SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 4th, 2018 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 02.08.2018
 2. Uruchomiony przez Aniol (administrator)  DESKTOP-L527MF9 (04-08-2018 17:39:48)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Aniol\AppData\Local\Temp\scoped_dir3948_14559
 4. Załadowane profile: Aniol (Dostępne profile: Aniol)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1803 17134.191 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0331246.inf_amd64_7dbd15b8c381571a\B330925\atiesrxx.exe
 15. (AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0331246.inf_amd64_7dbd15b8c381571a\B330925\atieclxx.exe
 16. (Hi-Rez Studios) C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe
 17. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1807.18075-0\MsMpEng.exe
 18. (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
 19. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
 20. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler64.exe
 21. (SoundMixer) C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe
 22. (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\amddvr.exe
 23. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.18061.13911.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
 24. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1807.18075-0\NisSrv.exe
 25. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 26. (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\amdow.exe
 27. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2018.18051.18420.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
 28. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11807.1001.13.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe
 29. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 30. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 31. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera_crashreporter.exe
 32. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 33. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 34. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 35. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 36. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 37. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 38. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\54.0.2952.64\opera.exe
 39. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 40.  
 41. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 42.  
 43. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 44.  
 45. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 46. HKU\S-1-5-21-1114192196-1895670618-3681965731-1001\...\MountPoints2: F - "F:\setup.exe"
 47. HKU\S-1-5-21-1114192196-1895670618-3681965731-1001\...\Winlogon: [Shell] C:\Windows\System32\cmd.exe [273920 2018-04-12] (Microsoft Corporation) <==== UWAGA
 48. HKU\S-1-5-21-1114192196-1895670618-3681965731-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist "C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" ( start /MIN "" "C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
 49. GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
 50.  
 51. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 52.  
 53. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 54.  
 55. Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
 56. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 57. Tcpip\..\Interfaces\{598e15a4-999c-4032-a2c3-3b914e76a613}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 58.  
 59. Internet Explorer:
 60. ==================
 61. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
 62. HKU\S-1-5-21-1114192196-1895670618-3681965731-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE03&ocid=UE03DHP
 63.  
 64. Edge:
 65. ======
 66. Edge Extension: (Brak nazwy) -> EdgeExtension_37833NikRollsuBlockOrigin_f8jsg5mm64m62 => C:\Program Files\WindowsApps\37833NikRolls.uBlockOrigin_1.15.24.0_neutral__f8jsg5mm64m62 [2018-06-27]
 67.  
 68. FireFox:
 69. ========
 70. FF DefaultProfile: 256m2o9s.default
 71. FF ProfilePath: C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\256m2o9s.default [2018-08-04]
 72. FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\256m2o9s.default -> about:home
 73. FF Extension: (h264ify) - C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\256m2o9s.default\Extensions\jid1-TSgSxBhncsPBWQ@jetpack.xpi [2018-08-03]
 74. FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\256m2o9s.default\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2018-07-23]
 75. FF Extension: (Page Translate) - C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\256m2o9s.default\Extensions\{087ef4e1-4286-4be6-9aa3-8d6c420ee1db}.xpi [2018-08-02]
 76. FF Extension: (No Coin - Block miners on the web!) - C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\256m2o9s.default\Extensions\{5657c026-efc3-4860-b43b-16e4eaa8a9aa}.xpi [2018-07-23]
 77. FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_30_0_0_134.dll [2018-08-02] ()
 78. FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-08-02] ()
 79. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-07-25] (Google Inc.)
 80. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-07-25] (Google Inc.)
 81.  
 82. Chrome:
 83. =======
 84. CHR Profile: C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-04]
 85. CHR Extension: (Tłumacz Google) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb [2018-07-25]
 86. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-07-25]
 87. CHR Extension: (h264ify) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aleakchihdccplidncghkekgioiakgal [2018-08-03]
 88. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-07-25]
 89. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-07-25]
 90. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-07-25]
 91. CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2018-07-25]
 92. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-07-25]
 93. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-07-25]
 94. CHR Extension: (No Coin - Block miners on the web!) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gojamcfopckidlocpkbelmpjcgmbgjcl [2018-07-25]
 95. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-07-25]
 96. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-07-25]
 97. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-07-25]
 98.  
 99. Opera:
 100. =======
 101. OPR Extension: (h264ify) - C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\aleakchihdccplidncghkekgioiakgal [2018-08-04]
 102. OPR Extension: (Install Chrome Extensions) - C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kipjbhgniklcnglfaldilecjomjaddfi [2018-08-04]
 103.  
 104. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 105.  
 106. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 107.  
 108. R2 AMD External Events Utility; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0331246.inf_amd64_7dbd15b8c381571a\B330925\atiesrxx.exe [473904 2018-07-19] (AMD)
 109. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [780928 2018-08-04] (EasyAntiCheat Ltd)
 110. U2 HiPatchService; C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe [9728 2018-06-11] (Hi-Rez Studios) [Brak podpisu cyfrowego]
 111. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4737448 2018-07-15] (Microsoft Corporation)
 112. S4 ssh-agent; C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 113. R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1807.18075-0\NisSrv.exe [3905952 2018-07-31] (Microsoft Corporation)
 114. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1807.18075-0\MsMpEng.exe [110944 2018-07-31] (Microsoft Corporation)
 115.  
 116. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 117.  
 118. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 119.  
 120. S0 amdkmafd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmafd.sys [49448 2016-08-18] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 121. R3 amdkmdag; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0331246.inf_amd64_7dbd15b8c381571a\B330925\atikmdag.sys [44331304 2018-07-19] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 122. R3 amdkmdap; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0331246.inf_amd64_7dbd15b8c381571a\B330925\atikmpag.sys [559408 2018-07-19] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 123. R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [73976 2015-06-04] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 124. R3 AtiHDAudioService; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [107496 2018-05-28] (Advanced Micro Devices)
 125. S3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-07-09] (Disc Soft Ltd)
 126. S3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-07-09] (Disc Soft Ltd)
 127. R3 MTsensor; C:\Windows\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [17280 2013-05-17] ()
 128. S3 smbdirect; C:\Windows\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [152064 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 129. S3 TesSafe; C:\Windows\system32\TesSafe.sys [1143400 2018-07-09] (TENCENT)
 130. S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46584 2018-07-31] (Microsoft Corporation)
 131. R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [340008 2018-07-31] (Microsoft Corporation)
 132. R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61992 2018-07-31] (Microsoft Corporation)
 133. S3 xhunter1; C:\Windows\xhunter1.sys [48368 2018-06-22] (Wellbia.com Co., Ltd.)
 134. S2 memudrv; \??\C:\Games\memu\Microvirt\MEmuHyperv\MEmuDrv.sys [X]
 135. S3 X6va062; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va062 [X]
 136.  
 137. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 138.  
 139. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 140.  
 141.  
 142. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 143.  
 144. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 145.  
 146. 2018-08-04 17:39 - 2018-08-04 17:39 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\Aniol\Desktop\FRST64.exe
 147. 2018-08-04 17:39 - 2018-08-04 17:39 - 000000000 ____D C:\FRST
 148. 2018-08-04 15:49 - 2018-08-04 15:50 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 149. 2018-08-04 15:49 - 2018-08-04 15:49 - 007407312 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Aniol\Desktop\AdwCleaner.exe
 150. 2018-08-04 11:34 - 2018-08-04 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\HirezLauncherUI
 151. 2018-08-04 11:32 - 2018-08-04 16:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios
 152. 2018-08-04 11:32 - 2018-08-04 11:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hi-Rez Studios
 153. 2018-08-04 11:32 - 2018-08-04 11:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Hi-Rez Studios
 154. 2018-08-04 11:03 - 2018-08-04 11:03 - 000000208 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\Paladins.url
 155. 2018-08-04 10:24 - 2018-08-04 11:37 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\Documents\My Games
 156. 2018-08-04 10:23 - 2018-08-04 11:37 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
 157. 2018-08-04 10:23 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
 158. 2018-08-04 10:23 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
 159. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
 160. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
 161. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
 162. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
 163. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
 164. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
 165. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
 166. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
 167. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
 168. 2018-08-04 10:23 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
 169. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
 170. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
 171. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
 172. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
 173. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
 174. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
 175. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
 176. 2018-08-04 10:23 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
 177. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
 178. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
 179. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
 180. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
 181. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
 182. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
 183. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
 184. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
 185. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
 186. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
 187. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
 188. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
 189. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
 190. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
 191. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
 192. 2018-08-04 10:23 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
 193. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
 194. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
 195. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
 196. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
 197. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
 198. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
 199. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
 200. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
 201. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
 202. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
 203. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
 204. 2018-08-04 10:23 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
 205. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
 206. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
 207. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
 208. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
 209. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
 210. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
 211. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
 212. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
 213. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
 214. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
 215. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
 216. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
 217. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
 218. 2018-08-04 10:23 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
 219. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
 220. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
 221. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
 222. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
 223. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
 224. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
 225. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
 226. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
 227. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
 228. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
 229. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
 230. 2018-08-04 10:23 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
 231. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
 232. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
 233. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
 234. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
 235. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
 236. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
 237. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
 238. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
 239. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
 240. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
 241. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
 242. 2018-08-04 10:23 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
 243. 2018-08-04 10:22 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
 244. 2018-08-04 10:22 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
 245. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
 246. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
 247. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
 248. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
 249. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
 250. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
 251. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
 252. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
 253. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
 254. 2018-08-04 10:22 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
 255. 2018-08-04 10:22 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
 256. 2018-08-04 10:22 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
 257. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
 258. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
 259. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
 260. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
 261. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
 262. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
 263. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
 264. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
 265. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
 266. 2018-08-04 10:22 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
 267. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
 268. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
 269. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
 270. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
 271. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
 272. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
 273. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
 274. 2018-08-04 10:22 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
 275. 2018-08-04 10:22 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
 276. 2018-08-04 10:22 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
 277. 2018-08-04 10:22 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
 278. 2018-08-04 10:22 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
 279. 2018-08-04 10:22 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
 280. 2018-08-04 10:22 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
 281. 2018-08-04 10:22 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
 282. 2018-08-04 10:22 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
 283. 2018-08-04 10:22 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
 284. 2018-08-04 10:22 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
 285. 2018-08-04 10:22 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
 286. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
 287. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
 288. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
 289. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
 290. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
 291. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
 292. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
 293. 2018-08-04 10:22 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
 294. 2018-08-04 10:22 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
 295. 2018-08-04 10:22 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
 296. 2018-08-04 10:22 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
 297. 2018-08-04 10:22 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
 298. 2018-08-04 10:22 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
 299. 2018-08-04 10:22 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
 300. 2018-08-04 10:22 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
 301. 2018-08-04 10:22 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
 302. 2018-08-04 10:22 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
 303. 2018-08-04 10:22 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
 304. 2018-08-04 10:22 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
 305. 2018-08-04 10:22 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
 306. 2018-08-04 10:22 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
 307. 2018-08-04 10:22 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
 308. 2018-08-04 10:22 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
 309. 2018-08-04 10:22 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
 310. 2018-08-04 10:22 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
 311. 2018-08-04 10:22 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
 312. 2018-08-04 10:22 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
 313. 2018-08-04 10:22 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
 314. 2018-08-04 10:22 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
 315. 2018-08-04 10:22 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
 316. 2018-08-04 10:22 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
 317. 2018-08-04 10:22 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
 318. 2018-08-04 10:21 - 2018-08-04 10:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat
 319. 2018-08-02 10:56 - 2018-08-02 10:56 - 000004678 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
 320. 2018-08-02 10:56 - 2018-08-02 10:56 - 000004512 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
 321. 2018-08-01 15:57 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
 322. 2018-08-01 15:57 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
 323. 2018-08-01 15:57 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
 324. 2018-08-01 15:57 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
 325. 2018-08-01 15:57 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
 326. 2018-08-01 15:56 - 2018-08-01 19:41 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Warframe
 327. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 03:01 - 002266528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystems64.dll
 328. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 03:00 - 000183736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mavinject.exe
 329. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:58 - 000094112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
 330. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:56 - 001523240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 331. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:44 - 006587392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 332. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:44 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iemigplugin.dll
 333. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:43 - 012710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 334. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:42 - 008624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
 335. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:42 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.pcshell.dll
 336. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:41 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.XamlHost.dll
 337. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:41 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvSysprep.dll
 338. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:39 - 001787392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_health.dll
 339. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:39 - 001605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
 340. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 003652608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
 341. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 002051584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_fs.dll
 342. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvruserservice.dll
 343. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
 344. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 001004032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clusapi.dll
 345. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resutils.dll
 346. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 347. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:38 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpinit.exe
 348. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:37 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpshell.exe
 349. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 02:36 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcbuilder.exe
 350. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:31 - 001538968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
 351. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:31 - 000148888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mavinject.exe
 352. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:28 - 001327424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
 353. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:18 - 005657600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
 354. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:17 - 011901440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 355. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:15 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
 356. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.XamlHost.dll
 357. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:13 - 002895360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
 358. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:13 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_fs.dll
 359. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:13 - 001308160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_health.dll
 360. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:13 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clusapi.dll
 361. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:13 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resutils.dll
 362. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:13 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
 363. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-15 01:11 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mcbuilder.exe
 364. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 08:46 - 023862784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Hydrogen.dll
 365. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 08:42 - 019525632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HologramCompositor.dll
 366. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:37 - 000375712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
 367. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:37 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
 368. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:30 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SgrmEnclave.dll
 369. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:24 - 001174432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
 370. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:23 - 001034624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplyTrustOffline.exe
 371. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:23 - 000760888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe
 372. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:23 - 000269224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 373. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:22 - 006813744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
 374. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:22 - 001144664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
 375. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:22 - 000510392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanager.dll
 376. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:22 - 000203560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rsaenh.dll
 377. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:21 - 001063328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
 378. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:21 - 001012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
 379. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:21 - 000722824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
 380. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:21 - 000192920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
 381. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:20 - 001457128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
 382. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:20 - 000567176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcblaunch.exe
 383. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:20 - 000184472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rsaenh.dll
 384. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:20 - 000134552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
 385. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 009147808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 386. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 002535032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 387. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 001946752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
 388. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 001258280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
 389. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 000981920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
 390. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 000713368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVideoDSP.dll
 391. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 000636944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
 392. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:19 - 000483024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase_enclave.dll
 393. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 007436112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
 394. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 002563984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
 395. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 002371416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
 396. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 001097648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
 397. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 001017584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
 398. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 000930712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
 399. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 000613176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
 400. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 000443216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\policymanager.dll
 401. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:18 - 000376216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys
 402. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:17 - 006527056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
 403. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:17 - 002420632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 404. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:17 - 001140568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
 405. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:17 - 000983008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
 406. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:17 - 000885848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreMessaging.dll
 407. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:17 - 000743320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
 408. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:16 - 002331576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 409. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:16 - 001143096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
 410. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:16 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TextInputFramework.dll
 411. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:15 - 006044112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
 412. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:15 - 001559368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
 413. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:15 - 001174552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
 414. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:15 - 001129640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
 415. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:15 - 000829856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
 416. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:15 - 000581696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 417. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:15 - 000567144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 418. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:08 - 022006784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
 419. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:03 - 019404288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 420. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:03 - 006661120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 421. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:01 - 025846784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
 422. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:01 - 006647296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingMaps.dll
 423. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 06:00 - 022714368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 424. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:59 - 009084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingMaps.dll
 425. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:59 - 005883392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mos.dll
 426. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:59 - 003553280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputService.dll
 427. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:58 - 008188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 428. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:58 - 004371456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
 429. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:58 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\enrollmentapi.dll
 430. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:58 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
 431. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:58 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
 432. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 007057920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mos.dll
 433. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
 434. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 004331008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 435. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSPhotography.dll
 436. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 001295360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVPXENC.dll
 437. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
 438. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 439. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:57 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
 440. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 004559872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
 441. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
 442. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 002697216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
 443. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 002449408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapRouter.dll
 444. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 001986560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapGeocoder.dll
 445. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 001703936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
 446. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 001558016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 447. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapConfiguration.dll
 448. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpencom.dll
 449. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 000257536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
 450. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\raschap.dll
 451. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:56 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WFDSConMgr.dll
 452. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
 453. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 454. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 001124352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdprt.dll
 455. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000993792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 456. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
 457. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 458. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cloudAP.dll
 459. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cldflt.sys
 460. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RasMediaManager.dll
 461. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore.dll
 462. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provops.dll
 463. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winnat.sys
 464. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 465. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provisioningcsp.dll
 466. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneCoreCommonProxyStub.dll
 467. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enrollmentapi.dll
 468. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mdmregistration.dll
 469. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\datamarketsvc.dll
 470. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
 471. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EASPolicyManagerBrokerHost.exe
 472. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:55 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
 473. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 007579648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
 474. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 003319808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
 475. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 002825728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapGeocoder.dll
 476. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
 477. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 001537024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
 478. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVPXENC.dll
 479. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000999936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
 480. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
 481. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
 482. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NMAA.dll
 483. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000678400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 484. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PCPKsp.dll
 485. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapConfiguration.dll
 486. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dmenrollengine.dll
 487. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
 488. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provengine.dll
 489. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\exfat.sys
 490. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
 491. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PushToInstall.dll
 492. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\raschap.dll
 493. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:54 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EasPolicyManagerBrokerPS.dll
 494. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 004770816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
 495. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 003381248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapRouter.dll
 496. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 002368512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
 497. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 001931776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeangle.dll
 498. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 001825792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.CloudStore.dll
 499. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 001668096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdprt.dll
 500. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
 501. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
 502. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
 503. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlCore.dll
 504. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000681984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WFDSConMgrSvc.dll
 505. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
 506. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneCoreCommonProxyStub.dll
 507. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
 508. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:53 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mdmregistration.dll
 509. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 002172928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 510. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSPhotography.dll
 511. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 001550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 512. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 000972800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
 513. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 514. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 000790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPKsp.dll
 515. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 516. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofmsvc.dll
 517. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:52 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiDisplay.dll
 518. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 003376640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
 519. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 002904576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
 520. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 521. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 001747968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpserverbase.dll
 522. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 001395712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
 523. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 001304064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 524. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\defragsvc.dll
 525. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:51 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
 526. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 002236928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
 527. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 001773056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActiveSyncProvider.dll
 528. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 001457664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
 529. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpasvc.dll
 530. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 001225216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsStore.dll
 531. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 000949760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
 532. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 000943616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingOnlineServices.dll
 533. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 534. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NMAA.dll
 535. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 000522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmenrollengine.dll
 536. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:50 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
 537. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 05:49 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlCore.dll
 538. 2018-08-01 11:23 - 2018-07-14 04:35 - 000001310 _____ C:\Windows\system32\tcbres.wim
 539. 2018-07-31 21:05 - 2018-08-02 10:57 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Adobe
 540. 2018-07-30 15:34 - 2018-07-30 15:34 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\fltk.org
 541. 2018-07-30 12:57 - 2018-07-30 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Mirillis
 542. 2018-07-30 12:57 - 2018-07-30 12:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mirillis
 543. 2018-07-30 12:56 - 2018-07-30 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Mirillis
 544. 2018-07-30 12:56 - 2018-07-30 12:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mirillis
 545. 2018-07-30 12:56 - 2018-07-30 12:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mirillis
 546. 2018-07-30 12:30 - 2018-07-30 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Mecha_Tokyo_Rush
 547. 2018-07-29 13:54 - 2018-07-29 13:54 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
 548. 2018-07-29 13:54 - 2018-07-29 13:54 - 000000993 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
 549. 2018-07-29 13:54 - 2018-07-29 13:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
 550. 2018-07-29 13:54 - 2018-07-29 13:54 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 551. 2018-07-27 16:27 - 2018-07-27 17:29 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Blizzard Entertainment
 552. 2018-07-27 16:27 - 2018-07-27 16:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Blizzard Entertainment
 553. 2018-07-27 16:25 - 2018-07-27 16:25 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Blizzard
 554. 2018-07-27 16:24 - 2018-07-27 16:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Battle.net
 555. 2018-07-27 11:55 - 2018-07-27 11:55 - 000003160 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartCN
 556. 2018-07-27 11:55 - 2018-07-27 11:55 - 000003074 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartDVR
 557. 2018-07-27 11:55 - 2018-07-27 11:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings
 558. 2018-07-27 11:55 - 2018-07-27 11:55 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
 559. 2018-07-27 11:51 - 2018-07-27 11:51 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\ATI
 560. 2018-07-27 11:51 - 2018-07-27 11:51 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\ATI
 561. 2018-07-27 11:51 - 2018-07-27 11:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
 562. 2018-07-25 22:19 - 2018-07-25 22:19 - 000003990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1532549948
 563. 2018-07-25 22:19 - 2018-07-25 22:19 - 000001166 _____ C:\Users\Public\Desktop\Przeglądarka Opera.lnk
 564. 2018-07-25 22:19 - 2018-07-25 22:19 - 000001166 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Przeglądarka Opera.lnk
 565. 2018-07-25 22:18 - 2018-08-03 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
 566. 2018-07-25 13:22 - 2018-08-01 09:10 - 000002267 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 567. 2018-07-25 13:22 - 2018-08-01 09:10 - 000002226 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 568. 2018-07-25 13:22 - 2018-07-25 13:22 - 000003568 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 569. 2018-07-25 13:22 - 2018-07-25 13:22 - 000003444 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 570. 2018-07-25 13:22 - 2018-07-25 13:22 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
 571. 2018-07-25 12:45 - 2018-07-25 12:45 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\PunkBuster
 572. 2018-07-25 12:01 - 2018-07-25 12:02 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\IS2012
 573. 2018-07-24 18:18 - 2018-07-24 18:18 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\HeroesAndGeneralsDesktop
 574. 2018-07-24 18:18 - 2018-07-24 18:18 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\LocalLow\Heroes and Generals
 575. 2018-07-23 22:32 - 2018-07-23 22:34 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Game
 576. 2018-07-23 21:06 - 2018-07-23 21:06 - 000000997 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\Crash Bandicoot N Sane Trilogy.lnk
 577. 2018-07-23 21:06 - 2018-07-23 21:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Crash Bandicoot N Sane Trilogy
 578. 2018-07-23 12:07 - 2018-07-23 12:07 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\BrawlhallaReplays
 579. 2018-07-23 12:01 - 2018-07-23 12:02 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\BrawlhallaAir
 580. 2018-07-23 10:47 - 2018-07-23 10:47 - 000003936 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update
 581. 2018-07-23 10:47 - 2018-07-23 10:47 - 000002870 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
 582. 2018-07-23 10:47 - 2018-07-23 10:47 - 000000863 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
 583. 2018-07-23 10:47 - 2018-07-23 10:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
 584. 2018-07-23 10:47 - 2018-07-23 10:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
 585. 2018-07-23 10:19 - 2018-07-23 10:19 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Macromedia
 586. 2018-07-23 10:15 - 2018-08-03 14:55 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\LocalLow\Mozilla
 587. 2018-07-23 10:15 - 2018-07-23 10:17 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Mozilla
 588. 2018-07-23 10:15 - 2018-07-23 10:15 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Mozilla
 589. 2018-07-22 13:00 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
 590. 2018-07-22 13:00 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
 591. 2018-07-22 13:00 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
 592. 2018-07-22 13:00 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
 593. 2018-07-22 13:00 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
 594. 2018-07-22 13:00 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
 595. 2018-07-22 13:00 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
 596. 2018-07-22 13:00 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
 597. 2018-07-22 13:00 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
 598. 2018-07-22 13:00 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
 599. 2018-07-22 13:00 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
 600. 2018-07-22 13:00 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
 601. 2018-07-22 13:00 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
 602. 2018-07-22 13:00 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
 603. 2018-07-22 13:00 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
 604. 2018-07-22 13:00 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
 605. 2018-07-21 22:11 - 2018-07-25 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Opera Software
 606. 2018-07-21 22:11 - 2018-07-25 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Opera Software
 607. 2018-07-21 20:24 - 2018-07-21 20:24 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\LOVE
 608. 2018-07-21 18:28 - 2018-07-21 18:29 - 000012288 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\Gopher.exe
 609. 2018-07-21 15:49 - 2018-07-13 06:34 - 000709816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
 610. 2018-07-21 15:49 - 2018-07-13 06:32 - 000170904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 611. 2018-07-21 15:49 - 2018-07-13 06:30 - 002718624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
 612. 2018-07-21 15:49 - 2018-07-13 05:59 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 613. 2018-07-21 15:49 - 2018-07-11 12:23 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 614. 2018-07-21 15:49 - 2018-07-11 11:24 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 615. 2018-07-21 15:49 - 2018-05-20 13:26 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
 616. 2018-07-21 14:27 - 2018-07-21 14:27 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\PeerDistRepub
 617. 2018-07-21 13:19 - 2018-07-21 13:19 - 000000000 ___HD C:\Users\Aniol\MicrosoftEdgeBackups
 618. 2018-07-21 12:21 - 2018-07-21 12:21 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Publishers
 619. 2018-07-20 20:44 - 2018-07-20 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\VirtualStore
 620. 2018-07-20 17:25 - 2018-07-20 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\DBG
 621. 2018-07-20 17:04 - 2018-07-20 17:04 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Adobe
 622. 2018-07-19 09:19 - 2018-07-19 09:19 - 001236272 _____ (AMD) C:\Windows\system32\coinst_18.20.dll
 623. 2018-07-19 09:19 - 2018-07-19 09:19 - 000021296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\detoured.dll
 624. 2018-07-19 09:19 - 2018-07-19 09:19 - 000021288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\detoured.dll
 625. 2018-07-19 09:18 - 2018-07-19 09:18 - 001070896 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxx.dll
 626. 2018-07-19 09:18 - 2018-07-19 09:18 - 000167216 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 627. 2018-07-19 09:18 - 2018-07-19 09:18 - 000143152 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
 628. 2018-07-19 05:42 - 2018-07-19 05:42 - 000034450 _____ C:\Windows\system32\AMDKernelEvents.man
 629. 2018-07-17 14:17 - 2018-07-17 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\EA Logs
 630. 2018-07-17 14:17 - 2018-07-17 14:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Electronic Arts
 631. 2018-07-17 14:17 - 2018-07-17 14:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\EA Core
 632. 2018-07-17 12:28 - 2018-07-17 12:28 - 000002313 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\HP DeskJet 2130 series.lnk
 633. 2018-07-17 12:26 - 2018-07-17 12:27 - 000002059 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\LibreOffice.lnk
 634. 2018-07-17 12:26 - 2018-07-17 12:27 - 000001563 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\Steam.lnk
 635. 2018-07-17 12:26 - 2018-07-17 12:26 - 000000876 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\µTorrent.lnk
 636. 2018-07-17 12:25 - 2018-07-17 12:25 - 000000750 _____ C:\Users\Aniol\Desktop\ePSXe — skrót .lnk
 637. 2018-07-16 20:45 - 2018-07-16 20:45 - 000000040 _____ C:\Windows\RSoftInfo.dat
 638. 2018-07-16 13:09 - 2018-07-16 13:09 - 000021184 _____ C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va062
 639. 2018-07-14 13:37 - 2018-07-14 23:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
 640. 2018-07-14 11:54 - 2018-07-14 11:54 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\LocalLow\Mad Studio
 641. 2018-07-11 14:27 - 2018-07-11 14:27 - 000155688 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdihk64.dll
 642. 2018-07-11 14:27 - 2018-07-11 14:27 - 000126848 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdihk32.dll
 643. 2018-07-11 13:07 - 2018-06-29 03:13 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 644. 2018-07-11 13:07 - 2018-06-29 03:13 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 645. 2018-07-11 11:41 - 2018-07-06 08:58 - 004867584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 646. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 002868640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
 647. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 001610648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
 648. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 000792472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
 649. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 000689560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
 650. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 000612248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
 651. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 000451992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
 652. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 000309664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
 653. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 000144792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
 654. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:20 - 000070040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
 655. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:17 - 003932672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
 656. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 16:14 - 000541592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
 657. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 15:53 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpprefcl.dll
 658. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 15:53 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 659. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 15:53 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
 660. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 15:53 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AcGenral.dll
 661. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 15:52 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
 662. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 14:06 - 003611368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
 663. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 13:53 - 000565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpprefcl.dll
 664. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 13:53 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
 665. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 13:51 - 002401280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AcGenral.dll
 666. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:32 - 000480672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
 667. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:31 - 000462752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
 668. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:31 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
 669. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:27 - 000057440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.ShellCommon.Broker.dll
 670. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:26 - 001148800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
 671. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:26 - 000766608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
 672. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:25 - 002753040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 673. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:25 - 002571728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
 674. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:25 - 001945784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 675. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:25 - 001026464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
 676. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:25 - 000335776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshostcore.dll
 677. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:25 - 000267680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
 678. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:25 - 000139672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
 679. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:24 - 000380824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
 680. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:14 - 002242208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 681. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:14 - 001981896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
 682. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:14 - 000988640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
 683. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:14 - 000573904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
 684. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:13 - 001620872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 685. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:01 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationControllerPS.dll
 686. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:01 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvcProxy.dll
 687. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:00 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvc.dll
 688. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:00 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsCSP.dll
 689. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:00 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosHostClient.dll
 690. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:00 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapstoasttask.dll
 691. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsTelemetry.dll
 692. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 09:00 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nativemap.dll
 693. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:59 - 001153536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
 694. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:59 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NmaDirect.dll
 695. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:59 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Geolocation.dll
 696. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:59 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosStorage.dll
 697. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:59 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tokenbinding.dll
 698. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:59 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapsupdatetask.dll
 699. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:58 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
 700. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:58 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 701. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:58 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Cortana.dll
 702. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:58 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CredProv2faHelper.dll
 703. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:58 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshost.dll
 704. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:58 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 705. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:58 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tokenbinding.dll
 706. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:57 - 003712512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 707. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:57 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
 708. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:57 - 000676864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Devices.dll
 709. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:57 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
 710. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:57 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NmaDirect.dll
 711. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 001817600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
 712. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 001567744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpeechPal.dll
 713. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
 714. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcsvc.dll
 715. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\QuietHours.dll
 716. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 717. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
 718. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgeIso.dll
 719. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptprov.dll
 720. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BioCredProv.dll
 721. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 722. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:56 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
 723. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:55 - 003440128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 724. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:55 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JpMapControl.dll
 725. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:55 - 000415232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
 726. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:55 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msIso.dll
 727. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 003015680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 728. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
 729. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JpMapControl.dll
 730. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 731. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 732. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeIso.dll
 733. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncryptprov.dll
 734. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:54 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BioCredProv.dll
 735. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:53 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
 736. 2018-07-11 11:40 - 2018-07-06 08:52 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 737. 2018-07-09 19:59 - 2018-07-09 19:59 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Daemon Tools Images
 738. 2018-07-09 19:58 - 2018-07-09 19:58 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Catch!
 739. 2018-07-09 19:57 - 2018-07-09 19:57 - 000047672 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtliteusbbus.sys
 740. 2018-07-09 19:57 - 2018-07-09 19:57 - 000030264 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtlitescsibus.sys
 741. 2018-07-09 10:07 - 2018-05-22 14:14 - 001032904 _____ (Tencent) C:\Windows\SysWOW64\ierd_tgp_lsp64.dll
 742. 2018-07-09 10:07 - 2018-05-22 14:14 - 000727240 _____ (Tencent) C:\Windows\SysWOW64\ierd_tgp_lsp.dll
 743. 2018-07-09 10:01 - 2018-07-09 10:01 - 001143400 _____ (TENCENT) C:\Windows\system32\TesSafe.sys
 744. 2018-07-09 09:58 - 2018-07-09 09:58 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
 745. 2018-07-09 09:57 - 2018-07-09 10:13 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tencent Games
 746. 2018-07-09 07:15 - 2018-07-09 07:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Deadpool The Video Game Spolszczenie
 747. 2018-07-09 07:11 - 2018-07-09 07:11 - 000000000 ___HD C:\Windows\PIF
 748. 2018-07-06 18:25 - 2018-08-04 11:32 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
 749.  
 750. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 751.  
 752. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 753.  
 754. 2018-08-04 16:56 - 2018-06-15 17:28 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 755. 2018-08-04 16:56 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 756. 2018-08-04 16:55 - 2018-06-15 17:44 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
 757. 2018-08-04 16:55 - 2018-04-11 23:04 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 758. 2018-08-04 16:17 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 759. 2018-08-04 15:42 - 2018-06-15 18:15 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\D3DSCache
 760. 2018-08-04 15:02 - 2018-06-16 07:42 - 000000000 ____D C:\Games
 761. 2018-08-04 14:36 - 2018-06-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\uTorrent
 762. 2018-08-04 10:21 - 2018-06-15 17:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 763. 2018-08-04 10:02 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 764. 2018-08-03 23:11 - 2018-06-15 17:25 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 765. 2018-08-03 15:07 - 2018-06-15 17:43 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Packages
 766. 2018-08-03 15:07 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 767. 2018-08-03 15:07 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 768. 2018-08-02 12:48 - 2018-07-04 19:25 - 000000408 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
 769. 2018-08-02 10:56 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
 770. 2018-08-02 10:56 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
 771. 2018-08-01 11:39 - 2018-06-15 17:25 - 000420216 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 772. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
 773. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
 774. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\UNP
 775. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
 776. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
 777. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
 778. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\TextInput
 779. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\en-GB
 780. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ShellExperiences
 781. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\en-GB
 782. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
 783. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 784. 2018-08-01 11:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
 785. 2018-07-31 08:30 - 2018-06-15 17:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 786. 2018-07-29 08:49 - 2018-06-15 17:47 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 787. 2018-07-27 13:10 - 2018-06-15 18:26 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\LocalLow\AMD
 788. 2018-07-27 12:00 - 2018-06-15 17:44 - 000000000 ____D C:\AMD
 789. 2018-07-27 11:55 - 2018-06-15 17:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
 790. 2018-07-27 11:50 - 2018-06-15 18:16 - 000000060 _____ C:\ProgramData\SoftwareUpdateTemp.xml
 791. 2018-07-25 13:22 - 2018-06-15 18:26 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Local\Google
 792. 2018-07-24 18:18 - 2018-06-15 17:42 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol
 793. 2018-07-22 13:34 - 2018-06-23 12:57 - 000002562 _____ C:\Windows\diagwrn.xml
 794. 2018-07-22 13:34 - 2018-06-23 12:57 - 000001908 _____ C:\Windows\diagerr.xml
 795. 2018-07-21 04:59 - 2018-06-15 18:24 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 796. 2018-07-20 17:07 - 2018-06-15 18:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\##ID_STRING16##
 797. 2018-07-20 15:37 - 2018-06-16 10:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\msdownld.tmp
 798. 2018-07-20 15:37 - 2018-06-16 10:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
 799. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000562480 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\Rapidfire64.dll
 800. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000473392 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Rapidfire.dll
 801. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000470824 _____ C:\Windows\system32\dgtrayicon.exe
 802. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000450352 _____ C:\Windows\system32\GameManager64.dll
 803. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000357680 _____ C:\Windows\SysWOW64\GameManager32.dll
 804. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000342392 _____ C:\Windows\system32\clinfo.exe
 805. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000172336 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantle64.dll
 806. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000151856 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll
 807. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000147832 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atisamu64.dll
 808. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000142640 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll
 809. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000127272 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll
 810. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000123768 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atisamu32.dll
 811. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000037680 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\RapidFireServer64.dll
 812. 2018-07-19 09:19 - 2017-05-16 18:06 - 000034608 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\RapidFireServer.dll
 813. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 003556136 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amfrt64.dll
 814. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 003094320 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amfrt32.dll
 815. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 001485616 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atiadlxx.dll
 816. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 001070896 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll
 817. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000867632 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdlvr64.dll
 818. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000707376 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atieclxx.exe
 819. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000696112 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdlvr32.dll
 820. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000544552 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdmcl64.dll
 821. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000459568 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atidemgy.dll
 822. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000406832 _____ C:\Windows\system32\atieah64.exe
 823. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000374576 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdmcl32.dll
 824. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000326960 _____ C:\Windows\SysWOW64\atieah32.exe
 825. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000227120 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atig6txx.dll
 826. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000197424 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll
 827. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000155952 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\aticfx64.dll
 828. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000147248 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll
 829. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000116528 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atimuixx.dll
 830. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000111920 _____ C:\Windows\system32\atidxx64.dll
 831. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000106288 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdxc64.dll
 832. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000095024 _____ C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll
 833. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000091432 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdxc32.dll
 834. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:06 - 000061232 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\ati2erec.dll
 835. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:05 - 000543536 _____ C:\Windows\system32\amdmiracast.dll
 836. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:05 - 000122160 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atimpc64.dll
 837. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:05 - 000122152 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdpcom64.dll
 838. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:05 - 000103216 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll
 839. 2018-07-19 09:18 - 2017-05-16 18:05 - 000103216 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll
 840. 2018-07-19 09:17 - 2017-05-16 18:06 - 000436608 _____ C:\Windows\system32\amdgfxinfo64.dll
 841. 2018-07-19 09:17 - 2017-05-16 18:06 - 000352120 _____ C:\Windows\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll
 842. 2018-07-19 09:17 - 2017-05-16 18:05 - 000184192 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdhcp64.dll
 843. 2018-07-19 09:17 - 2017-05-16 18:05 - 000162688 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdhcp32.dll
 844. 2018-07-19 09:17 - 2017-05-16 18:05 - 000129920 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdave64.dll
 845. 2018-07-19 09:17 - 2017-05-16 18:05 - 000115072 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdave32.dll
 846. 2018-07-19 05:43 - 2017-04-25 01:06 - 000893688 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb
 847. 2018-07-19 05:43 - 2017-04-25 01:06 - 000893688 _____ C:\Windows\system32\atiapfxx.blb
 848. 2018-07-19 05:43 - 2017-04-25 00:56 - 003437632 _____ C:\Windows\system32\atiumd6a.cap
 849. 2018-07-19 05:43 - 2017-04-25 00:51 - 003471376 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap
 850. 2018-07-17 13:24 - 2018-06-25 12:20 - 000189248 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.ex0
 851. 2018-07-17 08:11 - 2018-06-15 17:59 - 000563832 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
 852. 2018-07-13 10:51 - 2018-06-16 08:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Steam
 853. 2018-07-11 13:13 - 2018-06-15 17:45 - 001763504 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 854. 2018-07-11 13:13 - 2018-04-12 17:54 - 000782334 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 855. 2018-07-11 13:13 - 2018-04-12 17:54 - 000151496 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 856. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\zu-ZA
 857. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\yo-NG
 858. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\xh-ZA
 859. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\wo-SN
 860. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\uz-Latn-UZ
 861. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\tn-ZA
 862. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ti-ET
 863. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
 864. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
 865. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
 866. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sd-Arab-PK
 867. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\rw-RW
 868. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\quc-Latn-GT
 869. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\pa-Arab-PK
 870. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\nso-ZA
 871. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ku-Arab-IQ
 872. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ig-NG
 873. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ha-Latn-NG
 874. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\chr-CHER-US
 875. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ca-ES-valencia
 876. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\bs-Latn-BA
 877. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\az-Latn-AZ
 878. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\zu-ZA
 879. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\yo-NG
 880. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\xh-ZA
 881. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\wo-SN
 882. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\uz-Latn-UZ
 883. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\tn-ZA
 884. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ti-ET
 885. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\tg-Cyrl-TJ
 886. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sr-Cyrl-RS
 887. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sr-Cyrl-BA
 888. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sd-Arab-PK
 889. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\rw-RW
 890. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\quc-Latn-GT
 891. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\pa-Arab-PK
 892. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\nso-ZA
 893. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ku-Arab-IQ
 894. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ig-NG
 895. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ha-Latn-NG
 896. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\chr-CHER-US
 897. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ca-ES-valencia
 898. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\bs-Latn-BA
 899. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\az-Latn-AZ
 900. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
 901. 2018-07-11 13:05 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
 902. 2018-07-11 12:10 - 2018-06-15 17:58 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 903. 2018-07-11 12:05 - 2018-06-15 17:58 - 134675576 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 904. 2018-07-10 09:36 - 2018-06-15 18:30 - 000000000 ____D C:\Users\Aniol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 905. 2018-07-10 09:36 - 2018-06-15 18:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 906. 2018-07-10 09:36 - 2018-06-15 18:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
 907. 2018-07-06 18:42 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
 908.  
 909. ==================== Bamital & volsnap ======================
 910.  
 911. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 912.  
 913. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 914. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 915. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 916. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 917. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 918. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 919. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 920. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 921. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 922. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 923. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 924. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 925. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 926. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 927. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 928.  
 929.  
 930. UWAGA: ==> Nie można uzyskać dostępu do BCD.
 931.  
 932. LastRegBack: 2018-06-15 17:25
 933.  
 934. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top