daily pastebin goal
59%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 322 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //SDIZO I1 212A LAB03
 2. //Szymon Lisiecki
 3. //ls39343@zut.edu.pl
 4.  
 5. #include <iostream>
 6. #include <ctime>
 7. #include <fstream>
 8.  
 9. using namespace std;
 10.  
 11. // Węzeł drzewa
 12. struct Wezel{
 13.     int klucz;
 14.     char tab[11];                              // do konwersji z inta na chara: zrobić coś w stylu, że  korzeń->tab[11] = konwersja, funkcja konwersji
 15.     Wezel *leweDziecko, *praweDziecko;
 16. };
 17.  
 18. // drzewo
 19. struct Drzewo {
 20.     Wezel *korzen;
 21. };
 22.  
 23. static int licznikInOrder;
 24. static int licznikPreOrder;
 25. static int licznikPostOrder;
 26.  
 27. // inicjalizacja drzewa
 28. void Zeruj(Drzewo *choinka) {
 29.  
 30.     choinka->korzen = NULL;
 31.  
 32. }
 33.  
 34. // usuwa element o wartosci klucza
 35. Wezel* Usun(Drzewo *choinka, int klucz) {
 36.     if (choinka->korzen == NULL)    return NULL;
 37.  
 38.     Wezel *aktualny, *cel, *poprzedni;
 39.  
 40.     aktualny = choinka->korzen;
 41.     cel = NULL;
 42.     poprzedni = NULL;
 43.  
 44.     while (1) {
 45.         if (aktualny->klucz == klucz)
 46.             cel = aktualny;
 47.  
 48.         if (klucz < aktualny->klucz) {
 49.             if (aktualny->leweDziecko == NULL)
 50.                 break;
 51.             poprzedni = aktualny;
 52.             aktualny = aktualny->leweDziecko;
 53.         }
 54.         else {
 55.             if (aktualny->praweDziecko == NULL)
 56.                 break;
 57.             poprzedni = aktualny;
 58.             aktualny = aktualny->praweDziecko;
 59.         }  
 60.     }
 61.  
 62.     if (cel == NULL)
 63.         return false;
 64.     else {
 65.         if (poprzedni == NULL) {
 66.             delete aktualny;
 67.             choinka->korzen = NULL;
 68.         }
 69.         else {
 70.             // Łączenie wskaznikami
 71.             // aktualny wezel wskazuje na zmieniony
 72.             cel->klucz = aktualny->klucz;
 73.             if (poprzedni->leweDziecko == aktualny)
 74.  
 75.                 if (aktualny->praweDziecko != NULL && aktualny->praweDziecko->praweDziecko == NULL && aktualny->praweDziecko->leweDziecko)
 76.                     poprzedni->leweDziecko = aktualny->praweDziecko;
 77.                 else
 78.                     poprzedni->leweDziecko = aktualny->leweDziecko;
 79.  
 80.             else
 81.                 if (aktualny->leweDziecko != NULL && aktualny->leweDziecko->praweDziecko == NULL && aktualny->leweDziecko->leweDziecko)
 82.                     poprzedni->praweDziecko = aktualny->leweDziecko;
 83.                 else
 84.                     poprzedni->praweDziecko = aktualny->praweDziecko;
 85.  
 86.  
 87.             delete aktualny;
 88.         }
 89.     }
 90.    
 91. }
 92.  
 93.  
 94. // lewo -> korzen -> prawo
 95. void Wyswietl_InOrder(Wezel *choinka) {
 96.     if (choinka == NULL) return;
 97.  
 98.     licznikInOrder++;
 99.  
 100.     Wyswietl_InOrder(choinka->leweDziecko);
 101.     cout << choinka->klucz << endl;
 102.     Wyswietl_InOrder(choinka->praweDziecko);
 103.  
 104. }
 105.  
 106. // korzen -> lewo -> prawo
 107. void Wyswietl_PreOrder(Wezel *choinka) {
 108.     if (choinka == NULL) return;
 109.     licznikPreOrder++;
 110.  
 111.     cout << choinka->klucz << endl;
 112.     Wyswietl_PreOrder(choinka->leweDziecko);
 113.     Wyswietl_PreOrder(choinka->praweDziecko);
 114.  
 115. }
 116. // lewo -> prawo -> korzen
 117. //void Wyswietl_PostOrder(Wezel *choinka) {
 118. //  if (choinka == NULL) return;
 119. //  licznikPostOrder++;
 120. //
 121. //  Wyswietl_PostOrder(choinka->leweDziecko);
 122. //  Wyswietl_PostOrder(choinka->praweDziecko);
 123. //  cout << choinka->klucz << endl;
 124. //}
 125.  
 126.  
 127. bool Szukaj(Drzewo *choinka, int klucz) {
 128.     if (choinka->korzen == NULL) return false;
 129.  
 130.     Wezel* pomocniczy = choinka->korzen;
 131.     Wezel* rodzic = nullptr;
 132.  
 133.     while (pomocniczy != NULL && pomocniczy->klucz != klucz) {
 134.         //rodzic jest aktualnym
 135.         rodzic = pomocniczy;
 136.  
 137.         //jak klucz jest mniejszy od pomocniczego to idz do lewego dziecka, else..
 138.         if (klucz < pomocniczy->klucz)
 139.             pomocniczy = pomocniczy->leweDziecko;
 140.         else
 141.             pomocniczy = pomocniczy->praweDziecko;
 142.     }
 143.  
 144.     if (pomocniczy == NULL)
 145.     {
 146.         //cout << "Nie znaleziono wezla o podanym kluczu." << endl;
 147.         return false;
 148.     }
 149.    
 150.     //cout << "Znaleziono wezel o podanym kluczu" << endl;
 151.     return true;
 152.  
 153. }
 154. // znajduje wezel o zadanej wartosci klucza
 155.  
 156. bool Wstaw_PoKluczu(Drzewo *choinka, int klucz) {
 157.     Wezel *pomocniczy, *rodzic;
 158.  
 159.     if (Szukaj(choinka, klucz)==true) return false; // jeżeli znajdzie klucz to zwraca false
 160.    
 161.     Wezel *aktualnyWezel = new Wezel();
 162.     aktualnyWezel->klucz = klucz;
 163.  
 164.     char aktualnaTablica[11]; //deklaracja chara
 165.     sprintf_s(aktualnaTablica, "%d", klucz);  //konwersja z int na char
 166.     aktualnyWezel->tab[11] = aktualnaTablica[11]; //nadanie charowi wyrazenia z inta
 167.    
 168.    
 169.  
 170.     if (choinka->korzen == NULL) {
 171.         choinka->korzen = aktualnyWezel; // jeżeli było puste to teraz ma korzeń
 172.         aktualnyWezel->leweDziecko = NULL;
 173.         aktualnyWezel->praweDziecko = NULL;
 174.         pomocniczy = choinka->korzen;
 175.     } else {
 176.         pomocniczy = choinka->korzen;
 177.         while (pomocniczy != NULL)
 178.         {
 179.             if (pomocniczy->klucz > klucz)
 180.             {
 181.                 rodzic = pomocniczy;
 182.                 pomocniczy = pomocniczy->leweDziecko;
 183.             }
 184.             else {
 185.                 rodzic = pomocniczy;
 186.                 pomocniczy = pomocniczy->praweDziecko;
 187.             }
 188.         }
 189.         aktualnyWezel->klucz = klucz;
 190.         aktualnyWezel->leweDziecko = NULL;
 191.         aktualnyWezel->praweDziecko = NULL;
 192.  
 193.         if (rodzic->klucz > klucz)
 194.             rodzic->leweDziecko = aktualnyWezel;
 195.         else
 196.             rodzic->praweDziecko = aktualnyWezel;
 197.     }
 198.  
 199.     return true;
 200. }
 201.  
 202. // losowanie klucza i wstawianie do funkcji Wstaw_
 203. void WstawLosowo(Drzewo *choinka, int iloscWezlow) {
 204.     srand(time(NULL));
 205.  
 206.     while (iloscWezlow-- > 0) {
 207.         int klucz = (rand() % 20000) - 10000;
 208.  
 209.         Wstaw_PoKluczu(choinka, klucz);
 210.     }
 211.  
 212. }
 213.  
 214.  
 215. int main() {
 216.     clock_t czasPoczatkowy = clock();
 217.     ifstream plik("inlab03.txt");
 218.     if (plik.fail()) return -1;
 219.  
 220.     int x, k1, k2, k3, k4;
 221.  
 222.     plik >> x >> k1 >> k2 >> k3 >> k4;
 223.  
 224.     cout << "Liczba elementow do wylosowania: " << x << endl;
 225.     cout << "Wartosc klucza k1: " << k1 << endl;
 226.     cout << "Wartosc klucza k2: " << k2 << endl;
 227.     cout << "Wartosc klucza k3: " << k3 << endl;
 228.     cout << "Wartosc klucza k4: " << k4 << endl;
 229.     cout << endl;
 230.  
 231.    
 232.     Drzewo choinka;
 233.     Zeruj(&choinka);   //drzewo puste
 234.    
 235.     Usun(&choinka, k1);
 236.    
 237.     Wstaw_PoKluczu(&choinka, k1);
 238.  
 239.     WstawLosowo(&choinka, x);
 240.    
 241.     cout << "Wyswietlanie in-order: " << endl;
 242.     Wyswietl_InOrder(choinka.korzen);
 243.     cout << "Liczba odwiedzonych wezlow: ";
 244.     cout << licznikInOrder << endl;
 245.     licznikInOrder = 0;
 246.  
 247.     cout << "Wyswietlanie pre-order: " << endl;
 248.     Wyswietl_PreOrder(choinka.korzen);
 249.     cout << "Liczba odwiedzonych wezlow: ";
 250.     cout << licznikPreOrder << endl;
 251.     licznikPreOrder = 0;
 252.  
 253.     Wstaw_PoKluczu(&choinka, k2);
 254.  
 255.     cout << "Wyswietlanie in-order: " << endl;
 256.     Wyswietl_InOrder(choinka.korzen);
 257.     cout << "Liczba odwiedzonych wezlow: ";
 258.     cout << licznikInOrder << endl;
 259.     licznikInOrder = 0;
 260.  
 261.     Wstaw_PoKluczu(&choinka, k3);
 262.     Wstaw_PoKluczu(&choinka, k4);
 263.     Usun(&choinka, k1);
 264.  
 265.     cout << "Wyswietlanie pre-order: " << endl;
 266.     Wyswietl_PreOrder(choinka.korzen);
 267.     cout << "Liczba odwiedzonych wezlow: ";
 268.     cout << licznikPreOrder << endl;
 269.     licznikPreOrder = 0;
 270.  
 271.     Szukaj(&choinka, k1);
 272.  
 273.     Usun(&choinka, k2);
 274.    
 275.     cout << "Wyswietlanie in-order: " << endl;
 276.     Wyswietl_InOrder(choinka.korzen);
 277.     cout << "Liczba odwiedzonych wezlow: ";
 278.     cout << licznikInOrder << endl;
 279.     licznikInOrder = 0;
 280.  
 281.     Usun(&choinka, k3);
 282.     Usun(&choinka, k4);
 283.  
 284.     /*cout << "Wyswietlanie post-order: " << endl;
 285.     Wyswietl_PostOrder(choinka.korzen);
 286.     cout << "Liczba odwiedzonych wezlow: ";
 287.     cout << licznikPostOrder << endl;*/
 288.  
 289.     clock_t czasKoncowy = clock();
 290.     double roznicaCzasow = (double)(czasKoncowy - czasPoczatkowy) / CLOCKS_PER_SEC;
 291.     cout << "program wykonywal sie w " << roznicaCzasow << " sekund" << endl;
 292.  
 293.     getchar();
 294.     getchar();
 295.     return 0;
 296. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top