tuomasvaltanen

Untitled

Feb 24th, 2023 (edited)
117
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 12.59 KB | None | 0 0
 1. // Edistynyt mobiiliohjelmointi 24.2.2023
 2.  
 3. Tarvittavat fragmentit tässä harjoituksessa (tee navigation editorin kautta)
 4.  
 5. - FeedbackReadFragment (lisää päävalikkoon)
 6. - ota käyttöön binding layer (esim. DataReadFragmentista mallia)
 7. - Lisätään ulkoasuun pelkästään ListView, id:ksi listView_feedbacks
 8.  
 9. - FeedbackSendFragment
 10. - ota käyttöön binding layer (esim. DataReadFragmentista mallia)
 11. - lisätään päävalikkoon, lisätään EditTextejä jokaiselle feedbackin osalle (name, location, value) ) -> Plain Text
 12.  
 13. - BasicAuthFragment
 14. - Lisätään päävalikkoon, binding layer käyttöön, ei parametreja
 15.  
 16. // Directusin ollessa huollossa, tehdään Basic Auth lisätehtävä:
 17.  
 18. https://apingweb.com/#basic
 19.  
 20. Testataan Insomnia Portablella kaikki operaatiot läpi ennen kuin mennään Androidiin koodaamaan.
 21. Tämä siksi että tiedetään varmasti miten rajapinta toimii ettei turhaan etsitä ongelmaa Androidin päässä.
 22.  
 23. Hae kaikki userit:
 24. https://apingweb.com/api/auth/users (GET-metodi), Basic Auth -> admin/12345
 25.  
 26. Hae vain yksi user:
 27. https://apingweb.com/api/auth/users/1 (GET-metodi), Basic Auth -> admin/12345
 28.  
 29. Lähetä uusi user:
 30. https://apingweb.com/api/auth/users (POST-metodi), Basic Auth -> admin/12345
 31.  
 32. JSON Body ->
 33. {
 34. "name": "Tester Person",
 35. "age": "32",
 36. "image": "https:\/\/example.com\/something.png",
 37. "email": "someone@somewhere.com"
 38. }
 39.  
 40. Päivitetään olemassa oleva user (hae jokin id oikeasta datasta kun haet kaikki userit)
 41.  
 42. Vaihda 197 mihin id:hen haluat, eli se määrää mitä id:tä muokataan
 43. https://apingweb.com/api/auth/user/edit/197 (PUT-metodi), Basic Auth -> admin/12345
 44.  
 45. JSON Body, eli uudet tiedot mitkä päivitetään tilalle:
 46. {
 47. "name": "Updated Person",
 48. "age": "39",
 49. "image": "https:\/\/example.com\/somethingupdate.png",
 50. "email": "someoneupdated@somewhere.com"
 51. }
 52.  
 53. Userin poistaminen:
 54. https://apingweb.com/api/auth/user/delete/197 (DELETE-metodi), Basic Auth -> admin/12345
 55. HUOM: id:n pitää olla olemassa, eli ei voi enää poistaa jo poistettua useria.
 56.  
 57.  
 58. // Tehdään uusi Fragment -> BasicAuthFragment (navigaatioeditorilla) -> lisätään päävalikkoon
 59.  
 60.  
 61. // BasicAuthFragment.kt:
 62.  
 63. // VERSIO 1 - EI BASIC AUTHIA (yleensä rajapinnat eivät toimi ilman mitään kirjautumista)
 64.  
 65. class BasicAuthFragment : Fragment() {
 66. // change this to match your fragment name
 67. private var _binding: FragmentBasicAuthBinding? = null
 68.  
 69. // This property is only valid between onCreateView and
 70. // onDestroyView.
 71. private val binding get() = _binding!!
 72.  
 73. override fun onCreateView(
 74. inflater: LayoutInflater,
 75. container: ViewGroup?,
 76. savedInstanceState: Bundle?
 77. ): View? {
 78. _binding = FragmentBasicAuthBinding.inflate(inflater, container, false)
 79. val root: View = binding.root
 80.  
 81. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 82.  
 83. getUsers()
 84.  
 85. return root
 86. }
 87.  
 88. fun getUsers() {
 89.  
 90. val JSON_URL = "https://apingweb.com/api/users"
 91.  
 92. // Request a string response from the provided URL.
 93. val stringRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 94. Request.Method.GET, JSON_URL,
 95. Response.Listener { response ->
 96. Log.d("TESTI", response)
 97.  
 98. // jos käyttöliittymässä on textview nimeltä textView_raw_user_data:
 99. //binding.textViewRawuserdata.text = response
 100. },
 101. Response.ErrorListener {
 102. // typically this is a connection error
 103. Log.d("TESTI", it.toString())
 104. })
 105. {
 106. @Throws(AuthFailureError::class)
 107. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 108. // we have to specify a proper header, otherwise Apigility will block our queries!
 109. // define we are after JSON data!
 110. val headers = HashMap<String, String>()
 111. headers["Accept"] = "application/json"
 112. headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 113. return headers
 114. }
 115. }
 116.  
 117. // Add the request to the RequestQueue. This has to be done in both getting and sending new data.
 118. val requestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 119. requestQueue.add(stringRequest)
 120. }
 121.  
 122. override fun onDestroyView() {
 123. super.onDestroyView()
 124. _binding = null
 125. }
 126. }
 127.  
 128. // VERSIO 2 -> Basic auth, käyttäjätunnus admin ja salasana 12345
 129.  
 130. class BasicAuthFragment : Fragment() {
 131. // change this to match your fragment name
 132. private var _binding: FragmentBasicAuthBinding? = null
 133.  
 134. // This property is only valid between onCreateView and
 135. // onDestroyView.
 136. private val binding get() = _binding!!
 137.  
 138. override fun onCreateView(
 139. inflater: LayoutInflater,
 140. container: ViewGroup?,
 141. savedInstanceState: Bundle?
 142. ): View? {
 143. _binding = FragmentBasicAuthBinding.inflate(inflater, container, false)
 144. val root: View = binding.root
 145.  
 146. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 147.  
 148. getUsers()
 149.  
 150. return root
 151. }
 152.  
 153. val username = "admin"
 154. val password = "12345"
 155.  
 156. fun getUsers() {
 157.  
 158. val JSON_URL = "https://apingweb.com/api/auth/users"
 159.  
 160. // Request a string response from the provided URL.
 161. val stringRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 162. Request.Method.GET, JSON_URL,
 163. Response.Listener { response ->
 164. Log.d("TESTI", response)
 165.  
 166. // jos käyttöliittymässä on textview nimeltä textView_raw_user_data:
 167. binding.textViewRawuserdata.text = response
 168. },
 169. Response.ErrorListener {
 170. // typically this is a connection error
 171. Log.d("TESTI", it.toString())
 172. })
 173. {
 174. @Throws(AuthFailureError::class)
 175. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 176. // we have to specify a proper header, otherwise Apigility will block our queries!
 177. // define we are after JSON data!
 178. val headers = HashMap<String, String>()
 179. headers["Accept"] = "application/json"
 180. headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 181.  
 182. val authorizationString = "Basic " + Base64.encodeToString(
 183. (username + ":" + password).toByteArray(), Base64.DEFAULT
 184. )
 185.  
 186. headers.put("Authorization", authorizationString)
 187.  
 188. // Insomniassa voit kokeilla ottaa pois Basic Auth, ja laittaa headerseihin
 189. // Authorization ja arvoksi tämä tulostettu string
 190. Log.d("TESTI", authorizationString)
 191.  
 192. return headers
 193. }
 194. }
 195.  
 196. // Add the request to the RequestQueue. This has to be done in both getting and sending new data.
 197. val requestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 198. requestQueue.add(stringRequest)
 199. }
 200.  
 201. override fun onDestroyView() {
 202. super.onDestroyView()
 203. _binding = null
 204. }
 205. }
 206.  
 207.  
 208. // FeedbackReedFragmentin ulkoasu, lisätään ListView
 209.  
 210. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 211. <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 212. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 213. android:layout_width="match_parent"
 214. android:layout_height="match_parent"
 215. tools:context=".FeedbackReadFragment">
 216.  
 217.  
 218. <ListView
 219. android:id="@+id/listView_feedbacks"
 220. android:layout_width="match_parent"
 221. android:layout_height="match_parent" />
 222. </FrameLayout>
 223.  
 224. // FeedbackSendFragmentin ulkoasu, lisätään EditTextit
 225.  
 226. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 227. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 228. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 229. android:layout_width="match_parent"
 230. android:layout_height="match_parent"
 231. android:orientation="vertical"
 232. android:layout_margin="10dp"
 233. tools:context=".FeedbackSendFragment">
 234.  
 235.  
 236. <TextView
 237. android:layout_width="match_parent"
 238. android:layout_height="wrap_content"
 239. android:text="Name"
 240. android:textStyle="bold" />
 241.  
 242. <EditText
 243. android:id="@+id/editText_feedback_name"
 244. android:layout_width="match_parent"
 245. android:layout_height="wrap_content"
 246. android:ems="10"
 247. android:hint="Your name"
 248. android:inputType="textPersonName" />
 249.  
 250. <TextView
 251. android:layout_width="match_parent"
 252. android:layout_height="wrap_content"
 253. android:text="Location"
 254. android:textStyle="bold" />
 255.  
 256. <EditText
 257. android:id="@+id/editText_feedback_location"
 258. android:layout_width="match_parent"
 259. android:layout_height="wrap_content"
 260. android:ems="10"
 261. android:hint="Your location"
 262. android:inputType="textPersonName" />
 263.  
 264. <TextView
 265. android:layout_width="match_parent"
 266. android:layout_height="wrap_content"
 267. android:text="Feedback"
 268. android:textStyle="bold" />
 269.  
 270. <EditText
 271. android:id="@+id/editText_feedback_value"
 272. android:layout_width="match_parent"
 273. android:layout_height="wrap_content"
 274. android:ems="10"
 275. android:hint="Your feedback text..."
 276. android:inputType="textPersonName" />
 277.  
 278. <Button
 279. android:id="@+id/button_send_feedback"
 280. android:layout_width="match_parent"
 281. android:layout_height="wrap_content"
 282. android:text="SEND FEEDBACK" />
 283. </LinearLayout>
 284.  
 285. // FeedbackReadFragment, jatketaan tästä ensi kerralla
 286.  
 287. class FeedbackReadFragment : Fragment() {
 288. // TODO: Rename and change types of parameters
 289. // change this to match your fragment name
 290. private var _binding: FragmentFeedbackReadBinding? = null
 291.  
 292. // This property is only valid between onCreateView and
 293. // onDestroyView.
 294. private val binding get() = _binding!!
 295.  
 296. override fun onCreateView(
 297. inflater: LayoutInflater,
 298. container: ViewGroup?,
 299. savedInstanceState: Bundle?
 300. ): View? {
 301. _binding = FragmentFeedbackReadBinding.inflate(inflater, container, false)
 302. val root: View = binding.root
 303.  
 304.  
 305. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 306.  
 307. getFeedbacks()
 308.  
 309. return root
 310. }
 311.  
 312. fun getFeedbacks() {
 313. // tähän tulee lopuksi Volley-koodi, jolla haetaan dataa Directusista
 314. // Directusin data on JSONia, ja muunnamme sen käyttökelpoiseen muotoon
 315. // GSONilla. Tätä varten tarvitaan dataluokka json2kt.comin kautta.
 316. }
 317.  
 318. override fun onDestroyView() {
 319. super.onDestroyView()
 320. _binding = null
 321. }
 322. }
 323.  
 324. // FeedbackSendFragment, jatketaan tästä ensi kerralla
 325.  
 326. class FeedbackSendFragment : Fragment() {
 327. // TODO: Rename and change types of parameters
 328. // change this to match your fragment name
 329. private var _binding: FragmentFeedbackSendBinding? = null
 330.  
 331. // This property is only valid between onCreateView and
 332. // onDestroyView.
 333. private val binding get() = _binding!!
 334.  
 335. override fun onCreateView(
 336. inflater: LayoutInflater,
 337. container: ViewGroup?,
 338. savedInstanceState: Bundle?
 339. ): View? {
 340. _binding = FragmentFeedbackSendBinding.inflate(inflater, container, false)
 341. val root: View = binding.root
 342.  
 343. binding.buttonSendFeedback.setOnClickListener {
 344. var testing = "EditText, arvot: \n"
 345.  
 346. // testataan että saadaan seuraavalla luennolla haettua EditTextien
 347. // datat Volleytä varten
 348. testing += binding.editTextFeedbackName.text.toString()
 349. testing += "\n"
 350. testing += binding.editTextFeedbackLocation.text.toString()
 351. testing += "\n"
 352. testing += binding.editTextFeedbackValue.text.toString()
 353.  
 354. Log.d("TESTI", testing)
 355. }
 356.  
 357. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 358.  
 359. return root
 360. }
 361.  
 362. fun sendFeedback() {
 363. // tähän koodi, joka käynnistetään napin kautta (Submit)
 364. // lähetetään POST-kysely Volleylla Directusiin
 365. // bodyna uusi data JSON-muodossa ilman id:tä (käytetään GSONia
 366. // muuntamaan data JSONIksi)
 367.  
 368. // haetaan uuden feedbackin tiedot EditTexteistä (3 kpl)
 369. }
 370.  
 371. override fun onDestroyView() {
 372. super.onDestroyView()
 373. _binding = null
 374. }
 375. }
Add Comment
Please, Sign In to add comment