Opetustv

DIA-pääsykokeen (28.5.13) "kadunylitystehtävä"

May 28th, 2013
171
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3.  
 4. # DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA, 28.5.2013
 5. # (http://dia.fi/media/20742/insmat2013malli.pdf)
 6. #
 7. # Tehtävä: A6/B6/C6/D6 (Harri Potteri ylittää katua)
 8. #
 9. # Tehtävänanto kuului hiukan muokattuna ja yksinkertaistettuna näin:
 10. #                      Todennäköisyydellä 0,6 otetaan 60cm askel ja todennäköisyydellä 0,4 otetaan 30cm askel
 11. #                      (tosin tämä oli oikeasti muotoiltu 'viistoina' askelina, jotka vievät 30cm eteenpäin).
 12. #                      Millä todennäköisyydellä päästään tien toiselle puolelle (610cm) ottamatta 13. askelta?
 13. # Ohjelman selitys:    Suoritetaan 10 sarjaa 50000 toistolla kukin, katsotaan millä todennäköisyydellä kussakin
 14. #                      sarjassa edettiin vähintään 610cm ja lasketaan näin saaduista 10 tuloksesta keskiarvo.
 15. # Tulokset:            Tällä mallinnuksella tulokseksi saadaan suorituskerrasta riippuen noin 0,225 tai 0,226
 16. # Tulos laskemalla:    Binomitodennäköisyyttä hyödyntäen laskemalla saadaan neljällä desimaalilla 0,2253
 17. #                      (eli: p9 + p10 + p11 + p12, missä pk tarkoittaa MAOL-taulukon binomitodennäköisyyden
 18. #                      kaavaa; kaavassa n = 12 ja p = 0,6). Pidempiä askelia on oltava väh. 9, jotta päästään
 19. #                      kadun toiselle puolen.
 20. #
 21. # Author: janne.cederberg@opetus.tv
 22. # Date: 28.5.2013
 23. # Licence: Public domain
 24. # Disclaimer: Koodi on sikäli hiukan rumaa, että luo_askellus(...) mm. sisältää nuo rajat
 25. #             eikä rajoja pyydetä parametreina. Mut anyways, have fun :)
 26.  
 27. import random
 28.  
 29. def luo_askellus(askelia):
 30.   pituus = 0
 31.   for i in range(askelia):
 32.     if ( random.randint(1,10) <= 4 ):
 33.       pituus += 30
 34.     else:
 35.       pituus += 60
 36.   return pituus
 37.  
 38. def todnak_etta_askellus_yli(raja, askellus):
 39.   ylitykset = 0
 40.   for i in askellus:
 41.     if ( i >= raja ):
 42.       ylitykset += 1
 43.   return 1.0 * ylitykset / len(askellus)
 44.  
 45. def todnak_etta_n_toistolla_yli(raja, toistoja):
 46.   askellukset = []
 47.   for i in range(toistoja):
 48.     askellukset.append(luo_askellus(12))
 49.   return todnak_etta_askellus_yli(raja, askellukset)
 50.  
 51. def keskiarvo(lista):
 52.   return 1.0 * sum(lista) / len(lista)
 53.  
 54.  
 55. # MAIN
 56. if __name__ == "__main__":
 57.   koesarjoja = 10
 58.   todennakoisyydet = []
 59.  
 60.   for k in range(koesarjoja):
 61.     todennakoisyydet.append(todnak_etta_n_toistolla_yli(610, 50000))
 62.  
 63.   print keskiarvo(todennakoisyydet)
RAW Paste Data