SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 22nd, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. javascript: /* @name: Rooftochten @author: Warre @description: Stuur je rooftochten snel en slim */
 2.  
 3. /* Instellingen */
 4. // Maximale looptijd van de rooftochten voor elk soort dorp uitgedrukt in uren
 5. var runtimes = {
 6.     'off' : 4,
 7.     'def': 4
 8. };
 9.  
 10. // De eenheden die gebruikt mogen worden om te versturen met de nodige informatie (haul = hoe veel gs een eenheid kan dragen, type = off / def)
 11. var    units = {
 12.     'sword': {'haul': 15, 'type': 'def'},
 13.     'spear': {'haul': 25, 'type': 'def'},
 14.     'axe': {'haul': 10, 'type': 'off'},
 15.     'archer': {'haul': 10, 'type': 'def'},
 16.     'heavy': {'haul': 50, 'type': 'def'},
 17.     'light': {'haul': 80, 'type': 'off'},
 18.     'marcher': {'haul': 50, 'type': 'off'}
 19. };
 20. /* Einde Instellingen */
 21.  
 22. var $content = $('#scavenge_screen');
 23. if ($content.length > 0) {
 24.         var $btns = $content.find('.btn-default').not('.btn-disabled, .unlock-button');
 25.         var    haul = 0;
 26.         var type = {'off': 0, 'def': 0};
 27.  
 28.         for (var prop in units) {
 29.             var amount = parseInt($content.find('.units-entry-all[data-unit="' + prop + '"]').text().match(/\d+/));
 30.  
 31.             haul = haul + parseInt(amount * units[prop].haul);
 32.             type[units[prop].type] = type[units[prop].type] + amount;
 33.         }
 34.  
 35.         if ($btns.length > 0 && haul > 0) {
 36.             var $btn = $btns.last();
 37.             var current = $btn.closest('.scavenge-option').find('.title').text().trim();
 38.             var scavengeObject = JSON.parse($('html').find('script:contains("ScavengeScreen")').html().match(/\{.*\:\{.*\:.*\}\}/g)[0]);
 39.             var scavengeIndex = {'Flegmatische  Fielt': '1', 'Bescheiden Bandieten': '2', 'Slimme Speurders': '3', 'Reuze Rovers': '4'};
 40.             var scavangeInfo = scavengeObject[scavengeIndex[current]];
 41.             var troop_type = (type.off > type.def) ? 'off' : 'def';
 42.             var runtime = runtimes[troop_type] * 60 * 60;
 43.             var loot = Math.pow(Math.pow(((runtime / scavangeInfo.duration_factor) - scavangeInfo.duration_initial_seconds), (1 / scavangeInfo.duration_exponent)) / 100, 1/2) / scavangeInfo.loot_factor;
 44.             var send = 0;
 45.  
 46.             for (var prop in units) {
 47.                 var ui = $('.unitsInput[name="' + prop + '"]');
 48.                 var needed = Math.round(loot / units[prop].haul);
 49.                 var max = parseInt($content.find('.units-entry-all[data-unit="' + prop + '"]').text().match(/\d+/));
 50.  
 51.                 if (needed > max) {
 52.                     ui.val(max).trigger('change');
 53.                     loot = loot - (max * units[prop].haul);
 54.                     send = send + max;
 55.                 } else {
 56.                     ui.val(needed).trigger('change');
 57.                     send = send + needed;
 58.                     break;
 59.                 }
 60.             }
 61.  
 62.             if (send >= 10) {
 63.                 $btn.trigger('click');
 64.             } else {
 65.                 $('.arrowRight, .groupRight').trigger('click');
 66.             }
 67.         } else {
 68.             $('.arrowRight, .groupRight').trigger('click');
 69.         }
 70. } else {
 71.     location.href = game_data.link_base_pure + 'place&mode=scavenge';
 72. }
 73. void(0);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top