SHARE
TWEET

CV

Sanady Feb 25th, 2020 323 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. % Deedy - One Page Two Column Resume
 3. % LaTeX Template
 4. % Version 1.2 (16/9/2014)
 5. %
 6. % Original author:
 7. % Debarghya Das (http://debarghyadas.com)
 8. %
 9. % Original repository:
 10. % https://github.com/deedydas/Deedy-Resume
 11. %
 12. % IMPORTANT: THIS TEMPLATE NEEDS TO BE COMPILED WITH XeLaTeX
 13. %
 14. % This template uses several fonts not included with Windows/Linux by
 15. % default. If you get compilation errors saying a font is missing, find the line
 16. % on which the font is used and either change it to a font included with your
 17. % operating system or comment the line out to use the default font.
 18. %
 19. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 20. %
 21. % TODO:
 22. % 1. Integrate biber/bibtex for article citation under publications.
 23. % 2. Figure out a smoother way for the document to flow onto the next page.
 24. % 3. Add styling information for a "Projects/Hacks" section.
 25. % 4. Add location/address information
 26. % 5. Merge OpenFont and MacFonts as a single sty with options.
 27. %
 28. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 29. %
 30. % CHANGELOG:
 31. % v1.1:
 32. % 1. Fixed several compilation bugs with \renewcommand
 33. % 2. Got Open-source fonts (Windows/Linux support)
 34. % 3. Added Last Updated
 35. % 4. Move Title styling into .sty
 36. % 5. Commented .sty file.
 37. %
 38. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 39. %
 40. % Known Issues:
 41. % 1. Overflows onto second page if any column's contents are more than the
 42. % vertical limit
 43. % 2. Hacky space on the first bullet point on the second column.
 44. %
 45. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 46.  
 47.  
 48. \documentclass[]{deedy-resume-openfont}
 49. \usepackage{fancyhdr}
 50. \usepackage{graphicx}
 51.  
 52. \graphicspath{ {./images/} }
 53. \pagestyle{fancy}
 54. \fancyhf{}
 55. \begin{document}
 56. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 57. %
 58. %     LAST UPDATED DATE
 59. %
 60. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 61.  
 62. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 63. %
 64. %     TITLE NAME
 65. %
 66. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 67. \namesection{Rener}{Ivan}{ \urlstyle{same}\href{mailto:renerivan@outlook.com}{renerivan@outlook.com}\\
 68. +421 944 964 571
 69. }
 70.  
 71. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 72. %
 73. %     COLUMN ONE
 74. %
 75. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 76.  
 77. \begin{minipage}[t]{0.33\textwidth}
 78. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 79. %     EDUCATION
 80. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 81. \section{}
 82. \includegraphics[width=4cm]{photo1}
 83. \sectionsep
 84.  
 85. \section{Vzdelavanie}
 86.  
 87. \subsection{FEI STU}
 88. \descript{Bc stupeň}
 89. \location{Sept 2016 | Bratislava, Slovensko}
 90. \sectionsep
 91.  
 92. \subsection{Gymnázium Jána Kollára}
 93. \location{September 2012 - Máj 2016 | Báčsky Petrovec, Srbsko}
 94. \sectionsep
 95.  
 96. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 97. %     LINKS
 98. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 99.  
 100. \section{Linky}
 101. Facebook:// \href{https://www.facebook.com/ivan.rener1}{\bf ivan.rener1} \\
 102. Github:// \href{https://github.com/Sanady}{\bf Sanady}
 103.  
 104. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 105. %     COURSEWORK
 106. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 107.  
 108. \section{Kurzy}
 109. \subsection{Internet Certifikát}
 110. MERN Fullstack Developer \\
 111. Python Programming\\
 112. {\footnotesize \textit{\textbf{(from basic to advanced) }}} \\
 113. \sectionsep
 114.  
 115. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 116. %     SKILLS
 117. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 118.  
 119. \section{Znalosti}
 120. \subsection{Jazykové znalosti}
 121. Anglický jazyk - (C1) \\
 122. Srbský jazyk - (C2) \\
 123. Chorvátsky jazyk - (B1) \\
 124. Slovenský jazyk - (C2)
 125. \sectionsep
 126.  
 127. \subsection{Programovacie znalosti}
 128. \location{Viac ako 5000 linií:}
 129. \textbullet{} C/C++ \textbullet{}   JavaScript {\footnotesize \textit{\textbf{(ReactJS) }}} \textbullet{} Python \\
 130. \textbullet{} PHP \textbullet{} HTML/CSS \textbullet{} \LaTeX\ \\
 131. \location{Viac ako 2500 linií:}
 132. MySQL \textbullet{} Java \textbullet{} Delphi \textbullet{} C-sharp \\
 133. \location{Oboznamený:}
 134. \textbullet{} Android \textbullet{} Assembly \textbullet{} GIT \\
 135. \sectionsep
 136.  
 137. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 138. %
 139. %     COLUMN TWO
 140. %
 141. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 142.  
 143. \end{minipage}
 144. \hfill
 145. \begin{minipage}[t]{0.66\textwidth}
 146.  
 147. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 148. %     RESEARCH
 149. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 150.  
 151. \section{O mne}
 152. \subsection{Vlastnosti:}
 153. \location{Ako každý mladý človek, tak aj ja sa chcem zdokonaľovať v IT svete. Počítače a siete ma bavia od základnej školy. Aktuálne študujem na FEI STU Aplikovaná infomatika, tretí ročník a hľadám si brigádu v IT. Ako som pred písal, chcel by som dostáť čo viac praxy v odbore, zdokonaľovať svoje vedomosti, rovnako ako aj pomôcť  svojej skupine či už spoločnosti riasť na trhu. Rád komunikujem s ľudmi a som tímový hráč. Z druhej strany problémy viem riešiť aj samostatne, takže samostatnosť nebude chýbať.}  
 154. \sectionsep
 155.  
 156. \subsection{Záujmy:}
 157. \location{Rad cestujem, spoznávam nové kultúry, ľudí, jedlo. Venujem sa literatúre, čítam knihy najmä z oblasti programovania a IT administrácie. Zo športu obľubujem basketbal, 2 rokov som sa tiež venoval futbal. Sledujem verejné dianie, rovnako mám rad kultúru, dokumentárne a historické filmy.}
 158. \sectionsep
 159.  
 160. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 161. %     EXPERIENCE
 162. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 163.  
 164. \section{Priebeh zamestnaní}
 165. \runsubsection{Vega IT Sourcing}
 166. \descript{| Front-end developer }
 167. \location{Jún 2018 - August 2018 | Nový Sad, Srbská republika}
 168. \vspace{\topsep} % Hacky fix for awkward extra vertical space
 169. \begin{tightemize}
 170. \item Programovanie webových stránok v HTML, CSS a JavaScript.
 171. \item Opravovanie chýbových hlášok.
 172. \end{tightemize}
 173. \sectionsep
 174.  
 175. \runsubsection{VÚB, a.s.}
 176. \descript{| Visual Basic a JavaScript Programátor }
 177. \location{November 2018 – Jún 2019 | Bratislava, Slovenská republika}
 178. \begin{tightemize}
 179. \item Administrativná práca, prihlasovanie zamestnancou na rôzne kurzy.
 180. \item Opravovanie chýb v webovej aplikácií moodle, pomocou JavaScriptu.
 181. \item Automatizácia procesov v Excely pomocou Visual Basic-u.
 182. \end{tightemize}
 183. \sectionsep
 184.  
 185. \runsubsection{msg-life a.g. Slovakia}
 186. \descript{| Software Tester }
 187. \location{Oktober 2019 – Február 2020 | Bratislava, Slovenská republika}
 188. \begin{tightemize}
 189. \item Pracoval som ako tester na software-u pre materskú firmu v Nemecku. Software bol písaný v Visual Basic-u. Testovanie sa najprv robilo manualne a neskoršie sme prešli na automatické testovanie, ktoré som pisal.
 190. \end{tightemize}
 191. \sectionsep
 192.  
 193. \end{minipage}
 194. \end{document}  \documentclass[]{article}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top