SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 19th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2.  
 3. <!DOCTYPE karta
 4.  
 5.     [
 6.         <!ELEMENT  karta (osoba,adres_zameldowania,adres_zamieszkania,
 7.         adres_koren,kontakt,wyksztalcenie,
 8.         znajomosc,aplikacja,aktywnosc,forma,
 9.         specjalizacja,kancelaria,miejsce_t,uwagi,data,podpis)>
 10.  
 11.        
 12.             <!ELEMENT osoba (nazwisko,imie_pierwsze,imie_drugie,nazwisko_rodowe,imie_matki,
 13.             imie_ojca,data_ur,miejsce,NIP,PESEL,plec,stan,
 14.             wpis)>
 15.                 <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)>
 16.                 <!ELEMENT imie_pierwsze (#PCDATA)>
 17.                 <!ELEMENT imie_drugie (#PCDATA)>
 18.                 <!ELEMENT nazwisko_rodowe (#PCDATA)>
 19.                 <!ELEMENT imie_matki (#PCDATA)>
 20.                 <!ELEMENT imie_ojca (#PCDATA)>
 21.                 <!ELEMENT data_ur (#PCDATA)>
 22.                 <!ELEMENT miejsce (#PCDATA)>
 23.                 <!ELEMENT NIP (#PCDATA)>
 24.                 <!ELEMENT PESEL (#PCDATA)>
 25.                 <!ELEMENT plec (#PCDATA)>
 26.                 <!ELEMENT stan (#PCDATA)>
 27.                 <!ELEMENT wpis (#PCDATA)>
 28.  
 29.                
 30.             <!ELEMENT adres_zameldowania (ulica,dom,lokal,miasto,kod,panstwo)>
 31.                 <!ELEMENT ulica (#PCDATA)>
 32.                 <!ELEMENT dom (#PCDATA)>
 33.                 <!ELEMENT lokal (#PCDATA)>
 34.                 <!ELEMENT miasto (#PCDATA)>
 35.                 <!ELEMENT kod (#PCDATA)>
 36.                 <!ELEMENT panstwo (#PCDATA)>
 37.            
 38.            
 39.             <!ELEMENT adres_zamieszkania (ulica,dom,lokal,miasto,kod)>
 40.            
 41.             <!ELEMENT adres_koren (ulica,dom,lokal,miasto,kod)>
 42.  
 43.             <!ELEMENT kontakt (telefon_kom, telefon_dom,mail)>
 44.                 <!ELEMENT telefon_kom (#PCDATA)>
 45.                 <!ELEMENT telefon_dom (#PCDATA)>
 46.                 <!ELEMENT mail (#PCDATA)>
 47.  
 48.             <!ELEMENT wyksztalcenie (tytul, uczelnie)>
 49.                 <!ELEMENT tytul (#PCDATA)>
 50.                 <!ELEMENT uczelnie (#PCDATA)>
 51.                
 52.             <!ELEMENT znajomosc (jezyk+)>
 53.                 <!ELEMENT jezyk (#PCDATA)>
 54.                     <!ATTLIST jezyk stopien CDATA #REQUIRED>  
 55.                    
 56.             <!ELEMENT aplikacja (rodzaj)>
 57.                 <!ELEMENT rodzaj (#PCDATA)>            
 58.                
 59.             <!ELEMENT aktywnosc (#PCDATA)>
 60.            
 61.             <!ELEMENT forma (#PCDATA)>
 62.                
 63.    
 64.             <!ELEMENT specjalizacja (#PCDATA)>
 65.  
 66.            
 67.             <!ELEMENT kancelaria (nazwa, ulica,dom,lokal, miasto,kod,telefon,fax,data_wpisu,numer)>
 68.                 <!ELEMENT nazwa (#PCDATA)>
 69.                 <!ELEMENT fax (#PCDATA)>
 70.                 <!ELEMENT telefon (#PCDATA)>
 71.                 <!ELEMENT data_wpisu (#PCDATA)>
 72.                 <!ELEMENT numer (#PCDATA)>
 73.  
 74.             <!ELEMENT miejsce_t (nazwa, ulica,dom,lokal,miasto,kod,telefon,fax)>
 75.  
 76.              <!ELEMENT uwagi (#PCDATA)>
 77.              
 78.              <!ELEMENT data (#PCDATA)>
 79.              
 80.              <!ELEMENT podpis (#PCDATA)>
 81.            
 82.     ]
 83. >
 84.  
 85. <karta>
 86.     <osoba>
 87.         <nazwisko>Grzegorzak</nazwisko>
 88.         <imie_pierwsze>Piotr</imie_pierwsze>
 89.         <imie_drugie>Marek</imie_drugie>
 90.         <nazwisko_rodowe>Grzegorzak</nazwisko_rodowe>
 91.         <imie_matki>Ewa</imie_matki>
 92.         <imie_ojca>Waldemar</imie_ojca>
 93.         <data_ur>1997-10-13</data_ur>
 94.         <miejsce>Warszawa</miejsce>
 95.         <NIP>12345678910</NIP>
 96.         <PESEL>123456789</PESEL>
 97.         <plec>2</plec>
 98.         <stan>Kawaler</stan>
 99.         <wpis>20-12392</wpis>
 100.     </osoba>
 101.     <adres_zameldowania>
 102.         <ulica>Kochanowskiego</ulica>
 103.         <dom>31</dom>
 104.         <lokal>53</lokal>
 105.         <miasto>Warszawa</miasto>
 106.         <kod>01-666</kod>
 107.         <panstwo>Polska</panstwo>
 108.     </adres_zameldowania>  
 109.     <adres_zamieszkania>
 110.         <ulica>Kochanowskiego</ulica>
 111.         <dom>31</dom> <lokal>53</lokal>
 112.         <miasto>Warszawa</miasto>
 113.         <kod>01-666</kod>
 114.     </adres_zamieszkania>      
 115.     <adres_koren>
 116.         <ulica></ulica>
 117.         <dom></dom> <lokal></lokal>
 118.         <miasto></miasto>
 119.         <kod></kod>
 120.     </adres_koren> 
 121.     <kontakt>
 122.         <telefon_kom>123 666 432</telefon_kom>
 123.         <telefon_dom>29 811 25 09</telefon_dom>
 124.         <mail>grzegorp@wit.edu.pl</mail>
 125.     </kontakt>
 126.     <wyksztalcenie>
 127.         <tytul>
 128.         </tytul>
 129.         <uczelnie>
 130.         </uczelnie>
 131.     </wyksztalcenie>
 132.     <znajomosc>
 133.         <jezyk stopien="1">XML</jezyk>
 134.         <jezyk stopien="2">Angielski</jezyk>
 135.         <jezyk stopien="3">Niemiecki</jezyk>
 136.     </znajomosc>
 137.     <aplikacja>
 138.         <rodzaj></rodzaj>
 139.     </aplikacja>
 140.     <aktywnosc></aktywnosc>
 141.     <forma>
 142.     </forma>
 143.     <specjalizacja>
 144.     </specjalizacja>
 145.     <kancelaria>
 146.         <nazwa></nazwa>
 147.         <ulica></ulica>
 148.         <dom></dom> <lokal></lokal>
 149.         <miasto></miasto> <kod></kod>
 150.         <telefon></telefon> <fax></fax>
 151.         <data_wpisu></data_wpisu>
 152.         <numer></numer>
 153.     </kancelaria>
 154.     <miejsce_t>
 155.         <nazwa></nazwa>
 156.         <ulica></ulica>
 157.         <dom></dom> <lokal></lokal>
 158.         <miasto></miasto> <kod></kod>
 159.         <telefon></telefon> <fax></fax>
 160.     </miejsce_t>
 161.     <uwagi></uwagi>  
 162.     <data></data> <podpis></podpis>
 163. </karta>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top