SHARE
TWEET

Take_Figur_Of_Model_Colour

pabloducato Dec 1st, 2018 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Funkcja pobierająca obraz i wycinająca z niego fragment zawierający obiekt
 2. %o barwie, która ma być reprezentowana w modelu wykorzystywanym do detekcji
 3. %obiektów
 4. %
 5. %   obraz_model = PobierzObrazModeluKoloru(vid)
 6. %
 7. %vid - obiek powiązany z kamerą
 8. %obraz_model - fragment obrazu, na podstawie którego ma być budowany model
 9. %              koloru
 10.  
 11. function obraz_model = PobierzObrazModeluKoloru(vid)
 12.  
 13. if exist('vid') == 0,
 14.     error('Napierw uruchom kamere (kamera_start.m)');
 15. end;
 16.  
 17. input('Nacisnij <ENTER> aby zapisac obraz zawierajacy obiekt dla modelu');
 18. obraz = getsnapshot(vid);
 19. figure(1);
 20. imshow(obraz);
 21. disp('Wskaz fragment obrazu, na podstawie ktorego nalezy zbudowac model koloru');
 22. obraz_model = imcrop;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top