daily pastebin goal
3%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2017 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import verolib
 2.  
 3. class auto:
 4.     vuosimalli = ""
 5.     co2 = 0
 6.    
 7.  
 8. # Luetaan tiedosto ja muutetaan se haluttuun muotoon, jossa on halutut tiedot. #
 9. def valinta_1(x,y):
 10.     nimi = str(input("Anna luettavan tiedoston nimi: "))
 11.     file = open(nimi, "r", encoding = "utf-8")
 12.  
 13.     while True:
 14.         rivi = file.readline()
 15.         if len(rivi) == 0:
 16.             file.close()
 17.             print("Tiedosto",'"',nimi,'"',"luettu.")
 18.             return x and y
 19.         if rivi[0:2] == "M1":
 20.             search = rivi.split(";")
 21.             if search[1] != "":
 22.                 amalli = int(search[1][0:4])
 23.             else:
 24.                 amalli = 0
 25.             if search[33] != "":
 26.                 ems = int(search[33])
 27.             else:
 28.                 ems = -1
 29.             if ems != -1 and 2010 <= amalli <= 2016:
 30.                 kaara = auto()
 31.                 kaara.vuosimalli = amalli
 32.                 kaara.co2 = ems
 33.                 x.append(kaara)
 34.                 infot = str(amalli)+";"+str(ems)
 35.                 y.append(infot)
 36.  
 37.  
 38.  
 39. def valinta_2(lista1):
 40.     s2010 = 0
 41.     s2011 = 0
 42.     s2012 = 0
 43.     s2013 = 0
 44.     s2014 = 0
 45.     s2015 = 0
 46.     s2016 = 0
 47.  
 48.     for kaara in lista1:    # käydään läpi autojen vuosittaiset veronkertymät #
 49.         if kaara.vuosimalli == 2010:
 50.             hinta = float(verolib.vero(kaara.co2))
 51.             s2010 = s2010 + hinta
 52.         elif kaara.vuosimalli == 2011:
 53.             hinta = float(verolib.vero(kaara.co2))
 54.             s2011 = s2011 + hinta
 55.         elif kaara.vuosimalli == 2012:
 56.             hinta = float(verolib.vero(kaara.co2))
 57.             s2012 = s2012 + hinta
 58.         elif kaara.vuosimalli == 2013:
 59.             hinta = float(verolib.vero(kaara.co2))
 60.             s2013 = s2013 + hinta
 61.         elif kaara.vuosimalli == 2014:
 62.             hinta = float(verolib.vero(kaara.co2))
 63.             s2014 = s2014 + hinta
 64.         elif kaara.vuosimalli == 2015:
 65.             hinta = float(verolib.vero(kaara.co2))
 66.             s2015 = s2015 + hinta
 67.         elif kaara.vuosimalli == 2016:
 68.             hinta = float(verolib.vero(kaara.co2))
 69.             s2016 = s2016 + hinta
 70.  
 71.     print("Verokertymät vuosittain 2010-luvulla ovat seuraavat:\n"
 72.           "2010", int(s2010),"euroa.\n"
 73.           "2011", int(s2011), "euroa.\n"
 74.           "2012", int(s2012), "euroa.\n"
 75.           "2013", int(s2013), "euroa.\n"
 76.           "2014", int(s2014), "euroa.\n"
 77.           "2015", int(s2015), "euroa.\n"
 78.           "2016", int(s2016), "euroa.")
 79.  
 80. # määritellään eri päästöluokat #
 81. def emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9):
 82.     if kaytto < 50:
 83.         luokka1 = luokka1 + 1
 84.     elif 50 <= kaytto < 100:
 85.         luokka2 = luokka2 + 1
 86.     elif 100 <= kaytto < 150:
 87.         luokka3 = luokka3 +1
 88.     elif 150 <= kaytto < 200:
 89.         luokka4 = luokka4 + 1
 90.     elif 200 <= kaytto < 250:
 91.         luokka5 = luokka5 + 1
 92.     elif 250 <= kaytto < 300:
 93.         luokka6 = luokka6 + 1
 94.     elif 300 <= kaytto < 350:
 95.         luokka7 = luokka7 + 1
 96.     elif 350 <= kaytto < 400:
 97.         luokka8 = luokka8 + 1
 98.     elif kaytto > 400:
 99.         luokka9 = luokka9 + 1
 100.     return(luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 101.  
 102.    
 103.  
 104. # Määritellään eri päästöluokissa olevien autojen määrä. # Ongelma funktio kutsussa. #
 105. def paastoluokat(vmalli10, vmalli11, vmalli12, vmalli13, vmalli14, vmalli15, vmalli16):
 106.     luokka1 = 0
 107.     luokka2 = 0
 108.     luokka3 = 0
 109.     luokka4 = 0
 110.     luokka5 = 0
 111.     luokka6 = 0
 112.     luokka7 = 0
 113.     luokka8 = 0
 114.     luokka9 = 0
 115.     for infot in lista2:
 116.         auto1 = infot.split(";")
 117.         kaytto = int(auto1[1])
 118.         vmalli = int(auto1[0])
 119.         if vmalli == 2010:
 120.             emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 121.             vmalli10 = ("2010;" + str(luokka1)+ ";" + str(luokka2) + ";" + str(luokka3) + ";" + str(luokka4) + ";" + str(luokka5) + ";" + str(luokka6) + ";" + str(luokka7) + ";" + str(luokka8) + ";" + str(luokka9))
 122.         elif vmalli == 2011:
 123.             emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 124.             vmalli11 = str("2011;" + str(luokka1)+ ";" + str(luokka2) + ";" + str(luokka3) + ";" + str(luokka4) + ";" + str(luokka5) + ";" + str(luokka6) + ";" + str(luokka7) + ";" + str(luokka8) + ";" + str(luokka9))
 125.         elif vmalli == 2012:
 126.             emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 127.             vmalli12 = str("2012;" + str(luokka1)+ ";" + str(luokka2) + ";" + str(luokka3) + ";" + str(luokka4) + ";" + str(luokka5) + ";" + str(luokka6) + ";" + str(luokka7) + ";" + str(luokka8) + ";" + str(luokka9))
 128.         elif vmalli == 2013:
 129.             emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 130.             vmalli13 = str("2013;" + str(luokka1)+ ";" + str(luokka2) + ";" + str(luokka3) + ";" + str(luokka4) + ";" + str(luokka5) + ";" + str(luokka6) + ";" + str(luokka7) + ";" + str(luokka8) + ";" + str(luokka9))
 131.         elif vmalli == 2014:
 132.             emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 133.             vmalli14 = str("2014;" + str(luokka1)+ ";" + str(luokka2) + ";" + str(luokka3) + ";" + str(luokka4) + ";" + str(luokka5) + ";" + str(luokka6) + ";" + str(luokka7) + ";" + str(luokka8) + ";" + str(luokka9))
 134.         elif vmalli == 2015:
 135.             emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 136.             vmalli15 = str("2015;" + str(luokka1)+ ";" + str(luokka2) + ";" + str(luokka3) + ";" + str(luokka4) + ";" + str(luokka5) + ";" + str(luokka6) + ";" + str(luokka7) + ";" + str(luokka8) + ";" + str(luokka9))
 137.         elif vmalli == 2016:
 138.             emissions(kaytto, luokka1, luokka2, luokka3, luokka4, luokka5, luokka6, luokka7, luokka8, luokka9)
 139.             vmalli16 = str("2016;" + str(luokka1)+ ";" + str(luokka2) + ";" + str(luokka3) + ";" + str(luokka4) + ";" + str(luokka5) + ";" + str(luokka6) + ";" + str(luokka7) + ";" + str(luokka8) + ";" + str(luokka9))
 140.     return (vmalli10, vmalli11, vmalli12, vmalli13, vmalli14, vmalli15, vmalli16)
 141.  
 142.  
 143.  
 144. def valinta_3():
 145.     nimi1 = input("Anna kirjoitettavan tiedoston nimi: ")
 146.     file1 = open(nimi1, "w", encoding = "utf-8")
 147.     paastoluokat(vmalli10, vmalli11, vmalli12, vmalli13, vmalli14, vmalli15, vmalli16)
 148.     arvot = str(";50;100;150;200;250;300;350;400;1000;\n")
 149.     file1.write(arvot)
 150.     file1.write(vmalli10 + "\n")
 151.     file1.write(vmalli11 + "\n")
 152.     file1.write(vmalli12 + "\n")
 153.     file1.write(vmalli13 + "\n")
 154.     file1.write(vmalli14 + "\n")
 155.     file1.write(vmalli15 + "\n")
 156.     file1.write(vmalli16 + "\n")
 157.     print("CSV-tiedosto kirjoitettu.")
 158.     file1.close()
 159.  
 160. def valinta_4():
 161.     file1 = open(nimi1,"r", encoding = "utf-8")
 162.     while True:
 163.         rivi1 = file1.readline()
 164.         if len(rivi1) == 0:
 165.             break
 166.         print(rivi1)
 167.     file1.close
 168.    
 169.  
 170.  
 171. def paaohjelma():
 172.     while True:
 173.         print("Anna haluamasi toiminnon numero seuraavasta valikosta:\n1) Lue ajoneuvotiedot\n2) Laske ja tulosta verot\n3) Kirjoita CSV-tiedosto\n4) Tulosta CSV-tiedsoton data näytölle\n0) Lopeta")
 174.         valinta = int(input("Valintasi: "))
 175.         if valinta == 0:
 176.             print("Kiitos ohjelman käytöstä.")
 177.             break
 178.         elif valinta == 1:
 179.             lista1 = []
 180.             lista2 = []
 181.             valinta_1(lista1,lista2)
 182.         elif valinta == 2:
 183.             valinta_2(lista1)
 184.         elif valinta == 3:
 185.             valinta_3()
 186.         elif valinta == 4:
 187.             valinta_4()
 188.         else:
 189.             print("Väärä valinta.")
 190.            
 191.            
 192.        
 193.            
 194.            
 195.                
 196.            
 197. paaohjelma()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top