toMiXgaming

AdwCleaner[C2]

Jul 17th, 2017
99
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # AdwCleaner v6.047 - raport utworzono 17/07/2017 o 10:04:30
 2. # Ostatnia aktualizacja: 19/05/2017 przez Malwarebytes
 3. # Baza danych : 2017-07-13.1 [Lokalna]
 4. # System operacyjny : Windows 7 Home Premium (X64)
 5. # Nazwa użytkownika : Admin - ADMIN-ROOT
 6. # Lokalizacja programu : C:\Users\Admin\Desktop\adwcleaner_6.047.exe
 7. # Tryb: Czyszczenie
 8. # Wsparcie : https://www.malwarebytes.com/support
 9.  
 10.  
 11.  
 12. ***** [ Usługi ] *****
 13.  
 14. [-] Usunięto usługę: swdumon
 15.  
 16.  
 17. ***** [ Foldery ] *****
 18.  
 19. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\Users\Admin\AppData\Local\slimware utilities inc
 20. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\Users\Admin\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
 21. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\Users\Admin\AppData\LocalLow\IObit\Advanced SystemCare
 22. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\Users\ROOT\AppData\LocalLow\IObit\Advanced SystemCare
 23. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\ProgramData\Partner
 24. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\ProgramData\SlimWare Utilities, Inc
 25. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\ProgramData\Application Data\Partner
 26. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\ProgramData\Application Data\SlimWare Utilities, Inc
 27. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
 28. [#] Folder usunięto podczas ponownego uruchomienia: C:\Program Files (x86)\Common Files\IObit\Advanced SystemCare
 29.  
 30.  
 31. ***** [ Pliki ] *****
 32.  
 33. [-] Usunięto plik: C:\Windows\SysNative\drivers\swdumon.sys
 34.  
 35.  
 36. ***** [ DLL ] *****
 37.  
 38.  
 39.  
 40. ***** [ WMI ] *****
 41.  
 42.  
 43.  
 44. ***** [ Skróty ] *****
 45.  
 46.  
 47.  
 48. ***** [ Zaplanowane zadania ] *****
 49.  
 50.  
 51.  
 52. ***** [ Rejestr ] *****
 53.  
 54. [-] Usunięto klucz: HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001\Software\SlimWare Utilities Inc
 55. [#] Klucz usunięto podczas ponownego uruchomienia: HKCU\Software\SlimWare Utilities Inc
 56. [-] Usunięto klucz: HKLM\SOFTWARE\SLIMWARE UTILITIES, INC.
 57. [-] Usunięto klucz: HKLM\SOFTWARE\SlimWare Utilities Inc
 58. [#] Klucz usunięto podczas ponownego uruchomienia: [x64] HKCU\Software\SlimWare Utilities Inc
 59.  
 60.  
 61. ***** [ Przeglądarki ] *****
 62.  
 63. [-] [C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web data] [Search Provider] Usunięto: oursurfing
 64. [-] [C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [homepage] Usunięto: hxxp://www.oursurfing.com/?type=hp&ts=1440311713&z=2d287578afd7e7952666009g2z0z2eec2gbg8mdgcg&from=amt&uid=WDCXWD3200BPVT-80ZEST0_WD-WXM1E11SFZS4SFZS4
 65.  
 66.  
 67. *************************
 68.  
 69. :: Usunięto klucze "Tracing"
 70. :: Zresetowano ustawienia Winsock
 71.  
 72. *************************
 73.  
 74. C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [4235 bajty] - [12/07/2017 16:13:14]
 75. C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C2].txt - [2775 bajty] - [17/07/2017 10:04:30]
 76. C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [3865 bajty] - [12/07/2017 16:12:38]
 77. C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [2884 bajty] - [17/07/2017 10:03:54]
 78.  
 79. ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C2].txt - [2994 bajty] ##########
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×