Advertisement
Guest User

1.Въведение в качествения програмен код

a guest
Jan 7th, 2016
140
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.72 KB | None | 0 0
 1. Въведение в качествения програмен код
 2. Външно качество на кода:
 3. - погледнато през очите на user-a дали софтуера работи бързо, не забива и т.н.
 4. - дали произведените резултати са правилни
 5. - дали програмата се ползва лесно от user-а
 6. - дали изпълнението на софтуера се държи правилно
 7.  
 8. Вътрешно качество на кода:
 9. - дали кода се чете лесно
 10. - дали кода е добре структуриран
 11. - може ли кода лесно да се модифицира и extend-ва
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement