SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 18th, 2019 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function aukcjeKup(p: player , a: integer ):
 2.     wait 5 tick
 3.     open chest with 3 rows named "    &5&lPotwierdz swoj zakup" to {_p}
 4.     format slot 22 of {_p} with gold block named "&6Stan twoich punkt贸w:&l %{aukcjapunkty::%{_p}%}%" with lore "&eKoszt przedmiotu:&l %{aukcja::%{_a}%.koszt}%" to be unstealable
 5.     format slot 13 of {_p} with {aukcja::%{_a}%} to be unstealable
 6.     format slot 10 of {_p} with red wool named "&c&lNIE" with lore "&cRezygnuje" to close
 7.     format slot 16 of {_p} with light green wool named "&a&lTAK" with lore "&7Czy napewno chcesz kupic||&7ten item za &a&l%{aukcja::%{_a}%.koszt}% punkt贸w?" to close then run [run {_p} command "/kupiono %{_a}%" as op]
 8.  
 9. function aukcjeKupiono(p: player , a: integer ):   
 10.     if {aukcjapunkty::%{_p}%} is greater than or equal to {aukcja::%{_a}%.koszt}:
 11.         wait 3 tick
 12.         set lore of {aukcja::%{_a}%} to {aukcja::%{_a}%.lore}
 13.         delete {aukcja::limit.%{aukcja::%{_a}%.wlasciciel}%}
 14.         give {aukcja::%{_a}%} to {_p}
 15.         add {aukcja::%{_a}%.koszt} to {aukcjapunkty::%{aukcja::%{_a}%.wlasciciel}%}
 16.         send "&a&lPrzedmiot zostal sprzedany, dodano &6&l%{aukcja::%{_a}%.koszt}% &a&lpunkt贸w do konta" to {aukcja::%{_a}%.wlasciciel}
 17.         delete {aukcja::%{_a}%.wlasciciel}
 18.         remove {aukcja::%{_a}%.koszt} from {aukcjapunkty::%{_p}%}
 19.         set {aukcja::%{_a}%} to false
 20.         send "&a&lKupiles przedmiot za &6&l%{aukcja::%{_a}%.koszt}% &a&lpunkt贸w" to {_p}
 21.         delete {aukcja::%{_a}%.koszt}
 22.     else:
 23.         send "&c&lNie masz tylu punkt贸w aby to kupic" to {_p}
 24.  
 25. options: #itemy oddzielac "or" a nie spacj膮 albo przecinkiem
 26.     itemy: bedrock
 27.     delay: 15 #ile trwa aukcja (w minutach)
 28.     ilosc: 5 #ilosc punktow po pierwszym wejsciu
 29.     iloscs: 5 #ilosc punktow tracona po smierci
 30.     iloscz: 5 #ilosc punktow zyskiwana po zabiciu
 31.  
 32.    
 33. on first join:
 34.     set {aukcjapunkty::%player%} to {@ilosc}
 35. on join:
 36.     if {aukcjapunkty::%player%} is not set:
 37.         set {aukcjapunkty::%player%} to {@ilosc}
 38. on load:
 39.     broadcast "&6Autor skryptu na aukcje: &b&lGRZYBEEK"
 40. every 1 hour:
 41.     broadcast "&6Autor skryptu na aukcje: &b&lGRZYBEEK"
 42.        
 43. on death of player:
 44.     if attacker is a player:
 45.         remove {@iloscs} from {aukcjapunkty::%victim%}
 46.         add {@iloscz} to {aukcjapunkty::%attacker%}
 47.    
 48. command /aukcje:
 49.     aliases: ah
 50.     trigger:
 51.         wait 3 ticks
 52.         open chest with 6 rows named "               &5&lAukcje" to player
 53.         format slot 0 of player with {aukcja::0} to close then run [run player command "/aukcjekup 0" as op]
 54.         format slot 1 of player with {aukcja::1} to close then run [run player command "/aukcjekup 1" as op]
 55.         format slot 2 of player with {aukcja::2} to close then run [run player command "/aukcjekup 2" as op]
 56.         format slot 3 of player with {aukcja::3} to close then run [run player command "/aukcjekup 3" as op]
 57.         format slot 4 of player with {aukcja::4} to close then run [run player command "/aukcjekup 4" as op]
 58.         format slot 5 of player with {aukcja::5} to close then run [run player command "/aukcjekup 5" as op]
 59.         format slot 6 of player with {aukcja::6} to close then run [run player command "/aukcjekup 6" as op]
 60.         format slot 7 of player with {aukcja::7} to close then run [run player command "/aukcjekup 7" as op]
 61.         format slot 8 of player with {aukcja::8} to close then run [run player command "/aukcjekup 8" as op]
 62.         format slot 9 of player with {aukcja::9} to close then run [run player command "/aukcjekup 9" as op]
 63.         format slot 10 of player with {aukcja::10} to close then run [run player command "/aukcjekup 10" as op]
 64.         format slot 11 of player with {aukcja::11} to close then run [run player command "/aukcjekup 11" as op]
 65.         format slot 12 of player with {aukcja::12} to close then run [run player command "/aukcjekup 12" as op]
 66.         format slot 13 of player with {aukcja::13} to close then run [run player command "/aukcjekup 13" as op]
 67.         format slot 14 of player with {aukcja::14} to close then run [run player command "/aukcjekup 14" as op]
 68.         format slot 15 of player with {aukcja::15} to close then run [run player command "/aukcjekup 15" as op]
 69.         format slot 16 of player with {aukcja::16} to close then run [run player command "/aukcjekup 16" as op]
 70.         format slot 17 of player with {aukcja::17} to close then run [run player command "/aukcjekup 17" as op]
 71.         format slot 18 of player with {aukcja::18} to close then run [run player command "/aukcjekup 18" as op]
 72.         format slot 19 of player with {aukcja::19} to close then run [run player command "/aukcjekup 19" as op]
 73.         format slot 20 of player with {aukcja::20} to close then run [run player command "/aukcjekup 20" as op]
 74.         format slot 21 of player with {aukcja::21} to close then run [run player command "/aukcjekup 21" as op]
 75.         format slot 22 of player with {aukcja::22} to close then run [run player command "/aukcjekup 22" as op]
 76.         format slot 23 of player with {aukcja::23} to close then run [run player command "/aukcjekup 23" as op]
 77.         format slot 24 of player with {aukcja::24} to close then run [run player command "/aukcjekup 24" as op]
 78.         format slot 25 of player with {aukcja::25} to close then run [run player command "/aukcjekup 25" as op]
 79.         format slot 26 of player with {aukcja::26} to close then run [run player command "/aukcjekup 26" as op]
 80.         format slot 27 of player with {aukcja::27} to close then run [run player command "/aukcjekup 27" as op]
 81.         format slot 28 of player with {aukcja::28} to close then run [run player command "/aukcjekup 28" as op]
 82.         format slot 29 of player with {aukcja::29} to close then run [run player command "/aukcjekup 29" as op]
 83.         format slot 30 of player with {aukcja::30} to close then run [run player command "/aukcjekup 30" as op]
 84.         format slot 31 of player with {aukcja::31} to close then run [run player command "/aukcjekup 31" as op]
 85.         format slot 32 of player with {aukcja::32} to close then run [run player command "/aukcjekup 32" as op]
 86.         format slot 33 of player with {aukcja::33} to close then run [run player command "/aukcjekup 33" as op]
 87.         format slot 34 of player with {aukcja::34} to close then run [run player command "/aukcjekup 34" as op]
 88.         format slot 35 of player with {aukcja::35} to close then run [run player command "/aukcjekup 35" as op]
 89.        
 90.         format slot 45 of player with glowing bars named "&4&l  " with lore " " to be unstealable
 91.         format slot 46 of player with glowing bars named "&4&l  " with lore " " to be unstealable
 92.         format slot 47 of player with glowing bars named "&4&l  " with lore " " to be unstealable
 93.         format slot 48 of player with glowing bars named "&4&l  " with lore " " to be unstealable
 94.         format slot 49 of player with gold block named "&2&lStan punktow" with lore "&7Masz &a%{aukcjapunkty::%player%}% &7punktow" to be unstealable
 95.         format slot 50 of player with glowing bars named "&4&l  " with lore " " to be unstealable
 96.         format slot 51 of player with glowing bars named "&4&l  " with lore " " to be unstealable
 97.         format slot 52 of player with glowing bars named "&4&l  " with lore " " to be unstealable
 98.         format slot 44 of player with light green dye named "&a&lNastepna strona " with lore "&7Kliknij aby przejsc do nastepnej strony " to be unstealable
 99.         format slot 53 of player with barrier named "&4&lWyjdz" with lore "||&7&lKliknij aby wylaczyc to okienko" to close
 100. every 1 minute:
 101.     remove 1 from {aukcja::0.delay}
 102.     set line 8 of lore of {aukcja::0} to "&eWygasa za: &c&l%{aukcja::0.delay}% min"
 103.     if {aukcja::0.delay} is equal to 1:
 104.         send "&c&lZostala 1 minuta do konca twojej aukcji!" to {aukcja::0.wlasciciel}
 105.         send "&c&lUpewnij sie ze masz miejsce w eq!" to {aukcja::0.wlasciciel}
 106.     if {aukcja::0.delay} is equal to 0:
 107.         set lore of {aukcja::0} to {aukcja::0.lore}
 108.         give {aukcja::0} to {aukcja::0.wlasciciel}
 109.         delete {aukcja::limit.%{aukcja::0.wlasciciel}%}
 110.         send "&6&lAukcja sie skonczyla lecz nikt nie kupil przedmiotu" to {aukcja::0.wlasciciel}
 111.         set {aukcja::0} to false
 112.     loop 40 times:
 113.         remove 1 from {aukcja::%loop-number%.delay}
 114.         set line 8 of lore of {aukcja::%loop-number%} to "&eWygasa za: &c&l%{aukcja::%loop-number%.delay}% min"
 115.         if {aukcja::%loop-number%.delay} is equal to 1:
 116.             send "&c&lZostala 1 minuta do konca twojej aukcji!" to {aukcja::%loop-number%.wlasciciel}
 117.             send "&c&lUpewnij sie ze masz miejsce w eq!" to {aukcja::%loop-number%.wlasciciel}
 118.         if {aukcja::%loop-number%.delay} is equal to 0:
 119.             set lore of {aukcja::%loop-number%} to {aukcja::%loop-number%.lore}
 120.             delete {aukcja::limit.%{aukcja::%loop-number%.wlasciciel}%}
 121.             give {aukcja::%loop-number%} to {aukcja::%loop-number%.wlasciciel}
 122.             send "&6&lAukcja sie skonczyla lecz nikt nie kupil przedmiotu" to {aukcja::%loop-number%.wlasciciel}
 123.             set {aukcja::%loop-number%} to false
 124.  
 125.        
 126. command /aukcja [<text>] [<number>]:
 127.     aliases: a
 128.     trigger:
 129.         if arg 1 is "dodaj":
 130.             if arg 2 is greater than 0:
 131.                 if {aukcja::limit.%player%} is not set:
 132.                     player is not holding air or {@itemy}:
 133.                         if {aukcja::0} is false:
 134.                             set {aukcja::0} to tool of player
 135.                             set {aukcja::0.%player%} to tool of player
 136.                             set {aukcja::0.wlasciciel} to player
 137.                             set {gracz} to player
 138.                             set {aukcja::0.lore} to lore of tool
 139.                             set {aukcja::limit.%player%} to true
 140.                             send "&7&l>> &6&lWstawiles swoj przedmiot na aukcje" to player
 141.                             remove {aukcja::0} from player
 142.                             set {aukcja::0.koszt} to arg 2
 143.                             set {aukcja::0.delay} to {@delay}
 144.                             set line 5 of lore of {aukcja::0} to "&6==========================="
 145.                             set line 6 of lore of {aukcja::0} to "&ePrzedmiot dodany przez &l%player%"
 146.                             set line 7 of lore of {aukcja::0} to "&eKoszt przedmiotu: &a&l%{aukcja::0.koszt}% punkt贸w "
 147.                             set line 8 of lore of {aukcja::0} to "&eWygasa za: &c&l%{aukcja::0.delay}% min"
 148.                             set line 9 of lore of {aukcja::0} to "&6==========================="
 149.                         else:
 150.                             set {liczba} to 0
 151.                             while {aukcja::%{liczba}%} is not false:
 152.                                 add 1 to {liczba}
 153.                                 if {aukcja::%{liczba}%} is false:
 154.                                     set {aukcja::%{liczba}%} to tool of player
 155.                                     set {aukcja::%{liczba}%.%player%} to tool of player
 156.                                     set {aukcja::%{liczba}%.wlasciciel} to player
 157.                                     set {aukcja::%{liczba}%.lore} to lore of tool
 158.                                     set {aukcja::limit.%player%} to true
 159.                                     set {gracz} to player
 160.                                     send "&7&l>> &6&lWstawiles swoj przedmiot na aukcje" to player
 161.                                     remove {aukcja::%{liczba}%} from player
 162.                                     set {aukcja::%{liczba}%.koszt} to arg 2
 163.                                     set {aukcja::%{liczba}%.delay} to {@delay}
 164.                                     set line 5 of lore of {aukcja::%{liczba}%} to "&6==========================="
 165.                                     set line 6 of lore of {aukcja::%{liczba}%} to "&ePrzedmiot dodany przez &l%player%"
 166.                                     set line 7 of lore of {aukcja::%{liczba}%} to "&eKoszt przedmiotu: &a&l%{aukcja::%{liczba}%.koszt}% punkt贸w "
 167.                                     set line 8 of lore of {aukcja::%{liczba}%} to "&eWygasa za: &c&l%{aukcja::%{liczba}%.delay}% min"
 168.                                     set line 9 of lore of {aukcja::%{liczba}%} to "&6==========================="
 169.                                     stop
 170.                             if {aukcja::35} is not false:
 171.                                 send "&6&lNa aukcji nie ma miejsca, poczekaj chwile i sprobuj ponownie" to player
 172.                                 stop
 173.                                
 174.                     else:
 175.                         if player is holding air or {@itemy}:
 176.                             send "&c&lZly przedmiot!"
 177.                             stop
 178.                 else:
 179.                     send "&c&lLimit przedmiotow na aukcji to 1" to player
 180.                     stop
 181.                    
 182.             else:
 183.                 if arg 2 is less than 1:
 184.                     if player is not holding air or {@itemy}:
 185.                         send "&c&lCena musi byc wieksza niz 0"
 186.                 if arg 2 is not set:
 187.                     send "&a&l/aukcja dodaj <cena>"
 188.                    
 189.                
 190.            
 191.            
 192. command /aukcjekup [<text>]:
 193.     permission: aukcje.kup #niedodawac
 194.     trigger:
 195.         if {aukcja::0} is not false:
 196.             if arg 1 is "0":
 197.                 wait 5 tick
 198.                 open chest with 3 rows named "    &5&lPotwierdz swoj zakup" to player
 199.                 format slot 22 of player with gold block named "&6Stan twoich punkt贸w:&l %{aukcjapunkty::%player%}%" with lore "&eKoszt przedmiotu:&l %{aukcja::0.koszt}%" to be unstealable
 200.                 format slot 13 of player with {aukcja::0} to be unstealable
 201.                 format slot 10 of player with red wool named "&c&lNIE" with lore "&cRezygnuje" to close
 202.                 format slot 16 of player with light green wool named "&a&lTAK" with lore "&7Czy napewno chcesz kupic||&7ten item za &a&l%{aukcja::0.koszt}% punkt贸w?" to close then run [run player command "/kupiono 0" as op]
 203.         if {aukcja::1} is not false:
 204.             if arg 1 is "1":
 205.                 aukcjeKup(player, 1 )
 206.         if {aukcja::2} is not false:
 207.             if arg 1 is "2":
 208.                 aukcjeKup(player, 2 )
 209.         if {aukcja::3} is not false:
 210.             if arg 1 is "3":
 211.                 aukcjeKup(player, 3 )
 212.         if {aukcja::4} is not false:
 213.             if arg 1 is "4":
 214.                 aukcjeKup(player, 4 )
 215.         if {aukcja::5} is not false:
 216.             if arg 1 is "5":
 217.                 aukcjeKup(player, 5 )
 218.         if {aukcja::6} is not false:
 219.             if arg 1 is "6":
 220.                 aukcjeKup(player, 6 )
 221.         if {aukcja::7} is not false:
 222.             if arg 1 is "7":
 223.                 aukcjeKup(player, 7 )
 224.         if {aukcja::8} is not false:
 225.             if arg 1 is "8":
 226.                 aukcjeKup(player, 8 )
 227.         if {aukcja::9} is not false:
 228.             if arg 1 is "9":
 229.                 aukcjeKup(player, 9 )
 230.         if {aukcja::10} is not false:
 231.             if arg 1 is "10":
 232.                 aukcjeKup(player, 10 )
 233.         if {aukcja::11} is not false:
 234.             if arg 1 is "11":
 235.                 aukcjeKup(player, 11 )
 236.         if {aukcja::12} is not false:
 237.             if arg 1 is "12":
 238.                 aukcjeKup(player, 12 )
 239.         if {aukcja::13} is not false:
 240.             if arg 1 is "13":
 241.                 aukcjeKup(player, 13 )
 242.         if {aukcja::14} is not false:
 243.             if arg 1 is "14":
 244.                 aukcjeKup(player, 14 )
 245.         if {aukcja::15} is not false:
 246.             if arg 1 is "15":
 247.                 aukcjeKup(player, 15 )
 248.         if {aukcja::16} is not false:
 249.             if arg 1 is "16":
 250.                 aukcjeKup(player, 16 )
 251.         if {aukcja::17} is not false:
 252.             if arg 1 is "17":
 253.                 aukcjeKup(player, 17 )
 254.         if {aukcja::18} is not false:
 255.             if arg 1 is "18":
 256.                 aukcjeKup(player, 18 )
 257.         if {aukcja::19} is not false:
 258.             if arg 1 is "19":
 259.                 aukcjeKup(player, 19 )
 260.         if {aukcja::20} is not false:
 261.             if arg 1 is "20":
 262.                 aukcjeKup(player, 20 )
 263.         if {aukcja::21} is not false:
 264.             if arg 1 is "21":
 265.                 aukcjeKup(player, 21 )
 266.         if {aukcja::22} is not false:
 267.             if arg 1 is "22":
 268.                 aukcjeKup(player, 22 )
 269.         if {aukcja::23} is not false:
 270.             if arg 1 is "23":
 271.                 aukcjeKup(player, 23 )
 272.         if {aukcja::24} is not false:
 273.             if arg 1 is "24":
 274.                 aukcjeKup(player, 24 )
 275.         if {aukcja::25} is not false:
 276.             if arg 1 is "25":
 277.                 aukcjeKup(player, 25 )
 278.         if {aukcja::26} is not false:
 279.             if arg 1 is "26":
 280.                 aukcjeKup(player, 26 )
 281.         if {aukcja::27} is not false:
 282.             if arg 1 is "27":
 283.                 aukcjeKup(player, 27 )
 284.         if {aukcja::28} is not false:
 285.             if arg 1 is "28":
 286.                 aukcjeKup(player, 28 )
 287.         if {aukcja::29} is not false:
 288.             if arg 1 is "29":
 289.                 aukcjeKup(player, 29 )
 290.         if {aukcja::30} is not false:
 291.             if arg 1 is "30":
 292.                 aukcjeKup(player, 30 )
 293.         if {aukcja::31} is not false:
 294.             if arg 1 is "31":
 295.                 aukcjeKup(player, 31 )
 296.         if {aukcja::32} is not false:
 297.             if arg 1 is "32":
 298.                 aukcjeKup(player, 32 )
 299.         if {aukcja::33} is not false:
 300.             if arg 1 is "33":
 301.                 aukcjeKup(player, 33 )
 302.         if {aukcja::34} is not false:
 303.             if arg 1 is "34":
 304.                 aukcjeKup(player, 34 )
 305.         if {aukcja::35} is not false:
 306.             if arg 1 is "35":
 307.                 aukcjeKup(player, 35 )
 308.        
 309. command /kupiono [<text>]:
 310.     permission: aukcje.kupiono #niedodawac
 311.     trigger:
 312.         if arg 1 is "0":
 313.             if {aukcjapunkty::%player%} is greater than or equal to {aukcja::0.koszt}:
 314.                 wait 3 tick
 315.                 set lore of {aukcja::0} to {aukcja::0.lore}
 316.                 delete {aukcja::limit.%{aukcja::0.wlasciciel}%}
 317.                 give {aukcja::0} to the player
 318.                 add {aukcja::0.koszt} to {aukcjapunkty::%{aukcja::0.wlasciciel}%}
 319.                 send "&a&lPrzedmiot zostal sprzedany, dodano &6&l%{aukcja::0.koszt}% &a&lpunkt贸w do konta" to {aukcja::0.wlasciciel}
 320.                 delete {aukcja::0.wlasciciel}
 321.                 remove {aukcja::0.koszt} from {aukcjapunkty::%player%}
 322.                 set {aukcja::0} to false
 323.                 send "&a&lKupiles przedmiot za &6&l%{aukcja::0.koszt}% &a&lpunkt贸w" to player
 324.                 delete {aukcja::0.koszt}
 325.                 delete {aukcja::0.schowek}
 326.             else:
 327.                 send "&c&lNie masz tylu punkt贸w aby to kupic" to player
 328.         if arg 1 is "1":
 329.             aukcjeKupiono(player, 1 )
 330.         if arg 1 is "2":
 331.             aukcjeKupiono(player, 2 )
 332.         if arg 1 is "3":
 333.             aukcjeKupiono(player, 3 )
 334.         if arg 1 is "4":
 335.             aukcjeKupiono(player, 4 )
 336.         if arg 1 is "5":
 337.             aukcjeKupiono(player, 5 )
 338.         if arg 1 is "6":
 339.             aukcjeKupiono(player, 6 )
 340.         if arg 1 is "7":
 341.             aukcjeKupiono(player, 7 )
 342.         if arg 1 is "8":
 343.             aukcjeKupiono(player, 8 )
 344.         if arg 1 is "9":
 345.             aukcjeKupiono(player, 9 )
 346.         if arg 1 is "10":
 347.             aukcjeKupiono(player, 10 )
 348.         if arg 1 is "11":
 349.             aukcjeKupiono(player, 11 )
 350.         if arg 1 is "12":
 351.             aukcjeKupiono(player, 12 )
 352.         if arg 1 is "13":
 353.             aukcjeKupiono(player, 13 )
 354.         if arg 1 is "14":
 355.             aukcjeKupiono(player, 14 )
 356.         if arg 1 is "15":
 357.             aukcjeKupiono(player, 15 )
 358.         if arg 1 is "16":
 359.             aukcjeKupiono(player, 16 )
 360.         if arg 1 is "17":
 361.             aukcjeKupiono(player, 17 )
 362.         if arg 1 is "18":
 363.             aukcjeKupiono(player, 18 )
 364.         if arg 1 is "19":
 365.             aukcjeKupiono(player, 19 )
 366.         if arg 1 is "20":
 367.             aukcjeKupiono(player, 20 )
 368.         if arg 1 is "21":
 369.             aukcjeKupiono(player, 21 )
 370.         if arg 1 is "22":
 371.             aukcjeKupiono(player, 22 )
 372.         if arg 1 is "23":
 373.             aukcjeKupiono(player, 23 )
 374.         if arg 1 is "24":
 375.             aukcjeKupiono(player, 24 )
 376.         if arg 1 is "25":
 377.             aukcjeKupiono(player, 25 )
 378.         if arg 1 is "26":
 379.             aukcjeKupiono(player, 26 )
 380.         if arg 1 is "27":
 381.             aukcjeKupiono(player, 27 )
 382.         if arg 1 is "28":
 383.             aukcjeKupiono(player, 28 )
 384.         if arg 1 is "29":
 385.             aukcjeKupiono(player, 29 )
 386.         if arg 1 is "30":
 387.             aukcjeKupiono(player, 30 )
 388.         if arg 1 is "31":
 389.             aukcjeKupiono(player, 31 )
 390.         if arg 1 is "32":
 391.             aukcjeKupiono(player, 32 )
 392.         if arg 1 is "33":
 393.             aukcjeKupiono(player, 33 )
 394.         if arg 1 is "34":
 395.             aukcjeKupiono(player, 34 )
 396.         if arg 1 is "35":
 397.             aukcjeKupiono(player, 35 )
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top