datafile

Suy 4 Đêm 9 Suy 4 Đêm 9 - YoungTazle | HoatHinh.tv | NBiy7aKSCZqZ

Sep 24th, 2021
1,105
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Suy 4 Đêm 9  Suy 4 Đêm 9 - YoungTazle  | HoatHinh.tv | NBiy7aKSCZqZ Lyrics up by vnflix.com Sáng đến đêm chỉ riêng một mình và hòa trong bóng tối
 2. Giấu đi những nỗi đau cực hình và cảm xúc khó nói
 3. Chả tiếc nếu như mất đi,để anh thôi nghĩ suy
 4. Nếu như đã hết yêu thì anh cứ ở bên làm gì
 5.  
 6. Ngày ngắn nhưng đêm còn dài
 7. Nếu như có tồn tại
 8. Một tình yêu mà chỉ riêng mình em
 9. Thì anh nghĩ ta nên dừng lại
 10. Để anh thôi phải lo
 11. Hóa yêu thương thành tro
 12. Nếu như em đớn đau
 13. Thì chẳng nói ra lý do
 14.  
 15. Stay up late alone
 16. Chả muốn khi em đã mong chờ
 17. Và mọi thứ lại về số không
 18. Stay up late alone
 19. Bỏ ra những vấn vương
 20. Và làm dịu ấm nơi những vết thương
 21.  
 22. Thức đến đêm chỉ biết trằn trọc vì ngủ ngon rất khó’
 23. Níu kéo những kí ức làm gì vì em đã vứt nó
 24. Và rồi người đẩy anh ra rất xa
 25. Lại nắm đôi tay anh quay về
 26. Nỗi đau a rất sâu, và chả theo em nữa đâu
 27.  
 28. Ngày ngắn nhưng đêm còn dài
 29. Nếu như có tồn tại
 30. Một tình yêu mà chỉ riêng mình em
 31. Thì anh nghĩ ta nên dừng lại
 32. Để anh thôi phải lo
 33. Hóa yêu thương thành tro
 34. Nếu như em đớn đau
 35. Thì chẳng nói ra lý do
 36.  
 37. Stay up late alone
 38. Chả muốn khi em đã mong chờ
 39. Và mọi thứ lại về số không
 40. Stay up late alone
 41. Bỏ ra những vấn vương
 42. Và làm dịu ấm nơi những vết thương
RAW Paste Data