SHARE
TWEET

jprdl

a guest Jan 21st, 2020 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. //
 3. // Program wyswietlajacy szescian w rzucie perspektywicznym. Dlugosc boku szescianu
 4. // moze byc interaktywnie zmieniana za pomoca klwiszy '+' i '-'.
 5. //
 6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7. #include <glut.h>
 8. #include <math.h>
 9.  
 10.  
 11. // Definicja stalych
 12. #define DLUGOSC_BOKU            5.0
 13. #define OBSERWATOR_ODLEGLOSC    20.0
 14. #define OBSERWATOR_OBROT_X      20.0
 15. #define OBSERWATOR_OBROT_Y      20.0
 16. #define OBSERWATOR_OBROT_Z      0.0
 17. #define OBSERWATOR_FOV_Y        30.0  
 18.  
 19.  
 20. // Zmienne globalne
 21. double  bok = DLUGOSC_BOKU; // Dlugosc boku szescianu
 22. int     szerokoscOkna = 800;
 23. int     wysokoscOkna = 600;
 24. GLfloat rotObsY = 40.0;
 25. GLfloat rotObsX = 40.0;
 26. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 27. int odleglosc = 40, i, j;
 28. int N = 5;
 29. int M = 5;
 30.  
 31.  
 32. // Prototypy funkcji
 33. void RysujSzescian(double a);
 34. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 35. void WyswietlObraz(void);
 36. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 37.  
 38.  
 39. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 40. // Funkcja rysujaca szescian o boku "a" w trybie GL_QUAD_STRIP.
 41. // Srodek szescianu znajduje się w punkcie (0,0,0).
 42. void RysujSzescian(double a)
 43. {
 44.     // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 45.     glBegin(GL_LINES);
 46.  
 47.     // Os X
 48.     glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 49.     glVertex3f(-200.0, 0.0, 0.0);
 50.     glVertex3f(200.0, 0.0, 0.0);
 51.  
 52.     // Os Y
 53.     glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
 54.     glVertex3f(0.0, -200.0, 0.0);
 55.     glVertex3f(0.0, 200.0, 0.0);
 56.  
 57.     // Os Z
 58.     glColor3f(0.0, 0, 1);
 59.     glVertex3f(0.0, 0.0, -200.0);
 60.     glVertex3f(0.0, 0.0, 200.0);
 61.  
 62.     // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 63.     glEnd();
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.     /*
 70.     glColor3f(1.0, 1, 1);
 71.  
 72.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);   // gorna podstawa
 73.     glVertex3f(0,25, 0);
 74.     for(i=0;i*360/N<=360;i++)
 75.     {
 76.         glVertex3f(25*cos((float)(i*360/N)*3.1415926535/180.0),25,25*sin((float)(i*360/N)*3.1415926535/180.0));
 77.     }
 78.     glEnd();
 79.  
 80.     glColor3f(1, 0, 0);
 81.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);   //dolna podstawa
 82.     glVertex3f(0,0, 0);
 83.     for(i=0;i*360/N<=360;i++)
 84.     {
 85.         glVertex3f(5*cos((float)(i*360/N)*3.1415926535/180.0),0,5*sin((float)(i*360/N)*3.1415926535/180.0));
 86.     }
 87.     glEnd();
 88.  
 89.  
 90.     glBegin(GL_TRIANGLES);
 91.     for (i = 0; i*360.0/N <= 360.0; i++)
 92.     {
 93.         glVertex3f(5 * cos((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0), 0, 5 * sin((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0));
 94.         glVertex3f(25 * cos((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0), 25, 25 * sin((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0));
 95.         glVertex3f(25 * cos((float)((i+1) * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0), 25, 25 * sin((float)((i+1) * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0));
 96.  
 97.         glVertex3f(5 * cos((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0), 0, 5 * sin((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0));
 98.         glVertex3f(5 * cos((float)((i+1) * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0), 0, 5 * sin((float)((i+1) * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0));
 99.         //glVertex3f(25 * cos((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0), 25, 25 * sin((float)(i * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0));
 100.         glVertex3f(25 * cos((float)((i+1) * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0), 25, 25 * sin((float)((i+1) * 360 / N)*3.1415926535 / 180.0));
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105.     }
 106.     glEnd();
 107.  
 108.  
 109.  
 110.  
 111.  
 112.     // Sciany boczne
 113.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 114.       glVertex3f(a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 115.       glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 116.       glVertex3f(a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 117.       glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 118.  
 119.       glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 120.       glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 121.  
 122.       glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 123.       glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 124.  
 125.       glVertex3f(a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 126.       glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 127.     glEnd();
 128.  
 129.     // Gorna sciana
 130.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 131.       glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 132.       glVertex3f(a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 133.       glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 134.       glVertex3f(a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 135.     glEnd();
 136.  
 137.     // Dolna sciana
 138.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 139.       glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 140.       glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 141.       glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 142.       glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 143.     glEnd();
 144.     */
 145.  
 146.     //16.(X1)   ¼ walca w trybie GL_QUAD o promieniu podstawy 3 i jej środku w punkcie (0, 0, 0), wysokości 5
 147.  
 148.  
 149.     //GÓRNA PODSTAWA
 150.  
 151.     /*      glColor3f(1.0, 1, 1);
 152.  
 153.         glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 154.         glVertex3f(0,25, 0);
 155.         for(i=0;i*360/N<=360;i++)
 156.         {
 157.             glVertex3f(25*cos((float)(i*360/N)*3.1415926535/180.0),25,25*sin((float)(i*360/N)*3.1415926535/180.0));
 158.         }
 159.         glEnd(); */
 160.  
 161.         //DOLNA PODSTAWA
 162.  
 163. /*
 164.  
 165.     glColor3f(1.0, 1, 1);
 166.  
 167.     glBegin(GL_QUADS);
 168.  
 169.     for (i = 0; i * 360 / N < 90; i++)
 170.     {
 171.         glVertex3f(0, 0, 0);
 172.         glVertex3f(0, 0, 0);
 173.         glVertex3f(3 * cos((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0), 0, 3 * sin((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 174.         glVertex3f(3 * cos((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0), 0, 3 * sin((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 175.     }
 176.     glEnd();
 177.  
 178.     //GORNA PODSTAWA
 179.  
 180.     glBegin(GL_QUADS);
 181.  
 182.     for (i = 0; i * 360 / N < 90; i++)
 183.     {
 184.         glVertex3f(0, 5, 0);
 185.         glVertex3f(0, 5, 0);
 186.         glVertex3f(3 * cos((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0), 5, 3 * sin((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 187.         glVertex3f(3 * cos((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.5), 5, 3 * sin((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 188.     }
 189.     glEnd();
 190.  
 191.     //POWIERZCHNIA BOCZNA WALCA
 192.  
 193.     glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
 194.     glBegin(GL_QUADS);
 195.     for (i = 0; i * (360 / N) < (90.0); i++)
 196.     {
 197.  
 198.         glVertex3f(3 * cos((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0), 0, 3 * sin((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 199.         glVertex3f(3 * cos((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0), 5, 3 * sin((float)(i * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 200.  
 201.         glVertex3f(3 * cos((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0), 5, 3 * sin((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 202.         glVertex3f(3 * cos((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0), 0, 3 * sin((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 203.  
 204.     }
 205.  
 206.  
 207.  
 208.  
 209.  
 210.  
 211.     glEnd();
 212.  
 213.     glBegin(GL_QUADS);
 214.  
 215.  
 216.  
 217.  
 218.     glVertex3f(0, 0, 0);
 219.     glVertex3f((3), 0, 0);
 220.  
 221.     glVertex3f((3), 5, 0);
 222.     glVertex3f(0, 5, 0);
 223.  
 224.  
 225.  
 226.  
 227.  
 228.  
 229.  
 230.     glEnd();
 231.  
 232.  
 233.     glBegin(GL_QUADS);
 234.  
 235.  
 236.  
 237.  
 238.     glVertex3f(0, 0, 0);
 239.     glVertex3f(0, 0, 3);
 240.     glVertex3f(0, 5, 3);
 241.     glVertex3f(0, 5, 0);
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246.  
 247.  
 248.  
 249.     glEnd();
 250.  
 251.     */
 252.  
 253. //glVertex3f(3 * cos((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.5), 5, 3 * sin((float)((i + 1) * 360 / N) * 3.1415926535 / 180.0));
 254.  
 255.  
 256.         double r = 2.0;
 257.         double h = 3.0;
 258.         double hPodzial = h / M ;
 259.         double dAlfa = 90.0 / N;
 260.  
 261.         glColor3f(1, 0, 1);
 262.         for (int j = 0; j * hPodzial < h; j++) {
 263.             glBegin(GL_QUADS);
 264.             for (int i = 0; i * dAlfa <= 90.0; i++) {
 265.                 if (j % 2 == 0)glColor3f(1, 0, 1);
 266.                 else glColor3f(0, 1, 0);
 267.                 if (i * dAlfa != 90.0) {
 268.                     glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), (j + 1) * hPodzial, r * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 269.                     glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), j * hPodzial, r * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 270.                     glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(((i + 1) % (N + 1)) * dAlfa)), j * hPodzial, r * sin(DEG2RAD(((i + 1) % (N + 1)) * dAlfa)));
 271.                     glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(((i + 1) % (N + 1)) * dAlfa)), (j + 1) * hPodzial, r * sin(DEG2RAD(((i + 1) % (N + 1)) * dAlfa)));
 272.                 }
 273.                 if (i * dAlfa == 90) {
 274.                     glVertex3f(0, j * hPodzial, 2);
 275.                     glVertex3f(0, (j + 1) * hPodzial, 2);
 276.                     glVertex3f(0, (j + 1) * hPodzial, 0);
 277.                     glVertex3f(0, j * hPodzial, 0);
 278.                     glVertex3f(0, j * hPodzial, 0);
 279.                     glVertex3f(0, (j + 1) * hPodzial, 0);
 280.                     glVertex3f(2, (j + 1) * hPodzial, 0);
 281.                     glVertex3f(2, j * hPodzial, 0);
 282.  
 283.                 }
 284.             }
 285.             glEnd();
 286.         }
 287.  
 288.         glColor3f(0, 0, 1);
 289.         glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 290.         glVertex3f(0, 0, 0);
 291.         for (int i = 0; i * dAlfa <= 90.0; i++) {
 292.             glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), 0, r * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 293.         }
 294.         glEnd();
 295.  
 296.         glColor3f(1, 0, 0);
 297.         glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 298.         glVertex3f(0, h, 0);
 299.         for (int i = 0; i * dAlfa <= 90.0; i++) {
 300.             glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), h, r * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 301.         }
 302.         glEnd();
 303.  
 304.  
 305.  
 306. }
 307.  
 308.  
 309.  
 310.  
 311.  
 312.  
 313.  
 314.  
 315. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 316. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu. Powinna
 317. // być wywolywana kazdorazowo po zmianie rozmiarow okna programu.
 318. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys)
 319. {
 320.     // Zapamietanie wielkosci widoku
 321.     szerokoscOkna = szer;
 322.     wysokoscOkna = wys;
 323.  
 324.     // Ustawienie parametrow viewportu
 325.     glViewport(0, 0, szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 326.  
 327.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 328.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 329.     glLoadIdentity();
 330.     gluPerspective(OBSERWATOR_FOV_Y, (float)szerokoscOkna / (float)wysokoscOkna, 1.0, 1000.0);
 331. }
 332.  
 333.  
 334. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 335. // Funkcja wyswietlajaca pojedyncza klatke animacji
 336. void WyswietlObraz(void)
 337. {
 338.     // Wyczyszczenie bufora koloru i bufora glebokosci
 339.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 340.  
 341.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 342.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 343.  
 344.     // Zastapienie aktywnej macierzy macierza jednostkowa
 345.     glLoadIdentity();
 346.  
 347.     // Ustalenie polozenia obserwatora
 348.     glTranslatef(0, 0, -odleglosc);
 349.     glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 350.     glRotatef(rotObsY, 0, 1, 0);
 351.     glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 352.  
 353.  
 354.     // Narysowanie szescianu
 355.     RysujSzescian(bok);
 356.  
 357.     // Przelaczenie buforow ramki
 358.     glutSwapBuffers();
 359. }
 360. // Funkcja klawiszy specjalnych
 361. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 362. {
 363.     switch (klawisz)
 364.     {
 365.     case GLUT_KEY_UP:
 366.         rotObsX = rotObsX + 1.0;
 367.         break;
 368.  
 369.     case GLUT_KEY_DOWN:
 370.         rotObsX = rotObsX - 1.0;
 371.         break;
 372.  
 373.     case GLUT_KEY_LEFT:
 374.         rotObsY = rotObsY - 1.0;
 375.         break;
 376.  
 377.     case GLUT_KEY_RIGHT:
 378.         rotObsY = rotObsY + 1.0;
 379.         break;
 380.     }
 381. }
 382.  
 383.  
 384. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 385. // Funkcja obslugi klawiatury
 386. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 387. {/*
 388.   if(klawisz == '+')
 389.       bok *= 1.1;
 390.   else if (klawisz == '-')
 391.       bok /= 1.1;
 392.   else if (klawisz == 27)
 393.       exit(0);  */
 394.     switch (klawisz)
 395.     {
 396.     case 'X':
 397.         rotObsX = rotObsX + 1.0;
 398.         break;
 399.  
 400.     case 'x':
 401.         rotObsX = rotObsX - 1.0;
 402.         break;
 403.  
 404.     case 'y':
 405.         rotObsY = rotObsY - 1.0;
 406.         break;
 407.  
 408.     case 'Y':
 409.         rotObsY = rotObsY + 1.0;
 410.         break;
 411.  
 412.     case 'z':
 413.         rotObsZ = rotObsZ - 1.0;
 414.         break;
 415.  
 416.     case 'Z':
 417.         rotObsZ = rotObsZ + 1.0;
 418.         break;
 419.  
 420.     case '-':
 421.         odleglosc = (odleglosc < 200) ? odleglosc + 1 : odleglosc;
 422.         break;
 423.  
 424.     case '+':
 425.         odleglosc = (odleglosc > 20) ? odleglosc - 1 : odleglosc;
 426.         break;
 427.  
 428.     case 'M':
 429.         N = (N < 64) ? N + 1 : N;
 430.         break;
 431.  
 432.     case 'P':
 433.         N = (N > 4) ? N - 1 : N;
 434.         break;
 435.  
 436.     case 'm':
 437.         M = (M < 64) ? M + 1 : M;
 438.         break;
 439.  
 440.     case 'p':
 441.         M = (M > 4) ? M - 1 : M;
 442.         break;
 443.  
 444.         if (klawisz == 27)
 445.             exit(0);
 446.  
 447.  
 448.     }
 449. }
 450.  
 451.  
 452. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 453. // Glowna funkcja programu
 454. int  main(int argc, char** argv)
 455. {
 456.     // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 457.     glutInit(&argc, argv);
 458.  
 459.     // Ustawienie trybu wyswietlania
 460.     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 461.  
 462.     // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 463.     glutInitWindowPosition(100, 100);
 464.  
 465.     // Ustawienie rozmiarow okna
 466.     glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 467.  
 468.     // Utworzenie okna
 469.     glutCreateWindow("Szescian");
 470.  
 471.     // Odblokowanie bufora glebokosci
 472.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 473.  
 474.     // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 475.     glClearDepth(1000.0);
 476.  
 477.     // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 478.     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.3f, 0.0f);
 479.  
 480.     // Wlaczenie wyswietlania wielokatow w postaci obrysow (przydatne w celach diagnostycznych).
 481.     glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
 482.  
 483.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) odpowiedzialnej za
 484.     glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 485.  
 486.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 487.     // zmieniane sa rozmiary okna
 488.     glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 489.  
 490.     // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 491.     // zadnych zadan
 492.     glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 493.  
 494.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 495.     glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 496.  
 497.     // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 498.     // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 499.     glutMainLoop();
 500.  
 501.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiszy specjalnych
 502.     glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 503.  
 504.     return 0;
 505. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top