datafile

Chiều Trên Đòi Canve Chiều Trên Đòi Canve - Cao Hoàng | HoatHinh.tv | QizI9V5Np1Mw

Oct 15th, 2021
1,164
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Chiều Trên Đòi Canve  Chiều Trên Đòi Canve - Cao Hoàng  | HoatHinh.tv | QizI9V5Np1Mw Lyrics up by vnflix.com Can Vê chiều nao lặng lẽ
 2. Thân gầy gục xuống đớn đau.
 3. Gió thôi gào đêm buồn buông xuống.
 4. Thế nhân chìm trong muôn tội lỗi.
 5.  
 6. Lòng con đã thống hối Ngài ơi.
 7. Đã bao lần tim Chúa đớn đau.
 8. Bao nhiêu lần trót lỗi nguyện thề.
 9. Ảo vọng trần gian mải mê đi tìm.
 10.  
 11. [Đk:]
 12. Yêu con chỉ vì yêu con Chúa đã hy sinh.
 13. Yêu con chỉ vì yêu con Chúa đã quên thân.
 14. Quên tội lỗi trong đời con lỗi phạm.
 15. Can Vê chiều buồn năm xưa thân Chúa bơ vơ.
 16.  
 17. Bao nhiêu lằn đòn roi đau thân xác ê chề.
 18. Phút cuối cùng trên thánh giá kia.
 19. Chúa gục đầu vẫn nhớ thương con.
 20. Chúa vẫn thầm thứ tha tội con.
RAW Paste Data