SHARE
TWEET

cpp

a guest May 11th, 2016 262 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "MyApp.h"
 2. #include "GLUtils.hpp"
 3.  
 4. #include <GL/GLU.h>
 5. #include <math.h>
 6.  
 7. CMyApp::CMyApp(void)
 8. {
 9.     m_vaoID = 0;
 10.     m_vboID = 0;
 11.     m_programID = 0;
 12.     m_waterTextureID = 0;
 13.  
 14.     meshLabak = 0;
 15. }
 16.  
 17. glm::vec3   CMyApp::GetUV(float u, float v) {
 18.     u *= 2 * 3.1415f;
 19.     v *= 3.1415f;
 20.     float cu = cosf(u), su = sinf(u), cv = cosf(v), sv = sinf(v);
 21.     float r = 5;
 22.  
 23.     return glm::vec3(r*cu*sv, r*cv, r*su*sv);
 24. }
 25.  
 26. GLuint CMyApp::GenTexture() {
 27.     unsigned char tex[512][512][3];
 28.     for (int i = 0; i<512; ++i)
 29.         for (int j = 0; j<512; ++j) {
 30.             tex[i][j][0] = 44;
 31.             tex[i][j][1] = 44;
 32.             tex[i][j][2] = 44;
 33.         }
 34.  
 35.     const int N = 5000;
 36.     for (int i = 0; i < N; ++i) {
 37.         glm::vec4 pont = glm::vec4(cos(1 / (float)N*i * 2 * M_PI) * 20 * 512 / 40.0,
 38.             0,
 39.             -sin(1 / (float)N*i * 2 * M_PI) * 5 * 512 / 40.0, 1);
 40.         pont = glm::translate<float>(256, 0, 256)*glm::rotate<float>(45, 0, 1, 0)*pont;
 41.         tex[(int)pont.x][(int)pont.z][0] = 57;
 42.         tex[(int)pont.x][(int)pont.z][1] = 195;
 43.         tex[(int)pont.x][(int)pont.z][2] = 79;
 44.  
 45.     }
 46.  
 47.     GLuint tmpID;
 48.  
 49.     glGenTextures(1, &tmpID);
 50.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tmpID);
 51.     gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGB8, 512, 512, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, tex);
 52.     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
 53.     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
 54.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
 55.  
 56.     return tmpID;
 57. }
 58.  
 59. glm::vec3 CMyApp::toDesc(float fi, float theta) {
 60.     return glm::vec3(sin(fi)*cos(theta), cos(fi), -sin(fi)*sin(theta));
 61. }
 62.  
 63.  
 64. CMyApp::~CMyApp(void)
 65. {
 66. }
 67.  
 68. bool CMyApp::Init()
 69. {
 70.     // törlési szín legyen kékes
 71.     glClearColor(0.125f, 0.25f, 0.5f, 1.0f);
 72.  
 73.     glEnable(GL_CULL_FACE); // kapcsoljuk be a hatrafele nezo lapok eldobasat
 74.     glEnable(GL_DEPTH_TEST); // mélységi teszt bekapcsolása (takarás)
 75.     glCullFace(GL_BACK); // GL_BACK: a kamerától "elfelé" néző lapok, GL_FRONT: a kamera felé néző lapok
 76.  
 77.     //
 78.     // geometria letrehozasa
 79.     //
 80.  
 81.     Vertex vert[] ={
 82.         //          x,  y, z               nx,ny,nz          s, t
 83.         {glm::vec3(-20, 0, -20), glm::vec3( 0, 1, 0), glm::vec2(0, 0)},
 84.         {glm::vec3(-20, 0,  20), glm::vec3( 0, 1, 0), glm::vec2(0, 1)},
 85.         {glm::vec3( 20, 0, -20), glm::vec3( 0, 1, 0), glm::vec2(1, 0)},
 86.         {glm::vec3( 20, 0,  20), glm::vec3( 0, 1, 0), glm::vec2(1, 1)},
 87.     };
 88.     GLushort indices[]= {
 89.         0,1,2,
 90.         2,1,3,
 91.     };
 92.  
 93.     const int N = 10;
 94.     const int M = 10;
 95.     Vertex vertGomb[(N + 1)*(M + 1)];
 96.     for (int i = 0; i <= N; ++i)
 97.         for (int j = 0; j <= M; ++j)
 98.         {
 99.             float u = i / (float)N;
 100.             float v = j / (float)M;
 101.  
 102.             vertGomb[i + j*(N + 1)].p = GetUV(u, v);
 103.             vertGomb[i + j*(N + 1)].t = glm::vec2(u,v);
 104.             //vertGomb[i + j*(N + 1)].n = GetUVn(u, v);;
 105.         }
 106.  
 107.     GLushort indicesGomb[3 * 2 * (N)*(M)];
 108.     for (int i = 0; i<N; ++i)
 109.         for (int j = 0; j<M; ++j)
 110.         {
 111.             indicesGomb[6 * i + j * 3 * 2 * (N)+0] = (i)+(j)*   (N + 1);
 112.             indicesGomb[6 * i + j * 3 * 2 * (N)+1] = (i + 1) + (j)* (N + 1);
 113.             indicesGomb[6 * i + j * 3 * 2 * (N)+2] = (i)+(j + 1)*(N + 1);
 114.             indicesGomb[6 * i + j * 3 * 2 * (N)+3] = (i + 1) + (j)* (N + 1);
 115.             indicesGomb[6 * i + j * 3 * 2 * (N)+4] = (i + 1) + (j + 1)*(N + 1);
 116.             indicesGomb[6 * i + j * 3 * 2 * (N)+5] = (i)+(j + 1)*(N + 1);
 117.         }
 118.  
 119.  
 120.     glGenVertexArrays(1, &m_vaoID);
 121.     glBindVertexArray(m_vaoID);
 122.  
 123.     glGenBuffers(1, &m_vboID);
 124.     glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vboID); // tegyük "aktívvá" a létrehozott VBO-t
 125.     glBufferData( GL_ARRAY_BUFFER,  // az aktív VBO-ba töltsünk adatokat
 126.                   sizeof(vert),     // ennyi bájt nagyságban
 127.                   vert, // erről a rendszermemóriabeli címről olvasva
 128.                   GL_STATIC_DRAW)// úgy, hogy a VBO-nkba nem tervezünk ezután írni és minden kirajzoláskor felhasnzáljuk a benne lévő adatokat
 129.    
 130.  
 131.     // VAO-ban jegyezzük fel, hogy a VBO-ban az első 3 float sizeof(Vertex)-enként lesz az első attribútum (pozíció)
 132.     glEnableVertexAttribArray(0); // ez lesz majd a pozíció
 133.     glVertexAttribPointer(
 134.         0,              // a VB-ben található adatok közül a 0. "indexű" attribútumait állítjuk be
 135.         3,              // komponens szam
 136.         GL_FLOAT,       // adatok tipusa
 137.         GL_FALSE,       // normalizalt legyen-e
 138.         sizeof(Vertex), // stride (0=egymas utan)
 139.         0               // a 0. indexű attribútum hol kezdődik a sizeof(Vertex)-nyi területen belül
 140.     );
 141.  
 142.     // a második attribútumhoz pedig a VBO-ban sizeof(Vertex) ugrás után sizeof(glm::vec3)-nyit menve újabb 3 float adatot találunk (szín)
 143.     glEnableVertexAttribArray(1); // ez lesz majd a szín
 144.     glVertexAttribPointer(
 145.         1,
 146.         3,
 147.         GL_FLOAT,
 148.         GL_FALSE,
 149.         sizeof(Vertex),
 150.         (void*)(sizeof(glm::vec3)) );
 151.  
 152.     // textúrakoordináták bekapcsolása a 2-es azonosítójú attribútom csatornán
 153.     glEnableVertexAttribArray(2);
 154.     glVertexAttribPointer(
 155.         2,
 156.         2,
 157.         GL_FLOAT,
 158.         GL_FALSE,
 159.         sizeof(Vertex),
 160.         (void*)(2*sizeof(glm::vec3)) );
 161.  
 162.     // index puffer létrehozása
 163.     glGenBuffers(1, &m_ibID);
 164.     // a VAO észreveszi, hogy bind-olunk egy index puffert és feljegyzi, hogy melyik volt ez!
 165.     glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, m_ibID);
 166.     glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(indices), indices, GL_STATIC_DRAW);
 167.  
 168.     glBindVertexArray(0); // feltöltüttük a VAO-t, kapcsoljuk le
 169.     glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0); // feltöltöttük a VBO-t is, ezt is vegyük le
 170.     glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0); // feltöltöttük a VBO-t is, ezt is vegyük le
 171.  
 172.     //------------------------GOMB VAO, VBO, IBO ---------------------
 173.  
 174.     glGenVertexArrays(1, &gomb_vaoID);
 175.     glBindVertexArray(gomb_vaoID);
 176.  
 177.     glGenBuffers(1, &gomb_vboID);
 178.     glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, gomb_vboID); // tegyük "aktívvá" a létrehozott VBO-t
 179.     glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER,   // az aktív VBO-ba töltsünk adatokat
 180.         sizeof(vertGomb),       // ennyi bájt nagyságban
 181.         vertGomb,   // erről a rendszermemóriabeli címről olvasva
 182.         GL_STATIC_DRAW);    // úgy, hogy a VBO-nkba nem tervezünk ezután írni és minden kirajzoláskor felhasnzáljuk a benne lévő adatokat
 183.  
 184.  
 185.                             // VAO-ban jegyezzük fel, hogy a VBO-ban az első 3 float sizeof(Vertex)-enként lesz az első attribútum (pozíció)
 186.     glEnableVertexAttribArray(0); // ez lesz majd a pozíció
 187.     glVertexAttribPointer(
 188.         0,              // a VB-ben található adatok közül a 0. "indexű" attribútumait állítjuk be
 189.         3,              // komponens szam
 190.         GL_FLOAT,       // adatok tipusa
 191.         GL_FALSE,       // normalizalt legyen-e
 192.         sizeof(Vertex), // stride (0=egymas utan)
 193.         0               // a 0. indexű attribútum hol kezdődik a sizeof(Vertex)-nyi területen belül
 194.         );
 195.  
 196.     // a második attribútumhoz pedig a VBO-ban sizeof(Vertex) ugrás után sizeof(glm::vec3)-nyit menve újabb 3 float adatot találunk (szín)
 197.     glEnableVertexAttribArray(1); // ez lesz majd a szín
 198.     glVertexAttribPointer(
 199.         1,
 200.         3,
 201.         GL_FLOAT,
 202.         GL_FALSE,
 203.         sizeof(Vertex),
 204.         (void*)(sizeof(glm::vec3)));
 205.  
 206.     // textúrakoordináták bekapcsolása a 2-es azonosítójú attribútom csatornán
 207.     glEnableVertexAttribArray(2);
 208.     glVertexAttribPointer(
 209.         2,
 210.         2,
 211.         GL_FLOAT,
 212.         GL_FALSE,
 213.         sizeof(Vertex),
 214.         (void*)(2 * sizeof(glm::vec3)));
 215.  
 216.     // index puffer létrehozása
 217.     glGenBuffers(1, &gomb_ibID);
 218.     // a VAO észreveszi, hogy bind-olunk egy index puffert és feljegyzi, hogy melyik volt ez!
 219.     glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, gomb_ibID);
 220.     glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(indicesGomb), indicesGomb, GL_STATIC_DRAW);
 221.  
 222.     glBindVertexArray(0); // feltöltüttük a VAO-t, kapcsoljuk le
 223.     glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0); // feltöltöttük a VBO-t is, ezt is vegyük le
 224.     glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0); // feltöltöttük a VBO-t is, ezt is vegyük le
 225.  
 226.     //
 227.     // shaderek betöltése
 228.     //
 229.     GLuint vs_ID = loadShader(GL_VERTEX_SHADER,     "myVert.vert");
 230.     GLuint fs_ID = loadShader(GL_FRAGMENT_SHADER,   "myFrag.frag");
 231.  
 232.     // a shadereket tároló program létrehozása
 233.     m_programID = glCreateProgram();
 234.  
 235.     // adjuk hozzá a programhoz a shadereket
 236.     glAttachShader(m_programID, vs_ID);
 237.     glAttachShader(m_programID, fs_ID);
 238.  
 239.     // VAO-beli attribútumok hozzárendelése a shader változókhoz
 240.     // FONTOS: linkelés előtt kell ezt megtenni!
 241.     glBindAttribLocation(   m_programID,    // shader azonosítója, amiből egy változóhoz szeretnénk hozzárendelést csinálni
 242.                             0,              // a VAO-beli azonosító index
 243.                             "vs_in_pos");   // a shader-beli változónév
 244.     glBindAttribLocation( m_programID, 1, "vs_in_col");
 245.     glBindAttribLocation( m_programID, 2, "vs_in_tex0");
 246.  
 247.     // illesszük össze a shadereket (kimenő-bemenő változók összerendelése stb.)
 248.     glLinkProgram(m_programID);
 249.  
 250.     // linkeles ellenorzese
 251.     GLint infoLogLength = 0, result = 0;
 252.  
 253.     glGetProgramiv(m_programID, GL_LINK_STATUS, &result);
 254.     glGetProgramiv(m_programID, GL_INFO_LOG_LENGTH, &infoLogLength);
 255.     if ( GL_FALSE == result )
 256.     {
 257.         std::vector<char> ProgramErrorMessage( infoLogLength );
 258.         glGetProgramInfoLog(m_programID, infoLogLength, NULL, &ProgramErrorMessage[0]);
 259.         fprintf(stdout, "%s\n", &ProgramErrorMessage[0]);
 260.        
 261.         char* aSzoveg = new char[ProgramErrorMessage.size()];
 262.         memcpy( aSzoveg, &ProgramErrorMessage[0], ProgramErrorMessage.size());
 263.  
 264.         std::cout << "[app.Init()] Sáder Huba panasza: " << aSzoveg << std::endl;
 265.  
 266.         delete aSzoveg;
 267.     }
 268.  
 269.     // mar nincs ezekre szukseg
 270.     glDeleteShader( vs_ID );
 271.     glDeleteShader( fs_ID );
 272.  
 273.     //
 274.     // egyéb inicializálás
 275.     //
 276.  
 277.     // vetítési mátrix létrehozása
 278.     m_matProj = glm::perspective( 45.0f, 640/480.0f, 1.0f, 1000.0f );
 279.  
 280.     // shader-beli transzformációs mátrixok címének lekérdezése
 281.     m_loc_mvp = glGetUniformLocation( m_programID, "MVP");
 282.  
 283.     m_loc_texture = glGetUniformLocation( m_programID, "texture" );
 284.  
 285.     //
 286.     // egyéb erőforrások betöltése
 287.     //
 288.  
 289.     // textúra betöltése
 290.     m_waterTextureID = TextureFromFile("texture.bmp");
 291.     fejTexturaID = TextureFromFile("fej.jpg");
 292.     labakTexturaID = TextureFromFile("labak.jpg");
 293.     gombTexturaID = TextureFromFile("texture.bmp");
 294.     talajTexturaID = GenTexture();
 295.  
 296.     // mesh betoltese
 297.     meshLabak = ObjParser::parse("labak.obj");
 298.     meshLabak->initBuffers();
 299.  
 300.     meshFej = ObjParser::parse("fej.obj");
 301.     meshFej->initBuffers();
 302.  
 303.     return true;
 304. }
 305.  
 306. void CMyApp::Clean()
 307. {
 308.     delete meshLabak;
 309.     glDeleteTextures(1, &m_waterTextureID);
 310.  
 311.     glDeleteBuffers(1, &m_vboID);
 312.     glDeleteVertexArrays(1, &m_vaoID);
 313.  
 314.     glDeleteProgram( m_programID );
 315. }
 316.  
 317. void CMyApp::Update()
 318. {
 319.     m_matView = glm::lookAt(eye, at, glm::vec3(0, 1, 0));
 320. }
 321.  
 322.  
 323. void CMyApp::DrawGround()
 324. {
 325.     // a talaj kirajzolasahoz szukseges shader beallitasa
 326.     glUseProgram( m_programID );
 327.     m_matWorld = glm::mat4(1.0f);
 328.     glm::mat4 mvp = m_matProj * m_matView * m_matWorld;
 329.     glUniformMatrix4fv( m_loc_mvp,// erre a helyre töltsünk át adatot
 330.                         1,          // egy darab mátrixot
 331.                         GL_FALSE,   // NEM transzponálva
 332.                         &(mvp[0][0]) ); // innen olvasva a 16 x sizeof(float)-nyi adatot
 333.     glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
 334.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, talajTexturaID);
 335.     glUniform1i(    m_loc_texture,0);
 336.  
 337.     // kapcsoljuk be a VAO-t (a VBO jön vele együtt)
 338.     glBindVertexArray(m_vaoID);
 339.  
 340.     // kirajzolás
 341.     glDrawElements( GL_TRIANGLES,       // primitív típus
 342.                     6,                  // hany csucspontot hasznalunk a kirajzolashoz
 343.                     GL_UNSIGNED_SHORT,  // indexek tipusa
 344.                     0);                 // indexek cime
 345.  
 346.     // VAO kikapcsolasa
 347.     glBindVertexArray(0);
 348.  
 349.     // textúra kikapcsolása
 350.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
 351.  
 352.     glUseProgram( 0 );
 353. }
 354.  
 355. void CMyApp::DrawMesh() {
 356.     glUseProgram( m_programID );
 357.     /*fej*/
 358.     m_matWorld = glm::rotate<float>(45,0,1,0)*glm::translate<float>(20*cos(SDL_GetTicks()/3000.0*2*M_PI), 0, -5*sin(SDL_GetTicks()/3000.0*2*M_PI));
 359.     glm::mat4 mvp = m_matProj * m_matView * m_matWorld;
 360.     glUniformMatrix4fv( m_loc_mvp,1,GL_FALSE,&(mvp[0][0]) ); // innen olvasva a 16 x sizeof(float)-nyi adatot
 361.  
 362.     glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
 363.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, labakTexturaID);
 364.     glUniform1i(m_loc_texture,0);
 365.     meshFej->draw();
 366.  
 367.     /*labak*/
 368.     m_matWorld = m_matWorld*glm::rotate<float>(SDL_GetTicks() / 500.0 * 360, 0, 1, 0);
 369.     mvp = m_matProj * m_matView * m_matWorld;
 370.     glUniformMatrix4fv(m_loc_mvp, 1, GL_FALSE, &(mvp[0][0]));
 371.  
 372.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, fejTexturaID);
 373.     meshLabak->draw();
 374.  
 375.     /*gomb*/
 376.     m_matWorld = glm::translate<float>(0,15,0);
 377.     mvp = m_matProj * m_matView * m_matWorld;
 378.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, gombTexturaID);
 379.     glUniformMatrix4fv(m_loc_mvp, 1, GL_FALSE, &(mvp[0][0]));
 380.     glBindVertexArray(gomb_vaoID);
 381.     glDrawElements(GL_TRIANGLES, 3*2*10*10, GL_UNSIGNED_SHORT, 0);
 382.     glBindVertexArray(0);
 383.  
 384.     glUseProgram( 0 );
 385. }
 386.  
 387. void CMyApp::Render()
 388. {
 389.     // töröljük a frampuffert (GL_COLOR_BUFFER_BIT) és a mélységi Z puffert (GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
 390.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 391.  
 392.     DrawGround();
 393.     DrawMesh();
 394. }
 395.  
 396. void CMyApp::KeyboardDown(SDL_KeyboardEvent& key)
 397. {
 398.     switch (key.keysym.sym) {
 399.     case SDLK_w:
 400.         eye += forward*glm::vec3(0.1);
 401.         at = toDesc(fi, theta) + eye;
 402.         break;
 403.     case SDLK_s:
 404.         eye -= forward*glm::vec3(0.1);
 405.         at = toDesc(fi, theta) + eye;
 406.         break;
 407.     case SDLK_a:
 408.         eye += glm::normalize(glm::cross(glm::vec3(0, 1, 0), forward))*glm::vec3(0.1);
 409.         at = toDesc(fi, theta) + eye;
 410.         break;
 411.     case SDLK_d:
 412.         eye -= glm::normalize(glm::cross(glm::vec3(0, 1, 0), forward))*glm::vec3(0.1);
 413.         at = toDesc(fi, theta) + eye;
 414.         break;
 415.     }
 416.  
 417. }
 418.  
 419. void CMyApp::KeyboardUp(SDL_KeyboardEvent& key)
 420. {
 421. }
 422.  
 423. void CMyApp::MouseMove(SDL_MouseMotionEvent& mouse) {
 424.     if (mouse.state & SDL_BUTTON_LMASK) {
 425.         theta -= mouse.xrel*0.005;
 426.         fi += mouse.yrel*0.005;
 427.         fi = glm::clamp(fi, 0.001f, 3.13f);
 428.         at = toDesc(fi, theta) + eye;
 429.         forward = glm::normalize(at - eye);
 430.     }
 431. }
 432.  
 433. void CMyApp::MouseDown(SDL_MouseButtonEvent& mouse)
 434. {
 435. }
 436.  
 437. void CMyApp::MouseUp(SDL_MouseButtonEvent& mouse)
 438. {
 439. }
 440.  
 441. void CMyApp::MouseWheel(SDL_MouseWheelEvent& wheel)
 442. {
 443. }
 444.  
 445. // a két paraméterbe az új ablakméret szélessége (_w) és magassága (_h) található
 446. void CMyApp::Resize(int _w, int _h)
 447. {
 448.     glViewport(0, 0, _w, _h);
 449.  
 450.     m_matProj = glm::perspective(  45.0f,       // 90 fokos nyilasszog
 451.                                     _w/(float)_h,   // ablakmereteknek megfelelo nezeti arany
 452.                                     0.01f,          // kozeli vagosik
 453.                                     100.0f);        // tavoli vagosik
 454. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top