodi de Kumamoto
 1368. Primera emissió: 11/03/2019 21:27
 1369. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5827310
 1370. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/3/1551586584534.mp4
 1371. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/8/1551586606383.mp4
 1372. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/6/1552915590768.vtt
 1373. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/5/1552915596357.xml
 1374.  
 1375.  
 1376. El Detectiu Conan (774)
 1377. Títol: Un servei de repartiment fred i dolç (1a part)
 1378. Primera emissió: 12/03/2019 21:03
 1379. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5827936
 1380. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/6/1551746419668.mp4
 1381. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/3/1551746441939.mp4
 1382. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/3/1552915595031.vtt
 1383. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/5/1552915596357.xml
 1384.  
 1385.  
 1386. El Detectiu Conan (775)
 1387. Títol: Un servei de repartiment fred i dolç (2a part)
 1388. Primera emissió: 12/03/2019 21:27
 1389. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5827938
 1390. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/2/1551746841521.mp4
 1391. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/5/1551746863258.mp4
 1392. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/3/1552910636230.vtt
 1393. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/3/1552910637438.xml
 1394.  
 1395.  
 1396. El Detectiu Conan (776)
 1397. Títol: En Kaito Kid i la sirena enrojolada (1a part)
 1398. Primera emissió: 13/03/2019 21:03
 1399. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5827951
 1400. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/2/1551752482521.mp4
 1401. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/8/1551752514483.mp4
 1402. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/2/1552910632726.vtt
 1403. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/0/1552910634100.xml
 1404.  
 1405.  
 1406. El Detectiu Conan (777)
 1407. Títol: En Kaito Kid i la sirena enrojolada (2a part)
 1408. Primera emissió: 13/03/2019 21:27
 1409. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5827943
 1410. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/5/1551751913152.mp4
 1411. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/8/1551751947880.mp4
 1412. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/1/1552910582716.vtt
 1413. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/2/1552910584026.xml
 1414.  
 1415.  
 1416. El Detectiu Conan (778)
 1417. Títol: El correu feliç que porta la desgràcia
 1418. Primera emissió: 19/03/2019 21:27
 1419. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5830476
 1420. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/1/1552353733915.mp4
 1421. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/7/1552353787176.mp4
 1422. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/5/1552919341651.vtt
 1423. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/2/1552919342724.xml
 1424.  
 1425.  
 1426. El Detectiu Conan (779)
 1427. Títol: Un cofre ple de fruita (1a part)
 1428. Primera emissió: 20/03/2019 21:03
 1429. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5830539
 1430. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/2/1552364318624.mp4
 1431. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/9/1552364340593.mp4
 1432. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/3/1553008403432.vtt
 1433. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/5/1553008404850.xml
 1434.  
 1435.  
 1436. El Detectiu Conan (780)
 1437. Títol: Un cofre ple de fruita (2a part)
 1438. Primera emissió: 20/03/2019 21:27
 1439. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5830538
 1440. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/6/1552364287869.mp4
 1441. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/2/1552364308721.mp4
 1442. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/3/1552915586632.vtt
 1443. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/5/1553008404850.xml
 1444.  
 1445.  
 1446. El Detectiu Conan (781)
 1447. Títol: Diamants, un retrat i una gran actriu
 1448. Primera emissió: 21/03/2019 21:03
 1449. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5830949
 1450. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/6/1552439667663.mp4
 1451. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/9/1552439690092.mp4
 1452. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/0/1552919338202.vtt
 1453. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/3/1552919339431.xml
 1454.  
 1455.  
 1456. El Detectiu Conan (782)
 1457. Títol: Una maqueta massa perfecta
 1458. Primera emissió: 21/03/2019 21:27
 1459. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5830950
 1460. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/8/1552439939788.mp4
 1461. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/1/1552439962616.mp4
 1462. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/2/1552915581425.vtt
 1463. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/7/1552915584073.xml
 1464.  
 1465.  
 1466. El Detectiu Conan (783)
 1467. Títol: El veí de l'escenari del succés és un exnòvio (1a part)
 1468. Primera emissió: 25/03/2019 21:03
 1469. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5832693
 1470. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/3/1552795905431.mp4
 1471. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/0/1552795927109.mp4
 1472. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/3/1553008367037.vtt
 1473. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/5/1553008368156.xml
 1474.  
 1475.  
 1476. El Detectiu Conan (784)
 1477. Títol: El veí de l'escenari del succés és un exnòvio (2a part)
 1478. Primera emissió: 25/03/2019 21:27
 1479. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5832692
 1480. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/3/1552795214632.mp4
 1481. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/5/1552795234651.mp4
 1482. Subs1: -
 1483. Subs2: -
 1484.  
 1485.  
 1486. El Detectiu Conan (785)
 1487. Títol: Un banquet de noces i dos trets
 1488. Primera emissió: 26/03/2019 21:03
 1489. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5832972
 1490. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/0/1552890020907.mp4
 1491. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/8/1552890044389.mp4
 1492. Subs1: -
 1493. Subs2: -
 1494.  
 1495.  
 1496. El Detectiu Conan (786)
 1497. Títol: Els records de la Jodie i la il·lusió òptica dels cirerers florits (1ª part)
 1498. Primera emissió: 26/03/2019 21:27
 1499. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5833348
 1500. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/1/1552951327813.mp4
 1501. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/0/1552951351102.mp4
 1502. Subs1: -
 1503. Subs2: -
 1504.  
 1505.  
 1506. El Detectiu Conan (787)
 1507. Títol: Els records de la Jodie i la il·lusió òptica dels cirerers florits (2ª part)
 1508. Primera emissió: 27/03/2019 21:03
 1509. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5833354
 1510. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/5/1552959370152.mp4
 1511. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/4/1552959390743.mp4
 1512. Subs1: -
 1513. Subs2: -
 1514.  
 1515.  
 1516. El Detectiu Conan (788)
 1517. Títol: La invitació codificada
 1518. Primera emissió: 27/03/2019 21:27
 1519. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5833355
 1520. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/5/1552959459955.mp4
 1521. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/2/1552959481721.mp4
 1522. Subs1: -
 1523. Subs2: -
 1524.  
 1525.  
 1526. El Detectiu Conan (789)
 1527. Títol: El secret de l'estàtua d'en Kogoro Mori
 1528. Primera emissió: 28/03/2019 21:03
 1529. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5833793
 1530. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/5/1553042511757.mp4
 1531. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/2/1553042533720.mp4
 1532. Subs1: -
 1533. Subs2: -
 1534.  
 1535.  
 1536. El Detectiu Conan (790)
 1537. Títol: Un passeig sospitós
 1538. Primera emissió: 28/03/2019 21:27
 1539. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5833795
 1540. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/2/1553043236022.mp4
 1541. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/6/1553043266560.mp4
 1542. Subs1: -
 1543. Subs2: -
 1544.  
 1545.  
 1546. El Detectiu Conan (791)
 1547. Títol: En Kogoro al bar (1a part)
 1548. Primera emissió: 01/04/2019 21:03
 1549. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5835608
 1550. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/0/1553398866701.mp4
 1551. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/7/1553398907879.mp4
 1552. Subs1: -
 1553. Subs2: -
 1554.  
 1555.  
 1556. El Detectiu Conan (792)
 1557. Títol: En Kogoro al bar (2a part)
 1558. Primera emissió: 01/04/2019 21:27
 1559. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5835591
 1560. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/8/1553398586885.mp4
 1561. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/4/1553398608545.mp4
 1562. Subs1: -
 1563. Subs2: -
 1564.  
 1565.  
 1566. El Detectiu Conan (793)
 1567. Títol: La Ran també es desmaia al lavabo (1a part)
 1568. Primera emissió: 02/04/2019 21:03
 1569. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5835835
 1570. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/8/1553495557481.mp4
 1571. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/7/1553495618073.mp4
 1572. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/8/1554874213787.vtt
 1573. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/9/1554874211794.xml
 1574.  
 1575.  
 1576. El Detectiu Conan (794)
 1577. Títol: La Ran també es desmaia al lavabo (2a part)
 1578. Primera emissió: 02/04/2019 21:27
 1579. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5835834
 1580. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/1/1553495376112.mp4
 1581. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/5/1553495398359.mp4
 1582. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/2/1554874210725.vtt
 1583. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/9/1554874211794.xml
 1584.  
 1585.  
 1586. El Detectiu Conan (795)
 1587. Títol: La promesa del jugador de futbol
 1588. Primera emissió: 03/04/2019 21:03
 1589. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5836132
 1590. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/1/1553561210212.mp4
 1591. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/5/1553561232459.mp4
 1592. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/5/1554960736953.vtt
 1593. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/2/1554960735022.xml
 1594.  
 1595.  
 1596. El Detectiu Conan (796)
 1597. Títol: Massa coincidència
 1598. Primera emissió: 03/04/2019 21:27
 1599. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5836148
 1600. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/9/1553561378094.mp4
 1601. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/0/1553561398601.mp4
 1602. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/7/1554960733971.vtt
 1603. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/2/1554960735022.xml
 1604.  
 1605.  
 1606. El Detectiu Conan (797)
 1607. Títol: En Makoko Kyogoku, sospitós? (1a part)
 1608. Primera emissió: 04/04/2019 21:03
 1609. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5836568
 1610. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/9/1553649578394.mp4
 1611. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/3/1553649597837.mp4
 1612. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/7/1555047094877.vtt
 1613. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/4/1555047095849.xml
 1614.  
 1615.  
 1616. El Detectiu Conan (798)
 1617. Títol: En Makoko Kyogoku, sospitós? (2a part)
 1618. Primera emissió: 04/04/2019 21:27
 1619. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5836586
 1620. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/9/1553649399297.mp4
 1621. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/6/1553649418769.mp4
 1622. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/7/1555047091972.vtt
 1623. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/8/1555047092981.xml
 1624.  
 1625.  
 1626. El Detectiu Conan (799)
 1627. Títol: En Kaito Kid contra en Makoko Kyogoku (1a part)
 1628. Primera emissió: 08/04/2019 21:03
 1629. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5837949
 1630. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/4/1553992426641.mp4
 1631. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/2/1553992447327.mp4
 1632. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/6/1554805487968.vtt
 1633. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/8/1554805489185.xml
 1634.  
 1635.  
 1636. El Detectiu Conan (800)
 1637. Títol: En Kaito Kid contra en Makoko Kyogoku (2a part)
 1638. Primera emissió: 08/04/2019 21:27
 1639. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5837948
 1640. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/0/1553992186209.mp4
 1641. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/5/1553992207656.mp4
 1642. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/3/1554805484733.vtt
 1643. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/8/1554805485882.xml
 1644.  
 1645.  
 1646. El Detectiu Conan (801)
 1647. Títol: Una història d'amor entre policies. La confessió
 1648. Primera emissió: 09/04/2019 21:03
 1649. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5838216
 1650. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/2/1554120576921.mp4
 1651. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/3/1554120598638.mp4
 1652. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/0/1554891921704.vtt
 1653. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/1/1555064810110.xml
 1654.  
 1655.  
 1656. El Detectiu Conan (802)
 1657. Títol: Una història d'amor entre policies. La veritat
 1658. Primera emissió: 09/04/2019 21:27
 1659. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5838243
 1660. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/4/1554115167444.mp4
 1661. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/9/1554115225790.mp4
 1662. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1554891918547.vtt
 1663. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/0/1554891919703.xml
 1664.  
 1665.  
 1666. El Detectiu Conan (803)
 1667. Títol: L'home traït pel mar
 1668. Primera emissió: 10/04/2019 21:03
 1669. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5838472
 1670. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/7/1555495229270.mp4
 1671. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/0/1555495248409.mp4
 1672. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/6/1554978396464.vtt
 1673. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/5/1554978397552.xml
 1674.  
 1675.  
 1676. El Detectiu Conan (804)
 1677. Títol: El cas del gat de tres colors que porta sort (1a part)
 1678. Primera emissió: 10/04/2019 21:27
 1679. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5838473
 1680. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/9/1554164113393.mp4
 1681. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/4/1554164133749.mp4
 1682. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/3/1554978393331.vtt
 1683. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/5/1554978397552.xml
 1684.  
 1685.  
 1686. El Detectiu Conan (805)
 1687. Títol: El cas del gat de tres colors que porta sort (2a part)
 1688. Primera emissió: 11/04/2019 21:03
 1689. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5838938
 1690. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/4/1554250918241.mp4
 1691. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/4/1554250939149.mp4
 1692. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/2/1555064812225.vtt
 1693. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/1/1554978394414.xml
 1694.  
 1695.  
 1696. El Detectiu Conan (806)
 1697. Títol: El punt cec de la casa compartida
 1698. Primera emissió: 11/04/2019 21:27
 1699. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5838939
 1700. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/4/1554251518640.mp4
 1701. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/3/1554251539833.mp4
 1702. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/4/1555064809044.vtt
 1703. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/1/1555064810110.xml
 1704.  
 1705.  
 1706. El Detectiu Conan (807)
 1707. Títol: La tragèdia de la dona de vermell. El baf
 1708. Primera emissió: 22/04/2019 21:03
 1709. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5843271
 1710. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/5/1555197709450.mp4
 1711. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/8/1555197732784.mp4
 1712. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/6/1555392288566.vtt
 1713. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/6/1555392289467.xml
 1714.  
 1715.  
 1716. El Detectiu Conan (808)
 1717. Títol: La tragèdia de la dona de vermell. El fantasma
 1718. Primera emissió: 22/04/2019 21:27
 1719. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5843229
 1720. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/6/1555197774162.mp4
 1721. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/5/1555197796951.mp4
 1722. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/8/1555392284682.vtt
 1723. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/8/1555392285886.xml
 1724.  
 1725.  
 1726. El Detectiu Conan (809)
 1727. Títol: La tragèdia de la dona de vermell. La venjança
 1728. Primera emissió: 23/04/2019 21:03
 1729. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5843587
 1730. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/0/1555287542400.mp4
 1731. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/4/1555287563845.mp4
 1732. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/8/1555478671682.vtt
 1733. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/3/1555478672631.xml
 1734.  
 1735.  
 1736. El Detectiu Conan (810)
 1737. Títol: L'humorista que va confessar (1a part)
 1738. Primera emissió: 23/04/2019 21:27
 1739. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5843588
 1740. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/9/1555288082395.mp4
 1741. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/9/1555288101998.mp4
 1742. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/0/1555478668803.vtt
 1743. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/8/1555478669688.xml
 1744.  
 1745.  
 1746. El Detectiu Conan (811)
 1747. Títol: L'humorista que va confessar (2a part)
 1748. Primera emissió: 24/04/2019 21:03
 1749. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5843999
 1750. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/2/1555374876420.mp4
 1751. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/4/1555374899645.mp4
 1752. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1555565126247.vtt
 1753. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/9/1555565127297.xml
 1754.  
 1755.  
 1756. El Detectiu Conan (812)
 1757. Títol: Una novel·la romàntica amb final inesperat (1a part)
 1758. Primera emissió: 29/04/2019 21:03
 1759. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5845984
 1760. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/3/1555807091430.mp4
 1761. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/4/1555807110745.mp4
 1762. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/8/1555997057488.vtt
 1763. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/7/1555997058577.xml
 1764.  
 1765.  
 1766. El Detectiu Conan (813)
 1767. Títol: Una novel·la romàntica amb final inesperat (2a part)
 1768. Primera emissió: 29/04/2019 21:27
 1769. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5845982
 1770. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/9/1555805740690.mp4
 1771. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/5/1555805760156.mp4
 1772. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/1/1556101507819.vtt
 1773. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/7/1555997058577.xml
 1774.  
 1775.  
 1776. El Detectiu Conan (814)
 1777. Títol: Itinerari misteriós a Kaga Hyakumangoku. Part de Kanazawa
 1778. Primera emissió: 30/04/2019 21:03
 1779. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5847193
 1780. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/2/1556058158623.mp4
 1781. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/9/1556058178993.mp4
 1782. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/4/1556342782345.vtt
 1783. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/9/4/1556342783449.xml
 1784.  
 1785.  
 1786. El Detectiu Conan (815)
 1787. Títol: Itinerari misteriós a Kaga Hyakumangoku. Part de Kaga
 1788. Primera emissió: 30/04/2019 21:27
 1789. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5847206
 1790. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/4/1556062540340.mp4
 1791. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/8/1556062559286.mp4
 1792. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/7/1556515481075.vtt
 1793. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/9/1556515482198.xml
 1794.  
 1795.  
 1796. El Detectiu Conan (816)
 1797. Títol: En Conan i en Heiji: El codi de l'amor (1a part)
 1798. Primera emissió: 01/05/2019 21:03
 1799. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5847570
 1800. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/9/1556144639396.mp4
 1801. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/8/1556144658689.mp4
 1802. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/5/1556533469659.vtt
 1803. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/8/1556533470588.xml
 1804.  
 1805.  
 1806. El Detectiu Conan (817)
 1807. Títol: En Conan i en Heiji: El codi de l'amor (2a part)
 1808. Primera emissió: 01/05/2019 21:27
 1809. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5847545
 1810. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/1/1556144071216.mp4
 1811. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/5/1556144090758.mp4
 1812. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/2/1556544250624.vtt
 1813. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/0/1556544251808.xml
 1814.  
 1815.  
 1816. El Detectiu Conan (818)
 1817. Títol: El cas del concurs d'estels al riu Teimuzu (1a part)
 1818. Primera emissió: 06/05/2019 21:03
 1819. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5849628
 1820. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/8/1556579907584.mp4
 1821. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/4/1556579929741.mp4
 1822. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/1/1556889913417.vtt
 1823. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/1/1556889914416.xml
 1824.  
 1825.  
 1826. El Detectiu Conan (819)
 1827. Títol: El cas del concurs d'estels al riu Teimuzu (2a part)
 1828. Primera emissió: 06/05/2019 21:27
 1829. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5849612
 1830. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/6/1556579969163.mp4
 1831. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/7/1556579989874.mp4
 1832. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/6/1556889916369.vtt
 1833. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/2/1556889918628.xml
 1834.  
 1835.  
 1836. El Detectiu Conan (820)
 1837. Títol: L'amant que va desaparèixer a la tempesta de neu
 1838. Primera emissió: 07/05/2019 21:03
 1839. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5850108
 1840. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/4/1556662856949.mp4
 1841. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/0/1556662876800.mp4
 1842. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/3/1557149057738.vtt
 1843. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/8/1557149058881.xml
 1844.  
 1845.  
 1846. El Detectiu Conan (821)
 1847. Títol: L'Ai, retinguda contra la seva voluntat
 1848. Primera emissió: 07/05/2019 21:27
 1849. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5850106
 1850. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/7/1556662496877.mp4
 1851. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/0/1556662519304.mp4
 1852. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/3/1557206731231.vtt
 1853. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/5/1557206732153.xml
 1854.  
 1855.  
 1856. El Detectiu Conan (822)
 1857. Títol: Un pacient d'urgències problemàtic
 1858. Primera emissió: 08/05/2019 21:03
 1859. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5850921
 1860. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/8/1556844658789.mp4
 1861. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/9/1556844678894.mp4
 1862. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/9/1557224693897.vtt
 1863. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/7/1557224694874.xml
 1864.  
 1865.  
 1866. El Detectiu Conan (823)
 1867. Títol: Una tensa reunió d'amigues (1a part)
 1868. Primera emissió: 13/05/2019 21:03
 1869. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5852587
 1870. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/4/1557185749946.mp4
 1871. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/1/1557185770210.mp4
 1872. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/9/1557466010090.vtt
 1873. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/9/1557466011094.xml
 1874.  
 1875.  
 1876. El Detectiu Conan (824)
 1877. Títol: Una tensa reunió d'amigues (2a part)
 1878. Primera emissió: 13/05/2019 21:27
 1879. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5852586
 1880. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/1/1557185537010.mp4
 1881. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/6/1557185555461.mp4
 1882. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/7/1557725104172.vtt
 1883. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/2/1557725105424.xml
 1884.  
 1885.  
 1886. El Detectiu Conan (825)
 1887. Títol: L'incident d'en Shinichi Kudo a l'aquari (1a part)
 1888. Primera emissió: 14/05/2019 21:03
 1889. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5852998
 1890. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/7/1557271811777.mp4
 1891. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/2/1557271832222.mp4
 1892. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/5/1557743109558.vtt
 1893. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/3/1557743110634.xml
 1894.  
 1895.  
 1896. El Detectiu Conan (826)
 1897. Títol: L'incident d'en Shinichi Kudo a l'aquari (2a part)
 1898. Primera emissió: 14/05/2019 21:27
 1899. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5852999
 1900. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/4/1557272225042.mp4
 1901. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/6/1557272288163.mp4
 1902. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/5/1557743112450.vtt
 1903. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/3/1557743113536.xml
 1904.  
 1905.  
 1906. El Detectiu Conan (827)
 1907. Títol: "El crit" de Munch desapareix
 1908. Primera emissió: 15/05/2019 21:03
 1909. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5853409
 1910. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/5/1557354273056.mp4
 1911. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/4/1557354292441.mp4
 1912. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/0/1557897935201.vtt
 1913. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/6/1557897936360.xml
 1914.  
 1915.  
 1916. El Detectiu Conan (828)
 1917. Títol: El gran detectiu, entre l'espasa i la paret (1a part)
 1918. Primera emissió: 20/05/2019 21:03
 1919. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5854651
 1920. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/2/1557620204429.mp4
 1921. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/2/1557620211726.mp4
 1922. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/8/1557926711281.vtt
 1923. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/0/1557926712202.xml
 1924.  
 1925.  
 1926. El Detectiu Conan (829)
 1927. Títol: El gran detectiu, entre l'espasa i la paret (2a part)
 1928. Primera emissió: 20/05/2019 21:27
 1929. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5854667
 1930. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/5/1557620480953.mp4
 1931. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/4/1557620501445.mp4
 1932. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/7/1558261542374.vtt
 1933. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/4/1558261543443.xml
 1934.  
 1935.  
 1936. El Detectiu Conan (830)
 1937. Títol: La lliga de detectius júnior contra els detectius de la tercera edat
 1938. Primera emissió: 21/05/2019 21:03
 1939. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5854952
 1940. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/2/1557707048926.mp4
 1941. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/4/1557707068746.mp4
 1942. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/7/1558416369676.vtt
 1943. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/3/1558416370734.xml
 1944.  
 1945.  
 1946. El Detectiu Conan (831)
 1947. Títol: El miratge de l'àngel que desapareix
 1948. Primera emissió: 21/05/2019 21:27
 1949. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5854951
 1950. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/3/1557706781432.mp4
 1951. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/6/1557706804169.mp4
 1952. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/4/1558416366744.vtt
 1953. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/1/1558416367717.xml
 1954.  
 1955.  
 1956. El Detectiu Conan (832)
 1957. Títol: Pròleg escarlata
 1958. Primera emissió: 27/05/2019 21:03
 1959. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5858074
 1960. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/3/1558222803636.mp4
 1961. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/9/1558222826791.mp4
 1962. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/4/1566461625148.vtt
 1963. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/5/1566461626154.xml
 1964.  
 1965.  
 1966. El Detectiu Conan (833)
 1967. Títol: Persecució escarlata
 1968. Primera emissió: 27/05/2019 21:27
 1969. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5858072
 1970. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/0/1558221907404.mp4
 1971. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/9/1558221929393.mp4
 1972. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/4/1566461622247.vtt
 1973. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/7/1566461623275.xml
 1974.  
 1975.  
 1976. El Detectiu Conan (834)
 1977. Títol: Interrelació escarlata
 1978. Primera emissió: 28/05/2019 21:03
 1979. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5858968
 1980. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/7/1558390994779.mp4
 1981. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/0/1558391016309.mp4
 1982. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/6/1566462483169.vtt
 1983. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/4/1566462484141.xml
 1984.  
 1985.  
 1986. El Detectiu Conan (835)
 1987. Títol: Retorn escarlata
 1988. Primera emissió: 28/05/2019 21:27
 1989. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5859529
 1990. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/5/1558481532956.mp4
 1991. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/0/1558481555403.mp4
 1992. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/9/1566461619498.vtt
 1993. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/0/1566461620402.xml
 1994.  
 1995.  
 1996. El Detectiu Conan (836)
 1997. Títol: Veritat escarlata
 1998. Primera emissió: 29/05/2019 21:03
 1999. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5859530
 2000. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/8/1558481721180.mp4
 2001. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/1/1558481765412.mp4
 2002. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/6/1566461616862.vtt
 2003. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/2/1566461617725.xml
 2004.  
 2005.  
 2006. El Detectiu Conan (837)
 2007. Títol: Benvinguts al Club de Vega
 2008. Primera emissió: 29/05/2019 21:27
 2009. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5860128
 2010. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/8/9/1558576241198.mp4
 2011. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/6/1558576262864.mp4
 2012. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/7/1566462477772.vtt
 2013. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/8/1566462478781.xml
 2014.  
 2015.  
 2016. El Detectiu Conan (838)
 2017. Títol: La partida de l'amor del Meijin Taiko (1a part)
 2018. Primera emissió: 03/06/2019 21:03
 2019. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5861517
 2020. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/0/1558827013806.mp4
 2021. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/3/1558827032030.mp4
 2022. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/6/1566462474868.vtt
 2023. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/9/1566462475695.xml
 2024.  
 2025.  
 2026. El Detectiu Conan (839)
 2027. Títol: La partida de l'amor del Meijin Taiko (2a part)
 2028. Primera emissió: 03/06/2019 21:27
 2029. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5861492
 2030. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/4/1558827167246.mp4
 2031. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/3/1558827188736.mp4
 2032. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/9/1566461613998.vtt
 2033. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/9/1566462475695.xml
 2034.  
 2035.  
 2036. El Detectiu Conan (840)
 2037. Títol: El misteri de la piscina (1a part)
 2038. Primera emissió: 04/06/2019 21:03
 2039. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5861909
 2040. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/4/1558917000945.mp4
 2041. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/6/1558917031465.mp4
 2042. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/7/1566461611072.vtt
 2043. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/2/1566461612128.xml
 2044.  
 2045.  
 2046. El Detectiu Conan (841)
 2047. Títol: El misteri de la piscina (2a part)
 2048. Primera emissió: 04/06/2019 21:27
 2049. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5861910
 2050. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/0/1558917010203.mp4
 2051. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/5/1558917054550.mp4
 2052. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/2/1566462471929.vtt
 2053. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/7/1566462472873.xml
 2054.  
 2055.  
 2056. El Detectiu Conan (842)
 2057. Títol: La predicció meteorològica de la reina
 2058. Primera emissió: 05/06/2019 21:03
 2059. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5863116
 2060. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/4/1559086376849.mp4
 2061. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/5/1559086395552.mp4
 2062. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/0/1566461604705.vtt
 2063. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/7/1566462472873
 2064.  
 2065.  
 2066. El Detectiu Conan (843)
 2067. Títol: El servei sanguinari del Beikapon
 2068. Primera emissió: 05/06/2019 21:27
 2069. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5863128
 2070. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/0/1559085622509.mp4
 2071. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/6/1559085642066.mp4
 2072. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/5/1566461607856.vtt
 2073. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/4/1566461605844.xml
 2074.  
 2075. ~~~~~~~~~ NOUS EPISODIS / NOVEMBRE 2019 ~~~~~~~~~
 2076.  
 2077. El Detectiu Conan (844)
 2078. Títol: L'inspector Takagi fuig emmanillat
 2079. Primera emissió: 16/11/2019 20:45
 2080. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5954946
 2081. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/0/1573175938702.mp4
 2082. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/4/1573175958544.mp4
 2083. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/7/1573367122676.vtt
 2084. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/1/1573367123710.xml
 2085.  
 2086.  
 2087. El Detectiu Conan (845)
 2088. Títol: Els tres primers d'arribar (1a part)
 2089. Primera emissió: 16/11/2019 21:07
 2090. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5954933
 2091. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/3/1573176418032.mp4
 2092. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/5/1573176439357.mp4
 2093. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/2/1573817195925.vtt
 2094. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/9/1573817197291.xml
 2095.  
 2096.  
 2097. El Detectiu Conan (846)
 2098. Títol: Els tres primers d'arribar (2a part)
 2099. Primera emissió: 17/11/2019 20:45
 2100. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5955611
 2101. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/5/1573258737955.mp4
 2102. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/5/1573258779358.mp4
 2103. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/6/1573827918264.vtt
 2104. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/4/1573827919546.xml
 2105.  
 2106.  
 2107. El Detectiu Conan (847)
 2108. Títol: El guardaespatlles Kogoro Mouri
 2109. Primera emissió: 17/11/2019 21:07
 2110. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5955647
 2111. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/5/1573259479556.mp4
 2112. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/5/1573259500353.mp4
 2113. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/1/1573827914817.vtt
 2114. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/9/1573827916196.xml
 2115.  
 2116.  
 2117. El Detectiu Conan (848)
 2118. Títol: El secret de la jove esposa desapareguda
 2119. Primera emissió: 23/11/2019 20:45
 2120. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5959952
 2121. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/9/6/1573780843769.mp4
 2122. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/4/1573780863648.mp4
 2123. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/9/1574335509593.vtt
 2124. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/7/1574335511070.xml
 2125.  
 2126.  
 2127. El Detectiu Conan (849)
 2128. Títol: L'estratagema de la parella de colomins
 2129. Primera emissió: 23/11/2019 21:07
 2130. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5959951
 2131. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/9/1573780813192.mp4
 2132. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/3/1573780832835.mp4
 2133. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/5/6/1574422030865.vtt
 2134. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/2/1574422031921.xml
 2135.  
 2136.  
 2137. El Detectiu Conan (850)
 2138. Títol: La confusa deducció d'una joveneta somiadora
 2139. Primera emissió: 24/11/2019 20:45
 2140. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5960792
 2141. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/6/1573864568561.mp4
 2142. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/1/7/1573864589271.mp4
 2143. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/1/1574422027518.vtt
 2144. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/4/1574422028744.xml
 2145.  
 2146.  
 2147. El Detectiu Conan (851)
 2148. Títol: Un blanc en moviment
 2149. Primera emissió: 24/11/2019 21:07
 2150. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5960809
 2151. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/9/1573865447092.mp4
 2152. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/3/1573865458834.mp4
 2153. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/8/1574576747080.vtt
 2154. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/4/1574576748248.xml
 2155.  
 2156.  
 2157. El Detectiu Conan (852)
 2158. Títol: La batalla de deduccions dels detectius júnior
 2159. Primera emissió: 30/11/2019 20:45
 2160. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5964887
 2161. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/6/1574385564762.mp4
 2162. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/3/1574385589433.mp4
 2163. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/3/3/1574951162433.vtt
 2164. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/2/6/1574951163662.xml
 2165.  
 2166.  
 2167. El Detectiu Conan (853)
 2168. Títol: A la recerca dels cent milions de iens
 2169. Primera emissió: 30/11/2019 21:07
 2170. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5964886
 2171. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/6/1574385320961.mp4
 2172. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/2/0/1574385340302.mp4
 2173. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/8/1574951165789.vtt
 2174. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/8/1574951167084.xml
 2175.  
 2176.  
 2177. El Detectiu Conan (854)
 2178. Títol: El misteri de les dunes de Tottori (Part de Kurayoshi)
 2179. Primera emissió: 01/12/2019 20:45
 2180. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5965688
 2181. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/1/1574468595216.mp4
 2182. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/6/1574468615260.mp4
 2183. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/7/1575181527979.vtt
 2184. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/7/1575181529277.xml
 2185.  
 2186.  
 2187. El Detectiu Conan (855)
 2188. Títol: El misteri de les dunes de Tottori (Part de Tottori)
 2189. Primera emissió: 01/12/2019 21:07
 2190. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5965687
 2191. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/7/1574468204974.mp4
 2192. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/5/3/1574468225535.mp4
 2193. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/7/1575113188474.vtt
 2194. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/9/1575113189696.xml
 2195.  
 2196.  
 2197. El Detectiu Conan (856)
 2198. Títol: L'incendiari dels parcs infantils
 2199. Primera emissió: 07/12/2019 20:45
 2200. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5970591
 2201. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/4/1574990169245.mp4
 2202. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/9/1574990189797.mp4
 2203. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/1/2/1575458679121.vtt
 2204. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/8/1575458680683.xml
 2205.  
 2206.  
 2207. El Detectiu Conan (857)
 2208. Títol: El misteri teatral d'en Conan i l'Ebizo (1a part)
 2209. Primera emissió: 07/12/2019 21:07
 2210. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5970606
 2211. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/7/1574990620072.mp4
 2212. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/8/1574990639986.mp4
 2213. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/5/1575545153250.vtt
 2214. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/6/1575545154666.xml
 2215.  
 2216.  
 2217. El Detectiu Conan (858)
 2218. Títol: El misteri teatral d'en Conan i l'Ebizo (2a part)
 2219. Primera emissió: 08/12/2019 20:45
 2220. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5971449
 2221. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/0/1575074223103.mp4
 2222. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/2/1575074242524.mp4
 2223. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/8/1575545142982.vtt
 2224. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/0/8/1575545146280.xml
 2225.  
 2226.  
 2227. El Detectiu Conan (859)
 2228. Títol: El misteri teatral d'en Conan i l'Ebizo (3a part)
 2229. Primera emissió: 08/12/2019 21:07
 2230. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5971446
 2231. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/6/1575073016967.mp4
 2232. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/2/1575073032826.mp4
 2233. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/5/1575700050154.vtt
 2234. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/5/1575700051358.xml
 2235.  
 2236.  
 2237. El Detectiu Conan (860)
 2238. Títol: El misteri teatral d'en Conan i l'Ebizo (4a part)
 2239. Primera emissió: 14/12/2019 20:45
 2240. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5976186
 2241. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/0/1575596189903.mp4
 2242. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/8/1575596216487.mp4
 2243. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/2/1576236404728.vtt
 2244. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/3/1576236406435.xml
 2245.  
 2246.  
 2247. El Detectiu Conan (861)
 2248. Títol: El número del ventríloc (1a part)
 2249. Primera emissió: 14/12/2019 21:07
 2250. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5976168
 2251. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/6/0/1575596032506.mp4
 2252. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/3/1/1575596052813.mp4
 2253. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/7/3/1576236400437.vtt
 2254. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/2/1576236402327.xml
 2255.  
 2256.  
 2257. El Detectiu Conan (862)
 2258. Títol: El número del ventríloc (2a part)
 2259. Primera emissió: 15/12/2019 20:45
 2260. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5976606
 2261. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/1/8/1575678074881.mp4
 2262. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/2/1575678095026.mp4
 2263. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/9/1576259270890.vtt
 2264. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/5/1576259272251.xml
 2265.  
 2266.  
 2267. El Detectiu Conan (863)
 2268. Títol: L'hostal del Kamaitachi (1a part)
 2269. Primera emissió: 11/01/2020 20:45
 2270. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5997067
 2271. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/2/2/1578014477622.mp4
 2272. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/7/1/1578014497317.mp4
 2273. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/4/1/1578723984314.vtt
 2274. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/7/0/1578723985607.xml
 2275.  
 2276.  
 2277. El Detectiu Conan (864)
 2278. Títol: L'hostal del Kamaitachi (2a part)
 2279. Primera emissió: 11/01/2020 21:07
 2280. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5997066
 2281. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/4/9/1578014150394.mp4
 2282. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/9/1578014172698.mp4
 2283. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/3/1578723980838.vtt
 2284. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/8/6/1578723982068.xml
 2285.  
 2286.  
 2287. El Detectiu Conan (865)
 2288. Títol: La foscor de la policia de la prefectura (1a part)
 2289. Primera emissió: 12/01/2020 20:45
 2290. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5997766
 2291. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/8/1578101171785.mp4
 2292. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/9/8/1578101192389.mp4
 2293. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/0/1578723965208.vtt
 2294. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/5/8/1578723966685.xml
 2295.  
 2296.  
 2297. El Detectiu Conan (866)
 2298. Títol: La foscor de la policia de la prefectura (2a part)
 2299. Primera emissió: 12/01/2020 21:07
 2300. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5997786
 2301. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/3/1578101202730.mp4
 2302. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/0/6/1578101222960.mp4
 2303. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/8/5/1578741913458.vtt
 2304. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/5/1578741914853.xml
 2305.  
 2306.  
 2307. El Detectiu Conan (867)
 2308. Títol: La foscor de la policia de la prefectura (3a part)
 2309. Primera emissió: 18/01/2020 20:45
 2310. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=6002528
 2311. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/8/1578619645880.mp4
 2312. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/6/1578619667468.mp4
 2313. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/2/8/1579260386482.vtt
 2314. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/1/0/1579260388001.xml
 2315.  
 2316.  
 2317. El Detectiu Conan (868)
 2318. Títol: L'ombra que s'acosta a en Toru Amuro
 2319. Primera emissió: 15/12/2019 21:07
 2320. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=5976586
 2321. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/3/6/1575677981063.mp4
 2322. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/4/7/1575678000374.mp4
 2323. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/0/7/1576391122470.vtt
 2324. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/4/1576391123743.xml
 2325.  
 2326.  
 2327. El Detectiu Conan (869)
 2328. Títol: El cas de l'habitació tancada de l'actriu bloguera (1a part)
 2329. Primera emissió: 18/12/2019 21:07
 2330. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=6002526
 2331. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/0/1/1578618985710.mp4
 2332. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/8/7/1578619006378.mp4
 2333. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/9/1/1579271193919.vtt
 2334. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/4/8/1579271195284.xml
 2335.  
 2336.  
 2337. El Detectiu Conan (870)
 2338. Títol: El cas de l'habitació tancada de l'actriu bloguera (2a part)
 2339. Primera emissió: 19/01/2020 20:45
 2340. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=6003866
 2341. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/5/8/1578706253485.mp4
 2342. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/7/1578706274776.mp4
 2343. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/4/1579328863546.vtt
 2344. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/6/3/1579328864836.xml
 2345.  
 2346.  
 2347. El Detectiu Conan (871)
 2348. Títol: Un extraterrestre que no ho sembla gens
 2349. Primera emissió: 19/01/2020 21:07
 2350. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=6003867
 2351. MQ: https://mp4-down-medium-es.ccma.cat/7/1/1578706703917.mp4
 2352. HQ: https://mp4-down-high-es.ccma.cat/6/5/1578706724856.mp4
 2353. Subs1: https://statics.ccma.cat/multimedia/vtt/6/2/1579328859726.vtt
 2354. Subs2: https://statics.ccma.cat/multimedia/xml/3/6/1579328861163.xml
 2355.  
 2356.  
 2357. El Detectiu Conan (872)
 2358. Títol: La promesa desapareguda
 2359. Primera emissió: 25/01/2020 20:45
 2360. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=
 2361. MQ:
 2362. HQ:
 2363. Subs1:
 2364. Subs2:
 2365.  
 2366.  
 2367. El Detectiu Conan (873)
 2368. Títol: La persecució furiosa d'en Kogoro (1a part)
 2369. Primera emissió: 25/01/2020 21:07
 2370. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=
 2371. MQ:
 2372. HQ:
 2373. Subs1:
 2374. Subs2:
 2375.  
 2376.  
 2377. El Detectiu Conan (874)
 2378. Títol: La persecució furiosa d'en Kogoro (2a part)
 2379. Primera emissió: 26/01/2020 20:45
 2380. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=
 2381. MQ:
 2382. HQ:
 2383. Subs1:
 2384. Subs2:
 2385.  
 2386.  
 2387. El Detectiu Conan (875)
 2388. Títol: Les set persones de la sala d'espera
 2389. Primera emissió: 26/01/2020 21:07
 2390. Info: http://www.tv3.cat/pvideo/FLV_bbd_dadesItem_MP4.jsp?idint=
 2391. MQ:
 2392. HQ:
 2393. Subs1:
 2394. Subs2:
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top