Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Mar 25th, 2023
500
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 1.08 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*
 6. operatory arytmetyczne
 7.     +   dodawanie
 8.     -   odejmowanie
 9.     *   mnożenie
 10.     /   dzielenie
 11.     %   modulo (reszta z dzielenia)
 12. */
 13.  
 14. int main()
 15. {
 16.     int a, b;   // deklaracja dwóch zmiennych tego samego typu
 17.     a = 11;
 18.     b = 7;
 19.  
 20.     // wypisanie działań arytmetycznych na zmiennych:
 21.     cout << a << " + " << b << " = " << a + b << endl;  // 11 + 7 = 18
 22.     cout << a << " - " << b << " = " << a - b << endl;
 23.     cout << a << " * " << b << " = " << a * b << endl;
 24.     cout << a << " / " << b << " = " << 1.0 * a / b << endl;
 25.     // uwaga: dzielenie przez siebie dwóch liczb całkowitych (np. typu int) daje zawsze wynik całkowity!
 26.     cout << a << " % " << b << " = " << a % b << endl;
 27.  
 28.     int c = a * b;      // przypisanie do zmiennej wartości z działania matematycznego (w tym wypadku 77)
 29.     cout << c << endl;  // 77
 30.     ++c;        // zwiększenie wartości zmiennej c o 1
 31.     cout << c << endl;  // 78
 32.  
 33.     --a;        // zmniejszenie wartości zmiennej a o 1
 34.     cout << a << endl;  // 10
 35.     return 0;
 36. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement