SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 19th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. quest system_smocza_alchemia begin
 2.     state start begin
 3.          when 30303.use with pc.is_gm() begin
 4.             cmdchat("openRune 0|0|0|2|0|3|0|5|0|4|0|1")
 5.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_0").."#0")
 6.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_1").."#1")
 7.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_2").."#2")
 8.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_3").."#3")
 9.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_4").."#4")
 10.             notice(pc.getqf("rune_0").." - "..pc.getqf("rune_1").." - "..pc.getqf("rune_2").." - "..pc.getqf("rune_3").." - "..pc.getqf("rune_4"))
 11.          end
 12.         function getGrade(vnum)
 13.             if table_is_in({33411, 33421, 33431}, vnum) then
 14.                 return 1
 15.             elseif table_is_in({33412, 33422, 33432}, vnum) then
 16.                 return 2
 17.             elseif table_is_in({33413, 33423, 33433}, vnum) then
 18.                 return 3
 19.             elseif table_is_in({33414, 33424, 33434}, vnum) then
 20.                 return 4
 21.             else
 22.                 return 5
 23.             end
 24.         end
 25.         when letter begin
 26.             cmdchat("przycisk_alchemia "..q.getcurrentquestindex())
 27.         end
 28.         when button or info begin
 29.             cmdchat("openRune 0|0|0|2|0|3|0|5|0|4|0|1")
 30.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_0").."#0")
 31.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_1").."#1")
 32.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_2").."#2")
 33.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_3").."#3")
 34.             cmdchat("setRune "..pc.getqf("rune_4").."#4")
 35.          end
 36.         -- ## FIX ## --
 37.         when login or kill begin
 38.             for i = 1, 5 do
 39.                 local vnum = pc.getqf("grade_"..i)
 40.                 if vnum > 0 and pc.countitem(vnum) < 1 then
 41.                     chat(chat_color("[Smocza Alchemia]", "blue").." Nie posiadasz runy: "..chat_color(item_name(vnum), "orange")..". Bonus zostaje zdjęty...")
 42.                     affect.new_remove(850+i)
 43.                     pc.delqf("grade_"..i)
 44.                     pc.setqf("rune_"..(i-1), 0)
 45.                     cmdchat("setRune 0#"..(i-1))
 46.                 end
 47.                 if pc.getqf("fl_rn") == 0 then
 48.                     pc.setqf("rune_"..(i-1), vnum)
 49.                     cmdchat("setRune "..(i-1).."#"..vnum)
 50.                 end
 51.             end
 52.             -- pc.setqf("fl_rn", 1)
 53.         end
 54.         -- ## UŻYCIE ## --
 55.         when 33411.use or 33412.use or 33413.use or 33414.use or 33415.use or
 56.             33421.use or 33422.use or 33423.use or 33424.use or 33425.use or
 57.             33431.use or 33432.use or 33433.use or 33434.use or 33435.use begin
 58.             local grade = system_smocza_alchemia.getGrade(item.vnum)
 59.             if pc.getqf("is_active_"..grade) > 0 then
 60.                 affect.new_remove(850+grade)
 61.                 pc.delqf("is_active_"..grade)
 62.                 pc.delqf("grade_"..grade)
 63.                 pc.setqf("rune_"..(grade-1), 0)
 64.                 cmdchat("setRune 0#"..(grade-1))
 65.                 chat(chat_color("[Smocza Alchemia]", "blue").." "..item_name(item.vnum).." została zdezaktywowana.")
 66.             else
 67.                 local affects =
 68.                 {
 69.                     [33411] = {53, 5, 1},
 70.                     [33412] = {43, 5, 2},
 71.                     [33413] = {6, 1000, 3},
 72.                     [33414] = {41, 5, 4},
 73.                     [33415] = {40, 5, 5},
 74.                     [33421] = {53, 10, 1},
 75.                     [33422] = {43, 10, 2},
 76.                     [33423] = {6, 2500, 3},
 77.                     [33424] = {41, 10, 4},
 78.                     [33425] = {40, 10, 5},
 79.                     [33431] = {53, 15, 1},
 80.                     [33432] = {43, 15, 2},
 81.                     [33433] = {6, 5000, 3},
 82.                     [33434] = {41, 15, 4},
 83.                     [33435] = {40, 15, 5},
 84.                 }
 85.                 pc.setqf("grade_"..grade, item.vnum)
 86.                 affect.new(850+system_smocza_alchemia.getGrade(item.vnum), affects[item.vnum][1], affects[item.vnum][2])
 87.                 pc.setqf("is_active_"..grade, 1)
 88.                 pc.setqf("rune_"..(affects[item.vnum][3]-1), item.vnum)
 89.                 cmdchat("setRune "..item.vnum.."#"..(affects[item.vnum][3]-1))
 90.                 chat(chat_color("[Smocza Alchemia]", "blue").." "..item_name(item.vnum).." została aktywowana.")
 91.             end
 92.         end
 93.         -- ## DROP ## --
 94.         when kill with pc.level >= 100 and npc.get_level()+20 > pc.level or pc.level >= 100 and npc.get_level() >= 90 begin
 95.             if number(1, 1000) <= 7 then
 96.                 pc.give_item2(33400, 1)
 97.             end
 98.         end
 99.         when 33400.use begin
 100.             if not pc.can_warp() then
 101.                 chat(chat_color("[Smocza Skrzynia]", "blue").." Nie możesz teraz tego zrobić, spróbuj za 10 sekund.")
 102.             else
 103.                 item.remove_one()
 104.                 pc.give_item2(number(33401, 33405), 1)
 105.             end
 106.         end
 107.         -- ## ALCHEMIK ## ==
 108.         when 20001.chat."Smocza Alchemia" begin
 109.             snn()
 110.             say("Cześć!")
 111.             say("Zajmuję się w tym mieście Smoczą Alchemią,")
 112.             say("potężną zdolnością jest możliwość jej wytwarzania.")
 113.             say("Co chciałbyś zrobić?")
 114.             local s = select("Wytwórz Smoczą Runę ", "Ulepsz Smoczą Runę ", "O Smoczej Alchemii...", "Wyjdź ")
 115.             if s == 1 then
 116.                 snn()
 117.                 say("Wybierz rodzaj:")
 118.                 local ss = select("Szmaragdowa (5%/10%/15% Silny na Potwory)", "Onyksowa (5%/10%/15% Silny na Ludzi)", "Rubinowa (1000, 2500, 5000 Maks. PŻ)", "Szafirowa (5%/10%/15% Penetrujące Uderzenie)", "Bursztynowa (5%/10%/15% Krytyczne Uderzenie)", "Anuluj")
 119.                 if ss >= 1 and ss <= 5 then
 120.                     snn()
 121.                     say("Aby wytworzyć:")
 122.                     say_item_vnum2(33410+ss, "Smocza Runa")
 123.                     say("będziesz potrzebował:")
 124.                     say_item_vnum2(33400+ss, "Wymagane: 15")
 125.                     say_reward("- 15x Smoczy Kamień ")
 126.                     say_reward("- 100.000.000 Yang")
 127.                     say()
 128.                     say()
 129.                     local sss = select("Wytwórz Runę!", "Anuluj")
 130.                     if sss == 1 then
 131.                         if not pc.can_warp() then
 132.                             chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Nie możesz teraz tego zrobić, spróbuj za 10 sekund.")
 133.                         elseif pc.money < 100000000 then
 134.                             chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Nie posiadasz 100.000.000 Yang.")
 135.                         elseif pc.countitem(33400+ss) < 15 then
 136.                             chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Nie posiadasz odpowiedniej ilości Smoczych Kamieni. Wymagane: 15.")
 137.                         else
 138.                             pc.remove_item(33400+ss, 15)
 139.                             pc.changemoney(-100000000)
 140.                             pc.give_item2(33410+ss, 1)
 141.                             chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Poprawnie wytworzono Smoczą Runę.")
 142.                         end
 143.                     end
 144.                 end
 145.             elseif s == 2 then
 146.                 snn()
 147.                 say("Aby ulepszyć swoją Smoczą Duszę będziesz potrzebował ")
 148.                 say("odpowiednią ilość jednego ze Smoczych Kamieni:")
 149.                 say_item_vnum2(number(33401, 33405), "Jeden z pięciu Kamieni")
 150.                 say_reward("Na poziom mistyczny: 30")
 151.                 say_reward("Na poziom legendarny: 45")
 152.             elseif s == 3 then
 153.                 snn()
 154.                 say("Smocza Alchemia polega na wytworzeniu pięciu")
 155.                 say("rodzai Smoczych Run i ulepszeniu ich")
 156.                 say("do poziomu ostatecznego - legendarnego,")
 157.                 say("gdzie będą niezwykle silne w walce z przeciwieństwami.")
 158.                 say_reward("- Szmaragdowa (5%/10%/15% Silny na Potwory)")
 159.                 say_reward("- Onyksowa (5%/10%/15% Silny na Ludzi)")
 160.                 say_reward("- Rubinowa (1000, 2000, 3000 Maks. PŻ)")
 161.                 say_reward("- Szafirowa (5%/10%/15% Penetrujące Uderzenie)")
 162.                 say_reward("- Bursztynowa (5%/10%/15% Krytyczne Uderzenie)")
 163.                 say_item_vnum2(number(33431, 33435), "Przykładowa Legendarna Runa")
 164.                 wait()
 165.                 snn()
 166.                 say("Aby wytworzyć jedną z run:")
 167.                 say_item_vnum2(33411, "Smocza Runa")
 168.                 say("będziesz potrzebował:")
 169.                 say_item_vnum2(33401, "Wymagane: 15")
 170.                 say_reward("- 15x Smoczy Kamień ")
 171.                 say_reward("- 100.000.000 Yang")
 172.                 say_reward("Szansa powodzenia: 50%")
 173.             end
 174.         end
 175.         when 20001.take with item.get_vnum() >= 33411 and item.get_vnum() <= 33425 begin
 176.             local grade = system_smocza_alchemia.getGrade(item.vnum)
 177.             local count = 30
 178.             local money = 100000000
 179.             local newruna = item.get_vnum()+10
 180.             if item.vnum >= 33421 then
 181.                 count = 45
 182.                 money = 200000000
 183.             end
 184.             snn()
 185.             say("Aby ulepszyć swoją runę na lepszą:")
 186.             say_item_vnum2(newruna, "Nowa Smocza Runa")
 187.             say("będziesz potrzebował:")
 188.             say_item_vnum2(33400+grade, "Wymagane: "..count)
 189.             say_reward("- "..count.."x Smoczy Kamień ")
 190.             say_reward("- "..numtomoney(money).." Yang")
 191.             say_reward("Szansa powodzenia: 50%")
 192.             say()
 193.             say()
 194.             local s = select("Ulepsz Runę!", "Anuluj")
 195.             if s == 1 then
 196.                 if not pc.can_warp() then
 197.                     chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Nie możesz teraz tego zrobić, spróbuj za 10 sekund.")
 198.                 elseif pc.money < money then
 199.                     chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Nie posiadasz "..numtomoney(money).." Yang.")
 200.                 elseif pc.countitem(33400+grade) < count then
 201.                     chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Nie posiadasz odpowiedniej ilości Smoczych Kamieni. Wymagane: "..count..".")
 202.                 else
 203.                     if number(1, 100) <= 50 then
 204.                         pc.remove_item(33400+grade, count)
 205.                         if newruna < 33411 or newruna > 33435 then return end
 206.                         pc.give_item2(newruna, 1)
 207.                         item.remove_one()
 208.                         pc.changemoney(-money)
 209.                         chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Poprawnie ulepszono Smoczą Runę.")
 210.                     else
 211.                         pc.remove_item(33400+grade, count)
 212.                         pc.changemoney(-money)
 213.                         chat(chat_color("[Alchemik]", "blue").." Ulepszanie runy zakończyło się niepowodzeniem.")
 214.                     end
 215.                 end
 216.             end
 217.         end
 218.     end
 219. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top