SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 23rd, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <stdio.h>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. char rot(unsigned char c, int rot) { // detta är rotationsfunktionen. kan ta negativa eller positiva värden
 7.     cout << "this is value of c: " << c << '\n';
 8.     if (isalpha(c)) {
 9.         if (islower(c)) {
 10.             if (rot > 0) {
 11.                 if ((c + rot) > 122) { // om man "slår över" alltså att rotationen + värdet av c är över den tillåtna gränsen
 12.                     c += rot;
 13.                     c = c - 122; // gör -122 för att negera överslaget
 14.                     c += 97; // lägg till värdet som är början på lilla alfabetet
 15.                     cout << "c after rotation: " << c << '\n';
 16.                 }
 17.                 else {
 18.                     c += rot; // annars rotera vanligt
 19.                     cout << "c after rotation: " << c << '\n';
 20.                 }
 21.             }
 22.             if (rot < 0) { // om den är negativ
 23.                 if ((c + rot) < 97) { // om det går under alfabetet
 24.                     rot += (c - 97); // ta bort skillnaden från rotationen tills man kommer till början
 25.                     c = 122 + rot; //sista bokstaven minus den rotation som e kvar
 26.                     cout << "c after rotation: " << c << '\n';
 27.                 }
 28.                 else {
 29.                     c += rot; //annars rotera vanligt
 30.                     cout << "c after rotation: " << c << '\n';
 31.                 }
 32.             }
 33.         }
 34.         //samma för stor bokstav fast med andra värden
 35.         if (isupper(c)) {
 36.             if (rot > 0) {
 37.                 if ((c + rot) > 90) {
 38.                     c += rot;
 39.                     c = c - 90;
 40.                     c += 65;
 41.                 }
 42.                 else {
 43.                     c += rot;
 44.                 }
 45.             }
 46.             if (rot < 0) {
 47.                 if ((c + rot) < 65) {
 48.                     rot += (c - 65);
 49.                     c = 90 + rot;
 50.                 }
 51.                 else {
 52.                     c += rot;
 53.                 }
 54.             }
 55.  
 56.         }
 57.     }
 58.     c = c % 256;
 59.     return c;
 60. }
 61.  
 62. int main() {
 63.  
 64.     string inputstring;
 65.     string krypteringsstring;
 66.     string dekrypteradstring;
 67.     cout << "insert string to encrypt: ";
 68.     getline(cin, inputstring);
 69.  
 70.     int rotation = 13;
 71.     for (int i = 0; i < inputstring.length(); i++) {
 72.         if (i % 5 == 0 && i != 0) { //byt var femte
 73.             if (i % 10 == 0) { // byt till 13 varannan
 74.                 rotation = 13;
 75.             }
 76.             else { //annars byt till 7
 77.                 rotation = 7;
 78.             }
 79.         }
 80.         krypteringsstring += rot(inputstring.at(i), rotation);
 81.     }
 82.     //samma fast andra hållet
 83.     cout << krypteringsstring << '\n';
 84.     rotation = -13;
 85.     for (int i = 0; i < krypteringsstring.length(); i++) {
 86.         if (i % 5 == 0 && i != 0) {
 87.             if (i % 10 == 0) {
 88.                 rotation = -13;
 89.             }
 90.             else {
 91.                 rotation = -7;
 92.             }
 93.         }
 94.         dekrypteradstring += rot(krypteringsstring.at(i), rotation);
 95.     }
 96.     cout << dekrypteradstring;
 97.     cin.get();
 98.     return 0;
 99. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top