ABIX_Edukacja

Python3-demo

Oct 21st, 2021
1,304
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # program r3_02.py
 2. # Pełny wykres
 3.  
 4. import matplotlib.pyplot as plt
 5. import numpy as np
 6.  
 7. # Definiujemy funkcję wczytującą dane
 8. def read_datas():
 9.     def float_input(user_info, user_prompt, min_value):
 10.         print("---[ wczytujemy dane]------------")
 11.         print(user_info)
 12.         user_input = input(user_prompt)
 13.         if user_input.count(".") > 1:
 14.             return None
 15.  
 16.         if not user_input.replace(".", "").isdecimal():
 17.             return None
 18.  
 19.         user_value = float(user_input)
 20.         if user_value < min_value:
 21.             print(f"Wartość {user_value} jest mniejsza niż oczekiwana {min_value}.")
 22.             return None
 23.         return user_value
 24.  
 25.     h_start = None
 26.     v_start = None
 27.  
 28.     while h_start is None:
 29.         h_start = float_input(
 30.             "Brak poprawnej wartości dla h_start. Typ float (np: 3.14)",
 31.             "Teraz podaj wysokość początkową (w m, min. 10): ",
 32.             10,
 33.         )
 34.  
 35.     while v_start is None:
 36.         v_start = float_input(
 37.             "Brak poprawnej wartości dla v_start. Typ float (np: 3.14)",
 38.             "Teraz podaj prędność początkową (w m/s, min. 2) :",
 39.             2,
 40.         )
 41.  
 42.     return (h_start, v_start)
 43.  
 44.  
 45. initial_values = None
 46. while initial_values is None:
 47.     print("Proszę, podaj dane niezbędne do wygenerowania wykresu.")
 48.     initial_values = read_datas()
 49.  
 50. print("OK, dane początkowe wczytane - działamy dalej.")
 51.  
 52. # Rozpakowywanie tupli
 53. H_START, V_START = initial_values
 54.  
 55. # Obliczamy najważniejsze wartości
 56.  
 57. g = 9.81  # m/s^2
 58. total_time = ((2 * H_START) / g) ** (1 / 2)
 59. max_range = V_START * total_time
 60.  
 61. # Obliczamy kolejne wartości Y dla X co 1/100 ogólnego zasięgu
 62. x_points = np.arange(0, max_range, max_range / 100)
 63. y_points = H_START - ((g / 2) * (x_points / V_START) ** 2)
 64.  
 65. # dodajemy wykres i umieszczamy punkt startu i spadku
 66. title = f"""Wykres rzutu poziomego z V_START = {V_START} m/s (g = {g} m/s^2)
 67.        Czas lotu = {round(total_time,4)} s."""
 68.  
 69. plt.scatter(0, H_START, label=f"H_START={H_START} m")
 70. plt.scatter(max_range, 0, label=f"max_range={round(max_range,3)} m")
 71. plt.plot(x_points, y_points, marker="+", color="red", label="Kolejne punkty rzutu.")
 72. plt.grid()
 73. plt.title(title)
 74. plt.xlabel("Odległość w metrach")
 75. plt.ylabel("Wysokość w metrach")
 76. plt.legend()
 77. plt.show()
 78.  
RAW Paste Data