Guest User

Untitled

a guest
Dec 24th, 2015
1,679
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. format dla programu Paint.net
  2. http://hostuje.net/file.php?id=30ae3289eb61b9f2b1280e8b520f9e06
  3. format dla programu GIMP (przy pomocy odpowiedniego pluginu można zaimportować do Adobe Photoshop)
  4. http://hostuje.net/file.php?id=239e49981f710373b908bbd664b11318
  5.  
  6. Plan należy odczytywać przy pomocy warstw. - Wyświetlamy tylko tło i linię która nas interesuje. W "normalny" sposób plan jest nieczytelny.
  7.  
  8. Miłej jazdy!
  9. pause1
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×