Kribo

Klima 4

May 19th, 2020
156
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. print("Gratulerer! Du klarte å redusere forventet utslipp med ", "%.2f" % Spart, "gigatonn CO2, temperaturen steg bare","%.2f" % f[6], \
  2.       "grader og ", "%.2f" % (Flyktninger - g[6]), "millioner mennesker kan takke deg for at de ikke er blitt klimaflyktninger!")
  3.  
  4. if (Spart > 256.7):
  5.     print("Veldig bra! Du valgte alltid de tiltakene som gav størst effekt!")
  6. else:
  7.     print("Godt forsøk! Du valgte godt, men det fantes mer effektive tiltak.")
RAW Paste Data