JouJoy

Untitled

Jan 15th, 2021
613
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. void createMatrix(int** Matrix, int n, int m)
 5. {
 6.     for (int i = 0; i < n; i++)
 7.     {
 8.         for (int j = 0; j < m; j++)
 9.         {
 10.             cout << "Элемент[" << i << "][" << j << "]=";
 11.             cin >> Matrix[i][j];
 12.         }
 13.     }
 14.  
 15. }
 16.  
 17.  
 18. void showMatrix(int** Matrix, int n, int m)
 19. {
 20.     for (int i = 0; i < n; i++)
 21.     {
 22.         for (int j = 0; j < m; j++)
 23.         {
 24.             cout << Matrix[i][j] << "\t";
 25.         }
 26.         cout << endl;
 27.     }
 28. }
 29.  
 30. void change(int** Matrix, int n, int m)
 31. {
 32.     int i, j;
 33.     int* MatrStroka;
 34.     bool S6find=false;//E-свойство
 35.     bool S9find = false;
 36.     int S6, S9;//сюда запишем номера строк с нужными числами( минус один поставили, чтобы в случае, если строки нет программа ничего не меняла)
 37.     for (i = 0; i < n; i++)
 38.     {
 39.         for (j = 0; j < m; j++)
 40.         {
 41.             if (Matrix[i][j] == 6)//находим нужные числа и записываем номера строк
 42.             {
 43.                 S6 = i;
 44.                 S6find = true;
 45.             }
 46.             if (Matrix[i][j] == 9)
 47.             {
 48.                 S9 = i;
 49.                 S9find = true;
 50.             }
 51.         }
 52.     }
 53.     if ((S9 != S6) && S9find && S6find)
 54.     {
 55.         MatrStroka = Matrix[S6];
 56.         Matrix[S6] = Matrix[S9];
 57.         Matrix[S9] = MatrStroka;
 58.     }
 59. }
 60.  
 61.  
 62.  
 63. int main()
 64. {
 65.     setlocale(LC_ALL, "rus");
 66.     int n, m;
 67.     cout << "Введите размерность матрицы n*m: " << endl;
 68.     cout << "(количество строк) n= ";
 69.     cin >> n;
 70.     cout << "(количество столбцов) m= ";
 71.     cin >> m;
 72.     int** A = new int* [n];
 73.     for (int i = 0; i < n; i++)
 74.     {
 75.         A[i] = new int[m];
 76.     }
 77.     cout << "Введите матрицу " << endl;
 78.     createMatrix(A, n, m);
 79.     showMatrix(A, n, m);
 80.     cout << endl;
 81.  
 82.     change(A, n, m);
 83.     cout << "Матрица после изменения:" << endl;
 84.     showMatrix(A, n, m);
 85.  
 86.  
 87.     for (int i = 0; i < n; i++)
 88.         delete[] A[i];
 89.     delete[] A;
 90.  
 91.     return 0;
 92. }
RAW Paste Data