Guest User

Vztah Krym vs Ukrajina...

a guest
Mar 4th, 2019
152
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Vztah Krym vs Ukrajina...
  2. https://vimeo.com/197009490
  3.  
  4. A jaký vůbec má Krym vztah k Ukrajině? Neustále jsem říkal, neustále, že Krym nikdy neměl k Ukrajině žádný vztah s ohledem na to, že by byl součástí její státnosti. Abyste pochopili, já nevím... Zase ti odborníci! Je tak těžké vzít si ukrajinskou ústavu, otevřít ji a přečíst si její 2., 5. a 133. článek? Abyste pochopili, že Ukrajina nikdy Krym nevlastnila? Že Krym byl pouze spravován, že státnost Ukrajiny byla pouze pověřena jeho administrativním spravováním? Pouze ho administrativně spravovala! Z tohoto hlediska není vůbec důležité, zda na Ukrajině byl nebo nebyl státní převrat! Jestliže se lidé na Krymu rozhodli, že si nepřejí i nadále být administrativně spravováni z Kyjeva: "Přejeme si administrativně a politicky být spravováni z Moskvy!" Tak prostě zorganizovali referendum a odešli! Ještě jednou, pro obzvláště inteligentní politology, porovnejte si 2., 5. a 133. článek s 1., 5. a 64. článkem ruské ústavy. Mimochodem ruského státu! Při všem tom, že nemá plnou suverenitu atd., je to stále státní ústava! A přesněji ústava státu! A ukrajinská ústava, to je ústava státnosti, není to subjekt, stát. Oni tam Sevastopolu přiznali status, který byl definován dodatečně, stejně tak dobře by mohli přiznat status třeba i Washingtonu. A jaký je v tom rozdíl? Jsou to přece Velikoukři! Ale ti, kteří psali tu ústavu, si to velmi dobře uvědomovali, proto byl Krym v souladu s ukrajinskou ústavou v pověřeneckém administrativním spravování ukrajinské státnosti! Krym nebyl součástí Ukrajiny, unitárního státu. Krym byl samostatným státem v administrativním spravování státnosti! - Autonomní republikou! - Autonomní... Tady ani není důležité, zda byl autonomní, to nehraje roli. Hlavní je, že se vždy jednalo o REPUBLIKU! Svým statusem se rovnala Ukrajinské republice! Republika je formou státnosti! Unitární stát nemůže do sebe začleňovat žádný stát. Může s ním uzavřít pověřenecké administrativní vztahy. Proto jestliže Olejnik tvrdí, že tam legitimizují nějaké postupy Krymu, tak nic podobného! Krym jednal tak, jak měl a vše udělal správně. Mohl v jakémkoliv okamžiku zorganizovat takové referendum a v jakémkoliv okamžiku odejít. To, že odešel a využil slabosti státnosti Ukrajiny a státu USA při tom silném manévru, že se rozhodli to využít a nakonec se dostat z toho administrativního řízení Ukrajiny a stát se politicky administrativním segmentem Ruska, což i charakterizuje ruská ústava... Tam jsou úplně jiné vztahy, to je ale jiná věc. Oni mohli, při určitém, pokud by se vedení Krymské republiky rozhodlo, ať už autonomní či ne, na základě svého řízení to referendum mohli zorganizovat v jakémkoliv okamžiku. Mám na mysli teoreticky. Ale vybrali si právě tuto dobu s využitím té situace. Proto je to jednání krymského obyvatelstva jednoznačně legitimní z jakéhokoliv úhlu pohledu, vždy! A vůbec žádný vztah to k řízení Krymu, oj ne Krymu, Ukrajiny nemá, k jejímu státnímu převratu, vůbec žádný. Je to jednoduše pozadí, na kterém provedli své referendum a odešli, řekli jim: "Jděte do ..., Velikoukři! Třeba vás ještě napadne rozšířit Černé moře a celý Krym vykopete." Jenom tu situaci využili a to jsou reálné okolnosti, za kterých odešli. Nemá to vůbec žádný vztah mezi uznáním státního převratu a legitimním postupem Krymu, vůbec žádný! A je to zaznamenáno v ukrajinské ústavě!
RAW Paste Data